Labels

Monday, February 11, 2013

05.02.2013 Steve Beckow met Engeluur - deel 2/2Steve Beckow met ‘een Uur met een Engel’ en de Goddelijke Moeder:  
Jullie omhooggaan naar Creatie is onderweg  
deel 2 van 2 delen                   2013 - 5 febr.

Bron:
http://goldenageofgaia.com/2013/02/the-divine-mother-your-litfoff-to-creation-is-underway-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-divine-mother-your-litfoff-to-creation-is-underway-part-22Een Uur met een Engel: 4 februari 2013 met de Goddelijke Moeder (slot, na deel 1)

Steve: SaLuSa vertelde: “Jullie zullen snel een golf van liefde voelen vegen over de Aarde die jullie zal laten zien dat jullie beschaving een kwantum sprong naar voren heeft genomen.”(2)  en ‘Heavenletters’ van vanmorgen spreekt over “een komeet van liefde die langs de horizon zal gaan,” (3) en een andere bron zegt dat er een lichtstorm in jullie richting aan het komen is. 

Waar praten ze over, Moeder? Is er een gebeuren dat we binnenkort kunnen verwachten? Wat is dat gebeuren waar over wordt gesproken?

Goddelijke Moeder: het is niet zozeer een gebeuren als wel de volgende toename van frequenties die met jullie wordt gedeeld[aan jullie wordt gegeven]. Nu, zoals ik tegen jullie heb gezegd, en ja, zijdelings, tegen ieder van jullie, kom bij me, kom bij me, kom bij me met je vragen, jullie angsten, jullie onzekerheden, maar kom ook bij me met je zeges, en je vreugden. We zullen altijd liefde delen.
Nu, jullie weten dat in de laatste paar jaren, maar intens in de laatste, oh, 16 maanden  in jullie tijd, zijn jullie enorm gepenetreerd door de Ene, uit onze harten in die van jullie. En we hebben dit herhaaldelijk gezegd, dat dit geen energie was die specifiek was, omdat het alle wezens op de planeet binnendrong. En dat is een van de meest betekenisvolle verschuivingen die er waren, dat zelfs zij die compleet zulke dingen als Ascentie vergaten, op het zielenniveau ‘ja’ zeiden. 

Nu, wat gebeurt er? Zoals we zeiden, zijn we wat achteruit gestapt, we houden de frequentie vast, we ondersteunen jullie in het verenigde veld van liefde. Maar het gaat ook over toename.
Omdat wij dat wilden? Nee. Wij hebben jullie altijd willen geven  zoveel mogelijk als jullie maar konden absorberen. Maar, misschien moet ik zeggen dat deel van onze subtiele hulp  het omhoog gaan van de frequentie is zodat jullie je transdimensionale zelven kunnen beginnen te erkennen en te omarmen.

Nu, er zijn tijden geweest – en jullie sterrenbroeders en zusters werken ook heel intens, specifiek de healers, de helende schepen; ze doen heel veel fijn-tuning in jullie nieuwe velden. En jullie kunnen veel zaken aan het voorfront voelen komen, of situaties die aan jullie worden voorgesteld.
En als dat gebeurt, worden die aanpassingen gedaan om jullie te bekrachtigen, terwijl je met die lift-off (opstijging) verder gaat de creatie in. Nu, er zijn tijden waarop je dat niet kunt, bijvoorbeeld, je stopt je vinger, een stoffelijke vinger, in een stopcontact, dan wordt je geëlektrocuteerd, of minstens krijg je dan ernstig ongemak.
Nu, omdat die verschuiving al onderweg is, zijn jullie klaar om die heerlijke liefde te ervaren. Dit is geen enkel gebeuren. Het is een serie gebeurtenissen waarbij je naar elkaar kijkt en zegt: “Mijn God, het is aan het gebeuren! En ik zit in dat partnerschap van schepping!”

En jullie sterrenbroeders en zusters – en dit is iets waar we nog niet over hebben gesproken, en ik stel voor bij dit forum, wat jullie hebben, dit platform, dat het tijd is om opnieuw te praten met sommige van jullie galactische broeders en zusters, om ook hun kant en hun perspectief te horen want het houdt ook hen in, maar het houdt ook een menselijke keten van gebeuren in, geen enorme, noch ernstige gebeurtenissen – want vergeet niet, deel van jullie vrede maken met de oude 3de is het je realiseren dat dit verwachten van iets rampzaligs er niet hoeft te zijn. Kunnen jullie dit scheppen en daarbij blijven? Ja, maar het is nog niet werkelijk. 
Wat is werkelijk? Wat werkelijk is, mijn zoon, mijn kinderen, is mijn liefde. Dat is alles wat er is. Dat is alles wat er ooit is geweest. Dus, als channels naar goed nieuws luisteren, drukken zij dit ieder op manieren uit hoe ze het waarnemen, zoiets als een lichtende storm. Wij hebben eerder gesproken over tsunami’s van liefde, daar gaat dit over. Maar het is een langere tsunami, en die is niet verwoestend.

Steve: Dank u zeer. Laat me u dan de vragen voorlezen die ik nog heb en u kunt kiezen hoeveel tijd u aan ieder wilt geven.
Ten eerste, er werd gezegd dat NESARA wacht op de laatste oproep naar de duistere mensen. Is dit waar? En als dat zo is, in het algemeen gesproken, ik wil het contract van het channel met u geen geweld aandoen, is dit nog ver af?

Wat moet er gebeuren om Nova Aarde te bouwen, Moeder? En welke hulp kunnen we hierbij verwachten van het Gezelschap van de Hemel? 
Wat is onze rol? Wat zouden wij moeten doen? Wat kan alleen gedaan worden door het Gezelschap van de Hemel? Wij hebben een probleem om dat te bedenken?
En tenslotte, hebt u enige woorden of richting of inspiratie om tegen ons te zeggen betreffende de Nova Aarde Dag op 14 februari 2013? (Steve zijn groep heeft dit bedacht. Maar we kunnen het beter op een lentedag doen, omdat we dan ook met de Aarde praten.. en in Australië op een mooie herfstdag… winny)
Dus hiermee, Moeder, geef ik het aan u over en laat u hier over praten zoals u dat wilt.

Goddelijke Moeder: NESARA is niet veraf, maar begrijp dat het niet gewoon een gebeuren is of een gelegenheid of een doorgang. Het is een verandering van houding en van geloofstelsels/denkstelsels van wat jullie aan het scheppen zijn. En zoals jullie zijn – en ik kan jullie zien! Denk niet dat wij zover achteruit zijn gestapt! – dat jullie creatief zijn op manieren om naar voren te brengen en uit de overvloed van het multiversum te halen – en ja, ik begrijp het, zoete engelen, dat sluit ook koude, harde cash in, maar het houdt ook overvloed in van liefde, van gezondheid, van evenwicht, van harmonie in relaties, van vrede op Aarde – dit wordt niet weg gehouden door de duistere mensen. Zij hebben gewoon hun macht/kracht verloren. Dus laat dat ook gezegd zijn.

Nu, laten we naar de dag van de liefde gaan. Iedere cultuur op deze magnifieke planeet heeft dagen van viering. En ik zeg jullie, wij hebben plezier in de meesten ervan. De enige waar we soms vraagtekens bij zetten, zullen we zeggen, zijn waarbij jullie jezelf geselen, omdat dit terugvoert naar schaamte en fout en schuld en naar het niet geliefd zijn. Er is een verschil tussen tegen jezelf zeggen, aan een ander, aan het universum: “Ik verontschuldig me, het spijt me,” en het jezelf emotioneel en spiritueel slaan of iets anders.

Maar er zijn geen dagen van verenigde viering van liefde geweest, en zo hebben jullie over 14 februari gedacht, St. Valentijn’s Dag. Maar dat is ook maar beperkt tot een bepaalde cult of cultuur, of zelfs met een godsdienstige betekenis. Samen komen om te vieren – denk er zo over: Ja, jullie hebben Aarde Dag, we begrijpen dat. Maar denk Aarde Dag gaat meer over het helen en herstellen van de Aarde.
Wat jullie kunnen doen op Nova Aarde Dag is een ongelooflijke, hartverwarmende, unieke uitbreiding van liefde – voor Gaia, voor elkaar. Wat het meest belangrijke dat jullie nu kunnen doen,  is om liefde tussen elkaar te scheppen, harmonie en vrede tussen de mensen. En dat begint met harmonie en vrede in jullie zelf. 

Maar om een dag te hebben waar iedereen komt en viert en praat tegen de bloemen en de bomen en tot de Aarde zelf, naar de hemelen en naar jullie sterrenbroeders en zusters die nog steeds geduldig wachten – als je denkt dat jullie geduldig zijn, lief hart, dan weet je nog niks van hen!

Dus ja, we vinden deze geplande gebeurtenis heerlijk. En weten jullie wat er nog meer bij hoort? Er is altijd een kwestie. De grootste zaak van het menselijke collectief is innerlijke waarde, verdienstelijkheid, liefde, zelf-liefde, zelf-erkenning. 
Maar het is ook een situatie waarbij jullie tegen Gaia zeggen: we houden van je. Dit gaat niet over vergoeden, repareren van jullie, van het jullie klaarmaken. Dit is een uitdrukking van onze liefde voor jullie en voor alles – iedere cultuur, iedere treuzelaar, iedere slak, ieder rendier, iedere stofje. Het gaat over een dag hebben waar iedereen bewust naar die plek in het hart gaat.

We kunnen aan geen ander gebeuren denken dat jullie sneller naar voren zal katapulteren. Wat doen jullie bij het creëren van Nova Aarde? Nou, lieve harten, jullie hebben de mantel van verantwoordelijkheid aangenomen voor wat we zeggen dat het menselijk onderdeel is. En wat betekent dat?

Dit is zo breed op sommige manieren zodat het je denken kan doen terugschrikken, omdat het alles betreft wat er omgaat in je huis, met je familie, met je buren, met je dieren, met jullie tuinen, op de straten, op de snelwegen, met gebouwen, met het verankeren van de lichtsteden, tot aan het vernieuwen van werkbare- jouw woord, lieve mens – ondersteunende instituten die weerspiegeling, respect en het eren van de waarheid van de menselijke spirit, betreffen.
Het is de verankering en het opeisen en de volle demonstratie van jullie creator-zelf. Is dit een grote order? Ja. Maar het begint nu. Het begon in December. Het begon in de vorige December. Het begon 25 jaren geleden. Het begon toen Yeshua op Aarde liep, toen de Boeddha zat. Het is onderweg. 

Hoe weet ik aan welke onderneming ik mijzelf zet? Dit is deel van het modderen waar ik over sprak, het begin van die planning, van waar te beginnen, wat te gaan doen.
Brengt het vreugde in je hart? Ontsteekt het een prachtige rollach in je buik? Laat het je voeten dansen, of willen gaan? Voelt het als liefde? Voelt het dat je dit project kunt aannemen, wat het ook is, en laat het me in vol vertrouwen en trots zien dat dit iets is dat je jezelf aanbiedt, elkaar, en het multiversum, het omniversum… 
Nu, als het je niet dat gevoel geeft, dan zet het aan de kant. Ga naar het volgende idee. Omdat de inspiratie waar je mee wordt overstroomt – en ik bedoel ieder van jullie, jullie zitten niet in een tijdelijke stilstand, jullie worden overstroomd met ideeën. Dus, ga naar het volgende, en zeg, all right, is dit dan wat mijn hart laat zingen? En dat kunnen een veelvoud aan stappen zijn.

Bijvoorbeeld, het kan zijn: “Ik schep harmonie en harmonieuze relaties in mijzelf, met alles. Met mijn dieren, met mijn planten, met mijn voedsel, met wat ik drink, met welke partners, of vrienden of familie ook.” En dan verbreed ik me naar mijn gemeenschap, of tot het politieke toneel, naar de aanbiedingen, naar de daklozen, naar de hongerige mensen. 
En dan breidt het zich uit naar een staats of provinciaal niveau, naar een nationaal niveau. Of misschien is jullie startpunt het werken vanuit het mega naar een miniscuul. Misschien beginnen jullie met het beëindigen van de honger in Afrika en dan terugwerkend. 

Maar doe wat je voelt met ongebreidelde vreugde. Dat is hoe jullie Nova Aarde creëren. Zo is het als je zegt als een mens, als een schepper ras werkt, zo werk ik met de elementalen, met de koninkrijken, met de deva’s, met de planeet, met mijn gidsen, met mijn sterrenbroeders en zusters, met het Gezelschap van de Hemel. Niemand kan worden uitgesloten.
Ik weet het. Mijn visie is oneindig. En zo is ook mijn plan. Maar ik deel met jullie wat ik weet. Jullie doen het. Jullie zijn al onderweg. Als jullie Moeder, als jullie ondersteuning, kon ik niet trotser zijn op jullie. 

Jullie hebben niet juist het klaroengeschal gehoord, jullie hebben het klaroengeschal zelf uitgezonden. En wij horen jullie, we ondersteunen jullie, lief hart. Ieder van jullie. Ieder van jullie is kostbaar voor mij.

Steve: Dank u, Moeder. In de overblijvende tijd, kunt u ons dan vertellen, zo specifiek als u kunt, hoe kunnen we de sekse vervolging op de planeet beëindigen? 

Goddelijke Moeder: Ten eerste door de macht van het woord “nee” te gebruiken. De kracht van nee en van ja voor die zaak is een van de meest cruciale elementen van schepping die jullie aan het leren zijn. 
Dus zit het in jullie hart, in je geest, in iedere vezel van je wezen die de boodschap uitzendt aan het menselijke collectief, en aan het multiversum, dat dit een absoluut nee is. En dan, ondersteunt het ook geen enkel soort regiem – het maakt me niet uit hoe jullie dit noemen – die met dat soort vervolging bezig is. 
Jullie zijn nog… jullie economieën zijn aan het veranderen – zeer snel, trouwens – maar jullie hebben nog wat wij zouden noemen, de macht van de portemonnee. Jullie gebruiken die niet. 

En dat komt door de sociale actie… ja, jullie hebben dit sociale netwerk, via jullie platforms, door jullie politieke wil, jullie moeten de aandacht verleggen van de glorie van oorlog naar de glorie van vrede. En dat kan door mensen te hebben die dit uitspreken en juiste actie ondernemen waar zulke vervolging aanwezig is. 
Dat betekent niet jij al aan boord van het vliegtuig zit, maar wat het doet is zelfs in je eigen gemeenschappen waarvan jullie denken dat die zo beschaafd of ontwikkeld zijn, dat je wat dieper graaft en veilig stelt dat dit niveau van vervolging niet ook in het thuisfront zit, omdat het daar ook is. Het is zeer praktisch, maar het begint spiritueel, met een klaroengeschal van nee.

Steve: Praat u nu over een economische of financiële boycot in bepaalde gebieden van de wereld waarin bewijs van vervolging is? Is dat wat u zegt? 

Goddelijke Moeder: Dat is precies wat ik zeg.

Steve: Nou,  is dat dan een heel specifieke boycot? Bijvoorbeeld, ik geef u een voorbeeld. Een jirga (lokale raad) veroordeelt in Afghanistan of in Pakistan een vrouw tot gerechtelijke rape (ontering, verkrachting, beroving) of laat oogluikend een eermoord toe, stelt u nu een financiële boycot van dat gebied  of dat land voor? (ik ben slecht in gerechtelijke taal.w)

Goddelijke Moeder: Er moet ook duidelijk gezegd worden dat dit de reden is waarom je die economie niet wilt steunen. 

Steve: Okay. Ik denk ik snap waar u naar toe wilt.
Moeder, dit is zo’n nuttig gesprek geweest. U hebt meer doelen geraakt in dit ene uur dan een voetballer in zijn hele leven. Dank u zeer. 

Goddelijke Moeder: ga nu met mijn liefde, voor nu en oneindig lang. Vaarwel.

Steve:  Vaarwel, Moeder.

Voetnoten
(1) er zijn een aantal houdingen die een spirituele aspirant aanneemt naar God: dat van een kind tot een ouder, van ouder naar een kind, van een broer of zuster, van een vriend naar een vriend(in), van een lover naar zijn geliefde, enz. 
Devotionele houdingen komen heel natuurlijk tot iemand; het is niet iets dat geforceerd kan worden. Mijn houding naar de Goddelijke Moeder is altijd als een kind naar zijn Moeder geweest. 
(2) SaLuSa, Dec. 28, 2012, at 
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
(3) “Heavenletter: Lights are Going on All Over the World,:” Feb. 4, 2013, at 
http://goldenageofgaia.com/2013/02/heavenletter-lights-are-going-on-all-over-the-world/

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html