Labels

Friday, February 8, 2013

05.02.2013 Steve Beckow met Engeluur - deel 1/2


Steve Beckow met ‘een Uur met een Engel’ en de Goddelijke Moeder:  
Jullie omhooggaan naar Creatie is onderweg  
deel 1 van 2 delen                   2013 - 5 febr.

Bron:
The Divine Mother: Your Liftoff to Creation is Underway – Part 1/2


De Goddelijke Moeder komt vandaag bij ons om te bespreken wat er heeft plaats gevonden wat betreft Ascentie en wat in de toekomst gaat gebeuren. Zij onthult de dichtbij staande gebeurtenissen die het verrukkelijke quotiënt liefde nogal merkbaar op de planeet zal verhogen en ons zal helpen onze interdimensionaliteit te herstellen. Ze noemt dit opnieuw een tsunami van liefde. 

Zij vertelt ons dat alles dat werkelijk is, haar liefde is en dat we nooit zouden moeten vrezen om haar te benaderen met een vraag. Ze vertelt ons dat NESARA niet ver weg is. Maar legt uit dat het niet gewoon maar een gebeurtenis is maar een totale verandering van houding. Ze ontkent dat het door de cabal werd tegen gehouden, van wie zij zegt dat die hun macht zijn kwijtgeraakt.
Ze geeft ons de raad om deel te nemen aan het bouwen van Nova Aarde door slechts  te doen wat onze voeten laat dansen. Ze stelt voor om vervolging op de planeet door absoluut  ons “nee” te geven inclusief het financieel boycotten van de gebieden op de wereld die dat toestaan. Ze noemt Nova Aarde Dag een verenigde viering van liefde. Dank aan Ellen voor een snelle terugkeer van deze transcriptie.

Een Uur met een Engel: 4 februari 2013 met de Goddelijke Moeder


Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij een Uur met Een Engel met Linda Dilllon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking, en met Steve Beckow van de Gouden Periode van Gaia. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast vandaag is de Goddelijke Moeder. 
En dus geef ik het hiermee door aan jou, Steve.

Steve Beckow: Dank je , Graham. Wij hebben de Moeder van het Universum in het programma, en ik ben me bewust wat een eer dit is, Moeder, maar ook voel ik de noodzaak om een beetje te zeggen aan het begin van het programma, als u me toestaat, Moeder.

Goddelijke Moeder: Ja, natuurlijk. 

Steve: Dank u. U bent niet alleen de Moeder van het Universum, maar u bent ook mijn moeder en ik ben uw kind. (1)  Ik weet dat u weet dat dit mijn devotionele houding is.
En dus keer ik me naar u, als een kind zich naar zijn moeder richt, met gedachten die me verontrusten. Ik heb het 2012 scenario gevolgd sedert september 2008. Ik heb gehoord dat er prachtige gebeurtenissen zouden gebeuren aan het eind van 2012 – Onthulling (Disclosure), NESARA, Ascentie – maar we zitten in 2013 en geen ervan is gebeurd.
De Galactics zeggen dat hun aanwezigheid rond de Aarde met miljoenen schepen, verzekert dat dit zal gebeuren, maar die aanwezigheid heeft er ook niet voor gezorgd. Ons werd verteld dat we door galactische lagen gingen, dat we de fotongordel ingingen, enz. maar kennelijk niks kwam daar uit voort.
Ons vertrouwen in het Gezelschap van de Hemel nam wat af  toen niets tastbaars scheen te gebeuren op 21 dec. 2012, en nu schijnen we in een kalmte komen in 2013. De hele tijd horen we dat dingen snel zullen gaan, maar ze schijnen helemaal niet te gaan.

Ons is verteld dat het menselijke collectief een beroep deed om de datum van Ascentie terug te brengen, maar geen van ons heeft daar geen ervaring mee. Het is een verklaring die we in vertrouwen moeten nemen.

En nu bouwen we dus Nova Aarde, maar het lijkt dat we dat doen zonder enige betekenisvolle hulp van de galactics of opgestegen meesters. Het is net een soort van ‘de heuvel opduwen met de rolkei’. Ons is verteld dat volledig herstel zal gebeuren in enkele maanden maar het is moeilijker om geloof in deze verklaringen te hebben, gegeven wat er tot dusverre is gebeurd. 

Dus, kunt u zich richten op de problemen die we hebben, en ons vertellen hoe we, wat een moeilijke situatie lijkt te zijn, moeten interpreteren? 

Goddelijke Moeder: Gegroet. Ik ben de Moeder. En ik verwelkom jullie, ieder van jullie, ja, ieder van jullie, ja, van mijn kinderen, ook als deel van mij, omdat ik deel ben van jullie. En ik accepteer jullie vragen en kan ik zeggen dat het doorgaan van dit gesprek al eonen geleden is begonnen, en dat ook een integrerend onderdeel is van wat jullie aan het verwerkelijken en erkennen zijn. 

Als jullie Moeder, en als schepper, heb ik jullie geschapen. Ik heb jullie laten geboren worden, vanuit mijn kern, vanuit mijn wezen. En deel van deze creatie, lief hart, is de vrije wil geweest. en het begrijpen van verslagenheid of teleurstelling of ontmoediging dat bepaalde dingen niet zijn gebeurd op 21 december 2012, of dat de galactics niet voor jullie zijn verschenen of tussenbeide zijn gekomen. zeg maar op duidelijke wijze - omdat ze wel tussenbeide zijn gekomen op betekenisvolle manieren, we zeggen dan op een duidelijke manier – of dat jullie financiële stelsel niet compleet is veranderd.

Een van de dingen die je tegen me zegt is: “Moeder, waarom let u op onze collectieve keuze om ons zelf te omhelzen als het schepperras?”  Jullie begrijpen het nog steeds niet en ik hoop om jullie bij dat begrip te helpen.  Het is mijn ontwerp om jullie bij het begrijpen van de grootheid te helpen bij wat dit besluit inhoudt.

Dus deel van wat je zegt is: “Waarom laat u ons de vrije wil?” En omdat ik ook tegen jullie gezegd heb, dat het een van de elementen van het ontwerp is, als je er zo over kunt denken, dat ik niet tussenbeide zal komen of ga veranderen of iets verschuiven.

Nu, velen van jullie leven ook in een illusie dat dingen niet verschoven of veranderd zijn, en dat is gewoon het geval niet. Nee, ik vraag jullie niet, of stel je niet voor dat iemand van jullie die vanavond luistert, zal worden misleid, want jullie hebben briljante geesten en nog meer briljanter zielen. 

Maar jullie moeten erkennen dat de kern van je wezen en de kern van deze planeet, van deze prachtige Gaia, veranderd is. En dat is een deel, en een zeer betekenisvol deel, van de ontvouwing van mijn plan.

Jullie – en ik spreek niet gewoon alleen tegen jou, Steve, maar tegen jullie allemaal – hebben gezegd: “Ik kom naar voren, en ik zal de volheid omarmen van mijn schepper-zelf en ik zal dat in harmonie doen, in vrede, samen met mijn broeders en zusters van de groep die de menselijke wezens wordt genoemd.”  En jullie zijn aan het kleinmaken, en in sommige gevallen wijzen jullie zelfs de grootsheid en betekenis van dat besluit af.  

Jullie Ascentie is verzekerd. En ieder van jullie zit goed en wel in dat proces . en of je de verschuiving van werkelijkheden nu erkent of niet, jullie zitten op een planeet, mijn voelende Gaia, die zichzelf in 5D heeft verankerd. 

En daarom of je dit nu wel of niet wilt erkennen, is je wezen en je vermogen om toegang te krijgen of om die te verruimen in die wezenheid, voornamelijk verankerd in een andere dimensionale werkelijkheid.

Ik vraag van jullie dat je dat besef van uitbreiding, van bewustzijn, van bewustzijn dat in het hart is gecentreerd, van liefde, laat opbloeien en dat in je en om je heen te laten wonen. Jullie hebben gezegd: “Wij kunnen Nova Aarde scheppen, ja, met jullie,” en dat is altijd het plan geweest. Laat me even uitweiden naar jullie zodat je volledig begrijpt wat het betekent als wij en mijn Gezelschap van de Hemel verwijzen naar Nova Aarde.

Vergeet niet dat Gaia deze reis eonen geleden begon als een aartsengel, en zij heeft deze vorm aangenomen in de stoffelijkheid als dienst aan mij met een zeer andere vorm dan wat jullie zouden denken dat een aartsengel of een engelachtige vorm zou zijn.

Nova Aarde is het standpunt (de positie), een ervaring, een wezenheid van deze prachtige planeet zoals die altijd bedoeld was in de volheid van hoe deze geboren werd vanuit haar kern, in compleet bewustzijn en met een hartsverbinding tussen alle dingen, omdat alles op deze planeet leeft. 

En dit is waar menselijke wezens in de illusie vielen dat ze op een of andere manier superieur waren, de enige levende, ware energie, alhoewel ze er altijd door waren omgeven.

En wat jullie verklaard hebben is dat jullie het vermogen hebben, willend zijn, in staat zijn, als een collectief ras – en dat is totaal hybride – om deze rol aan te nemen en in dat bewustzijn te stappen om in harmonie met Alles te zijn. 

Dit is verwant aan een kind dat zegt: Laat me proberen het zelf te doen. Laat me Michelangelo’s Laatste Avondmaal schilderen, Picasso, de Aurora Borealis (het Noorderlicht), laat mij dat schilderen, Moeder.” Dus wij doen een stap terug, gaan niet helemaal weg en we zeggen: “All right, goed dus.”

Nu, dat betekent niet dat we vibrationeel niet helpen. En ik bedoel gewoon niet op esoterische of spirituele manieren, alhoewel ik benadruk aan jullie dat dit in termen van belangrijkheid zeer cruciaal is.

Maar wat jullie zeiden, als menselijke voertuigen, trans-dimensionale, menselijke, stoffelijke voertuigen, we dit een kans tot proberen geven en om iedereen erbij te halen. En wij staan hier bij jullie in verbazing en zeggen: “All right.” 
Hiermee werd mijn plan niet afgezegd. Mijn geliefde mensen en engelen en sterrenzaden en Aarde bewaarders, ik ben bang dat jullie niet in staat zijn om mijn plan af te zeggen. Heb ik  het vermogen om een oneindig aantal variabelen te regelen om jullie vraag bij te sturen? Natuurlijk heb ik dat en ik doe dat. Maar laten we hier heel duidelijk over zijn, het wordt niet afgezegd. En we praten niet over 26.000 jaren of over 10 jaren of over 20 jaren.
Maar jullie zeggen twee aparte dingen en wat er in jullie hart gebeurt, en dat is jullie kern, die  jullie sleutel is voor Ascentie, en dat is nu nog niet aan het heersen, omdat het denken en het ego nog zegt: “Maar hoe gaat het dan met…?” 
Bekritiseer ik dit? Natuurlijk niet. Dat zit niet in mijn rijk. Maar om te denken om een denkstelsel vast te houden dat jullie geen onderdeel vormen en co-creators zijn van een Nova werkelijkheid, dat is ondenkbaar. Aan de andere kant, dan zouden jullie allemaal dood zijn. Jullie zouden dan allemaal naar huis, naar mij teruggekeerd zijn, naar wat jullie denken wat de Zomerlanden zijn. Maar dat is nooit het plan geweest. 
Dus, is er een aanpassing geweest? ja. Zijn de galactics met jullie aan het werken? Meer dan ooit. Maar opnieuw, jullie brengen de vibratie van het collectief omhoog. Dus is dat in harmonie met jullie sterrenbroeders en zusters. Jullie verhogen de vibratie zodat jullie stelsel nu meer weerspiegelt, totaal weerspiegelt wie jullie werkelijk zijn. 
Dus, is er een mis-verbinding op dit moment, je hebt groot gelijk. Omdat jullie zeggen: “Gezelschap van de Hemel, dit is niet genoeg.” En we kijken naar jullie en staan lichtjes achteraf in ontzag, en zeggen, wij houden jullie vast in een vibrationeel veld van unificatie en ondersteuning, wat jullie nog nooit hebben beleefd, en ja, probeer het. En ze zullen tussenbeide komen, ten eerste, waar jullie hart ons dat toestaat, en moet ik misschien zeggen, waar het zich wel houdt aan de ontvouwing. 
Dus je kunt niet zeggen: “Ascentie gebeurde niet. Gooi die droom maar weg. De sterrenbroeders en zusters, kunnen misschien nog wel 20 miljoen mijl ver weg zijn. Onze bankrekeningen zijn nog steeds leeg.” Jullie zeggen dit soort dingen omdat je vrede sluit met de derde dimensie. 
En je kunt tegen me zeggen, velen van jullie die zeer vlijtig zijn geworden, jullie zullen zeggen: Moeder, ik heb mijn werk gedaan. Wat zeg je nu, vrede maken met de derde?”
Nou, lief hart, je zou niet boos zijn, je zou niet in angst zitten, je zou niet verslagen zijn of irritatie hebben als je totaal die plek van vrede voor de derde dimensie al had gehad. Jullie zouden totaal in de scheppingsmode gaan die jullie claimen als je geboorterecht en als je volgende stap.
Er bij gevoegd, ja, jullie zijn vlijtig geweest, maar jullie helpen ook als pilaren, als wegwijzers, als poortbewaarders, jullie helpen je broeders en zusters om ook deze plek te bereiken van gecentreerdheid van het hart. 
Jullie Ascentie is onderweg. Jullie kunnen niet, en dit vraag ik van jullie – en het is zelden dat ik zulke vragen stel – maar ik vraag aan jullie, gooi gewoon het idee niet weg dat jullie aan het ascenderen/opstijgen zijn. Jullie zitten er midden in en een deel ervan van wat jullie claimen als je Ascentieproces, het voertuig dat je gebruikt, is de deelname aan en verankering in de stoffelijkheid waar menselijke wezens kunnen aan deelnemen en in harmonie leven met Nova Aarde. 
Dit is veel groter, dit is veel grootser dan oorspronkelijk voor ogen heeft gestaan. Jullie zijn uit je jeugd naar volwassenheid gestapt, naar rijpheid en jullie hebben gezegd: “Ja, Moeder, ik kwam om hier deel van te zijn.  Maar ik denk dat we meer kunnen doen, en meer kunnen leren en meer kunnen lesgeven, door het multiversum heen, als we deze vlijtige onderneming in deze tijd en ruimte doen. 
Er zijn zeer weinig  - ik zal het woord onmogelijkheden gebruiken, omdat dit een woord is dat jullie begrijpen – het is onmogelijk, dat het Gezelschap van de Hemel, jullie sterrenvrienden, jullie families, dat Gaia of de bergen en bomen en de stromen jullie in de steek hebben gelaten. 
Wij omhelzen jullie met nog meer eerbied dan ooit tevoren, omdat jullie zeggen: “We kunnen ook het wonder creëren, en Moeder, ik erken dat ik het wonder ben.”  En daarmee erkennen jullie niet alleen de wonderbaarlijke aard van schepping, maar ook mijn aanwezigheid in jullie en jullie aanwezigheid in mij. 
Dus, denk niet, ja met jullie intellect en jullie hoofd en ego, dat alles waarover is gesproken in termen van betekenisvolle buitenkant, zichtbare uitdrukkingen van vrijheid op jullie planeet gewoon aan de kant is geschoven. Dat is niet zo. 
Nu, ik weet dat je tegen me wilt zeggen, ieder van jullie die hiernaar luistert zal zeggen: “All right, nou, als het niet aan de kant is geschoven, dan Moeder, wanneer?” En jullie weten ook dat ik het zielencontract eer dat dit kanaal (Linda) heeft neergezet om niet met datums en tijd om te gaan, maar ik zeg tegen jullie dat dit geen verlengd proces is. 
En op veel wijzen op Aarde, in jullie menselijke vorm, zelfs in jullie mentale lichaam, je emotionele lichamen, die totaal verenigd worden…  Aan het begin van een project, modderen jullie wat aan, en jullie brainstormen en denken en vragen raad, en dan zeggen jullie: “Waar moeten we beginnen? Waar gaat het om, om welke zaken? Wat is de voltooiing van deze bocht, zodat we aankomen waar we willen zijn?”
Maar aan het begin, wat het nieuwe hoofdstuk is, het nieuwe boek, het nieuwe avontuur waar jullie al in zijn, zeggen jullie:  “Nou we hebben alle stukken nog niet.” En wat ik tegen jullie zeg met mijn hele wezen is: jullie hebben alle stukken. Ze zitten in jullie en om jullie en ze zijn toegankelijk. 
Laat ze opduiken. En houdt die zin van blijdschap en liefde vast,  en weet dat jullie aan het begin staan van deze scheppingcyclus, en de schepping die jullie van Vader en mij hebben geëist, dat is jullie vermogen om te scheppen. Dit is iets waar wij op hebben gewacht. 
En jullie doen het niet door te zeggen: “Nou zit ik in de 5de, de 6de of de 7de dimensie.”In feite, zijn jullie daarover wat vaag. Maar jullie zeggen het met een zin van vastberadenheid, niet precies wetend waar jullie zijn. En daarom zeg ik tegen jullie, jullie zitten op een planeet die is verschoven naar de 5de. Dus laat het hologram los.
Dus, zoete engelen, lieve Steve, jij hebt je openingsverklaring gegeven.
Steve: [lacht] Nou, Moeder, als ik mag, ik zit hier te sudderen van verrukking, en ik wilde zeggen, ten nutte van onze luisteraars dat ik geen angst heb om u de meest moeilijke vragen  te stellen omdat u mijn moeder bent en ik uw kind en zelfs als ik door u wordt berispt zou het als een veertje op mijn wangen zijn en ik zou er nog nut van hebben. 
Dus ik ben niet bang om ergens met u in te stappen. En ik heb heel veel vragen maar zo weinig tijd nog. Laat me dat naar een volgend onderwerp brengen. 

(wordt voortgezet in Deel 2 van 2) Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html