Labels

Wednesday, August 26, 2015

Nederlands -- Suzan Lie met de Arcturiërs op 19 aug. 2015.

Suzan Lie met de Arcturiërs op 19 aug. 2015.                “NU”.

                                                    
Beste Lezers,
Vanmorgen deelden de Arcturiërs een boodschap met me.

Dit zeiden ze:

“We hebben jullie NU nodig. Waar jullie op hebben gewacht is er NU. Wij, jullie galactische en planetaire familie vragen je om je te HERINNEREN wie je werkelijk bent en om de verbinding te openen, als je naar de hogere dimensies omhoog reist en naar beneden in de kern van GAIA.”

Het is tijd om je missie in beweging te zetten en om actief deel te nemen aan de planetaire ascentie. Voor degenen die klaar zijn, beginnen wij onze Answering the Clarion Call, een tweedelige webinar series op zaterdag 22 augustus. Zie de hele details betreffende de praktische workshops die jullie door het proces heen zullen leiden om het accepteren (ontvangen, channelen, vertalen) en het gebruiken (delen met anderen) van deze belangrijke verbinding en informatie die je krijgt van Thuis. De tijd voor actie is NU!
~ Sue
 ~~~~~~~~~~~~~
Het Gebruiken van het Hogere Licht

De Arcturiërs

Welkom, wij de Arcturiërs zijn hier voor deel twee van Accepting the Higher Light. Terwijl jullie het hogere Licht accepteren, gaat dit in je bewustzijn, in je aura, je lichaam en jullie cellen in om elk overblijvende duisternis te ontdekken, zodat dit kan worden geheeld.
Deze “duisternis” is samengesteld uit “blokken” in je die bang zijn om te veranderen, bang om te transmuteren. Als je eenmaal je bewust bent van die blokkades die nog niet werden losgelaten, kun je deelnemen aan je eigen reiniging. Als je je eenmaal herinnert hoe je jezelf reinigt, kun je anderen assisteren bij hun opruiming. Het hogere licht komt binnen uit de dimensies buiten de tijd. En dus, gaat het naar jullie heden, verleden en alternatieve werkelijkheden.


Als je je herinnert hoe je op die wijze het licht je aardevoertuig laat binnengaan, kun je anderen helpen om hetzelfde te doen. Jullie zullen je ook herinneren hoe je Gaia kunt bijstaan door dit multidimensionale licht in de kern van Haar Wezen te gronden. Op deze wijze zul je je persoonlijke vorm met Gaia’s planetaire vorm laten samensmelten.
Dan zullen je persoonlijke, en Gaia’s planetaire elementalen van Aarde, Lucht, Vuur en Water de hogere licht frequentie van werkelijkheid zich delen met alle leven. Omdat deze hogere frequentie licht voortdurend blokkades zal vinden en opruimen, kun je makkelijker jezelf en je werkelijkheid transmuteren. Met de blokkades die ontdekt en losgelaten werden, breidt je dagelijkse bewustzijn zich uit naar hogere hersengolven.

Met die hogere hersengolven, staten van bewustzijn, beginnen je waarnemingen van de werkelijkheid hogere frequenties van werkelijkheid in te houden. Terwijl je je aanpast aan de transmutaties van je voertuig, leer je/herinner je je hoe je kunt vinden wat gewond is, verstoord of uit sync is. Met deze uitgebreide waarneming zul je in staat zijn om onvoorwaardelijke liefde te identificeren, lief te hebben en je werkelijkheid te transmuteren door het Violette Vuur.

Wat je dan in je stoffelijke of planetaire lichaam hebt getransmuteerd wordt vrijgemaakt in Gaia’s werkelijkheid om te helpen bij het omhoog gaan van Gaia’s resonerende frequentie. Geleidelijk is er meer en meer hoger frequent licht en minder en minder drie dimensionaal licht.

Begrijp je nu hoe belangrijk jij, onze menselijke vertegenwoordigers, zijn? We laten je er aan herinneren om zeker te zijn dat je loslaat wat je getransmuteerd hebt. Op deze wijze is wat er wordt getransmuteerd vrij om aan zijn ervaring van transmutatie met alle leven, bij te dragen.

Denk eraan dat in de vijfde dimensionale werkelijkheid je helpt om te creëren, elke mens, plek, situatie en ding zal in zijn eigen besef komen van waar en wat ze willen resoneren. Uiteindelijk zullen al deze uitgebreide resonanties van het ZELF zich voegen in het eenheids bewustzijn met alle leven in de vijfde dimensionale resonantie van Gaia.

Zie je, lieve mensen, jullie gaan met de resonantie van de derde/vierde dimensie naar de resonantie van de vierde/vijfde dimensionale resonantie, om met het NU samen te smelten van de vijfde dimensie en verder door, in de resonantie van leven. Zo snel jullie je bewust worden dat je die verschuiving hebt voltooid naar de volgende dimensionale zone van Gaia, zul je natuurlijk mee stromen in eenheid met alle leven van die dimensionale zone.

Terwijl je begint en doorgaat, gaat jullie proces om “terug te keren naar het ZELF” vooraf aan het hoger Licht om het steeds zich uitbreidende bewustzijn/waarneming te sturen. Terwijl je doorgaat met je reis, zal alles dat je moet weten naar de oppervlakte van je bewustzijn stromen.

Wat eens de grens was tussen je innerlijke zelf en de uiterlijke wereld wordt een magneet die je bindt aan de frequentie van licht die dominant is in je bewustzijn, je gedachten, je emoties en in je bedoelingen.

Als je alles dat jij hebt geschapen vooraf ziet met je hogere resonantie, is je eerste intentie om je te verenigen met andere mensen, levensvormen, plaatsen en situaties die je aanroepen om assistentie. Via je eigen innerlijke hogere licht, ben je verbonden aan myriaden personen, plaatsen en dimensies.
Daarom ben je goed geïnformeerd. Aldus, als je je innerlijke, hogere licht in de lagere frequenties van werkelijkheid stuurt, deel je al je ervaringen van een transmuterende werkelijkheid via onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Op deze wijze zet je een situatie in werking waarin jij de leraar wordt van wat je geleerd hebt, wat je je hebt herinnerd.

Wij zeggen “geleerd/herinnerd” omdat je geleerd hebt om je je eigen hogere dimensionale uitdrukkingen van het ZELF geleerd hebt te herinneren om hoe je het hoger Licht in je bewustzijn brengt en om dat door je stoffelijke vorm te laten lopen.

Je hebt je ook herinnerd om dit licht te delen met alle drie dimensionale leven. Inderdaad, terwijl je uitademt in je transmuterende wereld, wordt je multidimensionale adem gedeeld en kan andere drie dimensionale uitdrukkingen van werkelijkheid binnengaan om hen te helpen  ook te transmuteren.

Hoe meer je dit hogere licht je lichaam laat binnen gaan, hoe dieper en dieper dat kan reizen. Hoe dieper het licht in je vorm kan gaan, hoe meer oude karmische paden van parallelle en alternatieve incarnaties op Aarde kunnen worden getransmuteerd. Op deze wijze verander je myriaden versies van je drie dimensionale zelf in het NU.

Op deze wijze kunnen de wonden die je hebt gekregen in al je myriaden belichamingen in een drie dimensionaal voertuig worden geheeld, van binnenuit. Gelukkig is het dat de antidotum op de leugens die je werden verteld, de fouten die je hebt gemaakt en de problemen die je hebt verduurd, dat je WEET dat je kunt weigeren om deel te nemen aan elke versie van de werkelijkheid door LOS te laten wat je hebt vastgesteld om een totale ervaring te zijn.

Terwijl je begint om controle te nemen over je eigen werkelijkheid op deze wijze, realiseer je je dat je het vermogen hebt om elke ervaring te transmuteren en los te laten die JIJ acht als compleet. Je herinnert je ook dat de antidotum om elke vrees en/of pijn die weer opduikt, is om Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naar jezelf te sturen.

Het geschenk van onvoorwaardelijke liefde laat je vredig gaan door de over alles heen gaande ervaring stromen door de tijdszone waarin je heden bent geïncarneerd. De Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, die een constante component zijn geweest van je bewustzijn, zullen je gidsen om je zelf te verbinden met de hogere frequente energievelden die toenemend stromen door je huidige werkelijkheid.

Jullie gaan NU er doorheen, reizen rond, raken aan, liefkozen, stromen boven de lagere frequenties van licht/werkelijkheid, die alles waren dat je gekend hebt tot aan dit NU. Daarom worden jullie opgeroepen om je aan te passen aan een nieuwe ervaring van 3D werkelijkheid.

Terwijl jullie door je toenemende, zich uitbreidende werkelijkheid gaan, zul je leren te onderscheiden tussen de verschillende frequenties van Licht. Met jullie nieuwe multidimensionale onderscheiding zullen jullie in staat zijn om langzaam, of snel, je bewustzijn aan te passen om de hoger dimensionale waarnemingen te kiezen.

Beetje bij beetje, en moment voor moment, zullen jullie waarnemingen zich verbinden met de frequentie van de werkelijkheid die jullie hogere bewustzijn heeft aangenomen. Jullie zijn net als diep-zee duikers die langzaam moeten terugkeren naar de oppervlakte zodat hun lichaam zich kan aanpassen aan hun terugkeer op de oppervlakte waarin het “Licht het water ontmoet.”

NU, net als je het water in wilt gaan en de stroom van kouder water voelt en het stromen van warmer water, zul je leren om de dichtere stroom te erkennen van lager dimensionale werkelijkheden en de lichtere stroom van hoger dimensionale werkelijkheden.

Terwijl jullie door deze steeds-veranderend versie van lieve Gaia’s planeet gaan, zul je je vermogen slijpen om de hogere dimensionale stroming te erkennen van de opstijgende Aarde en om daarin te vallen. Jullie zijn in staat om dat te doen omdat JULLIE je aanpassen aan verbrede waarnemingen.

Hoe meer je de keuzes van hogere frequenties van waarneming toepast, hoe meer je bewustzijn zich zal verbinden met dat waar jullie je nu bij aanpassen. Terwijl je bewustzijn zich met de hogere frequente golven verbindt van licht/werkelijkheid, komen jullie hogere frequente waarnemingen online in je dagelijkse leven.

Geleidelijk worden de zorgen en ellende van de drie dimensionale resonantie, waar jullie nu aan voorbij gaan, verre herinneringen van een leven dat je eens leidde. Jullie passen je toenemend aan het “voelen” aan van een hogere resonantie van werkelijkheid. En dus, kunnen jullie gemakkelijker het verschil onderscheiden tussen de derde, vierde en vijf dimensionale energievelden.

Terwijl jullie deze onderscheiding vergroten, zul je steeds meer kiezen om IN dat te willen stromen wat gevuld is met onvoorwaardelijke liefde. Jullie zullen je ook herinneren om de dichtere versies te transmuteren van werkelijkheid die jullie nu loslaten. Jullie zullen ook ontdekken dat je niet langer meer de energievelden kunt tolereren, die resoneren door verwarring, afscheiding of vrees.

Ook al zijn de hogere frequentie energievelden eerst verwarrend, je zult snel leren dat als je in die resonantie blijft, je je spoedig zult aanpassen. Terwijl je kiest om in het energieveld te blijven van onvoorwaardelijke liefde, dan zal je bewustzijn zich toenemend verbreden naar de resonantie waarin je je begint te herinneren.

Geleidelijk zul je liefdevol de werkelijkheid herinneren van je Hoger ZELF waarin de vijf dimensionale staat van bewustzijn normaal is. Als je in en uit deze hoger dimensionale energievelden zweeft, zal je bewustzijn geleidelijk zich aanpassen aan de hogere dimensies van werkelijkheid.

Met deze aanpassing, zul je toenemend je verbinding loslaten met de lagere dimensies van werkelijkheid. Uiteindelijk zul je in staat zijn om langer en langer in het vijf dimensionale energieveld te blijven. Terwijl je je aanpast aan het vijf dimensionale energieveld, zul je duidelijk de myriaden drie-dimensionale illusies beginnen waar te nemen.

Met het vrijlaten van die illusies, zullen jullie weten dat jullie de schepper zijn van je persoonlijke werkelijkheid en dat je koos om binnen te gaan in de resonantie van de drie dimensionale illusie. Je zult je realiseren dat het ‘t NU is voor jou om volle verantwoordelijkheid te nemen voor het leven dat JIJ gecreëerd hebt door elke gedachte en door elke emoties.

Als je die verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes, breidt dit zo je bewustzijn uit dat je op een planetaire wijze begint te denken. Terwijl je in het Planetaire Bewustzijn gaat, realiseer je je dat je bij elke in-ademing, je in je vijf dimensionale bewustzijn inademt; en bij elke uitademing deel je je vijf dimensionale bewustzijn met Gaia.

Deze vorm van inter-dimensionaal adem halen breidt zo je waarnemingen uit dat je duidelijk kunt erkennen wanneer je wordt opgeroepen om Gaia te transmuteren met je geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde en Violette Vuur.

Terwijl je deze oproep beantwoordt, breiden je waarnemingen zich nog verder uit om waar te nemen hoe je verder gaande transmutatie zich uitbreidt in:

de atmosfeer,
de grond,
het water,
en in alle elementalen.

Je kunt ook de elementalen waarnemen die vol vreugde je geschenk transporteren naar mensen, dieren, planten, plaatsen en/of naar situaties.

Ook al voelde je ooit eerder dat je alleen was, jullie vermengen je NU en wisselen onderling uit met ALLE leven. Jullie laten toenemend oude 3D menselijk denken los van goed – slecht, beter – erg slecht- en van jou en  van mij… en gaan in het 5D planetaire geloven van:
“Wij mensen zijn leden van dit prachtige wezen dat gekend wordt als Gaia.”

Nu we uitgelegd hebben hoe jullie de schepper zijn van je werkelijkheid, willen we jullie er aan doen denken dat JULLIE Multidimensionale ZELF helemaal stroomt uit de Bron, naar beneden door de Overziel en in de myriaden versies van je zesde, vijfde, vierde en drie dimensionale uitdrukkingen om zich te verbinden met het energieveld van je ZELF met de versie van de JOU die volledig is ontwaakt.

Door deze “paarlen streng” ben je in staat om je waarnemingen uit te breiden naar hogere en hogere frequenties van jezelf, terwijl je tegelijkertijd die streng paarlen in de kern van Gaia plant. Op deze wijze, worden JULLIE de aard van je planetaire ZELF-Gaia.

Terwijl je je bewustzijn uitbreidt van het zijn van een persoon naar het zijn van een planeet, realiseer je je dat je niet gewoon creëert of verandert, je gaat terug. Jullie WETEN dat je terugkeert omdat je je herinnert wie JULLIE werkelijk zijn.

Je kunt je herinneren dat je myriaden incarnaties hebt gehad op Gaia, en je bent nu klaar, jullie zijn nu klaar om ze allemaal in het NU bijeen te brengen en om AL je uitdrukkingen terug te brengen naar de vijfde dimensie en verder. We willen jullie er aan laten denken dat wij, de Arcturiërs, bij je zijn door dit gehele proces.

Jullie kunnen ons niet herkennen omdat we vormloze energievelden zijn die rondom je zijn, er doorheen gaan en resoneren naar/met myriaden frequenties van werkelijkheid. Daarom, zullen jullie ons herkennen op dezelfde wijze zoals je je eigen Multidimensionale ZELF herkent in je eigen multi-dimensionale werkelijkheden en werelden.

Met andere woorden, als jullie meer van jezelf weten, zul je meer van ons weten. En, als jullie meer van ons weten, zul je meer van jezelf weten. Denk eraan dat wij allen, als EEN leven in het NU.

We zien dat in jullie NU, velen van jullie klaar gaan worden om al je drie dimensionale geloofsstelsels vrij te laten en los te laten, al jullie drie dimensionale geloofsstelsels. Deze drie dimensionale geloofsstelsels zijn genezend zoals jullie eerste klas het ’lezen van boeken’ leren. Die 3D geloofsstelsels zijn gebaseerd op polariteit, geslacht, afscheiding, opeenvolging, tijd, competitie en dood.

Net als alle drie dimensionale ervaringen van jullie werkelijkheid worden ge-her-kalibreerd, wordt elke dimensie van jullie grootse, multi-dimensionale levenskracht gedownload in je drie dimensionale lemen voertuig.

Met deze grote download van je Multidimensionale ZELF, smelten de leden van jullie die eens primitief, geïndividualiseerd en gedesillusioneerd effectief waren, samen met de leden van JULLIE die oneindig collectief, verenigd en verlicht zijn.

Jullie allen kozen om in dit grote avontuur binnen te gaan van planetaire ascentie omdat jullie wisten dat deze enorme uitdaging zeer gunstig zou zijn voor de uitbreiding van je gehele ZELF. Als je vraagt:

“Wanneer zal dit gebeuren plaats vinden?”

zeggen wij: “NU! NU! is werkelijk en tijd is een drie dimensionale illusie.”

Denk er alsjeblieft aan dat een vraag over “wanneer” gebonden is aan de drie dimensionale “tijd”. We vragen NU dat jullie die drie dimensionale constructie loslaten en in de vijf dimensionale waarheid gaan.

JULLIE zijn reeds opgestegen.

Jullie zijn reeds een vijf dimensionaal wezen.

Maar, je drie dimensionale denken vertelde je dat je een individu bent dat zeer hard moet werken om goed genoeg te zijn om op te stijgen.

In feite, is ascentie een drie dimensionale constructie waarin JULLIE gescheiden zijn van de JULLIE in hogere dimensies van werkelijkheid.

Als jullie tijd en drie-dimensionale gedachten van beperking loslaten, zullen jullie in het Nu stromen van de JULLIE van de vijfde dimensie waarin je weet dat
“JULLIE de schepper van je leven zijn, 

en JULLIE zijn ALLEN als EEN collectief wezen,
WELKE Gaia’s Ascentie scheppen.

Denk er alsjeblieft aan dat ieder van JULLIE gelijk belangrijk is.

Jullie WORDEN gezegend. WIJ zijn de Arcturiërs.


 (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html