Labels

Wednesday, August 5, 2015

Nederlands -- De Arcturiërs -- Suzanne LieDe Arcturiërs 

                             
 We helpen jullie nu om door te gaan met je reis door de vierde dimensie. Denk eraan  de intentie vast te houden om een helder portaal te hebben die de derde en de vierde dimensies met de vijfde dimensie verenigen. Jullie, de leden van de mensheid zijn specifiek geschikt voor deze opdracht omdat de mensheid de verbinding vertegenwoordigt tussen Moeder Aarde en Vader Spirit.

Van alle bewoners van de Aarde, heeft de mensheid de voornaamste verantwoordelijkheid voor het duister dat is opgeslagen in de vierde dimensionele Astrale Laag. Daarom is het de plicht van de mensheid om deze duisternis/vrees op te ruimen.

Maar, ook al leven mensen in vrees, in boosheid en met de behoefte om macht over anderen te hebben, dit zijn voornamelijk degenen die Gaia’s aura besmetten, het zijn JULLIE de ontwaakten, die de portalen zullen zuiveren van de vierde dimensie en die naar de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde en multidimensionaal licht gaan.

Maar, zij die geen verantwoordelijkheid dragen voor hun daden zullen de terugkeer van de energievelden niet genieten die zij uitgezonden hebben in jullie wereld, omdat deze mensen niet ontwikkeld genoeg zijn om zich te verbinden met hun Multidimensionale ZELF waar zij zich niet van bewust zijn, of leven met, Gaia’s Wet van Oorzaak en Gevolg. (Cause and Effect)

Daarom voelen zij zich als slachtoffers omdat “iemand” boos op hen is, iemand wil macht over hen, wat hen bang maakt. Omdat zij verloren zijn in hun eigen duisternis, zijn ze niet in staat om de “cirkel van creativiteit” waar te nemen die ze (zelf) hebben geschapen.

Daarom net als zij anderen tot slachtoffer hebben gemaakt, hebben zij ook zichzelf tot slachtoffer gemaakt. Deze dynamiek wordt allermeest duidelijk in het 4D Oorzakelijke Plan waarin de “energie van buiten gelijk is aan de energie terug.” Zij die nog in duisternis leven hebben ook vergeten dat Gaia een planeet is van de “vrije wil”.

Daarom, op een of andere wijze waarop deze duisteren de vrije wil van anderen hebben verkleind, zal dat spoedig naar hen terugkeren. “Waarom zijn die daden dan nog niet naar hen teruggekeerd?” horen we jullie vragen. Ons antwoord is dat er een groter plan in werking is.

We vragen dat jullie, de leden van onze “lichtwezens” erop vertrouwen dat terwijl jullie liefdevolle daden terugkeren naar jullie, hun duisterder daden naar hen zullen terugkeren. In dat NU zal jullie de laatste inwijding worden gegeven van onvoorwaardelijke liefde en hen vergeven die in duisternis hebben geleefd.

Daarom vragen we dat jullie deze opdracht uitoefenen door jezelf onvoorwaardelijk te vergeven. Zoals je weet kun je niets weggeven wat je zelf niet hebt. Daarom, als je niet onvoorwaardelijk kunt liefhebben en jezelf vergeven, zul je niet in staat zijn om degenen onvoorwaardelijk lief te hebben en te vergeven die nog in duisternis verloren zijn.

“Maar dat is niet eerlijk,” horen we jullie klagen. Daarom moeten we jullie er aan herinneren dat “eerlijk” geen onderdeel is van ascentie. Ascentie is het vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben, te vergeven en ALLE leven te accepteren. Jullie probleem is zo veel meer moeilijk dan die van hen, maar de terugkeer van jullie inspanningen zullen meer dan waard zijn dan jullie drie dimensionale illusie van eerlijkheid.

We zeggen “illusie van eerlijkheid”, omdat eerlijkheid niet eens een concept is van de vijfde dimensie. Jullie allen weten dat JULLIE de werkelijkheid schiepen met elke gedachte en emotie. Als er iemand is die met die uitdaging een probleem heeft, zul je hen niet veroordelen. In plaats hiervan, zul je hen bijstaan.

Aan de andere kant, we begrijpen drie dimensionale reacties, maar om door het inter-dimensionale portaal heen te reizen die jullie creëren, moet je je hechting loslaten met je drie dimensionale reacties. Ja, we zijn ons bewust dat we jullie nog niet verteld hebben dat je feitelijk je eigen ascentie portaal creëert.

We hebben die informatie voor dit Nu veilig gesteld waarin jullie portaal bijna voltooid is. Zie je, terwijl je door elke onder-laag (sub-plane) van de vier dimensionale astrale laag gaat, hebben het aura van Gaia maar ook je eigen, persoonlijke aura enorm jullie bewustzijn vergroot.

Oude concepten, zoals “Kan ik Aarde’s drie dimensionale werkelijkheid beheersen?” worden losgelaten uit je bewustzijn. Alle concepten van de derde/vierde dimensionale “controle” worden NU vervangen door de vierde/vijfde concepten van “scheppen”.

Jullie, onze geliefde vrijwilligers voor Gaia, zijn vrijwillig gegaan voor de uitdaging van: “Kunnen WIJ voldoende vijf dimensionaal eenheidsbewustzijn creëren om Gaia terug te transmuteren naar Haar ware vijf dimensionale ZELF?”

Merk de opmerking op van “wij” in plaats van “ik”. Jullie, onze geliefden, transmuteren jullie zin van ZELF van “ik” en “mijn” naar “wij” en “onze”.

Gaia was eens een vijf-dimensionale planeet, net zoals jullie eens een vijf dimensionale persoon waren. Natuurlijk, daar de vijfde dimensie GEEN tijd heeft of ruimte, wachten Gaia, maar ook al jullie vijf dimensionale menselijke uitdrukkingen, geduldig op jullie terugkeer.

Denk eraan dat de derde dimensie een holografische projectie is. Dat is zo’n effectieve hologram dat de meeste mensen denken dat die ECHT is. Natuurlijk, voor jullie allemaal is die “echt” omdat jullie drie dimensionale vorm ook een holografische projectie is.

De ware, vijf dimensionale vertegenwoordiging van planeet Aarde en al haar inwoners wordt geprojecteerd door de vier dimensionale lichtstralen. Deze astrale licht straal wordt op het drie dimensionale “scherm” geworpen om de holografische werkelijkheid van de derde dimensionale Aarde te scheppen.

“Belachelijk!” kun je zeggen. “Deze theorie is een concept dat interessant is om over na te denken, maar mijn hand doet pijn als ik de muur hard aanraak, ik voel liefde als mijn baby lacht, en ik voel schrik als een auto me bijna raakt.”

Lieve mensen, we weten dat de derde dimensie werkelijk lijkt omdat je die kunt voelen. Maar, als je je bewustzijn uitbreidt naar de vierde en de vijfde dimensies, zul je die ook voelen. Maar, de mensheid is getraind geworden om hun hiërarchie ondersteboven te halen.
De mensheid is getraind dat de derde dimensie de meest belangrijke is, en dan zijn er de vierde dimensionale dromen en creativiteit. Dan, ten slotte, schijnt de vijfde dimensie zo ver weg te zijn en onbereikbaar dat die nauwelijks op de lijst staat.

Lieve opstijgende mensen, we brengen de bovenstaande zaak naar voren, omdat JULLIE worden opgeroepen om die vragen te beantwoorden. Als drie dimensionale mensen beangst worden, worden ze vaak boos. Boosheid is een manier om iets weg te duwen dat te beangstigend is om je op te richten.

Beste opstijgende mensen, jullie opdracht om anderen bij te staan en te leiden zal niet eenvoudig zijn. Aldus, zullen jullie volledig verbonden moeten zijn met je vijf dimensionale uitdrukking van het ZELF. In termen van wie jullie echt zijn, is de meest belangrijke JIJ hierbij, de jij waarop je je aandacht legt.
Daarom, in plaats van het bezitten van je “zelf” als het 3D stoffelijke zelf die een aardevoertuig draagt, vragen we jullie om je ZELF te bezitten als je vijf dimensionale Licht-lichaam ZELF, dat je ook draagt.

Dan, in plaats van OMHOOG te kijken (in frequentie) naar je “beter” ZELF ver weg in een hogere werkelijkheid, zul je NAAR BENEDEN kijken (in frequentie) naar je dapper menselijke zelf die constant luistert naar jouw perspectief van de werkelijkheid.

Nu we gekeken hebben naar jullie perspectief op het leven vanuit je derde en vijf dimensionale zelf, laten wij nu kijken naar je perspectief van de werkelijkheid van je laagste tot aan je hoogste frequenties van je vier dimensionale astrale zelf.
We leiden jullie bij deze oefening omdat jullie Causale Lichaam, de JIJ is die “er tussen in zit” jullie mannelijke/uitstroom van het zelf in de Spirituele Sub-laag en de vrouwelijk/instroom van het zelf die gegrond is in het vierde dimensionale aura van Moeder Aarde, Gaia.

Jullie vier-dimensionale Lagere Astrale Laag zelf, woont onderop in de vijver, die aan de top zit van Gaia’s planetaire werkelijkheid. Net zo veel als een schoorsteen de roet van de rook verzamelt die er doorheen reist, van de vuurplek naar de hemel, verzamelen de duistere overblijfselen van angst zich in de Lagere Astrale Laag.

Als Opstijgende Mensen, hebben JULLIE vrijwillig gekozen om “schoorsteen vegers” te zijn. Gelukkig, hoef je niet door een donkere en vuile schoorsteen te klimmen omdat jullie als je je eigen lagere astrale laag schoonmaakt, je ook Gaia’s lagere astrale laag schoonmaakt.

In de vierde-dimensionale Emotionele Laag, leer je om meesters te zijn over je emoties. Terwijl jullie je emotionele lichaam beheersen, zul je je herinneren hoe lief te hebben, te vergeven en je zelf onvoorwaardelijk te accepteren. Met dit grote geschenk aan jezelf herinner je je hoe je AL je emoties transmuteert in creativiteit en communicatie.

In je vierde dimensionale Mentale Laag, leer je dat “een open denken het beste antidotum is om te vrezen.” Terwijl je een graad van meesterschap wint voor je denken, zul je gedachten uitzenden die positief, creatief, uniek en multidimensionaal zijn.

Dan zullen je positieve, bekrachtigende gedachten zich verenigen met je liefdevolle, vergevende emoties om sterke krachtige gedachtenvormen te scheppen die de fundering zullen creëren voor het nieuwe leven dat JULLIE zullen scheppen. 

Dan, terwijl je de vier-dimensionale Oorzakelijke Laag (Causale Plane) binnengaat, verenigen ieder van jullie je positieve, bekrachtigde gedachten zich met je liefdevolle, creatieve emoties om een positieve bekrachtigende werkelijkheid te creëren.

Jullie zullen je dan herinneren dat alle oorzaken een effect hebben, en alle effecten een nieuwe oorzaak scheppen.

In deze nieuwe werkelijkheid kun je een halt toeroepen aan het drie dimensionale “Rad van drie dimensionale Oorzaak en Effect” om je voor te bereiden om tijd te verlaten en om in het NU binnen te gaan waarin oorzaak en effect EEN zijn in de Cirkel van Creatie.

Terwijl deze Cirkel van Creatie wordt voltooid, kun je de Kern binnengaan van de Cirkel die gecreëerd werd door de circulaire stroom van oorzaak en effect. Om te slagen voor de derde dimensionale werkelijkheid moet je deze cirkel van oorzaak en effect voltooien zodat je de Corridor kunt scheppen waar doorheen je de Kern zult binnengaan.

In de Kern is ALLES stil en vredig. In de Kern zijn ONEINDIGE mogelijkheden. In de Kern van Creatie is dat wat oneindig is, maar ook dat wat nog niet wordt gemanifesteerd.
In de Kern, zijn jullie de vrouwelijke lading (-) van vorm.

In de Kern zijn jullie oneindig omcirkeld door de positieve lading (+) van spirit.
In de Kern zijn jullie Spirit (+) die rond de Stof gaan en in de Stof stromen (-) in de Oneindige Dans van de Schepping.

WAT ZULLEN JULLIE CREËREN?

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html