Labels

Thursday, August 7, 2014

16.06.2014 De Gouden Eeuw van Gaia: ‘De meesten van Ons zijn, of zijn Engelen geweest.

Steve Beckow:  De Gouden Eeuw van Gaia: ‘De meesten van Ons zijn, of zijn Engelen geweest.  Deel 1 van 2
16 juni 2014

Ik wil graag onze aandacht nu brengen naar de rijke ader met kennis die ons in de laatste drie jaren is gegeven, over het engelen rijk. Waarom? Omdat duidelijk de meesten van ons die deze artikelen lezen, engelen zijn.
Of wij daalden lang geleden af uit het engelen rijk,  om deel te nemen aan het experiment van de vorm of  anders incarneerden we specifiek om te helpen bij de Ascentie.
De engelen via Tazjima vertellen ons dat “velen van jullie engelwezens zijn, aardige, zachte en vriendelijke.” De bron die zichzelf “Mary” noemt, via Pamela Kribbe, vertelt ons:  “jullie zijn zelf engelen geweest ooit en diep van binnen, zijn jullie dat nog. Vanuit de kern van je wezen loopt er een kanaal naar het engelenrijk.”
Laten we naar deze twee gevallen kijken.

ZIJ DIE LANG GELEDEN AFDAALDEN UIT HET ENGELENRIJK
Aartsengel Michaël legt uit dat het grootste aantal van ons afdaalden vanuit het engelenrijk.
“Toen jullie als liefde of licht uitstroomden uit het hart van de Ene in deze lichtvorm, want het grootste percentage van jullie – er zou zo’n klein deel dat echt niet waard is om bij dit gesprek verder over te spreken - de eerste vorm die jullie aannamen was engelachtig. Nu, sommigen van jullie doken op als serafijnen. Sommigen doken als aartsengelen op. Sommigen als engelen.”
Bij een andere gelegenheid zegt hij:
“Ieder van jullie, mijn geliefde broeders en zusters zijn jullie reis begonnen, niet alleen als een vonk van licht, niet alleen als een uitstroming uit het hart van de Ene, maar als een engel – sommigen van jullie, enkelen van jullie, zelfs als aartsengelen, of een van de bewaarders van heerschappijen of vorstendommen of deugden.”
Wij hebben al gereisd door alle engelrijken, legt hij uit.
“Omdat jullie uit het hart van de Ene zijn gekomen, hebben jullie, bedenk eens, alle engelrijken of sferen al bereisd. Nu, de meesten van jullie werden niet, of stopten of bleven serafijn of aartsengel of een heerschappij. Maar velen van jullie, de meesten van jullie, hebben zeker tijd doorgebracht, als ik het zo kan zeggen, in het engelenrijk.”
Daarop volgend, stemden wij, vormloze wezens, in om deel te nemen aan het experiment van de vorm, hij vertelt ons:
“En toen, ja, zijn jullie geïncarneerd. Jullie zijn de avontuurlijken geweest, jullie zijn de onderzoekers en jullie geloofden sterk genoeg in jezelf om tegen de Moeder/Vader/Ene te zeggen: ‘Ik ga nu. Ik wil vorm aannemen. Ik wil de vreugde kennen om in de vorm te zijn en in de stoffelijkheid. En dan zal ik thuis komen en mijn vorm aannemen.’
“Nou, sommigen van jullie hebben dat in eonen niet gedaan. Maar dat maakt niet uit. Of je nu sterrenzaad bent of een hybride, of een Aarde-bewaarder, jullie zijn nog steeds engelen. En dit is iets dat wij willen dat jullie je dat herinneren, om tijd door te brengen bij dit proces van Ascentie, al je glorieuze aspecten belichamend, uitnodigend.”
WAAROM WIJ DAT DEDEN, HERINNERT AARTSENGEL MICHAËL ONS ER AAN, WAS UIT LIEFDE.
“Jullie zijn, opnieuw, in dienst van de Ene gegaan en namen menselijke vorm aan, of andere vormen in andere planetaire stelsels, altijd uit liefde. Dit is de voornaamste beweegreden. En dat gaat niet over bestraffing… Het gaat niet om dienst te doen waar jullie aan denken, in militaire termen. Het gaat om liefde.”
“Mary” vertelt ons, “jullie zijn gekomen naar het avontuur van het leven op Aarde door je eigen vrije wil. Waarom wij hier kwamen, zegt ze, was om “te leren, avontuur te beleven, en om alle soorten dingen te ervaren. Het is bedoeld om een vreugdig avontuur te zijn.”
Dit zijn de engelen die zeer lange tijd op Aarde zijn geweest – in feite, sedert de vroegste dagen van Aarde. Zij werden het Schepper Ras genoemd. Jezus legde ons uit hoe en waarom Gaia werd geschapen:
“Vaak spraken wij met jullie en specifiek mijn geliefde Moeder heeft met jullie gesproken,  over de schepping van die prachtige planeet Gaia en hoe die was geschapen als een planeet van Liefde en een planeet van vrede, mijn vrienden. Bij de schepping en de essentie van dit machtige wezen dat Gaia werd genoemd, zat de formatie van een plaats, een stoffelijke ervaring van zulke diversiteit en ongelooflijke schoonheid, dat er engelen zouden komen en hier spelen en weten hoe het was om een stoffelijke ervaring van Liefde te hebben.”
Commander Ashira beschrijft die oorspronkelijke groep die kwam om de setting die Gaia was, te verschaffen/ aan te kleden.
“Er was een oorspronkelijke groep die het Schepper Ras op Aarde werd genoemd – en die was niet zo klein als velen van jullie denken. Waren het miljarden? Nee, maar het was vol van betekenis … dit was niet gewoon een generatie – het waren vele generaties. Dus er waren veel generaties van het Schepper Ras die in de vorm kwamen – als Sterrenzaad of Engelachtigen – ze kwamen in de vorm om te scheppen wat een ervaring van Liefde zou zijn, van Liefde, van vreugde, van gemeenschap, van matigheid op Aarde. Nu, als je denkt aan de diverse fases waar jullie je bewust van zijn – het industriële, landbouw, zelfs jullie informatie eeuw, jullie elektronische eeuw – nou, jullie zijn veel, veel ouder dan je denkt.”
Dit is dan de eerste groep van engelwezens die naar de Aarde of naar Gaia kwamen in het verre verleden en die hier heden nog zijn.
Morgen zullen we naar degenen kijken die direct uit het engelrijk kwamen en specifiek in dit leven om te helpen bij deze baan-brekende Ascentie.
(vervolg in Deel 2)
 [Photo by Ascension Angel


Steve Beckow:  De Gouden Eeuw van Gaia: ‘De meesten van Ons zijn, of zijn Engelen geweest.  Deel 2 van 2     
18 juni 2014
(vervolg van deel 1)
Met degenen die Afdaalden uit het Engelen Koninkrijk om te helpen bij de Ascentie, voordat we terugkeren naar onze identiteit van engelen, wil ik graag wat tijd doorbrengen om te kijken waarom de hemelsen ons dit niet eerder hebben verteld. En ik wil ook graag kijken naar hoe ze het steeds meer nodig vinden om te stoppen met tussenbeide te komen in onze zaken en om onze vleugels te laten testen, zeg maar.
De hemelsen schijnen hun weg naar boven te gaan om te onthullen dat een groot aantal van lichtwerkers die hier zijn om bij de Ascentie te helpen, engelen zijn.
Aartsengel Michaël vertelde ons dat hij dit feit niet eerder heeft onthuld omdat wij nog niet klaar waren dat te aanhoren:
“Dit is de cirkel van 6 miljard en meer waar ik mee gewild heb dit te doen. Dus, ja. Jullie zijn van wijd en ver gekomen, serafijnen, aartsengelen, zij die uit de Buitenste Krachten komen. Het is een bijeenkomst van de grootte van wie jullie net een glimp zien. Dus dan zeggen jullie tegen me:  “Nou, Lord, waarom hebt u hier niet eerder over gesproken?’ Omdat jullie nog niet klaar waren om dit gesprek te hebben. Punt. In de zin van gebrek aan zelf respect en het ego dat buiten controle is, jullie waren nog niet klaar om dit gesprek te hebben
Jullie waren nog niet klaar om op die plek van evenwicht te zitten, die de plek is waar vanuit jullie scheppen.”
Laten we denken dat alleen de hemelsen dit zeggen, hier is een Arcturische Groep die het ook zegt:
“Jullie zijn in je ware identiteit Goddelijke wezens,  en hebben daarom oneindige bronnen van  ideeën en manieren om te doen en te zijn. Het probleem is geweest dat jullie dit niet hebben geweten en de meesten waren niet klaar om dit tot nu toe te weten. In jullie onwetendheid hebben jullie gedacht dat je het minste van het laagste was. Kerken hebben jullie geleerd dat jullie wormen in de stof waren totdat je bepaalde rituelen uitvoerde of bepaalde doctrines geloofde. In jullie onwetendheid accepteerden jullie dit, en gaven vrijelijk je macht weg aan degenen die dit voor zichzelf opeisten, ze overtuigden jullie ervan dat alleen zij wisten wat het beste voor jullie was.”
Het feit dat we klaar zijn heeft ook een impact op de manier waarop gebeurtenissen zich afspelen. Terwijl de mensheid nog in zijn kindertijd zat, konden de hemelsen tussenbeide komen in onze zaken.
Maar nu we in een partnerschap zitten van hun binnengaan, is het nodig voor hen dat ze een stap terugzetten en ons onze zaken laten uitwerken. (Dat schijnt een van de redenen te zijn voor het stoppen van de Opwaardering, dat de hemelsen het aan ons moeten overlaten om onze hebzucht kwijt te raken en te werken voor de Opwaardering (Reval). Ze zullen het gewoon niet aan ons overgeven op een bordje, nu we zijn “opgegroeid”.
Aartsengel Michaël bespreekt dit hier:
“We geven jullie een kleine wenk. We geven jullie een klein duwtje. Soms geven we jullie een hele grote duw. Maar als het gaat over jullie besluiten, van het collectief en van het individu, komen wij niet tussenbeide. Er waren keren, specifiek in de dichtheid van hele duistere tijden, toen de illusies van de mensheid zo duister waren en zo verstrikt dat ons werd toegestaan om meer te doen waar jullie van denken dat tussenbeide komen is en waar wij van denken wat bescherming en tussenkomst is. Maar die voorbeelden, die valse roosters, die valse geloofsstelsels desintegreren zelfs terwijl we spreken, toen jullie begonnen – en jullie zijn al onderweg in jullie Ascentie proces. Dus zitten we in een groter partnerschap? Ja. Zitten wij in minder dan waar jullie van denken dat bemoeienis of tussenkomst is? Ja.”

In heel 2013 begonnen de hemelsen, de galactics en de opgestegen meesters meer en meer te onthullen dat het grootste aantal van lichtwerkers in feite uit het engelen koninkrijk kwamen.
In april 2013 noemden de engelen, die spraken via Tazjima ons “onze menselijke engelen, die moedig incarneerden op moeder aarde in deze tijd van glorieuze overgang.”
In juni 2014, noemde Jezus ons “de engelen van de nieuwe eeuw” en onthulde dat:
“Jullie zijn gekomen naar de Aarde om de nieuwe tijd binnen te leiden, en jullie komen in Vrede. Jullie komen niet langer hier met het zwaard uit de schede van het ego, jullie komen hier in vrede. Nu is het tijd om opnieuw je kracht op te nemen en om in je zelf te durven geloven. Ja, jullie zijn die engelen van vrede, omdat in jullie de cyclus van het leven tot voltooiing is gekomen.: van het duister naar het licht, van het ego naar het hart, en jullie willen nu het hart omhelzen dat gebaseerd is op bewustzijn en dat is het resultaat van al die ervaring.”
De Plejadiërs via Bella Capozzi informeerden ons dat  “jullie zijn ieder kostbare engelen in menselijke vorm. Jullie zijn hier met een bedoeling, ieder van jullie – een bedoeling zo uniek en zo anders dan elk ander. Jullie zijn op Aarde vertegenwoordigers van de vele culturen en rassen die naar jullie kijken met gretige fascinatie.” Geleidelijk valt de sluier weg en onthult de waarheid voor/over ons.
“Jullie zijn minstens een diverse gemeenschap. Met de ontmanteling van die sluier, worden die diversiteit en hun vergezellende ingewikkeldheden geleidelijk aan onthuld aan jullie samen met je herinneringen, je contractuele verplichtingen, je oorsprong en de ware feiten over jullie geschiedenis. Voor degenen die een grotere omslachtiger sluier van vergeten wilden, hebben jullie jezelf gekend alleen als je huidige, waarnemend beperkte menselijke zelf…
“Het is moeilijk geweest, daar is geen kwestie over. Maar de waarheid is dat jullie zoveel meer zijn dan je je ooit kon voorstellen!”
En Aartsengel Michaël heeft ook de waarheid onthuld:
De meesten van jullie komen zeker uit het engelen rijk. Dat is waar jullie vandaan zijn gekomen, niet als een stap naar beneden, maar als heilige dienst om de oude illusies van de Aarde te doorbreken, zodat de nieuwe derde werkelijkheid kan opduiken.”
Ik vroeg hem of hij zei dat veel mensen eerder engelen waren en hij antwoordde daar bevestigend op:
“En ze zullen engelen zijn als ze hun stoffelijke vorm loslaten en hun missies op de planeet voltooien.”
“Weet dat jullie agenten zijn en engelen van verandering,” verzocht hij ons. “Jullie zijn Nova Aarde aan het verankeren.”
Hij stelde voor dat “er velen van jullie zijn die de kwaliteit hebben vastgehouden van jullie engel-zelf. En jullie kennen hen. Je kijkt om je heen. Je zegt zelfs tegen hen: ‘Je bent zo’n engel!’ Er is een zoet, lief licht over deze wezens.”
En die lijken te weten wie ze zijn. En ze lijken te weten dat ze een tijdje een  Aarde engel zijn in menselijke vorm en zij zullen gewoon terugkeren. En terwijl ze de mantel van menselijke vorm afwerpen, zullen zij hun engelvorm herkrijgen en gewoon doorgaan.”
Durf Volledig Engelachtig te zijn.
Nu roept de Goddelijke Moeder ons op om te ontwaken voor de kennis van wie wij zijn en om de volheid van ons wezen te omhelzen.
“Lieve engelen, het is tijd voor jullie om te weten, te omhelzen, om de volheid van je wezen voort te brengen, de heerlijkheid, de pracht, de onschuld en het wonder en de kracht, de wil, de waarheid van wie jullie zijn.”
“Mary” via Pamela Kribbe daagt ons uit: “Durf volledig hier als engel te zijn die jullie zijn en om volledig te ontvangen wat je nodig hebt om je licht te schijnen.”
Aartsengel Michaël vertelt ons hoe je dat kunt doen: om je engel-zelf terug uit te nodigen met:
“Vergeet niet om je eigen engel-zelf bij je uit te nodigen. Dit is niet je hoger zelf. Als je wilt denken op de manier dat je doet, in termen van lagen, denk dan aan je engel-zelf als boven je  hoger zelf en trek ze allemaal naar binnen – in je kern, in je hart, je voeten, in je tenen. Want onze bedoeling hierover te spreken is voor jullie om te erkennen en om ook je eigen wezen te kennen.”
Alles over ons proces van Ascentie schijnt zich geleidelijk te ontvouwen – totdat het een kritiek punt bereikt, nadat  ons wordt verteld dat de dingen sneller zullen gaan. Onze ontvouwende kennis over onszelf is geen uitzondering.
Of we lang geleden uit het Engelen Koninkrijk kwamen om het leven in de vorm te beleven en om als mensen te hebben geleefd sedertdien of dat we kortgeleden uit dat koninkrijk kwamen om te helpen bij de eerste ooit stoffelijke en massale Ascentie, het feit blijft bestaan dat we al een engelen erfenis bij ons dragen.

En de tijd nadert waarin die erfenis verwezenlijkt wordt, door energie die schoonwast, door de trigger van codes in ons DNA en door verwerving van onze lichtlichamen. 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html