Labels

Saturday, June 7, 2014

Symptomen Nieuwe Aarde

Symptomen Nieuwe Aarde

Zoals velen van jullie nu kunnen VOELEN wordt de Nieuwe Aarde werkelijkheid nu geboren in de fysieke externe wakende werkelijkheid. ALLES is frequentie en het moet opgemerkt en er moet mee gewerkt worden dat de toegang tot verscheidene dimensionale werkelijkheden via FREQUENTIE is. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zal te allen tijde proberen om jou te onderwijzen dat je moet "doen", dit is opzettelijk om de zaden van angst te triggeren welke aan jou onderwezen werden om binnenin voornoemde oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te verankeren. Om jouw EXTERNE wakende werkelijkheid te veranderen moet je de frequentie die jij lopende hebt BINNENIN jouw menselijke voertuig veranderen; pogingen om voortdurend de externe wakende werkelijkheid te veranderen en deze galactische WAARHEID te negeren zal eenvoudig toezien op meer chaos en ongerustheid om zich rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou te ontvouwen.
Ik heb onlangs gesproken in de "Beyond The looking Glass" radio uitzending over INTERdimensionaliteit, dit is niet hetzelfde als multidimensionaliteit en dit wordt nu binnenin en op de planeet Aarde verankerd. Het universum is bij ONTWERP, de natuurlijke "staat" van jouw Wezen is zowel multidimensionaal als interdimensionaal betreffende de BRON/ZIEL. Toen je in/naar een menselijke gestalte incarneerde op deze planeet was je toen beperkt wat betreft wat je zou kunnen ervaren VIA het menselijke voertuig, aangezien het menselijke voertuig eonen lang op een zeer lage resonantie gehouden werd. Het menselijke voertuig is verwant aan jouw antenne, jij bestaat in een frequentieband dat door jouw menselijke voertuig geïnterpreteerd wordt en aan jou gepresenteerd wordt als jouw externe wakende werkelijkheid. Echter, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid heeft jou GELEERD te accepteren dat jouw externe wakende werkelijkheid in feite solide en statisch is, dit is een lering waarmee je gepresenteerd werd en die gedurende eonen ONDERWEZEN werd en er één is welke het menselijke logische verstand VOLLEDIG ACCEPTEERT.
De uitdaging over de komende lineaire dagen en misschien weken is om deze lering toe te staan om volledig te ontbinden. Het kan zijn dat in jouw externe wakende leven jouw ZIEL jou al presenteert met scenario's en ervaringen die jouw menselijke logische verstand beginnen uit te dagen; ik heb talrijke ervaringen die door vele verschillende mensen aan mij doorgegeven werden die allen verklaren, "Maar dat is krankzinnig en het is onmogelijk, maar ik heb het ervaren." NIETS IS ONMOGELIJK, dit was een geplaatste limiet op jullie menselijke voertuig door de leringen binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid als een frequentie, dus een trillingsgevangenis creërend die voor het menselijke blote oog onzichtbaar is maar binnenin jullie menselijke voertuig op een onder- en onbewust niveau registreert. Het is deze "ongeziene" gevangenis die jullie tegenhoudt van het volledig ervaren van het leven op de planeet Aarde.

Om de Nieuwe Aarde in diens volledigheid te ervaren, wordt nu aan jullie gevraagd om de indamming van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid los te laten en open te staan voor nieuwe ervaringen. Multidimensionaliteit is de bekwaamheid om ALLES in het NU te ervaren, om een ervaring te hebben van het menselijke leven op uiteenlopende niveaus allemaal tegelijkertijd. Het is niet mogelijk multidimensionaliteit te ervaren terwijl jij je stevig vasthoudt aan het CONCEPT van een lineair leven en jouw ZIEL zal innig met jou samenwerken om dit af te breken om het te ontbinden. Velen van jullie ervaren al dat de tijd zich uitrekt of korter wordt, met dagen die AANVOELEN als weken of momenten, dit is het eerste stadium in het proces dat ernaar streeft het lineaire concept volledig van binnenuit jouw menselijke voertuig te ontbinden. Dit is een persoonlijke ervaring en eentje waar niet iedereen mee zal wisselwerken, het is volledig mogelijk voor jou om "geen tijd" te hebben en diegenen rondom jou heen verblijven nog steeds binnen de begrenzingen van het lineaire concept.
INTERdimensionaliteit is het proces waar je de onderlinge verbondenheid van ALLEN binnenin de ervaring van multidimensionaliteit kunt VOELEN. In alledaagse taal is het de ervaring van EENHEID en EENSGEZINDHEID welke vaak besproken is, maar nooit in staat geweest is om ervaren te worden buiten de meditatieve of droomstaat. Het menselijke ras verhuist nu in/naar deze ervaring als onderdeel van de menselijke WAKENDE bewuste levenservaring. Dit ontkracht de noodzaak om "veranderde"staten te betreden welke GELEERD werden aan het menselijke ras als "spiritualiteit", en hoewel zij toeschenen te ondersteunen werkzaam waren om in te dammen. ALLES is stroming en ALLES IS GEWOON, je stopt de stroming als je een pauze moet nemen van wat je ervaart om te mediteren. ALLES IS ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
De bekwaamheid om communicatie te ervaren vanuit alle rijken/rassen en jouw dagelijkse leven als een mens op deze planeet te leven is wat zich nu aan het ontvouwen is, zij zijn ÉÉN, zij zijn niet iets waar je tijd voor 'vrij' moet nemen om aan te werken of iets dat je geleerd hebt, het is de NATUURLIJKE staat van Zijn, hetgeen je GELEERD werd eruit vandaan te filteren onder de leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid.
Als de frequenties beginnen te verhogen zal de stroming vanzelfsprekend uitbreiden en toenemen en verdiepen, als je probeert om deze frequenties terug te houden, die er op alle momenten aan werken om jou te helpen de greep van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid losser te maken, mag je enige zeer onplezierige symptomen ervaren. Het menselijke voertuig KAN GEEN frequenties lopende hebben die in tegenstelling tot elkaar staan en de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid frequenties zijn inderdaad zeer laag. Je zult beginnen te wip-wappen tussen beide werkelijkheden en dit zal uiteenlopende fysieke symptomen naar boven brengen die kunnen omvatten (deze lijst is niet uitvoerig):
Hartritmestoornissen - de HART ruimte probeert om volledig te openen en dit mag veel verontrusting veroorzaken als je instinctief probeert het af te sluiten (de oude 3d Aarde leert je om het HART te allen tijde af te sluiten)
Pijn en Stijfheid in de spieren - het menselijke voertuig wint aan LICHT en dit wordt verankerd binnenin de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig, de verandering in frequentie beïnvloed de zwaartekracht die ervaren wordt op een menselijk bewust wakende geestesniveau. Je mag je zwaar of licht voelen in verschillende ledematen/delen van het lichaam.
Lichthoofdigheid/duizeligheid - wederom verandert de ervaren zwaartekracht als je fysiek het menselijke voertuig vanuit het cellulaire niveau naar buiten toe verandert. Duizeligheid is de verandering van werkelijkheden, dit is specifiek het geval als je werkelijkheden verhuist terwijl je in een wakende staat bent. Je mag jouw focus verliezen gedurende een paar momenten en niet in staat zijn ook maar iets te zien behalve een wazige externe wakende werkelijkheid. Gaan liggen en je ontspannen zou dit toe moeten staan voorbij te gaan.
Gehoor verstoringen - je mag verhoogde klanken/tonen/suizen/bellen in je oren hebben. Je mag in staat zijn geluiden veel duidelijker dan voorheen te horen over bredere afstanden.
Zintuiglijke verstoringen - dit is ietwat anders met betrekking tot de duizeligheid, je mag kleuren zien aan de rand van jouw visie, sprankelingen van licht, gekleurde golvende lijnen, je mag het downloaden van nummersequenties ervaren aan de rand van jouw visie. Je ontspannen en enige rust toestaan zal erop toezien dat dit voorbij gaat.
Verhoogde behoefte voor slaap - dit is om te helpen de frequenties te verankeren en om jouw menselijke voertuig op te waarderen, denk eraan, frequentie wordt niet door het menselijke blote oog gezien, alleen maar omdat je geen marathon aan het rennen bent betekend niet dat je niet moe zult worden, je gebruikt op dit moment grote hoeveelheden aan energie terwijl je door het overgangsproces heengaat. Het is niet ongebruikelijk om tot wel 18 uren te slapen in een lineaire periode van 24 uur.

Al het bovenstaande, als jij je zorgen zou maken, zouden nagekeken moeten worden door een gezondheidsprofessional. Als zij "niets" verkeerds kunnen vinden begrijp dan alsjeblieft dat het energetisch is. Proberen om deze symptomen te "behandelen" wanneer er fysiek niets gevonden is, zal TEGEN jouw energie handtekening werken door jouw lichaam verder uit balans te gooien. Deze 'symptomen' zijn jouw menselijke voertuig die aan het proberen is om terug IN EVENWICHT te komen; onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werd je GELEERD dat het medische beroep meer weet dan dat jij dat doet over jouw menselijke voertuig, en ik zou jullie willen begeleiden om deze lering voor de vervorming te zien welke het is. JIJ leeft 24/7 binnenin jouw menselijke voertuig en daarom ben jij de meester van jouw eigen menselijke voertuig. 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html