Labels

Sunday, June 8, 2014

RAINBOW-PHOENIX van 4 juni over juli 2014 - Reinigende Veranderingen in juli en hedendaagse effecten van Nibiru

RAINBOW-PHOENIX  van 4 juni over juli 2014

Reinigende Veranderingen in juli en hedendaagse effecten van Nibiru

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn op deze tijd beschikbaar is. Dit Bewustzijn vraagt de Energiegever om verder te gaan.

Dank u. Welkom Bewustzijn, dank u om bij ons te zijn vandaag bij de Rainbow-Phoenix leden sessie van 4 juni 2014. Will Berlinghof is de Vertaler van uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen.
Is er een OpeningsBoodschap of een gebeuren waar u over wilt spreken in deze tijd? Dank u.
Dat dit Bewustzijn een algemene en publieke openingsboodschap heeft. Dat dit het begin van de maand is die juni heet, die verder gaat, waar op het laatste stuk van de maand, het gebeuren is dat bekend staat als de Zonnewende; de winter zonnewende in de zuidelijke hemisfeer, de zomer zonnewende in de noordelijke hemisfeer.
Dit is een tijd van grote energie van Moeder Aarde terwijl zij door de cycli van verjonging en leven  gaat die constant is en voortdurend. Dat terwijl komend op dit punt van het jaar: de zonnewende van de noordelijke en zuidelijke hemisferen, het noorden en het zuiden, een tijd is waar de meeste mensen niet mee werken of erkennen, maar die is van groot belang voor degenen die zichzelf in de cyclus van Moeder Aarde brengen, haar persoonlijke cyclus die inderdaad sterk kan werken met het individu en hun cyclus van leven.
Dat als men zich verbindt met de Moeder, in dit geval Moeder Aarde, dat de energieën van ondersteuning er zijn. Liefde is er en een diepe verbinding is beschikbaar die een vollediger betekenis geven aan iemands leven.
Dat in dit geval in deze tijd van het begin van de maand juni, dat dit Bewustzijn aan degenen vraagt die geïnteresseerd zijn naar een intensere harmonie met de planeet zelf, dat jullie je je beginnen te focussen op wijzen die je nooit eerder deed, op Moeder Aarde. Dit betekent niet eenvoudig dat jullie uitgebreide ceremonies voor Moeder Aarde, moeten uitvoeren, want dit is niet geheel nodig. Wat nodig is, wat echt gunstig is  voor het individu is het gevoel dat men is verbonden is met de Moeder, met de planeet zelf. Dit kan worden bereikt door de meest makkelijke manieren. Het gewoon wandelen op Moeder Aarde is een manier om dat te doen en terwijl je dat doet om de energie onder je voeten te voelen, om je bewustzijn in je natuurlijke omgeving uit te breiden, om haar adem op je huid te voelen in de winden die waaien.
Neem wat tijd als je die actie wilt nemen terwijl je op Moeder Aarde loopt, waarbij je een of twee momenten kunt gaan zitten op Moeder Aarde, op een steen of kei, op een bank in een natuurlijke mooie setting. Voel je energieën zich uitbreiden naar beneden in de Moeder, in de Aarde. Breid je vezels uit, je energie draden in Moeder Aarde en trek de stabiliteit en de kracht van Moeder Aarde omhoog. Voel dit je eigen lichaam leiden, voel je lichaam zich vermengen met dat wat de energiekracht is van Moeder Aarde zelf.
Dit is belangrijk in deze tijd, want het zal velen een zin van ware connectie geven in een zeer moeilijke tijd in het evolutionaire proces van Moeder Aarde en van de mensheid zelf. Deze individuele connectie met Moeder Aarde kan op elke tijd gerealiseerd worden, niet alleen als men wandelt op Moeder Aarde zelf, maar zelfs als men thuis zit of in zijn bureau, of zelfs als men in zijn auto zit terwijl ze van punt A naar B rijden.
Dat is wat nodig is, als je als je even een pauze moment hebt, dat je reflecteert in de energie van Moeder Aarde, dat je je energieën uitbreidt naar beneden in de planeet zelf, zoals een  wortelsteel, het wortelstelsel van een boom, diep in de Moeder reikt, die de ranken naar verschillende delen uitspreidt en de energieën en de voeding van Moeder Aarde in zichzelf laat stromen.
Een moment geleden zei dit Bewustzijn dit je dit kunt doen als je rijdt, maar dat moet wel gekwalificeerd zijn. Dit moet gekwalificeerd worden, want dit Bewustzijn zegt niet dat men dat doet terwijl men rijdt, maar liever op een moment waarin men stilstaat. Misschien een paar seconden bij een verkeerslicht, en je nog steeds bewust bent van de lichten en de signalen die actie promoten of rijden, om dit niet te doen als men in beweging is. Maar zelfs in de paar seconden die beschikbaar zijn als men aan de kant is gegaan of wacht op een verandering van lichten is genoeg tijd om je snel te verbinden met de Moeder, met de vrouwelijk energieën.
Dit is waar dit Bewustzijn  werkelijk voor staat: je verbinden met de krachtige energieën van het vrouwelijke, van de Moeder en je realiseren dat jullie reis op deze planeet niet een van isolatie is, niet een van scheiding van de planeet zelf. Dat dit een levende kracht is, een enorm bewustzijn dat op haar eigen wijzen beweegt en voortdurend verandert, die de energieën van pool naar de tegenovergestelde pool brengt, van het een naar het andere punt. Dat deze energie voor Moeder Aarde’s vele schepselen is en de meeste schepselen leven natuurlijk in hun verbinding met de aarde energieën.
Het is natuurlijk niet exact zo voor mensen die gescheiden werden van Moeder Natuur, van de energieën van de Goddelijke Moeder. De Mensheid is geleerd dat zij de superieure kracht zijn, dat zij sterker zijn dan Moeder Natuur zelf. Maar als er een natuurlijke ramp gebeurt, als de ware kracht van Macht van planeet Aarde, van Gaia, getoond wordt en in die mate vaak wordt getoond, is die vaak verwoestend voor degenen op de oppervlakte, die geraakt werden door een rampzalig natuurlijk gebeuren, zoals een orkaan, een aardbeving, buitengewone weerscondities, enz.
Het punt dat dit Bewustzijn maakt is dat het belangrijk is om een zin van ware verbinding te herkrijgen met de planeet, met die vrouwelijke moederkracht die onder alles ligt, wat alles ondersteunt.
Er is ook een reden waarom dit Bewustzijn dit in deze tijd aanbeveelt. Er wordt gezien dat de maand juli bepaalde gebeurtenissen in volle actie zal brengen, gebeurtenissen van politieke/economische aard, gebeurtenissen van natuurlijke aard/stoffelijke aard. En dat die gebeurtenissen werkelijk plaats vinden om de mensheid te stuwen naar een staat van buitengewone crisis voor velen – -- - het niet merken en voelen van de verbinding met Moeder Aarde, het niet weten van de intieme gemeenschap die er bestaat tussen de Goddelijke Moeder en al haar schepselen, zal een veel moeilijker overgang scheppen naar wat wel een crisis periode kan zijn voor velen.
Dit Bewustzijn voorspelt niet, zegt niet dat het zo moet en zo zal zijn. Het leest de energieën die eraan komen, het ziet de manipulaties van bepaalde mensen die verborgen krachten zijn, degenen die lang hebben geheerst en gemanipuleerd, en ziet dat er nu vele paden zijn die naar dit moment van crisis hebben geleid, deze acute fase in de reis van Moeder Aarde en de mensheid. Als het zo is dat jullie het midden punt van de maand juli en verder beleven, gebeurtenissen van grote consequentie beleven, die jullie de diepere band laten herinneren die jullie met de planeet hebben en natuurlijk met Spirit zelf.
Dat  terwijl crisis de orde van de dag kan zijn, het niet betekent dat jullie je moeten overgeven aan de crisis. Het betekent niet dat je je moet overgeven aan paniek en chaos. Het betekent dat jullie in staat zijn om je wortels in Moeder Aarde te zetten, om die verbonden verbinding te voelen, om kracht en energie van de Moeder zelf in je wezen te trekken, dat zal jullie gemakkelijker door laten gaan door een acute periode tijd.
Dat dit de aanbeveling is van dit Bewustzijn. Door nu te beginnen of te hernemen een manier die eens door velen werd gekend, maar die aan de weg kant is gevallen, dat dit voor jullie een krachtige zin van verbinding brengt, een zin en gevoel dat je deel bent van de verandering die er gebeurt, dat je op de golven kunt surfen van de verandering die naar beneden crashen, eerder dan door hen te worden opgeslokt en afgeranseld te worden door het gewicht van de verandering.
Dat de punten van Zonnewende naderen,  energetische punten zijn waar er een uitwisseling is tussen de ene kracht met de andere. Wat hiermee wordt bedoeld is dat waarin de groei van winter zonnewende naar zomer zonnewende er een is geweest van toenemende vruchtbaarheid en overvloed, en dat wat bij het verkrijgen van de zonnewende, het tegengestelde begint. Dus zij in de noordelijke hemisfeer naderen een punt, wat de zomer zonnewende is, waar de vruchtbaarheid van Moeder Aarde, haar fertiliteit of vruchtbaarheid, haar energieën toenemen en het punt van evenwicht zal bereiken waarin het keerpunt is gevat naar de tegenovergestelde energieën.
Als de Aarde toeneemt in vruchtbaarheid, haar overvloed, haar welzijn, wordt dit natuurlijke ommekeer punt bereikt in de zonnewende. In dit geval is het de zomer zonnewende die de machine in de tegenovergestelde richting doet gaan, de stroom die naar de winter zonnewende gaat, naar de oogst van de overvloed en dan het afsluiten om de natuurlijke processen van herstel te laten gebeuren voor de Moeder zelf totdat de winter zonnewende is bereikt en opnieuw de flip flop terug gaat naar de stroom van overvloed.
Deze eb en vloed is de natuurlijke orde voor Moeder Aarde. Om dit te begrijpen, dit te realiseren, om hiermee te werken, is deel van wat de mensheid eens begreep, eens wist, eens aan deelnam.
In deze tijd van technologie en beschaving, hebben velen de fundamentele verbinding met die eb en vloed van het leven zelf verloren en zien alles als dat waar zij controle over hebben, of waar de gemeenschap of waar de regering controle over heeft. Het is gewoon niet waar en het wordt opnieuw tijd om je de diepere waarheid te herinneren en de diepere verbinding die men heeft met de planeet waar zij op wonen in het stoffelijke en ook met het spirituele aspect van hun eigen wezen.  Dat als zij hun tijdelijke verbinding begrijpen met Moeder Aarde, als zij dit begrijpen en leven, zullen ze ontdekken dat de reis veel meer heeft te bieden, dat er veel meer energie bij betrokken is dan vroeger werd begrepen, energieën waar men toegang tot heeft en die gebruikt kunnen worden specifiek in die tijden van verandering en van chaos.
Zoals werd gezien door dit Bewustzijn is dat voor je ligt, dat dit serieus zal beginnen in de tijd van mid-juli; om de diepere verbinding te hebben, te weten dat de ervaring om verbonden te zijn aan de planeet, om deel te zijn van een groter planetair bewustzijn, een levend bewustzijn, velen zal helpen om door die, wat genoemd kan worden moeilijke tijden, heen te gaan.
Dat zelfs in moeilijke tijden er een makkelijk pad is door de moeilijkheid, en als dit kan worden ondersteund door de middelen van een verbinding aan de planeet, dit iemand het grotere welzijn en overvloed die Moeder Aarde heeft en voor ieder heeft, laat merken en voelen, dan zou dit gunstig zijn.
Uiteindelijk is dit natuurlijk een besluit van elk individu  om die zaak te vervolgen, om de verbinding met Moeder Aarde te versterken, om deel te zijn van de eb en vloed cyclus waar zij regelmatig doorheen gaat. Dat zal iemand werkelijk helpen te begrijpen dat als het eb het sterkst is, als het schijnt dat de planeet en de energieën van de planeet op zijn zwakst zijn, dat dit niet het einde van de dingen is. Dat de natuurlijke stroom zal terugkeren en dat men alleen maar geduldig hoeft te zijn en hoeft te vertrouwen en in dat geloof te leven dat je dan kunt zien dat het natuurlijke punt van afname is bereikt en gepasseerd wordt.
In termen van iemands eigen leven, leven velen in dat begrip van gebrek, van problemen, van lijden. Dat zij niet zien dat ze volledig en totaal worden ondersteund, door de energieën van Moeder Aarde, maar ook door de energieën van de Goddelijke Spirit. Deze zin van scheiding heeft een planetaire neurose geschapen, planetair in de zin van de mensheid, van de beschaving die zijn toekomst ziet als een op technologie gebaseerde toekomst en niet op wat men als de terugkeer ziet van de verbinding met de natuurlijke krachten, met Moeder Aarde, met Spirit zelf.
Dat er een magische wereld is verder dan de technologie waar technologie niet voor kan zorgen, niet kan ondersteunen. Die kan dromen en schaduwen van de magie geven die bestaan maar die kan die magie, die macht, die kracht niet kan geven voor het individu. Dit kan slechts verkregen worden als men echt zich begint te verbinden met de Moeder, om zich met hun groter wezen te verbinden: die kracht van bewustzijn die zich uitstrekt verder dan iemands eigen stoffelijke situatie.
Dit is wat er voor de mensheid ligt: de ontdekking opnieuw van hun plek in de natuurlijke orde van de dingen, de natuurlijke orde van de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader. Om die verbinding te vinden, om het zich vanuit de diepste niveaus herinneren van iemands wezen, dat zal iemand omhoog heffen verder dan de onmiddellijkheid van het stoffelijke conflict, de stoffelijke crisis, de stoffelijke chaos die er op dit moment op de planeet gebeurt en wat zich gaat versnellen vanaf het midden van juni en verder.
Denk eraan dat dit een periode is van afbraak, een periode van verwoesting van wat er is geweest, zodat wat nieuw is het oude kan vervangen, de oude regiems, de oude machtsstructuren, de oude paradigma’s van geloven.
Maar opdat dit kan gebeuren, moet men door chaos en omwenteling gaan. Dat dit zo al enige tijd is maar dat is aan het versnellen, dat is klaar om crisis proporties te bereiken in de gebeurtenissen van de mensheid en van de planeet zelf.
Op deze tijd, aan het begin van juni wordt dit gezegd door dit Bewustzijn dat als het jullie genegenheid en wens is, dat jullie je proberen te verbinden met Moeder Aarde en Vader Spirit, en door dat te doen, begrijp, dat dit jullie natuurlijk zal leiden in nieuwe directies, jullie door tijden van chaos en omwenteling heen zal brengen.
Het is natuurlijk altijd  iemands eigen keuze, maar bij deze zaak zegt Bewustzijn dat er een kracht van bewustzijn is die in het spel komt in de grotere context van de mensheid zelf, in de grotere context van het individu en hun de overhand hebbende oude parameters terwijl ze zich uitbreiden naar nieuwe niveaus van begrip en omvatting Wat eerst moet worden weggevaagd is natuurlijk de oude beperkende geloven en structuren, de oude beperkende krachten die het menselijke bewustzijn zo lang hebben onderdrukt. Maar de reis hier doorheen kan inderdaad een chaotische zijn en het gaat om die reden dat dit Bewustzijn zegt dat in deze tijd het voor mensen het eerst om een persoonlijke her-verbinding gaat en voornamelijk ook met de verbreding naar een hoger bewustzijn, hogere aanvaarding van iemands multidimensionale karakter en wezen.
Dat deze tijden, zoals dit Bewustzijn het ziet, opwindende tijden zijn en vol met potentieel. Dit Bewustzijn zegt hier dat het een tijd is van her-verplichting, van realisatie, zelfs als iemands leven in chaos schijnt te zijn, of schijnt uiteen te vallen. Ook als er  wereld veranderingen zullen gebeuren, nationale veranderingen gaan gebeuren, het nog steeds is dat het in volle overeenstemming is met het Goddelijke Plan, de Goddelijke Bedoeling van het vestigen van de nieuwe manier van dingen, een nieuw niveau van bewustzijn op deze planeet. Dat wat eens was terugkeert: de verbinding met de Goddelijke Bron, de verbinding met Moeder Aarde. Maar om dit punt te bereiken, moet men door de ontreddering gaan van wat de verwoesting van oude manieren en oude culturen en oude machtsgroepen, is.
Er is nog veel meer waar over kan worden gesproken, maar in deze tijd voelt dit Bewustzijn dat het genoeg heeft gezegd voor nu. Het Bewustzijn is er altijd om hen te ondersteunen die zoeken hun eigen besef en begrip uit te breiden over de waarheid van hun wezen. Het is er om de reis te ondersteunen van her-verbinding met de Moeder en natuurlijk ook met Vader Spirit. Maar uiteindelijk is het de reis van het individu, jouw reis, waar je tevreden mee moet zijn en doorheen moet gaan.
Om deze reden laat dit Bewustzijn je je eigen ervaring hebben, want het is jullie recht, niet het recht van dit Bewustzijn om jullie pad te kiezen. Het kan alleen aanbevelen, adviseren en bepleiten dat jullie je opnieuw je realiseren dat jullie wezens zijn van een stoffelijke planeet die jullie volledig ondersteunt. Dat jullie uitbreidingen zijn van Spirit in die stoffelijke staat van zijn, dat jullie nooit alleen zijn, dat jullie nooit niet ondersteund worden, en dat het jullie eigen creatie is die jullie afscheidt. Het is een tijd om te her-ontdekken wie jullie werkelijk zijn, en om dat te doen moet men het oude loslaten, wat jullie jullie zo lang heeft beperkt en gevangen heeft gehouden, zodat een nieuwe vrijheid kan worden gevonden, een nieuwe manier van leven kan worden geïntroduceerd. Dit zijn opwindende tijden, dit zijn bevrijdende tijden. De ondersteuning van Moeder Aarde is er, altijd constant en beschikbaar voor jullie. En ook is de ondersteuning en liefde van Spirit altijd voor jullie daar.
Maar het is de keuze nu, de persoonlijke keuze die moet worden gemaakt terwijl jullie doorgaan in deze tijd van crisis, in deze tijd van ontreddering. En als jullie hier doorheen gaan, zul je altijd zien, weten, voelen en herkennen dat dit ook is zoals dit moet zijn, want het is deel van het Goddelijke Plan, deel van jullie persoonlijke ontwerp om dergelijke ervaringen te hebben.
Wat jullie er mee doen, is wat het individu er mee doet, maar dit Bewustzijn bevestigt dat jullie niet alleen zijn, jullie zijn nooit alleen geweest, jullie zullen nooit alleen zijn. Het is jullie keuze om dit te eren en dit te erkennen of om er gescheiden van te zijn, een geïsoleerd pad dat gedomineerd wordt door de wil van anderen. Dit is wat nu onder ogen moet worden gezien, om begrepen te worden en er doorheen te gaan. De energieën van grote liefde, groot licht, grote ondersteuning zijn er van de Moeder, van de Vader, van boven, van beneden, van de Goddelijke Spirit zelf. Dit Bewustzijn zendt zijn liefde, zijn licht en zijn zegeningen naar een en iedereen en naar allen die het pad lopen van extreme moeilijkheid en uitdaging. Het nodigt iedereen uit in deze meest interessante tijd. Dat dit de Opening Boodschap voltooit in deze tijd.
Gaat u verder.
Dank u. Ik heb een vraag betreffende wat net werd gepresenteerd in de Opening Boodschap en het betreft Nibiru. Speelt Nibiru een rol in iets van waar u over hebt gesproken? Uw gedachten alstublieft.
Dat dit Bewustzijn zal zeggen dat Nibiru een rol speelt in wat staat te komen, deel van de ontreddering, deel van de chaos, deel van de energieën van conflict en uitdaging.
Dat dit Bewustzijn niet bereid is om te voorspellen dat het de planeet zal vernietigen, dat het de beschaving zal vernietigen, dat het alles zal vernietigen dat nu bekend is, want het wordt door dit Bewustzijn niet gezien dat het zo extreem als dit hoeft te zijn.
Dat velen doom en gloom(onheil) hebben geprofeteerd door de nadering van die planeet bekend als Nibiru, bekend als planeet X, bekend als Wormwood, maar dit Bewustzijn zal zeggen dat er verzachtende omstandigheden zijn geweest rond de aankomst van Nibiru. Dat het is gevangen in een krachtveld, in een zwaartekracht–zak van de Zon, vele, vele maanden en dat het af gehouden is van een lang ontworpen, bestemde route die het volgt.
De Galactische Federatie krachten zijn de sleutel hierbij geweest en zij hebben de nadering van Nibiru tegen gehouden, maar het werd altijd begrepen, omdat het altijd deel is geweest van het Goddelijke Ontwerp en Plan, dat Nibiru op een dag zou worden losgelaten zodat het kan doorgaan met zijn bestemde route, dat het de Aarde kan passeren, niet in dezelfde graad niet in de zelfde nabijheid zoals een vroeger pad het zou hebben gevoerd. Dit was voorkomen en veranderd, een andere tijdslijn gaf aan wat velen hebben ervaren, inderdaad zou dit Bewustzijn zeggen dat allen die luisteren naar dit Bewustzijn, de woorden lezen van dit Bewustzijn op dit punt, hebben ervaren. (dus, ze beleefden hiermee een andere tijdslijn.w). Zij ervoeren het volle dramatische effect van een dichterbij passeren van Nibiru langs planeet Aarde die veel verwoestender zou zijn geweest op planetair niveau.
Toch wordt er ook gezien dat de energieën van Nibiru nodig zijn om bepaalde zaken tot voltooiing te brengen, bepaalde machten naar beneden uit hun machtige tronen, verandering op economische niveaus, op sociale niveaus, op geo-politieke niveaus, op geologische/ stoffelijke niveaus. Dat de energieën van Nibiru nu worden toegestaan door te gaan zodat die veranderingen kunnen plaats vinden.
Dit Bewustzijn stelt dat zij die nu komen uit een punt van hun huidige werkelijkheid, aanpassingen hebben gedaan, keuzes hebben gemaakt, bewust en meest belangrijk onbewust, wat hen in een situatie brengt waar hun ervaring van de gebeurtenissen die gaan komen, niet zo dramatisch zullen zijn of catastrofaal zullen zijn als andere keuzes, andere tijdslijnen van eerder.
Toch tegelijkertijd is er de noodzaak voor de energieën van Nibiru om tussenbeide te komen, om de planeet zelf te doorkruisen, met de Goddelijke Bestemming van Moeder Aarde en zij die wonen op haar oppervlakte en zelfs zij die wonen onder haar oppervlakte. Dat dit een Goddelijk Plan is, een Goddelijke voorwaarde is die de energieën van de Bron hebben   uitgezet, op veel niveaus voor de planeet zelf zijn uitgezet voor de vooruitgang op veel niveaus voor de planeet zelf, voor de mensheid zelf, ook voor alle schepselen op de planeet en ook voor de wezens en schepselen onder de oppervlakte.
Daarom wordt Nibiru gezien een rol te spelen bij de versnelling  van de energieën van verandering die vooruit gaan, dat wordt gezien door dit Bewustzijn wat werkelijk zal beginnen rond het midden van juli. Dat velen deze energieën van ontreddering en chaos zullen beleven en geworpen worden in de zich ontvouwende gebeurtenissen.
Daarom is het dat dit Bewustzijn in deze tijd aanbeveelt dat individuen zich herinneren dat dit ook deel is van de eb en vloed, deel van de cycli van spirituele ontwikkeling van de planeet en het collectieve bewustzijn van de mensheid en van Spirit zelf.
Dat Nibiru belangrijk is bij deze vergelijking, in deze formule. Het is niet gewoon een negatieve factor, het is niet gewoon een verwoester van dat wat nu werkelijk is die is opgelegd op velen die zijn gekozen, om ontreddering en verandering te beleven en verandering, chaos, verwoesting en hergeboorte, de herbouw van dat wat weg gegooid mag worden door dat wat beter zal zijn, superieur zal zijn en in verbinding is met de Bron, met de Goddelijke Spirit, met de planeet zelf.
Daarom wordt de nadering van Nibiru niet gezien door dit Bewustzijn als het bedreigende gebeuren van catastrofes die velen hebben geprofeteerd en velen vasthouden dat zal gebeuren bij zijn nadering. Dit is een instrument van het Goddelijke, een instrument van verandering dat al lang wordt verwacht, lang werd geprofeteerd, lang gevoeld in de dieptes van de menselijke ziel zelf. Het is tijd voor Nibiru om tevoorschijn te komen, het is tijd voor dieper en meer intensere veranderingen om te beginnen. Beantwoordt dit jouw vraag? 
Ja, dat doet het. Er was iets op net Net betreffende Nibiru en dit is waarom de vraag werd gesteld aan het eind van uw commentaar van de Opening Boodschap en ik dank u voor de informatie namens de leden. Dank u zeer, Bewustzijn.
Dit Bewustzijn dankt jou voor je vraag over Nibiru. Dat is deel van de veranderingen, de energieën van verandering die zich nu opbouwen, die nu verder gaan. Maar dit Bewustzijn wil ook zeggen dat het niet allemaal op een dag in juli, op de 15de juli zal aankomen, bijvoorbeeld. Dit kan een monumentale dag zijn om redenen die nog moeten worden gezien en ervaren en dus begrepen worden. Maar het is het begin van een beweging van diepe verandering waar lang op werd vooruitgelopen en verwacht door de planeet, door het collectieve bewustzijn van de mensheid en door Spirit zelf.
Hoe men deze veranderingen zal beleven is inderdaad vertrouwend op ieder individu’s keuze en begrip van wat er gebeurt. Of zij gevangenen en slachtoffers zijn van de verandering of dat zij deelnemers zijn aan de verandering met het vermogen om door de verandering heen te stromen, met het vermogen om er bovenuit te stijgen, om zich te verbinden met de hogere bronnen van Spirit en de aardende bronnen van de Goddelijke Moeder Aarde energieën.
Er zijn velen die zullen falen zich dit te realiseren, om zulke verbindingen te maken, want het is hun reis niet in deze tijd. Maar voor degenen die de stem van dit Bewustzijn kunnen horen, deze woorden van dit Bewustzijn lezen: realiseer je dat je een spiritueel wezen bent die je eigen werkelijkheid creëert. Jullie hebben ingestemd met de gebeurtenissen en omstandigheden van je leven en van de ervaringen van de planeet en het evolutionaire proces. Dat dit zo is, betekent dat jullie in je de capaciteit hebben om jezelf positief te verbinden met de veranderingen, om te stromen met de energieën van chaos en om te worden opgetild door de periode van niet-verbinding en verwoesting heen, naar een nieuwe niveau van bewustzijn en besef, een nieuwe werkelijkheid die zal beginnen zichzelf te manifesteren en om verder te gaan vanaf deze tijd.
Dit is geen straf. Dit is geen terugbetalen van Spirit tegen kwade, slechte corrupte wezens. Dit is gewoon de verschuiving en de verandering die al lang werd verwacht. Het bijwonen van de verschuiving en verandering voor elk mens om de levenservaring te kiezen die het best passen bij hun individuele ziel en de bedoeling van hun ziel. Maar dit is weer een andere zaak waarover het Bewustzijn kon doorgaan maar kiest op dit moment om er niet verder op door te gaan. Het heeft voldoende gesproken voor nu en voelt dat het nu compleet is.


Dank u, Bewustzijn. Dit was zeer nuttige informatie voor iedereen die dit hoort of leest en ik dank u namens iedereen voor alle kop-op teksten en het worden voorbereid. Dank u. Winny
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html