Labels

Wednesday, June 18, 2014

Steve Beckow met AEMichaël over: Moeder’s essentie van binnen en van buiten zijn aan het botsen – Deel 2 van 2 12 juni ’14

Steve Beckow met AEMichaël over: Moeder’s essentie van binnen en van buiten zijn aan het botsen – Deel 2 van 2
12 juni ’14

(vervolg van Part 1.)

Steve: Is het mogelijk om te praten waar we op dit moment zitten in ons Ascentie proces, Lord?

AEM: Dat is heel mogelijk.

Steve: Ik weet niet welke standaard en maat u misschien gebruikt, zijn die er?

AEM: Ja, want we hebben ook gezegd dat dit een proces is en om een menselijke terminologie te gebruiken, een gebeuren, een klik en een proces. Nee, het proces is geen “snap”(klik) geworden! Ik denk dat jullie daar allemaal mee instemmen, niet meer of minder (of niet er boven noch eronder). Maar ja.

Nou, we hebben kortgeleden gesproken over de vele lichtwerkers die in en uit het Ascentie portaal zijn gevlogen, niet alleen terwijl ze de U-bochten doen maar de meest populaire beweging op dit moment is een heel mooi 8 figuur, een oneindig teken ( ∞). Zij doen dit voortdurend. Het is heel interessant om naar te kijken.

En dus sedert we die observatie hebben gedaan, die eerste observatie, hebben meer en meer lichtwerkers gezegd: ”Nou, als dat mogelijk is dan ga ik.” En dat houdt ieder van jullie in die luisteren (en lezen).

Dus ja, jullie zijn gegaan, ontvangen de energieën, komen terug om, zullen we zeggen, naar de verzamel route en stromen er terug doorheen. De Tsunami is de voorbereiding en de hulp van de algemene mensheid. Ja, opnieuw zijn de lichtwerkers de ankers. De lichtwerkers zijn de sleutel. De lichtwerkers zijn onze partners.

Dus, ik zeg nou niet ‘spoedig’. Ik zeg dat jullie op een heel hoog percentage zitten van klaar zijn.

Mag ik een analogie gebruiken? Denk er op een paar manieren over. Als je uit gaat naar een heel leuk feestje, een bal, een restaurant, heb je zeker erbij passende kleding. Oh! Jullie hebben gekucht en gezucht en veel soortige outfits geprobeerd en vroeg je af wat je zou aandoen als je inter dimensionaal reist, om bij Gaia te zijn in deze Ascentie, hoe je er zou uitzien als je de meesters ontmoet, jullie geliefden, jullie gidsen, maar jullie zijn nu gekleed en staan klaar.

Zijn jullie al weggegaan voor het gebeuren? Nee, maar je bereidt je er al op voor en ik bedoel dit collectief. Ik spreek niet over jullie individueel en ik spreek niet over degenen van jullie die in en uit zijn gevlogen, maar collectief staan jullie klaar. Denk er over als een diner thuis te hebben klaargemaakt voor ons en je hebt je favoriete eten gemaakt, ambrosia, engel voedsel cake… (gelach).

Steve: Ik wil graag die devil’s food cake zelf wel. (2)

AEM: Devil’s food cake is heerlijk. Dus je weet dat alles klaar staat, de tafel is gedekt, het eten is klaar, en jullie staan klaar om op te dienen en zit te wachten. Nou, is dat zonder op specifieke datums en tijden te wijzen, een adequate analogie?

Steve: Ja, dat is het. Er zijn hier heel veel observators vanuit het hele multiversum en jullie hebben geluisterd naar hun commentaar en hun observaties die het proces gadeslaan. Wat zeggen die terwijl ze kijken naar de Aarde die de eerste Ascentie doet in het multiversum?

AEM: Die zijn opgewonden. Nu denk je dat vurig verlangen, en ik bedoel dit niet op een depressieve manier of klinisch, maar je denkt dat vurig verlangen gewoon het gezichtsveld van mensen is. Dat is het niet. In veel situaties, zijn de observators in een staat van opwinding, van opluchting en enige anxiety (is verlangend en bezorgd tegelijk. w.)

Steve: Waarom is dat?

AEM: Omdat er zoveel valse starten geweest zijn. Dus er is opwinding waarin iedereen zegt: “het is een ‘go’. Alles is geklaard. De wolken zijn uiteen gegaan. De zon schijnt. Alles staat klaar.” Maar er is altijd dat zweempje ongerustheid, laat me dat zo zeggen. En ik zeg je waarom, omdat er zoveel van afhangt.

Nu, als aartsengel en dienaar van de Moeder, vertel ik jullie ook dat dit de ontvouwing is van het plan van de Moeder en er is een grote flexibiliteit geweest en jij denkt dan in termen van jaren maar wij denken in termen van millennia.

Dus er is grote flexibiliteit geweest in de timing van dit plan maar het is het plan van de Moeder. Dus in feite, wat ik vaak zeg tegen onze intergalactisch observators: “Er is geen reden voor ongerustheid. Er is veel reden voor opwinding. Er is Aarde, Gaia, de mensheid als een geweldige juichende groep, maar het is de ontvouwing van het plan van de Moeder. Dus zeg ik tegen jullie, het is een zekerheid.” Dit is niet ‘misschien’ of een ‘als’. Nee, we rijden de menselijke vrije wil niet omver maar als de vrije wil wordt ingestroomd met de Liefde van de Moeder, is er maar een keuze en dat is om verder te gaan in liefde. Dus, vanuit ons perspectief is het een gedane zaak.  (done deal).

Steve: Nou lord, een vraagje voor u. Een van de grote nieuwe ontwikkelingen bij deze Ascentie is het met het menselijke lichaam gaan. Wat hebben jullie, en als ik jullie zeg, bedoel ik het team dat Ascentie op het toneel brengt, wat zijn de beschouwingen die jullie onder ogen zien met betrekking tot het frẻle van het lichaam, met betrekking tot het niet te snel gaan, het verbranden van de circuits. Wat zien jullie in dat gebied?

AEM: Dat is een heel goeie vraag en een vraag die velen van jullie aan me gesteld hebben in gebed of zelfs in pijn. Ik ben daar eerlijk over. Het menselijke lichaam heeft heel veel werk geëist.  Het zit niet in een geweldige vorm.

Ik zeg dat niet kritisch maar je hebt een heel belangrijke vraag gesteld.  De fysieke Ascentie is uniek. Het is de eerste. Wij nemen die vorm, jullie, ieder van jullie neemt die vorm en geeft  die niet louter op, maar brengt die inter dimensionaal verder, naar een hogere vibratie, naar wat jullie kunnen denken als een her-samenstelling.

Dit is ook deel van herstel waar ik eerder naar wees. Het is niet gewoon de instroom van de liefde. Het is ook het herstel, de versterking van het lichaam en velen rapporteren dat. Het kanaal (Linda) vergat dat deel te vertellen, maar ik zal haar helpen.

Dus al tientallen jaren weten jullie dat jullie lichaam aan het veranderen is en voor sommigen van jullie begon dat zo ver terug als de Harmonische Convergentie (w.1987) en door al die verschuivingen heen, de 11:11 ‘n, de 12:12 en , de Grote Kruisen, de zonnevlammen.

Maar dit is vergroot geworden en geïntensiveerd in de laatste paar jaren; nou, eigenlijk ongeveer drie en een half tot vier jaren. Jullie veranderen van wat jullie denken wat de op koolstof gebaseerde vorm is naar een kristallijnen vorm wat eenvoudig betekent dat de structuur van jullie wezen meer in staat is om een hogere frequentie en vibratie vast te houden maar ook als een doorgever (transmitter) kan dienen.

En er zijn veel zij-voordelen in termen van healing en in termen van telepathische communicaties en gewoon helderheid in downloads. Dus dat is een ding geweest.
Waar wij ons het meest op hebben gericht – en ik spreek nu echt voor mijn broeder Aartsengel Raphaël. Oh ja en St. Germain, hij geeft me ook een knikje – dat is de versterking geweest van het lichaam terwijl wij elimineren wat jullie denken wat ziekte is, ziekten, zwakten van het menselijke lichaam.

Je vroeg naar het Ascentie team. Nu ik zeg je, de prioriteit is de eliminatie van pijn omdat het heel moeilijk is om in de opheffing te zitten, in de verheffing, in de verrukking als je in pijn bent. Jullie hebben momenten van verrukking en dan roept je lichaam je terug.

Dat is een van de redenen waarom de laatste tijd er zo veel healing schepen een positie zo dicht bij Gaia hebben gehad en die totaal non-stop hebben gewerkt. Dit is een stap terzijde die ik maak. 

Er bestaat geen ziekte, pijn, beperking in de hogere dimensie. Dus, waarom bekommeren wij ons om ons hierop te richten terwijl jullie in de, zeg maar, geschoonde derde zijn?

Omdat als jullie sterker in de niet-ziekte zitten, meer vitaal zijn, meer in je wortel chakra, dan zijn jullie volledig in staat om die kwantum sprong te maken. 
( Hij zegt in het Engels:  Because when you are more dis­-ease-stronger, more vital, more in your root chakra, then you are fully capable of taking that quantum leap.)

Erbij gevoegd is dit een missie van genade, van compassie, om de mensheid te helen want in die demonstratie van het ruimen of de vermindering van pijn, emotioneel, mentaal, stoffelijke en spiritueel, zitten ze allemaal in dezelfde bandbreedte. Bij die demonstratie is wat jullie krijgen, de boodschap : “Ik ben waardig, ik ben geliefd.” En dat is ook deel van de reiniging en het omhoog gaan van jullie vibratie, je frequentie, je vertrouwens factor, je geloof factor. Dus dat is complex.

Nu, je volgende vraag zou zijn: “Waarom hoor ik dan van zoveel lichtwerkers dat ze meer pijn hebben dan ooit, of van een of ander soort?” En dat komt omdat pijn, kwetsuren, mentale, emotionele, spirituele, stoffelijke, oude kwalen, zelfs vorige levens kwalen, naar de oppervlakte komen om te worden weggevaagd, om te worden verwijderd, door de Tsunami, door de Moeder, door Raphaël, door St. Germain, door jullie sterren broeders en zusters. Iedereen werkt hieraan.

Het idee, het plan is dat jullie voertuigen zo levend mogelijk zijn. Nu laat me daar duidelijk over zijn, want ik kan verschillenden van jullie voelen daarbuiten die zeggen: “Maar ik voel me nog steeds kreupel, gebrekkig. Ik voel me nog steeds overweldigd en gedeprimeerd. Ik heb nog steeds hartkloppingen. Ik heb nog artritis. Mijn rug doet nog pijn. ”Ik spreek tegen jullie als je broeder, als waarheid. Jullie Ascentie hangt niet af van je lichaam dat volledig wordt hersteld. Het is een referentiepunt/kenmerk waar we aan werken om dat te bereiken.

Zal er healing zijn terwijl jullie door het portaal gaan? Heel zeker zal dat zijn. Zit er prachtige healing in de Tsunami? Ja, maar denk niet, specifiek voor degenen van jullie die geleden hebben en gereinigd hebben voor zo velen, denk niet ook maar een moment dat ik jullie ga achterlaten. Onze legioenen zullen je opheffen en je er doorheen dragen.

Het zijn je hart, en de liefde, en de zuiverheid en de genade die je paspoort zijn, je ticket. Wij willen jullie lichaam zo volledig en levend mogelijk, zoals jullie willen, zoals jullie dat oorspronkelijk hebben ontworpen, want vergeet niet, mijn zoete vrienden, dat dit de terugkeer is naar jullie ware ontwerp.

En je ware ontwerp, je zielen ontwerp, je oorspronkelijke architectuur hield geen ziekte in. En dat is ook zo voor Gaia. De kwalen, zeggen we, die zij heeft verdragen of heeft geleden als resultaat van illusies, en de valse roosters en paradigma’s, vasana’s van mensen, vervuiling, puin, afval, plundering, ook dat zal worden geheeld.

Steve: Vraagje, Lord, voor sommige luisteraars die oude ouders hebben, sommigen van hen die op hun laatste benen lopen, en ze zeggen allemaal: “Zullen die ook mee gaan? Zullen ze in staat zijn om te ascenderen? Is het mogelijk dat iemand op deze late datum nog overgaat en dan net Ascentie mist?  En natuurlijk is er de vraag of ze zullen opstijgen vanaf de andere kant, maar kunt u praten over hun angsten dat hun ouder wordende ouders niet kunnen opstijgen, alstublieft?

AEM: Hun oude ouders zullen ascenderen als dat is wat ze hebben gekozen voor hun contract. Nu zijn er velen die op de rand hebben gestaan en sommigen hebben gezegd – en dit is een zielen gesprek die ze bewust of onbewust met ons voeren en met hun bewaarders – sommigen hebben gezegd: “Ik wil alleen lang genoeg blijven om het te zien.” Sommigen hebben gezegd: “Ik wil lang genoeg blijven om er doorheen te gaan en om te worden ge-her-vitaliseerd. En sommigen zeiden – en die gaan over gelijke pockets tussen twee haakjes – sommigen hebben gezegd: “Ik zal gaan en ik zal ze er vanaf de andere kant doorheen trekken.”

Steve:  Verbazend.

AEM: Dus die zullen hen ondersteunen  tot op het laatste moment, overspringen en ze er dan doorheen halen.

In alle gevallen weten de ouderen, de wijzen, zelfs degenen met dementia, Alzheimer’s, ernstige condities, zij weten wat zij doen. En wij richten ons ook niet gewoon op degenen die oudere ouders hebben, we richten ons ook op hen die “”terminaal ziek” zijn. Het gaat over dezelfde uitbraak.

Steve: Ik ken een man die veelvoudige condities heeft, van ‘myeloma’ tot aan nier falen. Hij ligt aan een nier machine, is op zijn laatste benen, en het lijkt echt dat hij vasthoudt tot aan de Ascentie en iemand die zo geplaagd wordt door condities die kan het nog steeds doen, zegt u?

AEM: Ja, het gaat om de zuiverheid van hart. Nou, willen wij zoveel mogelijk herstelde lichamen?  Ja, want dat is het jettisoning (over boord werpen?) Is er ruimte voor een paar die zullen worden hersteld? Natuurlijk is die er.

Steve: Nou, waarom geeft u me niet uw laatste commentaar en dan denk ik dat er veel luisteraars zijn die me u willen vragen naar de Reval (Openbaring) dus ik laat u nu de Ascentie beëindigen.

AEM: Het enige dat ik wil zeggen terwijl we dit onderwerp afsluiten is, vergeet niet dat de genade en medeleven van de Moeder oneindig is. Dus keer je tot haar. Zij is echt daar voor jullie zoals ze daar voor ons allemaal is en zij zet ons nooit weg/aan de kant. Dus ik ben blij dat we vandaag daarover hebben gesproken.

Steve:  Ja, en dank u hiervoor. Als we ons nu kunnen richten op de Openbaring voor de rest van het programma, en dat is ongeveer 10 minuten, ten eerste denk ik dat de vraag die in ieders geest is, welke omstandigheden houden de Reval in deze tijd op/tegen?

AEM: Er zijn werkelijk niet veel omstandigheden. Er zijn kleine aanpassingen die gemaakt worden in termen van de, waar jullie aan denken als, de stroom van wat wij welzijn zouden noemen en overvloed voor velen, voor de transitie. Er was een noodzaak, ja, de noodzaak van opruiming van hebzucht.

Lust en controle hebben achteraf zetels ingenomen omdat daar in de grond mee werd afgerekend. Maar die zaak van hebzucht, van begeren kan geen deel zijn van wat wij zien en jullie ook doen, zoals het delen van rijkdom, delen van wat jullie denken dat valuta is, om Nova Aarde te her-vormen.

Nu, heeft de hemel, het Gezelschap van de Hemel, de Moeder, te maken met koude harde cash en valuta? Nee. Gaan wij om met spirituele valuta? Dat doen we zeker. 

En laten we je zeggen dat spirituele valuta kunnen worden omgezet in elk aantal manieren  en dat is zeker de valuta van alle Goddelijke Kwaliteiten, die jullie allemaal hebben verankerd in overeenstemming met de Goddelijke Wet, met de Universele Wet. Maar er is geen ruimte voor hebzucht.

Nu er was een rare hebzucht race, oh, in het verleden enkele maanden, en dat moest worden opgeruimd. En er was een gekke run op hebzucht zelfs tussen lichtwerkers en een niveau, misschien moeten we zeggen van wanhoop. Wanhoop heeft ook geen plaats. Ja, we begrijpen jullie behoeftes. Natuurlijke begrijpen we die. We zijn constant bij jullie.

Maar onderschat ons nooit of voel dat wij niks afleveren/geven. Wanhoop belemmert jullie eigen creatieve proces. Dus daar moest mee worden afgerekend en we doen dat nog steeds. Maar de kritieke factor, hebzucht, ja, wanhoop nummer twee, nummer drie, het evenwicht van jullie bereidheid en de praktijk van geven en ontvangen.

En dit is zo, ja, specifiek voor degenen van jullie waar ik vanavond mee spreek, en er na. Jullie zijn heel goed geweest met geven en jullie zijn heel goed geweest om een gebed uit te spreken, van hulp, hulp, help, wanhoop, help, maar jullie zijn niet altijd volledig open geweest, individueel en collectief, maar in je hart, door de wolken van gebrek aan zelfwaarde, gebrek aan erkenning van de liefde die jullie zijn, om het echt te ontvangen.

Nu, we hebben in de laatste maand een kwantum sprong gezien, En we bedoelen niet gewoon in deze show, of in de ‘Gouden Periode van Gaia’. We bedoelen in de menselijke bevolking. En een diepe erkenning dat jullie geen een kant hebben zonder de andere. Het zit in de balans schalen. Het is het op en neer wippen. Het is de zigzag. En het gaat om het stilte punt.
Het gaat niet uur voor uur, cent voor cent, dollar voor dollar, munt voor munt, daad voor daad. Dat is niet de manier waarop het universum werkt. Zegeningen stromen op allerlei soorten manieren en daarom is het waarom, zo vaak, wij tegen jullie spreken over diverse vormen van valuta, van spirituele valuta, van jullie wens om te spelen met valuta, om dit rond te verspreiden, om dit te delen, en jullie hebben dat gedaan.

Inter-galactische valuta is weer een andere vorm. Jullie zullen daar binnenkort over leren en sommigen van jullie doen dat al.
Dus dat is wat er is geweest, waar jullie over kunnen denken als, de vertraging. Zijn jullie daar al? Ja. Is het begonnen? Ja.

Steve: Nou, dat is heel goed om te weten. Nu, ik kreeg net een briefje van een van onze luisteraars. Ik weet dat u hebt gezegd. U hebt er al over bericht in een deel al, maar misschien moet u nog onderstrepen wat hij wil horen en dat is dat zo veel mensen voelen op hun  overlevingswijze en zich zo voelen uitgedaagd. Welke woorden van bemoediging en hoop kan hij voor zorgen als toevoeging van wat u reeds hebt gezegd?

AEM: Keer je tot ons. Oh, ik hoor je, mijn vriend, als je zegt: “Ik heb me tot u gekeerd.” Mag ik dan vragen om een diepere laag van overgave? Je zegt: “Lieve heer, ik ben wanhopig.” Geef mij jouw wanhoop en ik zal jou hoop geven en vrede en die is tastbaar.

Doe dit niet morgen. Doe het niet volgende week. Doe het nu en spring dan in de golven van de tsunami en open je hart en ontvang. Je bent niet vergeten. Geef me je worsteling, alsjeblieft.

Steve: Dank u zeer, Lord, voor die wijze woorden.

AEM: Ga met mijn liefde en ga in vrede. Ik houd van jullie.

Steve: Ik houd van u, Lord.


AEM: Vaarwel.          

Steve:  Vaarwel. 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html