Labels

Friday, April 26, 2013

25.04.2013 Wesak, Patricia Cota-Robles
Patricia Cota-Robles: Over de WESAK wel of niet in april of mei

Duidelijkheid over de Drie Volle Maan Feesten van de lente.


Vandaag op 25 april is het Volle Maan Wesak Festival dat 2de Volle Maan Festival is van de lente. Ook al gebeurt de Lente alleen maar in de noordelijke hemisfeer, het Licht dat de planeet baadt bij deze sterke Hemelse verbindingen zegent ALLE Leven dat zich ontwikkelt op deze zoete Aarde. Het Festival van WESAK werd millennia lang op de Stier Volle Maan (dus in mei) gevierd. Dit jaar wordt de instroom van Licht door de Wesak Volle Maan  enorm vergroot door de Maan Eclips. De Volle Maan gebeurt om 12:47 uur in Pac.Daylight Time (dat is om 08:47 u GMT) en de Maan eclips volgt er onmiddellijk op om 01:07 PM PDT) (=09:00 u  GMT) 

De instroom van Licht die betrokken is bij de Drie Volle Maan Festivals van de lente begint vijf dagen voor de feitelijke Volle Manen en breidt zich nog vijf dagen na de VM uit., dus is er zat tijd om deze Geschenken van Licht van de Hoge te assimileren. 

Ik weet dat er wat verwarring is over of de Wesak Volle Maan of die nu de Volle Maan van Taurus (Stier)  is of de Volle Maan van mei (=Gemini)  maar het Gezelschap van de Hemel heeft ons belangrijke informatie gegeven die de verwarring verduidelijkt en ons helpt alle Geschenken te ervaren die de Mensheid zegenen in die Drie Volle Maan festivals van de lente. Als opmerking van helderheid als ik wijs naar de Volle Maan van Ariës (Ram), de Volle Maan van Taurus (Stier) en de Volle Maan van Gemini(Tweeling) praat ik over de Zonnecycli waarin de Volle Maan plaatsvindt. Zet de volgende informatie in de Vlam van Waarheid die in de Goddelijkheid van je hart pulseert en laat je IK BEN Aanwezigheid je de Waarheid onthullen van deze heilige kennis. 

De lente begint in de noordelijke hemisfeer met de Vernal of de lente Equinox. Dit gebeurt elk jaar op 21 of de 22ste maart en begint in ons de omhelzing van de Zonnecyclus van Ariës. De energieën die de planeet baden in de Hemelse verbinding van de Equinox pulseren met de Opstandings Vlam (Herrijzenis Vl). Dit geschenk van onze Vader-Moeder God is een luisterrijk Heilig Vuur dat een Parelmoeren uitstraling heeft. De Herrijzenis Vlam is de trillingsfrequentie die de dieren die de winterslaap doen, doet ontwaken en die het Natuur koninkrijk doet herrijzen terug naar het leven, na  de schorsing door de lange wintermaanden. Het is niet toevallig dat de praal van Passover (Joods paasfeest, Pesach?) en Pasen in de tijd van het jaar gebeurde, toen de Herrijzenis Vlam in volle kracht was. 

De eerste Volle Maan die volgt op de lente Equinox wordt gevierd als de Passover Volle Maan. Pasen is de eerste zondag die volgt op de eerste Volle Maan na de lente Equinox. Die Volle Maan is altijd de Volle Maan in de zonnecyclus van Ariës. Dit is het eerste Volle Maan festival van de lente en is de viering van het pad van Goddelijke Liefde dat aan de Mensheid werd onthuld door de Christus. Elk jaar bij dit Volle Maan Festival baadde Jezus de Christus, ook als het exponent van het Christus Bewustzijn en het Pad van Goddelijke Liefde in Oneindigheid, de planeet met Goddelijke Liefde en de heilige kennis die de Eenheid van ALLE leven onthult. Deze jaarlijkse instroming van Goddelijke Liefde en Christus Bewustzijn is al millennialang gebeurd en is een instrument geweest bij het ontwakingsproces van de Mensheid. 

Het Tweede Volle Maan festival van de lente is het Wesak festival. Dit is de Volle Maan die gebeurt in de Zonnecyclus van Taurus. Bij deze hemelse verbinding voegen de Christus en de Boeddha hun krachten samen om de Aarde en de Mensheid te zegenen met hun heilige geschenken. Het Christus Licht is de belichaming van Goddelijke Liefde binnenin, waarmee  elk partikeltje van Leven leeft, beweegt, ademt en zijn Wezen heeft. Het Boeddhalicht is de Goddelijke Wijsheid, de Verlichting die vanuit de Liefde van God uitstraalt. Het Wesak Volle Maan festival is ontworpen om de Liefde van Christus en de Wijsheid van Boeddha in een heilige plek van Eenheid te brengen in de harten en denken van de Mensheid. 

Bij de Wesak Volle Maan focussen de mensen over de wereld zich op Wijsheid en Verlichting van het Boeddhisch Bewustzijn dat door Gautama Boeddha naar de Aarde werd gebracht. Ieder jaar gaan duizenden pelgrims naar de Wesak Vallei diep in de Himalaya -bergen van Tibet, tijdens de Volle Maan van Taurus om de heilige ruimte vast te houden voor de terugkeer en zegeningen van de Boeddha. 

Het Derde Volle Maan festival van de lente wordt gevierd bij de Volle Maan die in de zonnecyclus van Gemini valt. Dit festival wordt gekend als het Goedewil festival  van de Mensheid. Bij dit festival worden de Goddelijke Liefde van de Christus, de Goddelijke Wijsheid van de Boeddha, die aan stuwkracht hebben gewonnen sedert de vorige Volle Maan festivals zeer geïntensiveerd en enorm uitgebreid door de Mentale en Emotionele Strata van de Aarde. De instroom van Licht vergroot het vermogen van de Mensheid om onze harten en denken te verenigen met het Goddelijke Hart en Denken van onze Vader-Moeder God. Dit jaar zal het Goedewil festival van de Mensheid plaats vinden tijdens de Volle Maan van Gemini (Tweeling) op 25 mei 2013. Deze Volle Maan zal ook enorm worden vergroot door een Maan Eclips. 

Bij zeldzame gelegenheden zullen er twee Volle Manen zijn bij een Zonnecyclus. Dit gebeurt omdat een Volle Maan elke 28 dagen gebeurt en de zonnecycli tussen 28 en 31 dagen zijn afhankelijk van welke maanden betrokken zijn bij elke cyclus. Als er een tweede Volle Maan is in de zonnecyclus staat die bekend als een Blauwe Maan (Blue Moon) en wordt dan gezien als een prachtige bonus. Een Blue Moon vergroot enorm de activiteiten van Licht die bij de eerste Volle Maan werden begonnen van die specifieke zonnecyclus. 

De reden dat er zoveel verwarring is over de timing van het Wesakfestival is omdat sommige besluiten gemaakt werden in 1950 bij de eerste Conferentie van de Wereld Gemeenschap van Boeddhisten die in Sri Lanka werd gehouden. Bij die conferentie besloten Boeddhisten om de Volle Maan in de meimaand tot een Publieke vrije dag te maken om de Boeddha te eren. Daar het Wesak festival zich richt op de Boeddha, begonnen veel mensen het Wesak festival te combineren met de publieke vrije dag bij de Volle Maan van mei. Ongelukkig genoeg achtte deze beslissing de andere twee, zeer belangrijke Volle Maan festivals van de lente, niet. 

Maar in Waarheid, telkens als mensen hun hart openen en de zegeningen van de Boeddha aanroepen, zal hij daar zijn in zijn volle koninklijke Aanwezigheid. Dus,of het Wesak festival nu wel of niet op de Volle Maan in mei valt. in een specifiek jaar, de Boeddha zal allen zegenen die hun aandacht richten  naar hem en het Licht van God aanroepen. De reden dat Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid de informatie herhalen over de drie Volle Maan festivals van de Lente is niet om onze huidige geloofstelsels te betwisten maar om te vergroten wat we weten zodat iedereen voordeel kan hebben van de gelegenheden die ons gegeven worden in het jaar om toe te voegen aan het Licht van de wereld. Deze kennis is bedoeld om ons Ascentie proces te versnellen. De drie Volle Maan festivals van de lente zitten bij de meest krachtige gelegenheden die ons gegeven worden door de jaarlijkse Hemelse verbindingen van de Aarde. 

Laat deze gelegenheden niet aan jullie voorbij gaan. Luister naar je hart bij deze krachtige Volle Maan festivals. Roep het Licht van God aan en richt je op de patronen van volmaaktheid als je wilt co-creëren met onze Vader-Moeder God op de pas Geboren Nieuwe Aarde waar we allemaal op wonen. 

Als je in een staat van Luisterende Genade bent, voel de Dankbaarheid stromen uit onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel met waardering voor jullie bereidheid om aan het Licht van de Wereld toe te voegen. Jullie zijn Gezegend, meer dan je weet!

Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose
           
Vertaling: Winny  

Wednesday, April 24, 2013

21.04.2013 Boodschap van de Arcturiërs


BOODSCHAP VAN DE ARCTURIËRS VIA SUZANNE Lie
Op 21 april 2013

Vanuit de Kern van Jouw Zelf


Beste leden van ons Aarde Team, als jullie de Corridor (Poort/Hoofdgang) voor jullie open zien, dan ga er naar binnen, want dan zullen jullie alle werkelijkheid vanuit binnenin je zien. In onze Corridor zijn jullie in je ZELF en in jullie ZELF ben je in de Waarheid. Tijdens je verblijf in de derde dimensie zullen jullie voor veel illusies komen te staan. Maar die illusies kunnen alleen het masker worden afgenomen als je die ziet vanuit de Kern van je ZELF.

Daarom hebben wij velen van jullie naar ons Moederschip gebracht of naar een andere hogere frequentie werkelijkheid, zodat we met jullie in je astrale lichaam kunnen communiceren. We hebben jullie naar de hogere frequentie van werkelijkheid gebracht via het vier dimensionale astrale lichaam van je drie dimensionale vorm. Gelukkig, is jullie multidimensionale herinnering geactiveerd, omdat je vier dimensionale astrale lichaam zich met je vijf dimensionale werkelijkheid verbindt.

Omdat er geen illusies zijn in de vijfde dimensie en daar voorbij, kunnen jullie je herinneren dat jullie gelijktijdig drie van de myriaden uitdrukkingen zijn van je Multidimensionale ZELF. Jullie zijn de vijf dimensionale Galactische Wezen die proberen om je aandacht te winnen. Jullie zijn je vier-dimensionale astrale lichaam van je droomstaat, en jullie zijn je drie-dimensionale stoffelijke lichaam dat in slaap is en een ‘droom’ heeft.

Maar, de illusies van de stoffelijke wereld zijn heel krachtig. Vandaar hebben velen van jullie problemen om je multidimensionale aard te herinneren terwijl je je aardevoertuig draagt. Daarom brengen wij jullie hier, in je droomtijd om je te herinneren aan wie je bent en waarom jullie bi-locatie gedaan hebben naar de Aarde.

Het is makkelijker voor het menselijke brein van jullie aardevoertuig om je dromen te herinneren dan het is om je vijf dimensionale werkelijkheid te herinneren. Daarom hebben we jullie hier gebracht terwijl je stoffelijke vorm slaapt in de hoop dat jullie je deze ‘droom’ zullen herinneren als je wakker wordt.

Jullie denken vermoedelijk dat je een zeer ongewone droom had. Maar hopelijk zullen jullie je de informatie herinneren die we jullie gaven in je droom. Door de drie dimensionale illusie van de tijd, die jullie als het heden beleven, terwijl je bij ons bent, zal jullie stoffelijke zelf zich dit vermoedelijke als een droom herinneren die in het verleden gebeurde terwijl jullie sliepen.

Het concept van tijd is een van de voornaamste redenen dat jullie je Multidimensionale ZELF vergeten terwijl jullie je aardevoertuig om je heen dragen. In de drie dimensionale wereld kun je je wel of niet je verleden herinneren en je toekomst is onbekend en blijkbaar buiten je controle. We willen jullie er aan herinneren  dat de toekomst slechts een expressie is van het NU die jullie creëren met je gedachten en emoties.

Als je op ons Schip bent en of in de hogere dimensies, is deze informatie gewone kennis. Een weten. Maar, we spreken voornamelijk tegen je astrale lichaam dat hopelijk deze informatie zal doorgeven naar je aardevoertuig als je wakker bent.
Wij hebben hoop dat onze boodschap jullie zal herinneren aan je ingeboren krachten van manifestatie. Herinneren jullie je dat zelfs je aardevoertuig het vermogen heeft om je gedachten te manifesteren? Ongelukkig genoeg heeft de opvoeding in jullie era velen van jullie geïndoctrineerd om dat feit te vergeten.
En dus zullen we onze communicatie beginnen om jullie er aan te laten denken dat je stoffelijke hersenen van je aardevoertuig elektrisch zijn en dat neuronen deze elektriciteit door je voertuig voeren. Neuronen zijn individuele cellen die aan elkaar verbonden zijn door dentrites (vertakkingen) en axonen.
Telkens als je denkt, je beweegt, voelt of je herinnert, werken jullie neuronen. Dat werk wordt gedaan door kleine biochemische, aan het licht brengende elektrische signalen die van neuron tot neuron snellen. Deze signalen worden gegenereerd door verschillen in elektrisch potentiaal die gedragen worden door ionen op het membraan van elke neuron.

Verder resoneren deze signalen in je aura, en jullie aura resoneert deze signalen in de atmosfeer van jullie wereld. Jullie kunnen niet geloven dat anderen je gedachten kunnen horen. Maar, de Aarde beweegt in de midden-vierde dimensie, wat enorm het vermogen van de vier dimensionale Elementalen bekrachtigt om jullie gedachten en emoties te delen met de Elementalen van jullie atmosfeer en van andere mensen.

Elementalen zijn de vier dimensionale aspecten van de drie dimensionale elementen van aarde, lucht, vuur en water die jullie aardevoertuig samenstellen. En dus staat de Elementaal rechtstreeks in verband met jullie stoffelijke elementen zoals het aarde/lichaam, de lucht/adem, de vuur/neurale synapsen en water/lichaamsvloeistof.

De drie dimensionale elementen van jullie aardevoertuig resoneren met al jullie gedachten en emoties, zelfs de onbewuste ervan, en geven deze resonantie door aan jullie vier dimensionale Elementalen. Dan komen de vier dimensionale Elementalen naar binnen en gaan uit je lichaam en uit je aura en verder door. Vanaf nu dragen Elementalen de resonantie van elk van je gedachten en emoties je vier dimensionale aura in.
Net als je bewuste gedachten en emoties je 3 D wereld lijken te regelen, zo regelen jullie onbewuste gedachten je 4 D wereld. Deze bewuste en onbewuste gedachten en emoties worden dan gemanifesteerd in de vorm door Elementalen die de bouwers van de vorm zijn. Daar je gedachten een raakvlak hebben met de ethers van jullie werkelijkheid, zo scheppen de vier dimensionale Elementalen gedachtevormen die het best je gedachten representeren, maar ook de emoties die deze gedachten kruiden.

In feite worden de Elementalen speciaal beïnvloed door gedachten die een sterke emotie dragen. Natuurlijk is de emotie van onvoorwaardelijke liefde, die feitelijk de hoogste frequentie van licht is, het meest creatief van alle uitdrukkingen. Maar, weinig mensen hebben onvoorwaardelijke liefde ooit geprojecteerd of zelfs ervaren. In feite wordt de meeste liefde die beleefd of uitgedrukt wordt door Aarde mensen in deze era die jullie nu bezoeken, voorwaardelijke liefde.
Ondanks dat heeft zelfs voorwaardelijke liefde creatieve macht. Jullie gedachten scheppen de matrix van een concept, en jullie emoties brengen die matrix in het vlees met een vorm om een “gedachte-vorm” te creëren. Die gedachte-vormen die slechts zichtbaar zijn voor jullie verbrede waarneming, reizen door jullie vier-dimensionale werkelijkheid.

Gedachte vormen die meer emoties dragen zijn sneller gemanifesteerd. Daarom, worden bijvoegsels belangrijk, omdat ze gewoonlijk de emotie dragen van een gedachte of verklaring.  Bijvoorbeeld, als je denkt dat je een “slechte dag” hebt, schep je een emotioneel beeld van verdriet, boosheid of angst.

Mensen zijn zich niet bewust van deze emotionele beelden, maar Elementalen gebruiken die als een taal. Elementalen hebben geen gesproken taal, maar ze beleven de gedachten van de mensheid als een imagistische taal. En daarom nemen Elementalen alle gedachten waar als een wens die vervuld wordt. Maar ze zijn geen mens, ze hebben geen concept van polariteit zoals drie dimensionale mensen dat hebben.
Hieruit volgt dat ze ‘slecht’ niet zien als negatief en ‘goed’ niet als positief. Ze zien een ‘slechte’ dag als een emotioneel beeld met een chaotische vorm. Daar ze de polariteiten van de schepping vernietiging begrijpen, draagt ‘slecht’ het beeld van een onstabiele vorm.
Aan de andere kant draagt de gedachtevorm van ‘goed’ het beeld van een stabiele vorm. Daarom zou een slechte dag een dag zijn waarop veel dingen uiteen vallen. Terwijl een goede dag een dag zou zijn waarin alles stabiel blijft en samenhangend is.

De hogere dimensionale uitdrukking van jullie ZELF op het Schip of in de hogere werelden is gewend om de werkelijkheid te scheppen met iedere gedachte en emotie. Maar, in de hogere dimensies zijn er geen angst en zorgen om je denken te bevlekken. Dus, als je een gedachte hebt, specifiek een wens of een gedachte die op actie is gebaseerd, kun je makkelijk de fundering van die ervaring beginnen.

Op ons Schip en op de Nieuwe Aarde, die voornamelijk vijf dimensionaal is, is manifestatie heel snel of zelfs onmiddellijk. Maar, terwijl jullie in je aardevoertuig zitten, zal jullie manifestatie in jullie 3D perceptie van de toekomst verschijnen. Daarom, als je een drie dimensionale gedachte hebt zoals een wens, of ‘ik ga er naar toe’, wordt de gedachte opgeslagen in je onderbewuste weten zodat je die later kunt invullen.

Alle 3D manifestatie zal later gaan gebeuren omdat jullie aardevoertuig GEEN concept heeft van een onmiddellijke manifestatie. Gelukkig zijn jullie innerlijke vier dimensionale Elementalen (de bouwers van de vorm) in een constante verbinding met je bewuste en onbewuste gedachten en zij vangen de matrix van die gedachte op om een vorm te creëren voor als je kunt bedenken wanneer je het kunt manifesteren.

Als jullie een gedachte hebben, zoals: ik zal een manier vinden om te krijgen wat ik nu wil, nemen jullie Elementalen hun taak op om je aandacht te richten op de manifestatie van jullie met een wens-gevulde gedachte waarvan jullie denken dat je die kunt invullen.(vervullen). En meer, dan nemen jullie Elementalen deze sterke gedachtevorm jullie wereld in waar die zich kan vermengen met gelijkaardige bekrachtigde gedachtevormen.

Aldus, zullen de mensen die deze gedachtevormen creëerden elkaar vaak ontmoeten en hun bronnen combineren, of zelfs elkaar helpen. Ook zal je geloof in en je aandacht naar die manifestatie van jullie vier dimensionale gedachtevorm het hogere denken activeren van jullie Multidimensionale ZELF. Als je eenmaal je multidimensionale denken in je creatieve proces hebt gebracht, ben je vrij van drie dimensionale illusies.

Je kunt dan zelfs in staat zijn om je te herinneren hoe je hogere uitdrukkingen van het ZELF onmiddellijk alle gedachten en emoties kunnen manifesteren . Op dit punt ben je niet langer afgescheiden van het grotere weten van jullie Multidimensionale ZELF. Daarom ben je in staat om feitelijk de Elementalen, de bouwers, op te roepen om de juiste materie te verzamelen om materie aan de matrix toe te voegen voor de matrix van jullie gedachtevormen.

Aan de andere kant, als je een gedachte hebt gehad zoals : ‘Ik weet dat ik dat niet kan krijgen’, dan  nemen de Elementalen de opdracht  aan om je aandacht te richten om weg te halen van wat je denkt dat je niet kunt hebben. Denk eraan dat de werkelijkheid die jullie zien, de werkelijkheid is waar je in woont.
Daarom, in dit scenario, wordt je aandacht weg getrokken bij jullie gewenste resultaat. Omdat je gefaald hebt door het denken dat op angst is gebaseerd waardoor je creatieve vermogens enorm zijn verkleind, en dat je vermoedelijk opnieuw zult tekenen voor het 3D paradigma waarin creatie gebeurt door een tijd hard te werken.

Als je eerste frequentie van het lichaam drie dimensionaal is, kun je makkelijk vallen in de illusie dat alle manifestatie gebonden is aan drie dimensionale tijd en ruimte. En zo zul je denken dat je ergens naar toe moet gaan en dat zal tijd kosten om je wens te manifesteren. Dan geeft je denken je innerlijke Elementalen de boodschap dat de manifestatie van je wens te ver weg ligt en te veel tijd zal kosten om die te vervullen.

De drie dimensionale illusie van afscheiding en beperking is ook problematisch. Als je verloren kunt raken in deze illusie, zul je geloven dat je gescheiden bent van wat je wenst en beperkt ben in je vermogen om dat te manifesteren. VWat er nog meer is, is dat de drie dimensionale Aarde geen veilige wereld is en doortrokken is met veel mogelijke rampen. Daarom dat je gedachten een opslagplaats worden voor alle angsten die je in je leven beleefd hebt, maar ook met alle waarschuwingen van hoe voorzichtig je moet zijn.

Zoals je ziet is het meester zijn over je angstige en negatieve emoties een eerste vereiste om je wensen te manifesteren. Als je onbewuste vrees hebt over je niet in staat zijn om een bepaalde wens te manifesteren, zal die angst naar de vier dimensionale Elementalen worden doorgegeven. Dan zullen de Elementalen slechts in staat zijn om een verkleinde versie te manifesteren van je wens omdat je onbewust de Elementalen alleen een emotioneel plaatje kunt sturen van een beperkt resultaat.

Om deze reden is het belangrijk dat ons Aarde Team zorgvuldig waakt tegen alle op angst gebaseerde gedachten en emoties. Gelukkig komt toegenomen multidimensionaal licht Gaia binnen.  En dit licht reist in steeds breder wordende cirkels. Dus als het hoger licht in je aardevoertuig is geabsorbeerd, gaat je bewustzijn naar pieken van euforie, die snel naar beneden cirkelen in de diepten van onbewuste angsten.

Dit proces is niet aangenaam, maar het is belangrijk dat hoger licht je onbewuste denken van je aardevoertuig binnen gaat om die te reinigen van oude angsten die zich hebben opgestapeld in myriaden drie dimensionale incarnaties. Als jullie je je ware  ZELF kunnen  herinneren, zul je in staat zijn om je te ontspannen in dit schoonmaak proces en zul je niet worden afgeleid van je belangrijke missie.

Als je verloren raakt in de illusies van je menselijke aardevoertuig zul je je verbinding kwijt raken met de hogere dimensionale expressie van je Hogere Uitdrukkingen van het ZELF op het Schip. Deze uitdrukking van je ZELF is vrij van angst en kan makkelijk de hiervoor  genoemde uitdagingen aan.

Drie dimensionale illusies zijn gebaseerd op angst. Daarom als je eenmaal al je hechtingen kunt loslaten met angst, zullen jullie je herinneren om alle angsten onvoorwaardelijk lief te hebben.  Onvoorwaardelijke liefde zal alle illusies onthullen. Als een illusie eenmaal is onthuld, zul je in staat zijn om er doorheen te kijken om de Waarheid van elke situatie te identificeren.

Nog belangrijker, als je je herinnert dat JIJ een Meester van Energie bent, kun je dit meesterschap over gedachten en emoties handhaven. Dit meesterschap is levend in je ZELF en herinnert je er constant aan om je te focussen op onvoorwaardelijke liefde. De frequentie van onvoorwaardelijke liefde zal je in een constante verbinding houden met je Multidimensionale ZELF en jullie Multidimensionale ZELF zal je op één lijn houden met je Missie.


We hebben jullie verteld hoe Elementalen je helpen om je werkelijkheid te creëren omdat je die basis concepten nodig hebt om te begrijpen wat we gaan zeggen. Zie je, ook jullie, zijn een Elementaal. Ook jullie zijn een bouwer van vorm, maar jullie vergaten dat. Jullie drie dimensionale aardevoertuig is samengesteld uit de elementen van Aarde’s stoffelijke materie. Die stoffelijke materie wordt gezien als je lichaam, die wordt gezien als JIJ.

Op dezelfde wijze is jullie vier dimensionaal astraal-lichaam/droom-lichaam samengesteld uit Elementalen van astrale stof, die jullie ook waarnemen als JOU/JIJ. Daarom is het individu dat je waarneemt als JOU, je stoffelijke lichaam en je astrale lichaam. Deze twee lichamen worden gemanifesteerd gehouden door je drie dimensionale elementen en je vier dimensionale Elementalen . 
Je ziet je drie dimensionale vorm als je bewuste zelf en je vier dimensionale vorm als je niet bewuste zelf. Daar de meeste van jullie manifestaties uit je niet bewuste omhoog komen, eerder dan uit je bewuste denken, zijn de vier dimensionale Elementalen de eerste scheppers van jullie werkelijkheid. Het is waar dat jullie menselijke zelf leert om je bewuste en onbewuste denken samen te brengen.

Dit samengaan zal jullie enorm helpen om bewust te worden voor de werkelijkheid die jullie willen gaan scheppen. Daarom laten we jullie eraan denken dat als je de onvoorwaardelijke liefde, die de bindende kracht is van het universum, aan je onbewuste zelf geeft, je je bewuste zelf (vaak gezien als je huidige zelf) en het onbewuste zelf (vaak gezien als je verleden) in het NU van de ENE laat samensmelten.

Als je bewuste geest en derde dimensionale elementen van je aardevoertuig samen zijn gesmolten met je onbewuste denken en vier dimensionale Elementalen, heb je een groter vermogen om je 3D lichaam bewust te laten versmelten met je 4D astrale lichaam. Dan kan je astrale lichaam een verbinding maken met je drie dimensionale stoffelijke vorm en je vijf dimensionale Lichtlichaam.

Het je herinneren aan het ingeboren vermogen van je Multidimensionale ZELF maakt het  proces van het bewuste versmelten van die drie expressies  van jullie Multidimensionale ZELF, enorm makkelijker. De herinnering van jullie multidimensionale creativiteit begon het eerst toen je het hogere licht toestond je stoffelijke vorm in te gaan. Dit hogere licht begon eerst de etherische stof in te gaan van je astrale lichaam en ging toen in de stoffelijke materie van je aardevoertuig.

Als jullie 3D Stoffelijke Zelf en je 4D Astrale Zelf verbonden zijn met jullie 5D Lichtlichaam, schep je een brug naar de hogere uitdrukkingen van je Multidimensionale ZELF. Terwijl je een diepe relatie identificeert, je ermee verbindt en die bewerkstelligt met de hogere uitdrukkingen van jullie Multidimensionale ZELF, dan kun je je werkelijkheid waarnemen vanaf dat hogere perspectief van je ZELF.

Dit perspectief zal je helpen met de vervulling van je Missie. Maar, eerst moeten jullie de nieuw gevonden vermogens van schepping gebruiken, om leven te creëren dat gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde, vreugde en gelukkig zijn. Het is nodig om deze levensstijl te creëren, want alleen als je in liefde leeft ben je in staat om genoeg van jezelf te houden om je de immense en ingeboren creatieve vermogens te realiseren.

Deze creatieve vermogens zijn voldoende voor jullie om je leven te scheppen in overeenstemming met de Hogere Uitdrukkingen van je Multidimensionale zelf. Met andere woorden, je zult niet langer meer een van de miljoenen verloren mensen zijn  die worstelen in een wereld gevuld met boosheid en angst. De boosheid en angst zullen, ongelukkig genoeg, op Gaia blijven totdat meer mensen evolueren of de planeet verlaten via wat zij denken dat de dood is.

Zij geloven in de dood omdat ze nooit een ervaring uit de eerste hand hebben gehad van hun ware ZELF in de hogere frequenties van werkelijkheid. Daarom zijn ze verloren geraakt. Ze zijn verloren voor hun ware ZELF. Als ze hun ZELF kunnen ontdekken, dat resoneert op de hogere frequenties van werkelijkheid, zullen ze niet langer meer verloren zijn. Ze zullen dan hun ZELF hebben gevonden.
Als ze dan eens de constante sensatie hebben ervaren van onvoorwaardelijke liefde van hun Multidimensionale ZELF in hun stoffelijke zelf, zullen ze weten dat liefde en geluk de meest belangrijke aspecten zijn van het leven. Niet langer zullen ze een ander willen domineren of het lichaam van Gaia op geen manier willen beschadigen.

Niet langer zullen ze zich afgescheiden voelen, alleen en zonder hulp. Ze zullen zich ook realiseren dat geld NIET de wortel is van geluk, en ze zullen gelijktijdig ontdekken dat ze in overvloed kunnen leven in het NU van de ENE omdat ze scheppers zijn van hun werkelijkheid.

Oud denken dat lijden hen een beter mens maakt, zal wegebben uit hun bewustzijn terwijl hun wenslichaam gefocust raakt op de vervulling van hun “reden voor belichaming”. Eens in verbinding met hun Hogere Uitdrukkingen, zullen ze een constante bron van leiding, troost en onvoorwaardelijke liefde hebben.
Ongelukkig genoeg zijn er velen die zo verloren zijn geraakt na 2.000 jaren van het duisterste duister van de Kali Yuga, dat ze de planeet moeten verlaten, door wat zij denken dat sterven is om te rusten en zich te herstellen. Nadat zij zich hebben verenigd met hun Muttidimensionale ZELF, kunnen ze hun oude psychische verwonding opruimen en een nieuw aardevoertuig scheppen om terug te keren naar de Aarde.

In hun nieuwe aardevoertuig zullen ze worden voorbereid om Gaia en /of Haar bewoners te helpen. In feite, zelfs voor een doodservaring, komen meer en meer Verloren Mensen in de vier dimensionale Herstel Centra (Recovery). In die Recovery Centra kunnen ze geheeld worden van myriaden levens die ze geleefd hebben in angst, boosheid en met een behoefte om macht-over-anderen te hebben.

Het eerste dat ze moeten leren is dat ze slechts de sensatie nodig hadden van macht over anderen omdat ze hun macht in zichzelf niet gevonden hadden. Veel families gingen generatie na generatie door, met macht over hun kinderen, die tot volwassenen opgroeiden die ook macht-over hun kinderen wilden hebben. Op die manier was de familie generaties lang verloren.

Maar, terwijl de wereld veiliger wordt en meer gevuld raakt met onvoorwaardelijke liefde, zullen zij die uit zulke vroege omgevingen komen, een betere kans hebben om te worden geheeld. Als ze geheeld worden uit hun angstige behoefte om macht-over anderen te hebben, vóórdat ze kinderen krijgen, dan kunnen ze een cyclus doorbreken die al generaties heeft geduurd. Op die wijze helen ze niet alleen zichzelf maar ook de familie lijn.

Als zij welke in vrees en boosheid leven de weg vinden om in liefde en vreugde te leven, dan zal het proces van planetaire ascentie enorm worden bespoedigd. Als wij, jullie Galactische Familie, eenmaal ons realiseren dat genoeg van jullie onze liefde kunnen accepteren en die met Gaia en al Haar bewoners kunnen delen, zullen we een publieke landing beleven.  
Maar de term “genoeg” kan niet worden vastgesteld op dit moment van jullie Aarde tijd. Het grootste deel van jullie wereld zit nog gevangen in vrees en boosheid, die makkelijk kunnen leiden naar geweld als we zouden landen. Daarom is het aan jullie, de leden van onze Away Missie (Van Huis Missie) naar de Aarde om je met zoveel mogelijk mensen te verbinden in eenheid en onvoorwaardelijke liefde.


Een groepsenergie die gebaseerd is op eenheid en onvoorwaardelijke liefde kan makkelijk de boodschap uitdelen dat Gaia klaar is om terug te keren naar Haar Hogere Expressie van de Nieuwe Aarde. Gaia wil dat haar mensen zich NU bij haar voegen. Maar, zij is moe van het  wachten op de verloren mensen en zij breidt haar voornaamste essentie uit in de hogere frequenties van jullie Planetaire ZELF.
Al haar Elementalen, dieren en plantenwezens zijn klaar. Het enige component van Haar derde dimensionale voertuig dat niet klaar is, zijn de Verloren Mensen van de mensheid. Zij wil Haar Verloren Mensen niet in de steek laten. Daarom laat zij de derde dimensionale frequentie van haar lichaam zo lang mogelijk open terwijl Haar voornaamste essentie de hogere frequenties ingaat.

Velen van jullie, de ontwaakte mensen van Gaia, beginnen te merken hoe je leven iedere dag verbetert. Jullie zullen waarschijnlijk veel symptomen hebben van transmutatie terwijl je aardevoertuig zich aanpast aan hogere en hogere frequenties van licht. Maar, als je in dit hogere licht blijft en het zich laat integreren in je aardevoertuig, zul je beginnen steeds groter wordende vreugde en enorm kleiner wordende vrees en boosheid te ervaren.
Hier bijgevoegd, als je het circuit voltooit van het hogere licht door het door je vorm heen te trekken, het in Gaia te gronden en dit te delen met je stoffelijke wereld, zul je actief deelnemen aan de transmutatie van Aarde. Met andere woorden, als je het hogere licht toestaat om in en door je aardevoertuig te stromen, deel je dat stilletjes met anderen door hen de onvoorwaardelijke liefde te sturen die het hoogste octaaf is van dit licht.

Door de sensatie van onvoorwaardelijke liefde die in en door je vorm heengaat, zullen jullie symptomen van transmutatie verminderen. Belangrijker is, dat je begint eenheid te beleven met alle leven. We realiseren dat dit proces om jullie frequentie graad te veranderen terwijl je die vorm bewoont, buitengewoon problematisch is. Maar, de gelegenheid om een lichaam te nemen in deze prachtige tijd van overgang is een grote eer en een waarop jullie al myriaden levens hebben gewacht.

Wij willen dat jullie weten dat je niet alleen bent. Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, die jullie Hogere Uitdrukkingen van het ZELF zijn, willen graag in constant contact zijn met jullie. Dus, zijn jullie nooit alleen, want wij zijn altijd met jullie. Vanuit ons perspectief observeren wij dat de leden van ons ‘Van Huis Missie Team’ en ontwaakte mensen manieren vinden waarop ze kunnen helpen vanuit hun gemeenschap en wereldsystemen om de overgang makkelijker te maken en gevuld laten zijn met onvoorwaardelijke liefde.

Denk er vooral het meest aan dat jullie ALLEN grote Multidimensionale Wezens zijn. En daarom hebben jullie ALLEMAAL een hogere uitdrukking van het ZELF op Sterrenschepen of in hogere dimensies van werkelijkheid. Verder hebben jullie allemaal dezelfde Missie, die is: 
·         Herinner je je ZELF
·         Begin een voortdurende en innige relaties met je ZELF
·         Vertaal en stuur de Waarheid door dat je ontvangt vanuit je Hogere Expressie van het ZELF aan iedereen die kan luisteren.
     
Jullie, de leden van ons Van Huis Team, maar ook de velen die een aardevoertuig hebben genomen in deze tijdslijn van Aarde, zijn bij de meest ontwikkelde en best voorbereide burgers van onze hogere dimensionale werelden. Als jullie je eenmaal kunnen herinneren wie je bent, zal jullie vrees enorm verminderen. Het meest belangrijke van alles is dat jullie je het gevoel beginnen te herinneren van onvoorwaardelijke liefde en zuivere vreugde.

Als alles dat jullie “doen’  onvoorwaardelijke liefde en zuivere vreugde uitstraalt in jullie atmosfeer, zul je enorm anderen helpen om zich hun Hogere Uitdrukking van het ZELF te herinneren. Boven alles, terwijl jullie de onvoorwaardelijke liefde en zuivere vreugde omhelzen, integreren en uitstralen die naar jullie planeet wordt toegezonden, zul je volledig de schepper worden van jullie werkelijkheid!

Quick Links...
You may Also visit:Vertaling: Winny  

Saturday, April 20, 2013

14.04.2013 Santa Fe Galactic Commando Centrum April UpdateAshtar via Lucy Colson: Santa Fe Galactic Commando Centrum April Update 2013/apr/14

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/04/lord-ashtar-via-lucy-colson-santa-fe-galactic-command-center-april-update/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lord-ashtar-via-lucy-colson-santa-fe-galactic-command-center-april-update

Dit komt uit de nieuwsbrief van Santa Fe van april ’13. De volledige versie en het onderschrift kunnen op de website worden gevonden:   http://santafegalacticcenter.com

Zoals gechanneld door Lucy Colson. Terwijl we verder gaan zullen we ook updates geven. In deze communicatie spreken we over de eerste locaties voor de Centra en veranderingen die de energiestromingen welke planeet Aarde ingaan, zullen beïnvloeden. 

Er werd eerst opgemerkt dat maar vijf centra zouden worden geschapen met veel zijtakken door de wereld. Dat is nu veranderd. Zie je, ook wij veranderen plannen om toe te geven aan de buitengewone hoeveelheid energie die jullie van de Aarde aan dit project geven.

We zien nu zeven grote commando centra, ieder gevestigd op een van Aarde’s zeven continenten: Noord Amerika, Zuid Amerika, Europa, Azië, Afrika, Australië en zelfs op Antarctica. Alhoewel dit bedekt is door ijs en sneeuw, is Antarctica(Zuidpool) bestemd om opnieuw een tropisch paradijs te worden want jullie planeet zit in het proces van grote verandering, voor jullie landmassa’s en jullie volkeren. 

Laat me eerst over de landmassa’s praten. Er is een tijd van grote verandering naar jullie planeet aan het komen (maar ook naar jullie zonnestelsel). Tijdens de veranderingen zullen jullie het wegzinken en opduiken van landen zien. Delen van Atlantis zullen weer omhoog komen, specifiek buiten Cuba en Bimini, terwijl de Midden Atlantische Rug verdergaat om uiteen te gaan. Jullie merken al dat IJsland nu geleidelijk uiteen aan het scheuren is.

In de Zuid Pacifiek(Zuidelijke Stille Oceaan) zal belangrijke beweging doorgaan met veranderingen in de Tonga-Kermadec Trench(Trog) terwijl die verschuift op de micro plaat en onder de Pacifiek Plaat schuift. Dat en de Mariana Trog zijn twee grote troggen die de grootste veranderingen zullen brengen aan de landmassa’s dichtbij. Lemurië staat ook op het schema omhoog te gaan ten gevolge van  subterraneane(onderaardse) verschuivingen. Maar realiseer je dat geen ervan morgen al gebeurt. Iets ervan waar we nu over spreken zal misschien in een jaar of 25 tot 50 jaren gebeuren in jullie toekomst, en specifiek de veranderingen aan de bevroren topografie van Antarctica. 

Zoals ik al eerder zei, zal er een galactisch commandocentrum worden gecreëerd op elk van Aarde’s zeven continenten. Jullie en wij noemen dit “commando”centra omdat ze ontwikkelingen en bewegingen zullen overzien van de vele takken die op hun continenten worden geschapen. 

Sommigen van jullie vroegen of er behoefte is om te beginnen met het bouwen van gebouwen of om land aan te schaffen. Nee, dat is niet nodig in deze tijd. Jullie taak en gelegenheid is er nu om samen te komen om het bewustzijn te vestigen van eenheid, gebaseerd op jullie toenemend besef om “een” te worden met de Schepper.  Terwijl jullie je spiritueel licht quotiënt laten toenemen (=de capaciteit om te ontvangen en om vijf dimensionale frequenties vast te houden. A) en terwijl je jullie intentie geven om van Planeet Aarde een middelpunt te maken van geChristend Licht om de Galaxy te dienen, zal deze intentie het framewerk scheppen voor de Galactische Centra in jullie frequentie.

Dan zal het onze “taak” worden om de hemelse structuren en energieën te verlagen naar jullie frequentie die weer jullie intentie zullen vervullen.  De gebouwen zullen niet van het Aarde-frequentie materiaal worden gemaakt maar zullen van zuiver licht worden die uit onze kristallijnen gedachten worden gecreëerd. Terwijl het in jullie tijd zo veel als een jaar zal kosten om Aarde gebouwen neer te zetten, zal het ons maar een ogenblik kosten om deze opmerkelijke centra te manifesteren. 

Vanuit jullie eerste gedachten over deze activiteit maakten wij, met jullie toestemming, dit een coöperatief ondernemen. We werken met jullie creatieve gedachten door die van ons eraan toe te voegen om ze in manifestatie te brengen wat het hoogste goed voor iedereen zal scheppen.

Aarde is bestemd om een sterrennatie te worden en om deel te nemen aan de Galactische Federatie. We plannen om afgezanten uit vele sterrennaties te sturen om met jullie te werken terwijl jullie de Galactische Commando Centra vestigen met hun zijtakken. Samen zullen jullie healingstechnologieën volmaakt maken; jullie zullen je trainen om geChristende afgezanten te zijn die wijsheid en Licht naar vele planeten in de kosmos dragen, jullie zullen raden creëren om alle Wezens in staat te stellen om in harmonie samen te werken. En jullie zullen je verenigen met je inheemse volkeren die vele eeuwen de waarheid hebben vastgehouden van jullie oorsprong in de sterren. Deze ‘Ouden’ op alle continenten hebben nooit het contact met ons verloren. En nu zal hun waarheid die in heilig vertrouwen werd bewaard, worden onthuld. Een groot voorbeeld hiervan zijn de Dream Walkers(Droom Lopers) van Australië: zij zullen “Sterren Lopers” worden die jullie in galactisch bereik brengen.

Een hemels gebeuren gaat op Aarde en door de hele creatie heen plaats vinden, mogelijk zelfs dit jaar. Zoals velen van jullie weten, projecteert de Vader-Moeder God van ons allen een straal van Licht door de Grote Centrale Zon die de multiversums in een oogwenk zal veranderen. Alle universa zullen in evolutie omhoog gaan, dus de effecten weghalen van wat eerder gebeurde. Jullie zullen beginnen bewijs te zien van deze Goddelijke Licht-Energie misschien zo gauw als het derde of vierde kwartaal van dit jaar.

Als deze energie langs jullie hemelen gaat, zal elke knie op Aarde zich buigen. Op dat moment zal de planetaire energie die jullie beschavingen eonenlang manifesteerde, niet langer meer bestaan. Alles zal worden nieuw gemaakt, de stroom van de Schepper bijhoudend van Zijn altijd nieuwe bewustzijn. Subtiele aspecten van Planeet Aarde zullen uit de Vijfde Dimensie omhoog komen naar de Zesde en hoger om voortdurend jullie streven te verheffen.

Het zal kort na dit gebeuren zijn dat jullie zullen deelnemen aan het manifesteren van de Steden van Licht en de Galactische Commando Centra. Maar we zetten hier een bekende waarschuwing bij!  Alhoewel de Eerste Bron volmaakt is in Zijn manifestatie, is de timing zoals jullie weten, absoluut een onderwerp van verandering – dat komt altijd natuurlijk door de snelle uitbreiding van het bewustzijn van de mensheid terwijl jullie de Ascentie ingaan. 

Ik ben Ashtar, goedendag. 

Vertaling: Winny  

april 2013 Gegroet vanuit het Galactische Hart


Gegroet vanuit het Galactische Hart…    april 2013
van: Colleen/PAO <galacticheart1@comcast.net
Colleen, de huidige echtgenote van Sheldan  Nidle van de PAO, vertelt. In april gaat de webinar van Sheldan Nidle over de Sacred Geometry, de Heilige Geometrie. Dit liet me denken aan een introductie voor een journaal dat ik vele jaren geleden heb geschreven. Dat ging over mijn “dramatisch ontwaken”. Mensen wijzen vaak op hun versnelde ontwaken als dramatisch (bijv. een plotseling gebeuren; vol opwinding of gevuld met emoties of met energie) En mijn dramatische ontwaken begon allemaal met heilige geometrie.
Ik deel mijn verhaal aan jullie mee omdat veel mensen vragen: hoe kunnen we 7 miljard mensen voorbereiden op ascentie. Ik ben hier om jullie dat te vertellen als je de fluisterende duwtjes van Spirit niet hebt opgenomen om wakker te worden, je Hoger Zelf heeft een maniertje om je te laten weten dat je tijd is gekomen. Iedereen is bestemd(contract voor het leven) om te ontwaken. Daarom kwamen ze in deze tijd naar de Aarde ~~ om deze weergaloze Ascentie mee te maken.  De Hemel douchet ons met lichtcodes(heilige geometrie) om ons te helpen voorbereiden op Ascentie. Hoe meer we begrijpen hoe we de golven van Ascentie moeten berijden, hoe gracieuzer de rit.
Mijn verhaaltje is wat lang maar ik denk dat jullie er van genieten omdat het laat zien wat er mogelijk is in een hele korte tijd. Ik ging van stom/hulpeloos naar spiritueel besef/en kennis hebbend in minder dan zes maanden. Ik vermoed dat veel mensen heden hun “dramatische word wakker oproep” beleven en naar ons uitkijken om te helpen.
Selamat Ja!
Colleen 
Mijn Dramatische ‘Wakker Worden’ Oproep door Colleen Marshall.
Terug in 1993, het jaar waarin ik wakker werd, werkte ik voor een grote siliconen dal (chip)corporatie.  Elke dag ging ik naar mijnwerk en droeg hoge hakken, gelakte hand- en teennagels en volmaakt gecoiffeerde haren. Wat ik las was beperkt tot het Cosmo magazine. Ik was een goed mens die haar naasten goed behandelde met respect en vriendelijkheid. Maar, ik was me spiritueel niet bewust van, zoals velen zeggen, ”mijn spirituele pad.”
Rond juni 1993, nadat mijn relatie van twee jaren eindigde, werd ik op een zaterdag morgen wakker met een hele duidelijke stem in mijn hoofd die zei: ”Ga naar een metafysische boekhandel.” De stem was zacht en uniek bekend. Hoe vreemd, ik kwam zeker uit een droom. Ik negeerde de boodschap en deed mijn normale routine.
Nadat ik op de volgende zaterdag ontwaakte, hoorde ik dezelfde stem. Dit keer luider en duidelijk: “GA NAAR EEN METAFYSICHE BOEKHANDEL.” Wow! Ik droom nou echt niet, ik vraag me af wat dit allemaal betekent. Ik zocht in mijn hoofd naar een boekhandel en nam me voor om er naar toe te gaan.
Toen ik daar binnenging, zag ik twee vrouwen die samen spraken. Ze stopten met praten en begroetten me. Ik lachte schaapachtig en wilde me niet in dat gesprek begeven omdat ik echt niet wist waarom ik in die winkel was. Ik begon boektitels te lezen. Daar begreep ik niks van. Het was alsof ze in een vreemde taal waren geschreven. Onbekende woorden zoals Plejadisch, Arcturisch, Atlantis, Lemuria, Mu, Sleutels van Enoch, Grijzen, Reiki, Tantra, Wicca… cirkelden door mijn hoofd toen ik in mijn hoofd probeerde ze thuis te brengen, zodat ik ze kon begrijpen… iets er van… of alles..
Een van de vrouwen in de winkel was de mede eigenares en de andere vrouw Barbara Light was er om haar flyer daar neer te leggen voor een klas/les over het toen populaire boek van  Clarissa Pinkola Estes. ‘Vrouwen die met Wolven Omgaan’. Ze gaf me een flyer en een boek. Ten slotte had ik iets om mijn denken erom heen te zetten. Ik heb altijd iets gehad met de tradities van indianen (Native Americans). Ze nodigde me uit om haar klas bij te wonen. Ik nam de flyer aan en verliet abrupt de winkel.
De volgende maandag was de eerste klas. Ik werd achtervolgd door Barbara’s persoonlijke uitnodiging en werd er krachtig naartoe getrokken. Ik vond Barbara Light vreemd bekend en toch, werd ik ook wat geïntimideerd door haar kracht. Alles van haar was exotisch: haar hoge jukbeenderen, wilde, lange donkere haar, wetende ogen, de manier waarop ze was gekleed, de vriendelijkheid van haar spirit samen met de onstuimigheid van haar vrouwelijke houding. Ik had nog nooit iemand zoals zij ontmoet…
Het bleek dat alleen ik en nog een vrouw Maria de enige twee mensen waren die opdoken voor die klas. Pam, de eigenares van de winkel besloot om met onze eerste klas mee te doen. Barbara vroeg ons om na te denken over wat er de afgelopen gebeurde in ons leven. Toen instrueerde ze ons om hulp te vragen aan spirit of aan het boek, Vrouwen die Met Wolven Omgaan. We moesten het boek openen door onze vingers te vertrouwen de pagina te openen die ons meest pertinente boodschap zou bevatten voor wat we individueel nu nodig hadden.  Direct werd ik gevuld met vrees dat dit voor mij niet zou werken.
Terwijl ik mijn onzekerheid probeerde te verbergen opende ik het boek en las de pagina. OH, NEE!  De boodschap was perfect voor wat er in mijn leven gebeurde. Ik was verbijsterd. Toen was het Maria’s beurt. Ze was dit ritueel gewend en haar stukje bracht haar in tranen. Het was zo kloppend. Deze techniek werd een steunpilaar in mijn spirituele praktijk. 
Barbara las een stukje uit het boek zodat we er over konden praten. Ze zei om aan ons zelf te vragen:  ”Wat is er gebeurd met onze zielenstem? In welke conditie is onze relatie met ons instinctieve Zelf? Wanneer was het de laatste keer waarin we vrij waren?” Ik herinner me dat ik in die tijd me dor voelde, half dood. Het was alsof ik een robot was die door het leven ging, zonder een hartsverbinding met de wereld om me heen. Waar was mijn passie voor het leven naar toe gegaan? Barbara vertelde me dat ik in de woestijn zat. Bewustzijn is de eerste sleutel om terug te keren naar mijn ware zelf. Op elke tijd kan ik er voor kiezen om mijn “Wilde Vrouw” weer op te eisen.
De metaforen in het boek typeren het hele proces om een vrouw naar haar volle instinctieve en wilde zinnen terug te brengen. In ons zitten de zielenbenen van een Wilde Vrouw. In ons is het potentieel om inhoud te geven aan ons hele Wezen dat we eens waren. In ons zijn de beenderen om onszelf en onze wereld te veranderen. We kunnen weer leren om te zingen. We kunnen leren om weer vrij te zijn.
Aan het einde van de avond deed Barbara de lichten zachter, en zei ons allemaal de kaars aan te steken en om dan een intentie uit te spreken voor de volgende week. Oh, nee daar gaan we weer. Wat bedoelt zij nu met een intentie? Mijn denken was chaotisch om te bedenken wat er gepast was om te zeggen. Dat was heel pijnlijk omdat ik er niet stom wou “uitzien”. Maar op een of andere wijze modderde ik er doorheen. Toen nodigde Barbara ons uit om te huilen als wolven. De drie vrouwen begonnen luid en met passie te huilen. Waar ben ik in godsnaam terecht gekomen? dacht ik. Een deel van me wilde wegrennen terwijl een ander deel geïntrigeerd was door deze vrouwen en de vrijheid waarmee ze huilden. Zo gauw ik probeerde een huil te slaken, begon ik te hoesten. Ten slotte, kreeg ik het klaar om een best goede huil  te geven en begon toen weer ongecontroleerd te hoesten. Hete tranen liepen over mijn rode wangen. Mijn hoesten belemmerde de vrouwen niet – ze gingen met hun huilen door.  Toen ze daar mee stopten, barstten ze los in een lach vanuit hun buik. Ik had nog nooit vrouwen gezien die zo hard konden lachen, en zo lang – waarschijnlijk sedert ik in de high school was. Het was besmettelijk en ik deed met hen mee in een uitbundig lachen. Dat was zo bevrijdend! Zo orgastisch!
Toen legde Barbara aan me uit dat het volmaakt OK was dat ik hoestte. Het was gewoon mijn keelchakra dat was geblokkeerd. Wat betekende dat?  Ik was een nieuweling. Ik had eerder van chakra’s gehoord en wist dat het energiecentra waren maar ik wist echt niet wat dat betekende. Barbara zei dat het gewoon was voor vrouwen dat het keelcentrum dicht zat. In de hele geschiedenis waren vrouwen gemarteld, zelfs gedood omdat ze hun mening zeiden. Ja, nu kon ik zien waarom ik hoestte, ik was al jarenlang geblokkeerd door de onderdrukking in mijn jeugd.
Ik ging verder met de maandagavond lessen. Na ongeveer 4 weken, vertelde Barbara me dat ik klaar was om bij haar dinsdagavond meditatie groep te komen. Okay, en wat krijg ik daar dan?
Dinsdagavond kwam. Toen ik Barbara’s huis binnenkwam werd ik door 12 vrouwen en mannen verwelkomd(meest vrouwen) Maria observeerde dat ik de dertiende was. Oh, een meestergetal – prachtig. Iedereen glimlachte als een herkenning. Ik dacht bij mezelf, is 13 niet een ongeluksgetal? Ik moet nog zoveel leren.
We gingen in een cirkel zitten om onze licht kaars voor de intentie aan te steken. Daar gaan we weer – paniek. Ik luisterde nauwkeurig naar de anderen toen zij hun bedoelingen uitspraken. Enkelen waren voor hun eigen leven zoals het meer geduld hebben met hun man terwijl andere bedoelingen meer universeel van aard waren, zoals wereldvrede. Het was mijn beurt. Toen ik de kaars aandeed en begon te spreken, ging mijn keel dicht en begon ik te hoesten en dus blies ik mijn kaars uit. Opnieuw proberen! Het zelfde resultaat. Barbara instrueerde me om mijn ogen te sluiten en vanuit mijn hart te spreken. Wat je ook zegt, dat zal perfect zijn. Vertrouw op je innerlijke leiding. Haar liefdevolle verzekering kalmeerde mijn zenuwen en haalde mijn angsten wat weg.
Ik nam een diepe ademhaling. Ik herinnerde me iets wat ik in 1980 had geleerd toen ik in therapie was voor Volwassen Kinderen van Alcoholici. Kijk in de spiegel en zeg: “Colleen ik houd van je en accepteer je zoals je bent.” OK. Ik haalde weer adem en vanuit mijn zelf, diep in mijn hart en niet vanuit mijn hoofd sprak ik mijn intentie uit. Ik kreeg warme glimlachen van al mijn nieuwe vrienden. Ik voelde me geaccepteerd en gezien, gewoon als Colleen.
Alsof dat niet genoeg verbreding was voor een avond nam Barbara ons mee in een geleide meditatie. Iedereen ging lekker liggen en sloot zijn ogen. Barbara bracht ons naar drie diepe ontspannende ademhalingen. We moesten toen het heilige woord “OM” chanten, drie keer  samen. Durf ik wel aan die chant mee te doen en weer nog zo’n  vernederende hoesten te riskeren? Ik besloot om zachtjes te chanten. Ik was opgelucht toen mijn keelchakra meedeed.
Verscheiden weken later bood Barbara me aan om Reiki te leren, een natuurlijk methode om te helen. Reiki is een Japanse term die betekent “universele levensenergie”- de energie die in de hele schepping leeft, die inherent is aan alle levende Wezens en die hen voedt en ze levend houdt. Reiki brengt de subtiele lichamen en chakra’s opnieuw in balans. Als de subtiele lichamen en chakra’s niet zijn verbonden, of op een lijn staan, blokkeren ze de binnenkomende universele levenskracht in het menselijke systeem en creëren “dis-ease” ongemak of ziekte. Als ze eenmaal verbonden zijn, stroomt de energie vrijelijk. Dit resulteert in een gezonde heelheid op alle niveaus – stoffelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.
We spraken een prijs af die ik kon opbrengen en een datum. Spirit zei haar dat ik op een snel spoor zat. Ze werd door haar spirituele gidsen gezegd om me Reiki I en II samen te geven. Ik was heel blij. Dit voelde goed en natuurlijk.  Nu, weet ik, dat ik een genezende Priesteres ben geweest in vorige levens. Toen ik eenmaal begon te leren over chakra’s, kwam er een stroom van informatie naar me toe, balans, energie, vibratie, frequentie, magnetics, kleur, universele energie, enz. Ik nam Reiki in als een vis in het water.
Enkele weken later ging ik naar Barbara en verwachte onze normale meditatie bijeenkomst. Tot mijn verrassing had Barbara ongeveer 40 mensen uitgenodigd om naar Sheldan Nidle te luisteren. Hij is een vertegenwoordiger van de Galactische Federatie van Licht. Zijn Galactische gidsen gaven informatie door om de mensheid voor te bereiden op een massaal contact met onze galactische buren.
Yikes! Waar ben ik nou weer in terecht gekomen. Ja, ik geloofde wel dat UFO’s bestonden en dat er leven op andere planeten moest zijn maar ik kende niemand die feitelijk met aliens sprak. Ik vertrouw Barbara dus ik zal er met open geest en hart naar luisteren.
Sheldan en zijn toenmalige vrouw, Miriam,  stonden bescheiden  voor de groep. Sheldan introduceerde zichzelf en deelde met de groep hoe hij er toe kwam om deze informatie te verkrijgen. Sedert hij een peuter was, bezocht hij al ruimteschepen en werd gementoord door onze galactische buren, specifiek door Sirieërs.  Hij vertelde ons dat ons zonnestelsel gedouchet wordt met interdimensionaal Licht. Dit transformeert onze DNA en chakra stelsels. Het is het voertuig naar volledig bewustzijn. We zullen samen met onze planeet en ons hele zonnestelsel naar een hogere dimensie opstijgen
Ongeveer halverwege bij deze presentatie, gebeurde er iets vreemds en prachtigs voor me. De kamer vol mensen verdween. De enigen die in de kamer bleven waren Sheldan, Miriam en ikzelf. We vormden een heilige driehoek. Er werd onthuld dat ik hem kende in een andere dimensie – in feite, zijn we galactische buddies(kameraden). De woorden Sirius Sterrenstelsel, DNA, interdimensionaal Licht, 5de dimensie activeerden allemaal mijn cellulaire herinneringen. Het voelde alsof de punt van mijn hoofd zich opende en een schoorsteen met lichtcodes die gevuld waren met sacred geometry stroomde in me. De heilige geometrie die in me werd gedownload deden me ontwaken met informatie waar ik eerder geen bewuste kennis van had. Ik vond mezelf terug in een veranderde staat van bewustzijn. Iedere cel in mijn lichaam vibreerde. Ik voelde me lichtgevend, stralend. Onze harten verbonden zich en ik kon de meest goddelijke, alles omvattende Liefde voelen gedeeld worden tussen ons drieën.
Toen ik terugkwam naar deze werkelijkheid, was ik in een staat van euforie. Ik begreep niet wat er net bij me was gebeurd. Alles dat ik wist was dat HET PRACHTIG VOND!  Ik was levend. Ik voelde een meest natuurlijke, hartverwarmende belevenis. Ik was niet bang, ik voelde me opgevrolijkt. Dagen erna, droomde ik ervan om te worden gedouchet met heilige geometrie.
Op mijn reis terug naar huis, alleen in mijn rode Ford Escort, huilde ik schaamteloos als de wolven, terwijl mijn hart als een adelaar zweefde. Vanaf die dag was ik nooit meer dezelfde. Iets glorieus was in me ontwaakt en ik ervoer een glimp van Thuis.
De volgende morgen belde ik mijn zus om haar alles te vertellen over mijn buitengewone belevenis. Ik was zo vurig om alles mee te delen wat ik had geleerd. Ik wilde haar wanhopig bij mijn vreugde betrekken. Ze bleef rustig totdat ik klaar was. “Wat denk je is dat niet opwindend?” vroeg ik. Ze antwoordde: “Wie ben jij? Hoe weet je al die informatie?” Ik zeg je dat net. Ik dacht dat ik verwachtte dat ze ook zou ontwaken en dat ze deze stimulerende informatie net als ik met hetzelfde enthousiasme zou accepteren. Tot mijn zusters eer, liet ze wel respect zien aan me voor mijn levens-veranderende ontmoeting maar ze omhelsde de informatie niet als haar waarheid. Ik zou snel leren dat niet iedereen klaar is voor deze informatie en soms is het het beste om te onderscheiden wat je wel en niet met anderen moet delen.
Mijn volgende telefoontje was met Barbara. Zeker zou zij licht werpen op wat er bij me gebeurde. Haar antwoord was een met felicitaties en viering. Ze vertelde me dat dit een geschenk was om te koesteren en om het niet te betwijfelen of klein te laten maken door dit te delen met degenen die dit niet kunnen begrijpen. Ze zei me om elke dag te mediteren en om meer duidelijkheid te vragen. Dat zal je helpen om de ervaring en de informatie te integreren die de heilige geometrie in je heeft wakker gemaakt.
Leer te vertrouwen op wat je hart je zegt en je zult doorgaan om wat wonderbaarlijke ervaringen schijnen te zijn, te krijgen, terwijl die in werkelijkheid meer geldig en werkelijk zijn dan de illusie waar we dagelijks in leven. En dat deed ik. Ik liet mezelf verkneukelen in de vreugde van de ervaring. Ik gaf me over aan wat mijn hart wist en bande alle aarzeling uit mijn twijfelende denken. Ik was verrukt en wilde dat ik dit altijd zo doorging.
Ongeveer een maand later om precies 4 uur in de morgen werd ik gewekt door twee hele grote, gouden Wezens van Licht. Dit is moeilijk uit te leggen maar ik kon duidelijk hun menselijke vorm zien ook al leken ze meer op een geestelijke/etherische massa gouden energie. Verrassend genoeg, leek dit een meest natuurlijke gebeurtenis – alsof het gewoon was dat Engelen me midden in de nacht bezoeken. Toen ze met me spraken dacht ik: “Zouden Engelen geen vleugels moeten hebben.” Omdat ze telepathisch zijn, antwoordden ze onmiddellijk: “Oh, je wilt zien dat we vleugels hebben. OK.”  Als met magie verschenen vleugels. Ik was opgewonden en in een staat van ontzag omdat ze iedere gedachte kenden die ik had. Zes maanden later realiseerde ik me dat mijn bezoekers geen spirituele Engelen waren maar galactische Engelen. Dit waren mijn galactische gidsen uit het sterrenstelsel Sirius B in de constellatie van Canis Major (Grote Beer.w.)
Voordat ik op diezelfde avond naar bed ging, las ik mijn pas verkregen trilogie, ‘Atlantis Onderzoek’, door Frank Alper. Mijn Engelen vertelden me dat ik te vroeg was gestopt met lezen; ze wilden dat ik doorging met lezen en ze zouden terugkomen als ik die opdracht had vervuld. Het volgende hoofdstuk ging over priesteressen en priesters van Atlantis. Dat ging allemaal over hoe ze de planeet en de mensen  heelden met kristallen. Mijn hart sprong op in een vreugdevolle herinnering van dat ik een genezende priesteres was geweest in Lemurië en later in Atlantis.  
Toen de Engelen terugkeerden, bevestigden zij mijn realiseren dat ik een hogepriesteres was geweest in de tijd van Atlantis. We spraken over de kracht van kristallen. Ze vroegen me om terug te keren naar de metafysische winkel om mijn eerste kristal te kopen. Ze zeiden dat het werken met kristallen alleen maar een tijdelijk instrument zou zijn. Spoedig zou ik leren dat IK BEN de kristal is. Voordat ze vertrokken, voorspelden ze drie dingen: een, ik zou niet langer meer werken in de corporatie vanaf 1 februari; twee, ik zou het volgende jaar doorbrengen in het me herinneren hoe ik een energetische healer kon zijn; en drie, ik moet doorgaan met het project waar ik inzat.. Project?  Maar voordat ik kon vragen wat ze bedoelden met het project, verdwenen ze. Ik vermoedde dat ze wezen op het verkopen van ontregelde telefoondienst… ja, ik was iemand die zich aangesloten had en mensen leerde over het misbruik van de drie telefooncompagnies, AT&T, Sprint en MCI, die deze bedreven aan het publiek. Maar, zoals ze zeggen, dat is een ander verhaal.
In deze tijd had ik nog mijn werk met de corporatie. Ik werkte voor een grote compagnie in het departement van menselijke bronnen. Ik was een administrateur voor de pensioenplannen van de compagnie.  Ongelukkig genoeg had de compagnie financiële problemen. Ze hadden 8000 employees en konden maar 4000 houden. Iedereen in mijn departement wist dat bij deze grootte een van ons moest worden opgeofferd. Natuurlijk, ons departement was drukker dan ooit, omdat ze verantwoordelijk waren om de administratie te doen van die pensioen employees.
Op een zonnige dag in midden november kwam Rosemary mijn manager, in mijn kantoor en sloot de deur. Nou, dit kon maar een ding betekenen. – ik moest weg. Typisch, als een manager binnenkomt om het slechte nieuws te brengen dat je bent geselecteerd om deel te zijn van die opzegging, dan nemen ze een doos mee voor je om je bureau van persoonlijke dingen op te ruimen, en wat van je is, en om de verbeurde sleutels, badges enz die aan de compagnie behoren, op de plek achter te laten. Dan word je naar buiten het gebouw begeleid om nooit meer terug te keren. Maar ze had geen doos en ze sloot de deur. Waarom kwam zij nou?
Haar gezicht stond ernstig toen ze me uitlegde dat het een moeilijk besluit was want ik was de enige in het dit departement die de compagnie moest verlaten. Ze verontschuldigde zich zeer. Ik moet me heel erg tegenhouden om niet op te springen en riep:  YIPPIE!  DE ENGELEN HADDEN GELIJK!  Ik glimlachte en verzekerde haar dat het in orde was. Ik zou okay zijn.
Ik wist dat ik OK zou zijn. Uiteindelijk hadden de Engelen me verteld dat ik zou vertrekken. Maar zeiden ze niet 1 februari? Ik dacht dat ze de timing niet goed hadden. Toen hoorde ik Rosemary zeggen: “We waarderen je als employee en we vertrouwen je. We willen graag dat je nog blijft tot 31 januari.  “JA!  DE ENGELEN HADDEN GELIJK! VANAF 1 FEBRUARI ZOU IK NIET MEER VOOR DE CORPORATIE WERKEN.”   Nu was ik gek van opwinding toen ik doorging mijn manager te troosten. Na even zette ze een stap achteruit en riep uit: “Ik word verondersteld dat ik jou moet troosten, maar jij troost mij… waarom?” Wat kon ik zeggen, ik wilde haar niet vertellen dat ik door Engelen was bezocht. Rosemary ging verder me af te tasten over waarom, waarom, waarom was ik zo blij? Ten slotte legde ik haar uit: ”Ik wist dat ik degene was die zou weggaan, omdat ik in mijn “droom” Engelen had gezien die me vertelden dat ik degenen was die zou vertrekken.” Ze knikte zenuwachtig en vertrok snel uit mijn bureau. We hebben er nooit meer over gepraat.
 Mijn bedrijf was een progressieve en bewuste werkgever. Ze boden de employees die moesten vertrekken een fatsoenlijk pakket aan. Als deel daarvan werd me een batterij aan psychologische testen gegeven om me te helpen vaststellen welke banen het best bij me zouden passen.
Tot mijn genoegen zeiden de resultaten dat ik het meest geschikt was om een leraar te zijn, bij voorkeur een spirituele leraar. Dat was een bevestiging dat ik op het juiste pad zat. Nog iets leuks werd gegeven dat ik zo lang als ik klassen zou nemen en mijn computer vaardigheden zou verbeteren, dat ik grote voordelen kon krijgen bij een langdurige baanloosheid.  Excellent! Nu kon ik al mijn tijd gebruiken om spiritueel verder te leren. Alles liep magisch synchroon!Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html