Labels

Wednesday, April 24, 2013

21.04.2013 Boodschap van de Arcturiërs


BOODSCHAP VAN DE ARCTURIËRS VIA SUZANNE Lie
Op 21 april 2013

Vanuit de Kern van Jouw Zelf


Beste leden van ons Aarde Team, als jullie de Corridor (Poort/Hoofdgang) voor jullie open zien, dan ga er naar binnen, want dan zullen jullie alle werkelijkheid vanuit binnenin je zien. In onze Corridor zijn jullie in je ZELF en in jullie ZELF ben je in de Waarheid. Tijdens je verblijf in de derde dimensie zullen jullie voor veel illusies komen te staan. Maar die illusies kunnen alleen het masker worden afgenomen als je die ziet vanuit de Kern van je ZELF.

Daarom hebben wij velen van jullie naar ons Moederschip gebracht of naar een andere hogere frequentie werkelijkheid, zodat we met jullie in je astrale lichaam kunnen communiceren. We hebben jullie naar de hogere frequentie van werkelijkheid gebracht via het vier dimensionale astrale lichaam van je drie dimensionale vorm. Gelukkig, is jullie multidimensionale herinnering geactiveerd, omdat je vier dimensionale astrale lichaam zich met je vijf dimensionale werkelijkheid verbindt.

Omdat er geen illusies zijn in de vijfde dimensie en daar voorbij, kunnen jullie je herinneren dat jullie gelijktijdig drie van de myriaden uitdrukkingen zijn van je Multidimensionale ZELF. Jullie zijn de vijf dimensionale Galactische Wezen die proberen om je aandacht te winnen. Jullie zijn je vier-dimensionale astrale lichaam van je droomstaat, en jullie zijn je drie-dimensionale stoffelijke lichaam dat in slaap is en een ‘droom’ heeft.

Maar, de illusies van de stoffelijke wereld zijn heel krachtig. Vandaar hebben velen van jullie problemen om je multidimensionale aard te herinneren terwijl je je aardevoertuig draagt. Daarom brengen wij jullie hier, in je droomtijd om je te herinneren aan wie je bent en waarom jullie bi-locatie gedaan hebben naar de Aarde.

Het is makkelijker voor het menselijke brein van jullie aardevoertuig om je dromen te herinneren dan het is om je vijf dimensionale werkelijkheid te herinneren. Daarom hebben we jullie hier gebracht terwijl je stoffelijke vorm slaapt in de hoop dat jullie je deze ‘droom’ zullen herinneren als je wakker wordt.

Jullie denken vermoedelijk dat je een zeer ongewone droom had. Maar hopelijk zullen jullie je de informatie herinneren die we jullie gaven in je droom. Door de drie dimensionale illusie van de tijd, die jullie als het heden beleven, terwijl je bij ons bent, zal jullie stoffelijke zelf zich dit vermoedelijke als een droom herinneren die in het verleden gebeurde terwijl jullie sliepen.

Het concept van tijd is een van de voornaamste redenen dat jullie je Multidimensionale ZELF vergeten terwijl jullie je aardevoertuig om je heen dragen. In de drie dimensionale wereld kun je je wel of niet je verleden herinneren en je toekomst is onbekend en blijkbaar buiten je controle. We willen jullie er aan herinneren  dat de toekomst slechts een expressie is van het NU die jullie creëren met je gedachten en emoties.

Als je op ons Schip bent en of in de hogere dimensies, is deze informatie gewone kennis. Een weten. Maar, we spreken voornamelijk tegen je astrale lichaam dat hopelijk deze informatie zal doorgeven naar je aardevoertuig als je wakker bent.
Wij hebben hoop dat onze boodschap jullie zal herinneren aan je ingeboren krachten van manifestatie. Herinneren jullie je dat zelfs je aardevoertuig het vermogen heeft om je gedachten te manifesteren? Ongelukkig genoeg heeft de opvoeding in jullie era velen van jullie geïndoctrineerd om dat feit te vergeten.
En dus zullen we onze communicatie beginnen om jullie er aan te laten denken dat je stoffelijke hersenen van je aardevoertuig elektrisch zijn en dat neuronen deze elektriciteit door je voertuig voeren. Neuronen zijn individuele cellen die aan elkaar verbonden zijn door dentrites (vertakkingen) en axonen.
Telkens als je denkt, je beweegt, voelt of je herinnert, werken jullie neuronen. Dat werk wordt gedaan door kleine biochemische, aan het licht brengende elektrische signalen die van neuron tot neuron snellen. Deze signalen worden gegenereerd door verschillen in elektrisch potentiaal die gedragen worden door ionen op het membraan van elke neuron.

Verder resoneren deze signalen in je aura, en jullie aura resoneert deze signalen in de atmosfeer van jullie wereld. Jullie kunnen niet geloven dat anderen je gedachten kunnen horen. Maar, de Aarde beweegt in de midden-vierde dimensie, wat enorm het vermogen van de vier dimensionale Elementalen bekrachtigt om jullie gedachten en emoties te delen met de Elementalen van jullie atmosfeer en van andere mensen.

Elementalen zijn de vier dimensionale aspecten van de drie dimensionale elementen van aarde, lucht, vuur en water die jullie aardevoertuig samenstellen. En dus staat de Elementaal rechtstreeks in verband met jullie stoffelijke elementen zoals het aarde/lichaam, de lucht/adem, de vuur/neurale synapsen en water/lichaamsvloeistof.

De drie dimensionale elementen van jullie aardevoertuig resoneren met al jullie gedachten en emoties, zelfs de onbewuste ervan, en geven deze resonantie door aan jullie vier dimensionale Elementalen. Dan komen de vier dimensionale Elementalen naar binnen en gaan uit je lichaam en uit je aura en verder door. Vanaf nu dragen Elementalen de resonantie van elk van je gedachten en emoties je vier dimensionale aura in.
Net als je bewuste gedachten en emoties je 3 D wereld lijken te regelen, zo regelen jullie onbewuste gedachten je 4 D wereld. Deze bewuste en onbewuste gedachten en emoties worden dan gemanifesteerd in de vorm door Elementalen die de bouwers van de vorm zijn. Daar je gedachten een raakvlak hebben met de ethers van jullie werkelijkheid, zo scheppen de vier dimensionale Elementalen gedachtevormen die het best je gedachten representeren, maar ook de emoties die deze gedachten kruiden.

In feite worden de Elementalen speciaal beïnvloed door gedachten die een sterke emotie dragen. Natuurlijk is de emotie van onvoorwaardelijke liefde, die feitelijk de hoogste frequentie van licht is, het meest creatief van alle uitdrukkingen. Maar, weinig mensen hebben onvoorwaardelijke liefde ooit geprojecteerd of zelfs ervaren. In feite wordt de meeste liefde die beleefd of uitgedrukt wordt door Aarde mensen in deze era die jullie nu bezoeken, voorwaardelijke liefde.
Ondanks dat heeft zelfs voorwaardelijke liefde creatieve macht. Jullie gedachten scheppen de matrix van een concept, en jullie emoties brengen die matrix in het vlees met een vorm om een “gedachte-vorm” te creëren. Die gedachte-vormen die slechts zichtbaar zijn voor jullie verbrede waarneming, reizen door jullie vier-dimensionale werkelijkheid.

Gedachte vormen die meer emoties dragen zijn sneller gemanifesteerd. Daarom, worden bijvoegsels belangrijk, omdat ze gewoonlijk de emotie dragen van een gedachte of verklaring.  Bijvoorbeeld, als je denkt dat je een “slechte dag” hebt, schep je een emotioneel beeld van verdriet, boosheid of angst.

Mensen zijn zich niet bewust van deze emotionele beelden, maar Elementalen gebruiken die als een taal. Elementalen hebben geen gesproken taal, maar ze beleven de gedachten van de mensheid als een imagistische taal. En daarom nemen Elementalen alle gedachten waar als een wens die vervuld wordt. Maar ze zijn geen mens, ze hebben geen concept van polariteit zoals drie dimensionale mensen dat hebben.
Hieruit volgt dat ze ‘slecht’ niet zien als negatief en ‘goed’ niet als positief. Ze zien een ‘slechte’ dag als een emotioneel beeld met een chaotische vorm. Daar ze de polariteiten van de schepping vernietiging begrijpen, draagt ‘slecht’ het beeld van een onstabiele vorm.
Aan de andere kant draagt de gedachtevorm van ‘goed’ het beeld van een stabiele vorm. Daarom zou een slechte dag een dag zijn waarop veel dingen uiteen vallen. Terwijl een goede dag een dag zou zijn waarin alles stabiel blijft en samenhangend is.

De hogere dimensionale uitdrukking van jullie ZELF op het Schip of in de hogere werelden is gewend om de werkelijkheid te scheppen met iedere gedachte en emotie. Maar, in de hogere dimensies zijn er geen angst en zorgen om je denken te bevlekken. Dus, als je een gedachte hebt, specifiek een wens of een gedachte die op actie is gebaseerd, kun je makkelijk de fundering van die ervaring beginnen.

Op ons Schip en op de Nieuwe Aarde, die voornamelijk vijf dimensionaal is, is manifestatie heel snel of zelfs onmiddellijk. Maar, terwijl jullie in je aardevoertuig zitten, zal jullie manifestatie in jullie 3D perceptie van de toekomst verschijnen. Daarom, als je een drie dimensionale gedachte hebt zoals een wens, of ‘ik ga er naar toe’, wordt de gedachte opgeslagen in je onderbewuste weten zodat je die later kunt invullen.

Alle 3D manifestatie zal later gaan gebeuren omdat jullie aardevoertuig GEEN concept heeft van een onmiddellijke manifestatie. Gelukkig zijn jullie innerlijke vier dimensionale Elementalen (de bouwers van de vorm) in een constante verbinding met je bewuste en onbewuste gedachten en zij vangen de matrix van die gedachte op om een vorm te creëren voor als je kunt bedenken wanneer je het kunt manifesteren.

Als jullie een gedachte hebben, zoals: ik zal een manier vinden om te krijgen wat ik nu wil, nemen jullie Elementalen hun taak op om je aandacht te richten op de manifestatie van jullie met een wens-gevulde gedachte waarvan jullie denken dat je die kunt invullen.(vervullen). En meer, dan nemen jullie Elementalen deze sterke gedachtevorm jullie wereld in waar die zich kan vermengen met gelijkaardige bekrachtigde gedachtevormen.

Aldus, zullen de mensen die deze gedachtevormen creëerden elkaar vaak ontmoeten en hun bronnen combineren, of zelfs elkaar helpen. Ook zal je geloof in en je aandacht naar die manifestatie van jullie vier dimensionale gedachtevorm het hogere denken activeren van jullie Multidimensionale ZELF. Als je eenmaal je multidimensionale denken in je creatieve proces hebt gebracht, ben je vrij van drie dimensionale illusies.

Je kunt dan zelfs in staat zijn om je te herinneren hoe je hogere uitdrukkingen van het ZELF onmiddellijk alle gedachten en emoties kunnen manifesteren . Op dit punt ben je niet langer afgescheiden van het grotere weten van jullie Multidimensionale ZELF. Daarom ben je in staat om feitelijk de Elementalen, de bouwers, op te roepen om de juiste materie te verzamelen om materie aan de matrix toe te voegen voor de matrix van jullie gedachtevormen.

Aan de andere kant, als je een gedachte hebt gehad zoals : ‘Ik weet dat ik dat niet kan krijgen’, dan  nemen de Elementalen de opdracht  aan om je aandacht te richten om weg te halen van wat je denkt dat je niet kunt hebben. Denk eraan dat de werkelijkheid die jullie zien, de werkelijkheid is waar je in woont.
Daarom, in dit scenario, wordt je aandacht weg getrokken bij jullie gewenste resultaat. Omdat je gefaald hebt door het denken dat op angst is gebaseerd waardoor je creatieve vermogens enorm zijn verkleind, en dat je vermoedelijk opnieuw zult tekenen voor het 3D paradigma waarin creatie gebeurt door een tijd hard te werken.

Als je eerste frequentie van het lichaam drie dimensionaal is, kun je makkelijk vallen in de illusie dat alle manifestatie gebonden is aan drie dimensionale tijd en ruimte. En zo zul je denken dat je ergens naar toe moet gaan en dat zal tijd kosten om je wens te manifesteren. Dan geeft je denken je innerlijke Elementalen de boodschap dat de manifestatie van je wens te ver weg ligt en te veel tijd zal kosten om die te vervullen.

De drie dimensionale illusie van afscheiding en beperking is ook problematisch. Als je verloren kunt raken in deze illusie, zul je geloven dat je gescheiden bent van wat je wenst en beperkt ben in je vermogen om dat te manifesteren. VWat er nog meer is, is dat de drie dimensionale Aarde geen veilige wereld is en doortrokken is met veel mogelijke rampen. Daarom dat je gedachten een opslagplaats worden voor alle angsten die je in je leven beleefd hebt, maar ook met alle waarschuwingen van hoe voorzichtig je moet zijn.

Zoals je ziet is het meester zijn over je angstige en negatieve emoties een eerste vereiste om je wensen te manifesteren. Als je onbewuste vrees hebt over je niet in staat zijn om een bepaalde wens te manifesteren, zal die angst naar de vier dimensionale Elementalen worden doorgegeven. Dan zullen de Elementalen slechts in staat zijn om een verkleinde versie te manifesteren van je wens omdat je onbewust de Elementalen alleen een emotioneel plaatje kunt sturen van een beperkt resultaat.

Om deze reden is het belangrijk dat ons Aarde Team zorgvuldig waakt tegen alle op angst gebaseerde gedachten en emoties. Gelukkig komt toegenomen multidimensionaal licht Gaia binnen.  En dit licht reist in steeds breder wordende cirkels. Dus als het hoger licht in je aardevoertuig is geabsorbeerd, gaat je bewustzijn naar pieken van euforie, die snel naar beneden cirkelen in de diepten van onbewuste angsten.

Dit proces is niet aangenaam, maar het is belangrijk dat hoger licht je onbewuste denken van je aardevoertuig binnen gaat om die te reinigen van oude angsten die zich hebben opgestapeld in myriaden drie dimensionale incarnaties. Als jullie je je ware  ZELF kunnen  herinneren, zul je in staat zijn om je te ontspannen in dit schoonmaak proces en zul je niet worden afgeleid van je belangrijke missie.

Als je verloren raakt in de illusies van je menselijke aardevoertuig zul je je verbinding kwijt raken met de hogere dimensionale expressie van je Hogere Uitdrukkingen van het ZELF op het Schip. Deze uitdrukking van je ZELF is vrij van angst en kan makkelijk de hiervoor  genoemde uitdagingen aan.

Drie dimensionale illusies zijn gebaseerd op angst. Daarom als je eenmaal al je hechtingen kunt loslaten met angst, zullen jullie je herinneren om alle angsten onvoorwaardelijk lief te hebben.  Onvoorwaardelijke liefde zal alle illusies onthullen. Als een illusie eenmaal is onthuld, zul je in staat zijn om er doorheen te kijken om de Waarheid van elke situatie te identificeren.

Nog belangrijker, als je je herinnert dat JIJ een Meester van Energie bent, kun je dit meesterschap over gedachten en emoties handhaven. Dit meesterschap is levend in je ZELF en herinnert je er constant aan om je te focussen op onvoorwaardelijke liefde. De frequentie van onvoorwaardelijke liefde zal je in een constante verbinding houden met je Multidimensionale ZELF en jullie Multidimensionale ZELF zal je op één lijn houden met je Missie.


We hebben jullie verteld hoe Elementalen je helpen om je werkelijkheid te creëren omdat je die basis concepten nodig hebt om te begrijpen wat we gaan zeggen. Zie je, ook jullie, zijn een Elementaal. Ook jullie zijn een bouwer van vorm, maar jullie vergaten dat. Jullie drie dimensionale aardevoertuig is samengesteld uit de elementen van Aarde’s stoffelijke materie. Die stoffelijke materie wordt gezien als je lichaam, die wordt gezien als JIJ.

Op dezelfde wijze is jullie vier dimensionaal astraal-lichaam/droom-lichaam samengesteld uit Elementalen van astrale stof, die jullie ook waarnemen als JOU/JIJ. Daarom is het individu dat je waarneemt als JOU, je stoffelijke lichaam en je astrale lichaam. Deze twee lichamen worden gemanifesteerd gehouden door je drie dimensionale elementen en je vier dimensionale Elementalen . 
Je ziet je drie dimensionale vorm als je bewuste zelf en je vier dimensionale vorm als je niet bewuste zelf. Daar de meeste van jullie manifestaties uit je niet bewuste omhoog komen, eerder dan uit je bewuste denken, zijn de vier dimensionale Elementalen de eerste scheppers van jullie werkelijkheid. Het is waar dat jullie menselijke zelf leert om je bewuste en onbewuste denken samen te brengen.

Dit samengaan zal jullie enorm helpen om bewust te worden voor de werkelijkheid die jullie willen gaan scheppen. Daarom laten we jullie eraan denken dat als je de onvoorwaardelijke liefde, die de bindende kracht is van het universum, aan je onbewuste zelf geeft, je je bewuste zelf (vaak gezien als je huidige zelf) en het onbewuste zelf (vaak gezien als je verleden) in het NU van de ENE laat samensmelten.

Als je bewuste geest en derde dimensionale elementen van je aardevoertuig samen zijn gesmolten met je onbewuste denken en vier dimensionale Elementalen, heb je een groter vermogen om je 3D lichaam bewust te laten versmelten met je 4D astrale lichaam. Dan kan je astrale lichaam een verbinding maken met je drie dimensionale stoffelijke vorm en je vijf dimensionale Lichtlichaam.

Het je herinneren aan het ingeboren vermogen van je Multidimensionale ZELF maakt het  proces van het bewuste versmelten van die drie expressies  van jullie Multidimensionale ZELF, enorm makkelijker. De herinnering van jullie multidimensionale creativiteit begon het eerst toen je het hogere licht toestond je stoffelijke vorm in te gaan. Dit hogere licht begon eerst de etherische stof in te gaan van je astrale lichaam en ging toen in de stoffelijke materie van je aardevoertuig.

Als jullie 3D Stoffelijke Zelf en je 4D Astrale Zelf verbonden zijn met jullie 5D Lichtlichaam, schep je een brug naar de hogere uitdrukkingen van je Multidimensionale ZELF. Terwijl je een diepe relatie identificeert, je ermee verbindt en die bewerkstelligt met de hogere uitdrukkingen van jullie Multidimensionale ZELF, dan kun je je werkelijkheid waarnemen vanaf dat hogere perspectief van je ZELF.

Dit perspectief zal je helpen met de vervulling van je Missie. Maar, eerst moeten jullie de nieuw gevonden vermogens van schepping gebruiken, om leven te creëren dat gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde, vreugde en gelukkig zijn. Het is nodig om deze levensstijl te creëren, want alleen als je in liefde leeft ben je in staat om genoeg van jezelf te houden om je de immense en ingeboren creatieve vermogens te realiseren.

Deze creatieve vermogens zijn voldoende voor jullie om je leven te scheppen in overeenstemming met de Hogere Uitdrukkingen van je Multidimensionale zelf. Met andere woorden, je zult niet langer meer een van de miljoenen verloren mensen zijn  die worstelen in een wereld gevuld met boosheid en angst. De boosheid en angst zullen, ongelukkig genoeg, op Gaia blijven totdat meer mensen evolueren of de planeet verlaten via wat zij denken dat de dood is.

Zij geloven in de dood omdat ze nooit een ervaring uit de eerste hand hebben gehad van hun ware ZELF in de hogere frequenties van werkelijkheid. Daarom zijn ze verloren geraakt. Ze zijn verloren voor hun ware ZELF. Als ze hun ZELF kunnen ontdekken, dat resoneert op de hogere frequenties van werkelijkheid, zullen ze niet langer meer verloren zijn. Ze zullen dan hun ZELF hebben gevonden.
Als ze dan eens de constante sensatie hebben ervaren van onvoorwaardelijke liefde van hun Multidimensionale ZELF in hun stoffelijke zelf, zullen ze weten dat liefde en geluk de meest belangrijke aspecten zijn van het leven. Niet langer zullen ze een ander willen domineren of het lichaam van Gaia op geen manier willen beschadigen.

Niet langer zullen ze zich afgescheiden voelen, alleen en zonder hulp. Ze zullen zich ook realiseren dat geld NIET de wortel is van geluk, en ze zullen gelijktijdig ontdekken dat ze in overvloed kunnen leven in het NU van de ENE omdat ze scheppers zijn van hun werkelijkheid.

Oud denken dat lijden hen een beter mens maakt, zal wegebben uit hun bewustzijn terwijl hun wenslichaam gefocust raakt op de vervulling van hun “reden voor belichaming”. Eens in verbinding met hun Hogere Uitdrukkingen, zullen ze een constante bron van leiding, troost en onvoorwaardelijke liefde hebben.
Ongelukkig genoeg zijn er velen die zo verloren zijn geraakt na 2.000 jaren van het duisterste duister van de Kali Yuga, dat ze de planeet moeten verlaten, door wat zij denken dat sterven is om te rusten en zich te herstellen. Nadat zij zich hebben verenigd met hun Muttidimensionale ZELF, kunnen ze hun oude psychische verwonding opruimen en een nieuw aardevoertuig scheppen om terug te keren naar de Aarde.

In hun nieuwe aardevoertuig zullen ze worden voorbereid om Gaia en /of Haar bewoners te helpen. In feite, zelfs voor een doodservaring, komen meer en meer Verloren Mensen in de vier dimensionale Herstel Centra (Recovery). In die Recovery Centra kunnen ze geheeld worden van myriaden levens die ze geleefd hebben in angst, boosheid en met een behoefte om macht-over-anderen te hebben.

Het eerste dat ze moeten leren is dat ze slechts de sensatie nodig hadden van macht over anderen omdat ze hun macht in zichzelf niet gevonden hadden. Veel families gingen generatie na generatie door, met macht over hun kinderen, die tot volwassenen opgroeiden die ook macht-over hun kinderen wilden hebben. Op die manier was de familie generaties lang verloren.

Maar, terwijl de wereld veiliger wordt en meer gevuld raakt met onvoorwaardelijke liefde, zullen zij die uit zulke vroege omgevingen komen, een betere kans hebben om te worden geheeld. Als ze geheeld worden uit hun angstige behoefte om macht-over anderen te hebben, vóórdat ze kinderen krijgen, dan kunnen ze een cyclus doorbreken die al generaties heeft geduurd. Op die wijze helen ze niet alleen zichzelf maar ook de familie lijn.

Als zij welke in vrees en boosheid leven de weg vinden om in liefde en vreugde te leven, dan zal het proces van planetaire ascentie enorm worden bespoedigd. Als wij, jullie Galactische Familie, eenmaal ons realiseren dat genoeg van jullie onze liefde kunnen accepteren en die met Gaia en al Haar bewoners kunnen delen, zullen we een publieke landing beleven.  
Maar de term “genoeg” kan niet worden vastgesteld op dit moment van jullie Aarde tijd. Het grootste deel van jullie wereld zit nog gevangen in vrees en boosheid, die makkelijk kunnen leiden naar geweld als we zouden landen. Daarom is het aan jullie, de leden van onze Away Missie (Van Huis Missie) naar de Aarde om je met zoveel mogelijk mensen te verbinden in eenheid en onvoorwaardelijke liefde.


Een groepsenergie die gebaseerd is op eenheid en onvoorwaardelijke liefde kan makkelijk de boodschap uitdelen dat Gaia klaar is om terug te keren naar Haar Hogere Expressie van de Nieuwe Aarde. Gaia wil dat haar mensen zich NU bij haar voegen. Maar, zij is moe van het  wachten op de verloren mensen en zij breidt haar voornaamste essentie uit in de hogere frequenties van jullie Planetaire ZELF.
Al haar Elementalen, dieren en plantenwezens zijn klaar. Het enige component van Haar derde dimensionale voertuig dat niet klaar is, zijn de Verloren Mensen van de mensheid. Zij wil Haar Verloren Mensen niet in de steek laten. Daarom laat zij de derde dimensionale frequentie van haar lichaam zo lang mogelijk open terwijl Haar voornaamste essentie de hogere frequenties ingaat.

Velen van jullie, de ontwaakte mensen van Gaia, beginnen te merken hoe je leven iedere dag verbetert. Jullie zullen waarschijnlijk veel symptomen hebben van transmutatie terwijl je aardevoertuig zich aanpast aan hogere en hogere frequenties van licht. Maar, als je in dit hogere licht blijft en het zich laat integreren in je aardevoertuig, zul je beginnen steeds groter wordende vreugde en enorm kleiner wordende vrees en boosheid te ervaren.
Hier bijgevoegd, als je het circuit voltooit van het hogere licht door het door je vorm heen te trekken, het in Gaia te gronden en dit te delen met je stoffelijke wereld, zul je actief deelnemen aan de transmutatie van Aarde. Met andere woorden, als je het hogere licht toestaat om in en door je aardevoertuig te stromen, deel je dat stilletjes met anderen door hen de onvoorwaardelijke liefde te sturen die het hoogste octaaf is van dit licht.

Door de sensatie van onvoorwaardelijke liefde die in en door je vorm heengaat, zullen jullie symptomen van transmutatie verminderen. Belangrijker is, dat je begint eenheid te beleven met alle leven. We realiseren dat dit proces om jullie frequentie graad te veranderen terwijl je die vorm bewoont, buitengewoon problematisch is. Maar, de gelegenheid om een lichaam te nemen in deze prachtige tijd van overgang is een grote eer en een waarop jullie al myriaden levens hebben gewacht.

Wij willen dat jullie weten dat je niet alleen bent. Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, die jullie Hogere Uitdrukkingen van het ZELF zijn, willen graag in constant contact zijn met jullie. Dus, zijn jullie nooit alleen, want wij zijn altijd met jullie. Vanuit ons perspectief observeren wij dat de leden van ons ‘Van Huis Missie Team’ en ontwaakte mensen manieren vinden waarop ze kunnen helpen vanuit hun gemeenschap en wereldsystemen om de overgang makkelijker te maken en gevuld laten zijn met onvoorwaardelijke liefde.

Denk er vooral het meest aan dat jullie ALLEN grote Multidimensionale Wezens zijn. En daarom hebben jullie ALLEMAAL een hogere uitdrukking van het ZELF op Sterrenschepen of in hogere dimensies van werkelijkheid. Verder hebben jullie allemaal dezelfde Missie, die is: 
·         Herinner je je ZELF
·         Begin een voortdurende en innige relaties met je ZELF
·         Vertaal en stuur de Waarheid door dat je ontvangt vanuit je Hogere Expressie van het ZELF aan iedereen die kan luisteren.
     
Jullie, de leden van ons Van Huis Team, maar ook de velen die een aardevoertuig hebben genomen in deze tijdslijn van Aarde, zijn bij de meest ontwikkelde en best voorbereide burgers van onze hogere dimensionale werelden. Als jullie je eenmaal kunnen herinneren wie je bent, zal jullie vrees enorm verminderen. Het meest belangrijke van alles is dat jullie je het gevoel beginnen te herinneren van onvoorwaardelijke liefde en zuivere vreugde.

Als alles dat jullie “doen’  onvoorwaardelijke liefde en zuivere vreugde uitstraalt in jullie atmosfeer, zul je enorm anderen helpen om zich hun Hogere Uitdrukking van het ZELF te herinneren. Boven alles, terwijl jullie de onvoorwaardelijke liefde en zuivere vreugde omhelzen, integreren en uitstralen die naar jullie planeet wordt toegezonden, zul je volledig de schepper worden van jullie werkelijkheid!

Quick Links...
You may Also visit:Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html