Labels

Saturday, April 20, 2013

april 2013 Gegroet vanuit het Galactische Hart


Gegroet vanuit het Galactische Hart…    april 2013
van: Colleen/PAO <galacticheart1@comcast.net
Colleen, de huidige echtgenote van Sheldan  Nidle van de PAO, vertelt. In april gaat de webinar van Sheldan Nidle over de Sacred Geometry, de Heilige Geometrie. Dit liet me denken aan een introductie voor een journaal dat ik vele jaren geleden heb geschreven. Dat ging over mijn “dramatisch ontwaken”. Mensen wijzen vaak op hun versnelde ontwaken als dramatisch (bijv. een plotseling gebeuren; vol opwinding of gevuld met emoties of met energie) En mijn dramatische ontwaken begon allemaal met heilige geometrie.
Ik deel mijn verhaal aan jullie mee omdat veel mensen vragen: hoe kunnen we 7 miljard mensen voorbereiden op ascentie. Ik ben hier om jullie dat te vertellen als je de fluisterende duwtjes van Spirit niet hebt opgenomen om wakker te worden, je Hoger Zelf heeft een maniertje om je te laten weten dat je tijd is gekomen. Iedereen is bestemd(contract voor het leven) om te ontwaken. Daarom kwamen ze in deze tijd naar de Aarde ~~ om deze weergaloze Ascentie mee te maken.  De Hemel douchet ons met lichtcodes(heilige geometrie) om ons te helpen voorbereiden op Ascentie. Hoe meer we begrijpen hoe we de golven van Ascentie moeten berijden, hoe gracieuzer de rit.
Mijn verhaaltje is wat lang maar ik denk dat jullie er van genieten omdat het laat zien wat er mogelijk is in een hele korte tijd. Ik ging van stom/hulpeloos naar spiritueel besef/en kennis hebbend in minder dan zes maanden. Ik vermoed dat veel mensen heden hun “dramatische word wakker oproep” beleven en naar ons uitkijken om te helpen.
Selamat Ja!
Colleen 
Mijn Dramatische ‘Wakker Worden’ Oproep door Colleen Marshall.
Terug in 1993, het jaar waarin ik wakker werd, werkte ik voor een grote siliconen dal (chip)corporatie.  Elke dag ging ik naar mijnwerk en droeg hoge hakken, gelakte hand- en teennagels en volmaakt gecoiffeerde haren. Wat ik las was beperkt tot het Cosmo magazine. Ik was een goed mens die haar naasten goed behandelde met respect en vriendelijkheid. Maar, ik was me spiritueel niet bewust van, zoals velen zeggen, ”mijn spirituele pad.”
Rond juni 1993, nadat mijn relatie van twee jaren eindigde, werd ik op een zaterdag morgen wakker met een hele duidelijke stem in mijn hoofd die zei: ”Ga naar een metafysische boekhandel.” De stem was zacht en uniek bekend. Hoe vreemd, ik kwam zeker uit een droom. Ik negeerde de boodschap en deed mijn normale routine.
Nadat ik op de volgende zaterdag ontwaakte, hoorde ik dezelfde stem. Dit keer luider en duidelijk: “GA NAAR EEN METAFYSICHE BOEKHANDEL.” Wow! Ik droom nou echt niet, ik vraag me af wat dit allemaal betekent. Ik zocht in mijn hoofd naar een boekhandel en nam me voor om er naar toe te gaan.
Toen ik daar binnenging, zag ik twee vrouwen die samen spraken. Ze stopten met praten en begroetten me. Ik lachte schaapachtig en wilde me niet in dat gesprek begeven omdat ik echt niet wist waarom ik in die winkel was. Ik begon boektitels te lezen. Daar begreep ik niks van. Het was alsof ze in een vreemde taal waren geschreven. Onbekende woorden zoals Plejadisch, Arcturisch, Atlantis, Lemuria, Mu, Sleutels van Enoch, Grijzen, Reiki, Tantra, Wicca… cirkelden door mijn hoofd toen ik in mijn hoofd probeerde ze thuis te brengen, zodat ik ze kon begrijpen… iets er van… of alles..
Een van de vrouwen in de winkel was de mede eigenares en de andere vrouw Barbara Light was er om haar flyer daar neer te leggen voor een klas/les over het toen populaire boek van  Clarissa Pinkola Estes. ‘Vrouwen die met Wolven Omgaan’. Ze gaf me een flyer en een boek. Ten slotte had ik iets om mijn denken erom heen te zetten. Ik heb altijd iets gehad met de tradities van indianen (Native Americans). Ze nodigde me uit om haar klas bij te wonen. Ik nam de flyer aan en verliet abrupt de winkel.
De volgende maandag was de eerste klas. Ik werd achtervolgd door Barbara’s persoonlijke uitnodiging en werd er krachtig naartoe getrokken. Ik vond Barbara Light vreemd bekend en toch, werd ik ook wat geïntimideerd door haar kracht. Alles van haar was exotisch: haar hoge jukbeenderen, wilde, lange donkere haar, wetende ogen, de manier waarop ze was gekleed, de vriendelijkheid van haar spirit samen met de onstuimigheid van haar vrouwelijke houding. Ik had nog nooit iemand zoals zij ontmoet…
Het bleek dat alleen ik en nog een vrouw Maria de enige twee mensen waren die opdoken voor die klas. Pam, de eigenares van de winkel besloot om met onze eerste klas mee te doen. Barbara vroeg ons om na te denken over wat er de afgelopen gebeurde in ons leven. Toen instrueerde ze ons om hulp te vragen aan spirit of aan het boek, Vrouwen die Met Wolven Omgaan. We moesten het boek openen door onze vingers te vertrouwen de pagina te openen die ons meest pertinente boodschap zou bevatten voor wat we individueel nu nodig hadden.  Direct werd ik gevuld met vrees dat dit voor mij niet zou werken.
Terwijl ik mijn onzekerheid probeerde te verbergen opende ik het boek en las de pagina. OH, NEE!  De boodschap was perfect voor wat er in mijn leven gebeurde. Ik was verbijsterd. Toen was het Maria’s beurt. Ze was dit ritueel gewend en haar stukje bracht haar in tranen. Het was zo kloppend. Deze techniek werd een steunpilaar in mijn spirituele praktijk. 
Barbara las een stukje uit het boek zodat we er over konden praten. Ze zei om aan ons zelf te vragen:  ”Wat is er gebeurd met onze zielenstem? In welke conditie is onze relatie met ons instinctieve Zelf? Wanneer was het de laatste keer waarin we vrij waren?” Ik herinner me dat ik in die tijd me dor voelde, half dood. Het was alsof ik een robot was die door het leven ging, zonder een hartsverbinding met de wereld om me heen. Waar was mijn passie voor het leven naar toe gegaan? Barbara vertelde me dat ik in de woestijn zat. Bewustzijn is de eerste sleutel om terug te keren naar mijn ware zelf. Op elke tijd kan ik er voor kiezen om mijn “Wilde Vrouw” weer op te eisen.
De metaforen in het boek typeren het hele proces om een vrouw naar haar volle instinctieve en wilde zinnen terug te brengen. In ons zitten de zielenbenen van een Wilde Vrouw. In ons is het potentieel om inhoud te geven aan ons hele Wezen dat we eens waren. In ons zijn de beenderen om onszelf en onze wereld te veranderen. We kunnen weer leren om te zingen. We kunnen leren om weer vrij te zijn.
Aan het einde van de avond deed Barbara de lichten zachter, en zei ons allemaal de kaars aan te steken en om dan een intentie uit te spreken voor de volgende week. Oh, nee daar gaan we weer. Wat bedoelt zij nu met een intentie? Mijn denken was chaotisch om te bedenken wat er gepast was om te zeggen. Dat was heel pijnlijk omdat ik er niet stom wou “uitzien”. Maar op een of andere wijze modderde ik er doorheen. Toen nodigde Barbara ons uit om te huilen als wolven. De drie vrouwen begonnen luid en met passie te huilen. Waar ben ik in godsnaam terecht gekomen? dacht ik. Een deel van me wilde wegrennen terwijl een ander deel geïntrigeerd was door deze vrouwen en de vrijheid waarmee ze huilden. Zo gauw ik probeerde een huil te slaken, begon ik te hoesten. Ten slotte, kreeg ik het klaar om een best goede huil  te geven en begon toen weer ongecontroleerd te hoesten. Hete tranen liepen over mijn rode wangen. Mijn hoesten belemmerde de vrouwen niet – ze gingen met hun huilen door.  Toen ze daar mee stopten, barstten ze los in een lach vanuit hun buik. Ik had nog nooit vrouwen gezien die zo hard konden lachen, en zo lang – waarschijnlijk sedert ik in de high school was. Het was besmettelijk en ik deed met hen mee in een uitbundig lachen. Dat was zo bevrijdend! Zo orgastisch!
Toen legde Barbara aan me uit dat het volmaakt OK was dat ik hoestte. Het was gewoon mijn keelchakra dat was geblokkeerd. Wat betekende dat?  Ik was een nieuweling. Ik had eerder van chakra’s gehoord en wist dat het energiecentra waren maar ik wist echt niet wat dat betekende. Barbara zei dat het gewoon was voor vrouwen dat het keelcentrum dicht zat. In de hele geschiedenis waren vrouwen gemarteld, zelfs gedood omdat ze hun mening zeiden. Ja, nu kon ik zien waarom ik hoestte, ik was al jarenlang geblokkeerd door de onderdrukking in mijn jeugd.
Ik ging verder met de maandagavond lessen. Na ongeveer 4 weken, vertelde Barbara me dat ik klaar was om bij haar dinsdagavond meditatie groep te komen. Okay, en wat krijg ik daar dan?
Dinsdagavond kwam. Toen ik Barbara’s huis binnenkwam werd ik door 12 vrouwen en mannen verwelkomd(meest vrouwen) Maria observeerde dat ik de dertiende was. Oh, een meestergetal – prachtig. Iedereen glimlachte als een herkenning. Ik dacht bij mezelf, is 13 niet een ongeluksgetal? Ik moet nog zoveel leren.
We gingen in een cirkel zitten om onze licht kaars voor de intentie aan te steken. Daar gaan we weer – paniek. Ik luisterde nauwkeurig naar de anderen toen zij hun bedoelingen uitspraken. Enkelen waren voor hun eigen leven zoals het meer geduld hebben met hun man terwijl andere bedoelingen meer universeel van aard waren, zoals wereldvrede. Het was mijn beurt. Toen ik de kaars aandeed en begon te spreken, ging mijn keel dicht en begon ik te hoesten en dus blies ik mijn kaars uit. Opnieuw proberen! Het zelfde resultaat. Barbara instrueerde me om mijn ogen te sluiten en vanuit mijn hart te spreken. Wat je ook zegt, dat zal perfect zijn. Vertrouw op je innerlijke leiding. Haar liefdevolle verzekering kalmeerde mijn zenuwen en haalde mijn angsten wat weg.
Ik nam een diepe ademhaling. Ik herinnerde me iets wat ik in 1980 had geleerd toen ik in therapie was voor Volwassen Kinderen van Alcoholici. Kijk in de spiegel en zeg: “Colleen ik houd van je en accepteer je zoals je bent.” OK. Ik haalde weer adem en vanuit mijn zelf, diep in mijn hart en niet vanuit mijn hoofd sprak ik mijn intentie uit. Ik kreeg warme glimlachen van al mijn nieuwe vrienden. Ik voelde me geaccepteerd en gezien, gewoon als Colleen.
Alsof dat niet genoeg verbreding was voor een avond nam Barbara ons mee in een geleide meditatie. Iedereen ging lekker liggen en sloot zijn ogen. Barbara bracht ons naar drie diepe ontspannende ademhalingen. We moesten toen het heilige woord “OM” chanten, drie keer  samen. Durf ik wel aan die chant mee te doen en weer nog zo’n  vernederende hoesten te riskeren? Ik besloot om zachtjes te chanten. Ik was opgelucht toen mijn keelchakra meedeed.
Verscheiden weken later bood Barbara me aan om Reiki te leren, een natuurlijk methode om te helen. Reiki is een Japanse term die betekent “universele levensenergie”- de energie die in de hele schepping leeft, die inherent is aan alle levende Wezens en die hen voedt en ze levend houdt. Reiki brengt de subtiele lichamen en chakra’s opnieuw in balans. Als de subtiele lichamen en chakra’s niet zijn verbonden, of op een lijn staan, blokkeren ze de binnenkomende universele levenskracht in het menselijke systeem en creëren “dis-ease” ongemak of ziekte. Als ze eenmaal verbonden zijn, stroomt de energie vrijelijk. Dit resulteert in een gezonde heelheid op alle niveaus – stoffelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.
We spraken een prijs af die ik kon opbrengen en een datum. Spirit zei haar dat ik op een snel spoor zat. Ze werd door haar spirituele gidsen gezegd om me Reiki I en II samen te geven. Ik was heel blij. Dit voelde goed en natuurlijk.  Nu, weet ik, dat ik een genezende Priesteres ben geweest in vorige levens. Toen ik eenmaal begon te leren over chakra’s, kwam er een stroom van informatie naar me toe, balans, energie, vibratie, frequentie, magnetics, kleur, universele energie, enz. Ik nam Reiki in als een vis in het water.
Enkele weken later ging ik naar Barbara en verwachte onze normale meditatie bijeenkomst. Tot mijn verrassing had Barbara ongeveer 40 mensen uitgenodigd om naar Sheldan Nidle te luisteren. Hij is een vertegenwoordiger van de Galactische Federatie van Licht. Zijn Galactische gidsen gaven informatie door om de mensheid voor te bereiden op een massaal contact met onze galactische buren.
Yikes! Waar ben ik nou weer in terecht gekomen. Ja, ik geloofde wel dat UFO’s bestonden en dat er leven op andere planeten moest zijn maar ik kende niemand die feitelijk met aliens sprak. Ik vertrouw Barbara dus ik zal er met open geest en hart naar luisteren.
Sheldan en zijn toenmalige vrouw, Miriam,  stonden bescheiden  voor de groep. Sheldan introduceerde zichzelf en deelde met de groep hoe hij er toe kwam om deze informatie te verkrijgen. Sedert hij een peuter was, bezocht hij al ruimteschepen en werd gementoord door onze galactische buren, specifiek door Sirieërs.  Hij vertelde ons dat ons zonnestelsel gedouchet wordt met interdimensionaal Licht. Dit transformeert onze DNA en chakra stelsels. Het is het voertuig naar volledig bewustzijn. We zullen samen met onze planeet en ons hele zonnestelsel naar een hogere dimensie opstijgen
Ongeveer halverwege bij deze presentatie, gebeurde er iets vreemds en prachtigs voor me. De kamer vol mensen verdween. De enigen die in de kamer bleven waren Sheldan, Miriam en ikzelf. We vormden een heilige driehoek. Er werd onthuld dat ik hem kende in een andere dimensie – in feite, zijn we galactische buddies(kameraden). De woorden Sirius Sterrenstelsel, DNA, interdimensionaal Licht, 5de dimensie activeerden allemaal mijn cellulaire herinneringen. Het voelde alsof de punt van mijn hoofd zich opende en een schoorsteen met lichtcodes die gevuld waren met sacred geometry stroomde in me. De heilige geometrie die in me werd gedownload deden me ontwaken met informatie waar ik eerder geen bewuste kennis van had. Ik vond mezelf terug in een veranderde staat van bewustzijn. Iedere cel in mijn lichaam vibreerde. Ik voelde me lichtgevend, stralend. Onze harten verbonden zich en ik kon de meest goddelijke, alles omvattende Liefde voelen gedeeld worden tussen ons drieën.
Toen ik terugkwam naar deze werkelijkheid, was ik in een staat van euforie. Ik begreep niet wat er net bij me was gebeurd. Alles dat ik wist was dat HET PRACHTIG VOND!  Ik was levend. Ik voelde een meest natuurlijke, hartverwarmende belevenis. Ik was niet bang, ik voelde me opgevrolijkt. Dagen erna, droomde ik ervan om te worden gedouchet met heilige geometrie.
Op mijn reis terug naar huis, alleen in mijn rode Ford Escort, huilde ik schaamteloos als de wolven, terwijl mijn hart als een adelaar zweefde. Vanaf die dag was ik nooit meer dezelfde. Iets glorieus was in me ontwaakt en ik ervoer een glimp van Thuis.
De volgende morgen belde ik mijn zus om haar alles te vertellen over mijn buitengewone belevenis. Ik was zo vurig om alles mee te delen wat ik had geleerd. Ik wilde haar wanhopig bij mijn vreugde betrekken. Ze bleef rustig totdat ik klaar was. “Wat denk je is dat niet opwindend?” vroeg ik. Ze antwoordde: “Wie ben jij? Hoe weet je al die informatie?” Ik zeg je dat net. Ik dacht dat ik verwachtte dat ze ook zou ontwaken en dat ze deze stimulerende informatie net als ik met hetzelfde enthousiasme zou accepteren. Tot mijn zusters eer, liet ze wel respect zien aan me voor mijn levens-veranderende ontmoeting maar ze omhelsde de informatie niet als haar waarheid. Ik zou snel leren dat niet iedereen klaar is voor deze informatie en soms is het het beste om te onderscheiden wat je wel en niet met anderen moet delen.
Mijn volgende telefoontje was met Barbara. Zeker zou zij licht werpen op wat er bij me gebeurde. Haar antwoord was een met felicitaties en viering. Ze vertelde me dat dit een geschenk was om te koesteren en om het niet te betwijfelen of klein te laten maken door dit te delen met degenen die dit niet kunnen begrijpen. Ze zei me om elke dag te mediteren en om meer duidelijkheid te vragen. Dat zal je helpen om de ervaring en de informatie te integreren die de heilige geometrie in je heeft wakker gemaakt.
Leer te vertrouwen op wat je hart je zegt en je zult doorgaan om wat wonderbaarlijke ervaringen schijnen te zijn, te krijgen, terwijl die in werkelijkheid meer geldig en werkelijk zijn dan de illusie waar we dagelijks in leven. En dat deed ik. Ik liet mezelf verkneukelen in de vreugde van de ervaring. Ik gaf me over aan wat mijn hart wist en bande alle aarzeling uit mijn twijfelende denken. Ik was verrukt en wilde dat ik dit altijd zo doorging.
Ongeveer een maand later om precies 4 uur in de morgen werd ik gewekt door twee hele grote, gouden Wezens van Licht. Dit is moeilijk uit te leggen maar ik kon duidelijk hun menselijke vorm zien ook al leken ze meer op een geestelijke/etherische massa gouden energie. Verrassend genoeg, leek dit een meest natuurlijke gebeurtenis – alsof het gewoon was dat Engelen me midden in de nacht bezoeken. Toen ze met me spraken dacht ik: “Zouden Engelen geen vleugels moeten hebben.” Omdat ze telepathisch zijn, antwoordden ze onmiddellijk: “Oh, je wilt zien dat we vleugels hebben. OK.”  Als met magie verschenen vleugels. Ik was opgewonden en in een staat van ontzag omdat ze iedere gedachte kenden die ik had. Zes maanden later realiseerde ik me dat mijn bezoekers geen spirituele Engelen waren maar galactische Engelen. Dit waren mijn galactische gidsen uit het sterrenstelsel Sirius B in de constellatie van Canis Major (Grote Beer.w.)
Voordat ik op diezelfde avond naar bed ging, las ik mijn pas verkregen trilogie, ‘Atlantis Onderzoek’, door Frank Alper. Mijn Engelen vertelden me dat ik te vroeg was gestopt met lezen; ze wilden dat ik doorging met lezen en ze zouden terugkomen als ik die opdracht had vervuld. Het volgende hoofdstuk ging over priesteressen en priesters van Atlantis. Dat ging allemaal over hoe ze de planeet en de mensen  heelden met kristallen. Mijn hart sprong op in een vreugdevolle herinnering van dat ik een genezende priesteres was geweest in Lemurië en later in Atlantis.  
Toen de Engelen terugkeerden, bevestigden zij mijn realiseren dat ik een hogepriesteres was geweest in de tijd van Atlantis. We spraken over de kracht van kristallen. Ze vroegen me om terug te keren naar de metafysische winkel om mijn eerste kristal te kopen. Ze zeiden dat het werken met kristallen alleen maar een tijdelijk instrument zou zijn. Spoedig zou ik leren dat IK BEN de kristal is. Voordat ze vertrokken, voorspelden ze drie dingen: een, ik zou niet langer meer werken in de corporatie vanaf 1 februari; twee, ik zou het volgende jaar doorbrengen in het me herinneren hoe ik een energetische healer kon zijn; en drie, ik moet doorgaan met het project waar ik inzat.. Project?  Maar voordat ik kon vragen wat ze bedoelden met het project, verdwenen ze. Ik vermoedde dat ze wezen op het verkopen van ontregelde telefoondienst… ja, ik was iemand die zich aangesloten had en mensen leerde over het misbruik van de drie telefooncompagnies, AT&T, Sprint en MCI, die deze bedreven aan het publiek. Maar, zoals ze zeggen, dat is een ander verhaal.
In deze tijd had ik nog mijn werk met de corporatie. Ik werkte voor een grote compagnie in het departement van menselijke bronnen. Ik was een administrateur voor de pensioenplannen van de compagnie.  Ongelukkig genoeg had de compagnie financiële problemen. Ze hadden 8000 employees en konden maar 4000 houden. Iedereen in mijn departement wist dat bij deze grootte een van ons moest worden opgeofferd. Natuurlijk, ons departement was drukker dan ooit, omdat ze verantwoordelijk waren om de administratie te doen van die pensioen employees.
Op een zonnige dag in midden november kwam Rosemary mijn manager, in mijn kantoor en sloot de deur. Nou, dit kon maar een ding betekenen. – ik moest weg. Typisch, als een manager binnenkomt om het slechte nieuws te brengen dat je bent geselecteerd om deel te zijn van die opzegging, dan nemen ze een doos mee voor je om je bureau van persoonlijke dingen op te ruimen, en wat van je is, en om de verbeurde sleutels, badges enz die aan de compagnie behoren, op de plek achter te laten. Dan word je naar buiten het gebouw begeleid om nooit meer terug te keren. Maar ze had geen doos en ze sloot de deur. Waarom kwam zij nou?
Haar gezicht stond ernstig toen ze me uitlegde dat het een moeilijk besluit was want ik was de enige in het dit departement die de compagnie moest verlaten. Ze verontschuldigde zich zeer. Ik moet me heel erg tegenhouden om niet op te springen en riep:  YIPPIE!  DE ENGELEN HADDEN GELIJK!  Ik glimlachte en verzekerde haar dat het in orde was. Ik zou okay zijn.
Ik wist dat ik OK zou zijn. Uiteindelijk hadden de Engelen me verteld dat ik zou vertrekken. Maar zeiden ze niet 1 februari? Ik dacht dat ze de timing niet goed hadden. Toen hoorde ik Rosemary zeggen: “We waarderen je als employee en we vertrouwen je. We willen graag dat je nog blijft tot 31 januari.  “JA!  DE ENGELEN HADDEN GELIJK! VANAF 1 FEBRUARI ZOU IK NIET MEER VOOR DE CORPORATIE WERKEN.”   Nu was ik gek van opwinding toen ik doorging mijn manager te troosten. Na even zette ze een stap achteruit en riep uit: “Ik word verondersteld dat ik jou moet troosten, maar jij troost mij… waarom?” Wat kon ik zeggen, ik wilde haar niet vertellen dat ik door Engelen was bezocht. Rosemary ging verder me af te tasten over waarom, waarom, waarom was ik zo blij? Ten slotte legde ik haar uit: ”Ik wist dat ik degene was die zou weggaan, omdat ik in mijn “droom” Engelen had gezien die me vertelden dat ik degenen was die zou vertrekken.” Ze knikte zenuwachtig en vertrok snel uit mijn bureau. We hebben er nooit meer over gepraat.
 Mijn bedrijf was een progressieve en bewuste werkgever. Ze boden de employees die moesten vertrekken een fatsoenlijk pakket aan. Als deel daarvan werd me een batterij aan psychologische testen gegeven om me te helpen vaststellen welke banen het best bij me zouden passen.
Tot mijn genoegen zeiden de resultaten dat ik het meest geschikt was om een leraar te zijn, bij voorkeur een spirituele leraar. Dat was een bevestiging dat ik op het juiste pad zat. Nog iets leuks werd gegeven dat ik zo lang als ik klassen zou nemen en mijn computer vaardigheden zou verbeteren, dat ik grote voordelen kon krijgen bij een langdurige baanloosheid.  Excellent! Nu kon ik al mijn tijd gebruiken om spiritueel verder te leren. Alles liep magisch synchroon!Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html