Labels

Friday, May 10, 2013

06.05.2013 Aartsengel Michaël delft dieper in de ‘Vasana’s’Steve Beckow: Aartsengel Michaël delft dieper in de ‘Vasana’s’  6 mei 2013    

Bron:
http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-delves-deeper-into-vasanas/ / In deze tijd van reiniging gaat Aartsengel Michaël verder om met ons door vasana’s te lopen, hoe ze werken en hoe we er vrij van kunnen worden.  In het laatste stuk van dit interview geeft hij commentaar op de ‘Boston Bombings’, de devaluatie van de Iraakse dinar, en op president Obama. 


Een Uur met een Engel op 6 mei 2013, met Aartsengel Michael.

Geoffrey West: Hallo en welkom bij weer een Uur met een Engel met Linda Dillon van de Raad van Liefde en schrijfster van Het Grote Ontwaken. Vanavond is hierbij Steve Beckow, stichter van de Golden Age of Gaia en schrijver van de Opbouw van Nova Gaia: Naar een Aarde die Werkt voor iedereen.
Ik ben Geoffrey West, en ik vervang Graham Dewyea vanavond. Ik nodig jullie uit om AEM’s blauwe vlam van waarheid en vrede naar voren te brengen terwijl wij Michaël opnieuw verwelkomen. Hij zal zijn discussie voortzetten en zaken met ons delen die betrekking hebben op vasana’s en het opgebouwde zelf. Hiermee geef ik het aan jou door, Steve. 
Steve Beckow:  Dank je zeer, Geoff en welkom aan u Aartsengel Michaël. 
AEM: En welkom aan jullie, aan jullie allemaal. Want ja, ik ben Michaël, strijder van vrede, aartsengel van liefde en misschien ook een ‘omzetter’ van vasana’s. 
Ik kom vandaag om te helpen, te assisteren, om de weg te wijzen, niet alleen naar waarheid, maar naar de waarheid van jullie individuele en collectieve zelf, zodat de vele illusies, de bouwsels die jullie gemaakt hebben en waarvan jullie denken die waarheid zijn, kunnen verdwijnen, worden geëlimineerd, niet alleen uit jullie wezen maar voor eens en altijd uit het collectieve wezen.
Mijn geliefde vrienden, jullie zitten in een tijd van prachtige transformatie, een overgang naar waar jullie denken dat een hoger rijk is, en zelfs het begin van een hoger octaaf.
En het is tijd voor jullie om dit te omhelzen en je energie te laten stromen, niet op de manier die benauwd is of die zelfs zijn doel voorbij streeft, of die op een of andere wijze de waarheid van wie jullie zijn, minimaliseert, maar in viering en uitbreiding en in acceptatie, een diepe acceptatie en toestaan van jullie wezen en de eenheid van jullie wezen en Allen.
En als ik zeg “Allen”, bedoel ik niet eenvoudig met ons, met de Universele Moeder, met de Goddelijke Vader, met de Raad van Liefde, met het Gezelschap van de Hemel, maar met elkaar. Dit is de grootste uitdaging en de meest diepe gelegenheid die jullie in deze tijd onder ogen zien.
Het is dat samengaan in hartsbewustzijn, in liefde, ondanks omstandigheden.
Maar wat zijn die behalve die 90 %, illusies trouwens? Het is de erkenning en de keuze om in heilige eenheid te zijn met degenen die het dichtst bij jullie zijn en zij die het verst weg staan.
En daarom is het waarom wij, mijn vrienden, deze conversatie weer hebben, over verwijdering, over reiniging van puin, over het toestaan van het opruimen van overblijfselen van vasana’s om totaal, compleet op te ruimen.
Er is veel voor ons om over te praten, dus zal ik jou, beste Steve, laten beginnen, ik nodig je uit om te beginnen.
Steve: Dank u Lord. En ik vraag me af wat de beste manier is om verder te gaan. Ik weet dat er ontzettend veel luisteraars zijn die me een paar vragen willen laten stellen over de Boston Bombings, en over de dinar devaluatie. En toch wordt ik heel erg aangetrokken tot dit onderwerp. Wilt u wat ik vroeg, in de laatste tien minuten bespreken, dan gaan we nu gewoon door? 
AEM: Dat doe ik.
Steve: Nou, laten we dat dan doen. Zoals u weet, zijn het onze vasana’s die in de weg staan van heilige vereniging. En als die ‘afgaan’(ontploffen) dan weten de meeste mensen ten eerste niet wat er gebeurt. Ik bedoel, ze herkennen niet dat ze in een vasana zitten [dat betekent, dat ze denken dat die ander  “hen gek maakte” eerder dan dat ze dat zelf deden]. 
En zelfs als je zou zeggen dat ze in een vasana zitten, dan snappen ze niks van waar je verdorie over praat. En zelfs als ze weten waar je over praat, dat ze in een vasana zitten, dan weten ze niet hoe ze in de kern ervan moeten komen.
En het is dat van zijn stuk brengen dat plotseling nergens uit tevoorschijn springt, die de heilige unie aantast, zogezegd en dat zo veel heilige unies doet falen.
Dus, wilt u iets zeggen over het herkennen en benaderen van een vasana? En kunnen we dan later praten over het geconstrueerde (opgebouwde) zelf, de neerslag van onze vasana’s, de  maskers die we dragen en de zelf geschapen manieren waarop we zijn, de gekunstelde manieren van ons, die de plek afsluiten voor het feit dat we niet in staat zullen zijn om in die heilige unie te gaan met andere mensen, wat prachtig zou zijn.
AEM: Het beginpunt en het eindpunt is de heilige unie. En zelden, mijn beste vriend, verschil ik of argumenteer ik met je, maar ik zal het vandaag doen om het punt van discussie, van een levendige discussie, niet alleen met jou maar met al onze luisteraars.
Ik verschil met jou. Jij zegt dat mensen niet weten wanneer ze worden getriggerd, of wanneer  ze midden in het reinigen van een vasana zitten of in een vasana ervaring.
Wat ik tegen jou zeg is dat er een keuze is. En ja, die heeft betrekking op het geconstrueerde zelf. Dit heeft te maken met waar je de positie gekozen hebt om in te zijn om waarheidsgetrouw te zijn en realistisch en verankerd in de drie-voudige vlam van je hart, en zeker werkend met mijn blauwe vlam van waarheid. 
Maar om te zeggen dat iemand niet weet dat hij eerlijk en serieus en echt is, alleen voor zichzelf, dat ze niet weten dat ze ondersteboven zijn, of in een staat van verwarring, van tastbare verwarring, dat is niet zo.
Nu, vermijden zij het om dat te weten? Denken zij: “Oh, ik heb alleen maar een slechte dag,” of: “Iemand of iets heeft me geïrriteerd en mijn vrede verstoord” ?  Natuurlijk doen ze dat. maar de waarheid van de zaak is dat als je even een moment neemt – en zegt:  “Oh, er zit hier wat diepers. Dit triggert een niveau van onbehagen, wanhoop, disconnectie, die zo ernstig is dat ik moet pauzeren en onderzoeken en loslaten,” en om dan in meer duidelijkheid verder te gaan. 
Dus om te zeggen dat je het niet weet, is gewoon zeggen, in feite dat je die pauze niet wilt nemen. 
En wat ik tegen jou zeg, als je broeder, is dat het absoluut nodig is, wat betreft jullie overgang en waar je zit in de collectieve Ascentie om die pauze wel te nemen. Ja, ik sprak over jou.
Steve:  U hebt mijn absolute toestemming om over me te spreken, Lord! [lacht]
Laat me even fijner zeggen, wat ik zei. Wat ik bedoel te zeggen is dat je gewoonlijk mensen hoort zeggen: “Je maakt me gek.”  Mensen zijn zich niet bewust dat ze in een vasana zitten. Mensen zijn zich niet bewust dat ze zichzelf getriggerd hebben uit een of andere herinnering van een verre memorie, toen ze kind waren of zoiets. Ze denken dat het de persoon is die voor hen staat, die hen iets heeft aangedaan.
Dus, dat is wat ik bedoel met je niet bewust zijn. Ze zijn zich onbewust dat een vasana iets uit het verleden is, wat is omhoog gekomen.
AEM: Ja. 
Steve: Ik ben hier net doorheen gegaan. Dus ik weet dat de persoon die hierbij is betrokken, mij niets heeft aangedaan.
AEM: Maar dit is dus deel van de verhoging van de vibratie en frequentie en daarmee de begeleidende verantwoordelijkheid van het individu en van het collectief.
Nu, we spraken over opruimen, eliminatie van valse roosters, van vasana’s of van puin, van oude zaken, van vorige levens, lange tijd in deze show, en met onze geliefde vrienden. Nu – jullie, en ik spreek tegen jullie allemaal – die naar mij luisteren, jullie broeder van vrede, die het meest dierbaar van jullie houdt dan iets anders, maar ik zeg tegen jullie, jullie hebben individueel en collectief, enige spirituele, mentale en emotionele, volwassen besluiten genomen om door te gaan als een kring, als een collectief, als een. 
Jullie weten dat je universum, en alles dat jullie geschapen hebben -  want jullie zijn machtige scheppers – dus, jullie hebben situaties geschapen met mensen of in omgevingen die zullen triggeren wat in jullie zit, die naar jullie zullen spiegelen wat niet is opgelost. Laten we dit woord gebruiken. 
Jullie kunnen niet – het spijt me, ik spreek vandaag erg sterk omdat het een heel belangrijke zaak is. En terwijl ik dit streng zeg tegen elk van jullie harten, bied ik je mijn vlam aan, mijn hulp en de hulp van het Gezelschap van de Hemel en veel meer er nog bij. 
Terwijl ik dat zeg, zeg ik tegen jullie, mijn kring, mijn lichtwerkers, mijn licht bewaarders, jullie kunnen niet langer meer zeggen, voelen, accepteren als waarheid dat iets buiten je, je gek maakt, in verwarring brengt, je ongemakkelijk of van streek of uit je evenwicht heeft gebracht.
Evenwicht en op die plek in het middelpunt blijven, is essentieel. Het is jullie stuk van Ascentie, van overgang, van interdimensionaal naar de volheid gaan van wie jullie zijn. Dus jullie kunnen niet zeggen: “Ik claim mijn goddelijkheid,” en tegelijkertijd de oude paradigma’s gebruiken van fout, schuld, oorzaak en schaamte. Dus daarom zeg ik tegen jullie, jullie zijn briljant! 
En zo gauw je dat voelt…. En dit is een zeer, zeer sterk ingeslepen, een intens ingewortelde menselijke houding om geen zelf-verantwoordelijkheid te accepteren. En daarom is het dat het collectief, en alle valse instituten en structuren van de gemeenschap verkeerd zijn gegaan, het is het niet claimen van verantwoordelijkheid. Dus, die zijn gewoon gegroeid en gegroeid en hebben vorm aangenomen.
Maar nu zitten jullie op een plek waar jullie zoiets niet kunnen en zullen doen. Jullie zullen de pauze gebruiken omdat je weet, dit is een essentieel stuk van niet alleen het creëren van het Nieuwe Wezen maar ook van de Nieuwe Aarde. 
Dus als je ziet dat je daar bent, dat je naar een individu kijkt, naar het nieuws kijkt op de tv of op het internet waarvan je weet dat het geen waarheid is, en je zegt: “Dat maakt me gek,” stop dat. En gewoon… ga niet verder in diep onderzoek, maar sta de waarheid toe van dat wat die trigger is.
En dat is altijd sterk. We praten hier niet over een milde irritatie. Jullie laten die in je opwellen. En als dit wat tijd neemt, dan geef je jezelf die tijd. 
En als je zegt: “Nou, Michaël, Lord, dat kan ik niet, omdat het gebeurde op de weg omdat iemand me afsneed en ik moet doorrijden en dan moet ik de hele dag nog werken.” Dus, dan zeg ik tegen jullie, all right, nu drukken we de pauze knop in, maar terwijl je dat doet, laat ik die irritatie niet mijn handelingen en de hele energie van de dag besturen en dan, als je naar huis gaat, naar je heilige ruimte, en voor velen van jullie ook je heilige familie, verontschuldig je dan, nadat je thuis komt of voordat je naar bed gaat, en neem je tijd.
Er is niets wat belangrijker is dan het begrijpen van je heilige zelf. Nu, jullie hebben dat vermeden. En je zegt: “Oh nee, Lord, dat heb ik niet. Ik heb dat zelf onderzoek al lange tijd gedaan.” En wat ik tegen jullie zeg, met de diepste liefde, eer en respect, deze dingen, die vasana’s zouden niet opduiken als ze er niet waren. Dus, zie ze voor wat ze zijn! en dat is een geschenk vanuit het hart van de Ene aan jullie. 
Het is alsof de Vader ten slotte tegen jullie heeft gesproken en je heeft gezegd: “Wacht even. Er is een spatje stof hier op je verder zeer schone hart.” Dus, geef daar even je aandacht aan. Laat de koestering van de Moeder en mijn blauwe vlam jullie bijstaan. 
Snelle identificatie, snelle reiniging. Jullie hoeven niet langer in de energie te zitten die jullie planeet penetreert, om uren en uren en uren, of dagen of weken te gebruiken om een vasana op te ruimen. 
Jullie hebben, mijn geliefden, nu al jarenlang,  de energie direct vanuit het hart van de Ene geïntegreerd, en vanuit ons – ja, vanuit de aartsengelen. 
En jullie sterrenbroeders en zusters, en het Gezelschap van de Hemel, en jullie eigen gidsen en bewaarders. Jullie frequentie is verfijnd  en dit is verder en verder verhoogd en verfijnd. 
Nu, wat jullie als resultaat zullen merken van verfijning en verhoging, is dat deze vasana’s veel sneller zullen opkomen en met, zullen we zeggen, een grotere potentie, zodat het zal voelen of jullie op dat moment letterlijk midden in een tornado zitten of in een wervelwind of een tsunami. 
Steve: Dat kan ik getuigen, Lord.
AEM: Ja. Omdat wat er gebeurd is in die verfijnde energie, is dat de intensheid van wat er niet langer bij hoort, agressiever voelt, meer schurend, meer ontwrichtend. Dus op sommige manieren, dierbaar hart, is dat goed nieuws. 
Steve: Ja.
AEM: Begrijp je wat ik zeg?
Steve: Ja. Kan ik er nog wat variabels aan toevoegen?
AEM: Ja. 
Steve: Waar mensen zich bewust van worden, voor zover ik me bewust ben door met vele, vele, vele mensen te hebben gesproken in vasana, waar mensen zich eerst bewust van worden is de temperatuur die omhoog gaat. Ze voelen zich warm/heet.
En voor mij is het zo, wat ik ga beseffen in mijzelf is, dat er een punt is waarop ik me realiseer dat de temperatuur omhoog gaat, dat ik dan overga van deelnemer zijn naar observator zijn. Ik ga over in een waarnemer rol, en ik begin dit dan eerder gade te slaan dan dat ik het ben.
Nu, kunt u wat meer spreken over het nuttige van het je terugtrekken uit het ervaren van een vasana en gewoon observeren ervan, die niet blokkerend is, het niet weerstaan, om die geen kanaal te geven, maar die gewoon te observeren. 
AEM: En we zeggen je dat je een heel, heel belangrijk punt hebt aangeraakt, dat je je terugtrekt in de waarnemers positie zo snel als je kunt. Nu, is dit nuttig?  Dat is nuttig en bijna noodzakelijk, opnieuw, als je in die verfijnde energie bent. Want om de volledige deelnemer te zijn is het je laten voelen alsof je wordt verbrand en opbrandt. En dat is niet wat wij wensen of willen voor iemand van jullie.
Maar daarin, doe dan als de Boeddha heeft gedaan en jullie leert. Laat ook het idee los, maak je los van het de waarnemer zijn, en verbind je met de hoogste visie van je gereinigde zelf, zodat die een plaats krijgt, zelfs terwijl het drama, die omhoog torende verbranding uitbrandt. Omdat deel van wat er gebeurt is als er een vasana is die je wordt, als je in de deelnemende positie bkijft, kom je in verwarring, word je gedesoriënteerd en buitengewoon angstig. 
Nu zeggen sommigen van jullie: “Nee, ik word niet angstig, ik word boos.”  Boosheid is een masker voor vrees. Dus wat je dan doet is dat je weer in het oude paradigma gaat van angst die je in de oude 3D vasthoudt. 
En je wordt angstig omdat je niet weet waar je naartoe gaat, en je weet niet hoe je er mee om moet gaan, en je weet niet wat het resultaat zal zijn. Als je de waarnemer positie kiest is wat je doet een ruimte creëren om er gewoon naar te kijken. En die haalt onmiddellijk de zuurstof weg, zeg maar, van het vuur. 
Steve: Dat is heel interessant. Als iemand, die in een belevenis van een vasana zit, hulp zoekt… soms kunnen ze een professioneel iemand vragen, en die zal hen adviseren, of ze richten zich naar een vriend, en weer vertelt de vriend wat ze moeten doen. Welke benadering werkt het best voor iemand die midden in een vasana zit? Ik heb de neiging dat luisteren het beste werkt. Maar wat is uw advies hiervoor?
AEM: Ja, je hebt die neiging omdat je ook ervaren hebt dat die werkte.
Steve:  Ja.
AEM: Nu, er zijn, zullen we zeggen, twee groepen mensen. Natuurlijk zit daar nog elk ras, nuance, of combinatie bij, maar in de grond zijn er twee groepen. Er zijn er die heel goed in staat zijn om in de positie van waarnemer te gaan, van evenwicht en een stil moment om te kijken en om, met behulp van ongeziene vrienden, deze energie los te laten, verder te laten gaan en om die te verwijderen. En dat kunnen ze in stilte doen. 
Maar voor de meeste menselijke wezens, het grootste deel ervan, is er nog die andere groep. Want velen, wat die graag doen – en van houden, dat is belangrijk, want we spreken altijd tegen jullie om vreugde te kiezen, nou je kunt denken dat dit dubbelzinnig is, maar in feite zelfs als je een vasana opruimt – erbij doen wat je het meest aangenaam vindt. 
En voor veel menselijke wezens is wat dit betekent, om het door te praten. Praten, praten, praten. Niet noodzakelijk om buitenste leiding te ontvangen, menselijke leiding, of raad – of mening, vaker dan ooit – maar gewoon praten. En wat wij dat noemen is met het hart spreken en waarheid spreken.
Het is ten eerste aan de persoon geven,  de erkenning van dat ze gezien worden, gehoord worden en waardevol zijn, en dat waar ze doorheen gaan verdient vriendelijkheid, tederheid, aandacht en gewoon de ruimte vasthouden totdat ze op die plek van begrip komen.
En in dat begrip zit ook het vermogen om los te laten en het toestaan van…..  puin, de vasana die treuzelde in je, om die gewoon zelf te ontsteken en uit te branden, zodat die niet langer deel van je is. 
Dus, wat jij zei met woorden van je persoonlijke voorkeur over luisteren, dat is heel accuraat, niet voor iedereen, maar voor velen. Nu, we zullen in geen geval een wezen ontmoedigen door te gaan en om raad van een menselijk wezen te krijgen of van een vriend.  We praten nu over het proces in het menselijke rijk. 
Maar zo vaak is wat er gebeurt, zelfs met degenen die veel getraind zijn, of die zelf denken dat ze zeer getraind zijn, empathisch, begripsvol, sympathiek, invoelend, medelevend zijn – het maakt niet uit; en ik zeg niet dat die kwaliteiten niet aanwezig zijn; gewoonlijk zijn ze dat wel – maar wat er uit naar voren komt is oordeel, op een heel subtiele manier, en op de manier die in feite geen echte compassie is.
Want wat er gebeurt is, dat de raadgever, in welke vorm die ook komt, probeert een begrip op de persoon in nood te leggen over een vasana opruiming en om hen een oplossing te geven. Maar het probleem dat hier ligt is dat de kijk van oplossing van de raadgever gebaseerd is op hun eigen werkelijkheid, en hun ervaring, hun verhaal, hun levenspad. 
Nu, ik zeg niet dat dialoog en uitwisseling van inzicht niet waardevol zijn. Die is heel waardevol, en zo bouwen jullie je gemeenschap op. Maar er is ook die fijne lijn, die niet nuttig is om over te steken, aannemend dat jullie alle factoren weten, inclusief de geschiedenis van het vorige leven, van de persoon die zich tot je wendt en om hulp vraagt.
Zoals ik zei, toen we deze discussie begonnen, als jij, degene die een vasana beleeft weet dat je stopt en in waarheid bent met je zelf. Ja, soms moet je wat graven. Maar je weet al in je hartsbewustzijn, je hart weet het, wat er bezig is en wat de kern ervan is. 
En dus is het sneller, effectiever – EFFECTIEVER – om gewoon het individu te laten praten, door actief te luisteren, totdat ze zelf in staat zijn om vanuit hun hart bloot te leggen, voor zichzelf, wat de zaak is. 
Als je er tussen komt, als je je opinie geeft, als je probeert te herstellen en te maken, wat je dan werkelijk doet is om bij het opruimingsproces tussenbeide te komen, omdat wat je als raadgever doet, je komt van een plaats van jouw waarneming en jouw ervaring. 
Nu, in ware gemeenschap, in heilige unie van vriendschap, van collegialiteit, van partnerschap, is er natuurlijk een hart-tot-hart communicatie. Dat is de ware betekenis van een van de armen, de elementen van geheiligde vereniging. Dus dat jullie ideeën uitwisselen, vanuit het hart weten, hartsgevoelens hebben, alles dat je wilt samen beleven.
Maar de meest heilige vereniging is met jezelf. Als je geen heilige vereniging hebt met je heilige zelf, met de totaliteit en acceptatie van je goddelijkheid, dan heb je niet om echt in de volheid te zijn van een heilig partnerschap, vriendschap, familie of gemeenschap. Dus is het het eren van jezelf om jezelf toe te staan, als waarnemer – zoals jij beste Steve daar op hebt gewezen, - want voor jullie die beide de persoon zijn die zich gewond voelt en in het proces van healing zit, maar ook de healer is. Dit is bekrachtiging, en het is acceptatie van je groeiende verfijning van energie. 
Dus is de rol of die nu van Aartsengel Gabriël is, van de Goddelijke Moeder, van je partner of van je beste vriend is, is luisteren….  
Steve: Mag ik een vraag stellen, Lord? 
AEM: Ik nodig je daartoe uit! 
Steve: Dank u. Ik ken twee wegen voor wat ik de bron van een vasana noem, om tot de bodem ervan te komen. Een, die ik zelf doe, en dat is het oorspronkelijke geval her-beleven voor de voltooiing. Als ik dat doe, begint de vasana zich te verheffen. Nou, die gaat niet helemaal omhoog, maar die begint zich op te tillen. 
Het tweede is wat u net besproken hebt, en dat is dat ik tegen een ander praat en hopelijk ben ik dan een goede luisteraar geweest, dan krijg ik er een goede barst in. En op een bepaald moment in dit gesprek, de puzzel waar ik in zit – de vasana is een puzzel voor me, er is iets dat ik niet begrijp – dan wordt de puzzel een plaatje. Ik heb dan een ‘Ah ha!’ moment en dan zie ik wat me drijft.
Kunt u me dan zeggen, alsjeblieft, en uw elektronische microscoop gebruikten wat er op dat moment gebeurt? Wat is de impact op die realisatie of die ontdekking of dat zien van de dingen?  Wat gebeurt er werkelijk? En wat is de impact van wat er met mij gebeurt? 
AEM: Het zien ervan, de erkenning ervan, zelfs het erover struikelen, laat gewoon de waarheid toe. En binnen het moment van waarheid is de bevrijding van die gevangen energie om te gebeuren.
Steve: Nou dan, moet ik u vragen, waarom maakt de waarheid ons vrij?
AEM: Omdat die je dichter naar het thuiskomen terugbrengt. 
Steve: All right. 
AEM: Die haalt de afgebrokkelde dingen van jullie denken weg dat jullie op een of andere manier zijn gescheiden, en dat jullie achter tralies staan, op een of andere manier tegengehouden van die plek van eenheid. Dus dat moment van waarheid, van het plaatje ziende of erover pratend, zoals je zei, of gewoon dat plotselinge moment van : “Oh, aha! Ik snap het!” die de energie nogal letterlijk uit je veld laat stromen.
Steve:  Uh-huh. Ik wil deze discussie niet loslaten zonder die bij een groter plaatje betrokken te hebben omdat dit altijd voor mij daar is geweest om die te proberen op te lossen. De waarheid kennen is de bedoeling van het leven. Als ik de waarheid weet van wie ik ben, wordt ik bevrijd van alle beperkende factoren van leven. Dus maakt de absolute waarheid me absoluut vrij. 
Dus het leven was zo ontworpen, nietwaar? Dat de waarheid ons zou bevrijden van de beperkende condities?
AEM: Ja, maar vergeet niet dat deze beperkende condities, zoals jij erover denkt, ontwikkeld zijn en op hun plek zijn gezet door mensen. 
Dus maak niet de vergissing dat dit een goddelijk plan is om je naar beneden te drukken zodat je door kunt waden en daarna de waarheid ontdekken. 
Steve: Nou, ik zat in die positie. Dus, dank u.
AEM: De vasana’s werden verzameld als het ware, uit diverse levens en diverse levens waar jullie zo intens de illusie hebben gekoesterd dat je die doordroeg naar de volgende incarnatie. Nu, jullie zitten niet onder diezelfde illusie als je tussen de levens in zit.
Dus je kwam terug in de vorm en ademde het opnieuw in, belichaamde het en maakte er je beste vriend van. Dat deden jullie om twee redenen. Ja, om je te katapulteren en je als een katalysator te laten worden door de waarheid te zoeken en die te worden. Dus is het niet alleen de waarheid kennen. Het is de waarheid zijn.
Maar jullie hebben dat ook ingesteld als een defensief mechanisme dat heel erg deel is geweest van de oude 3 Dimensionale werkelijkheid, die jullie neerzet op een plek waar er gebrek is aan zelfwaarde, gebrek aan zelfliefde, gebrek aan zelf erkenning en die defensieve positie van vasthouden aan je vasana’s, aan je illusies, houdt jullie tegen om een glimp van de waarheid te zien. 
Dus, door jullie leven heen is er soms schepping geweest en soms zijn er, door menselijk ontwerp, incidenten geweest die jullie overkomen zijn die dan diep in je menselijke DNA dingen triggeren die je ook in andere levens zijn overkomen. 
Maar dit laat jullie in je cocon van illusie blijven. Dus die hebben het doel gediend om het menselijke ras, het collectief, in die cocon te houden. En daarom is het waarom de vasana’s, nu die cocon gewoon in stukjes gaat en desintegreert, waarom de vasana’s zo sterk geladen zijn en zo snel ontsteken. Dat dit jullie dus gewoon naar de waarheid kan brengen. 
Want de bedoeling is om niet alleen te erkennen dat je een goddelijke vonk draagt, maar dat je letterlijk die goddelijke vonk van schepping in actie, in stilte, in evenwicht, in beweging bent. 
En terwijl je daar in gaat, wat er dan gebeurt is dat er geen ruimte is, omdat die energie en erkenning zo uitgestrekt zijn dat er geen ruimte is voor vasana’s. Dus worden ze getriggerd, zoals voetzoekers.
Steve: Boy, dat is een ontnuchterende gedachte. In de vijf minuten die nog overblijven voordat ik graag over wil gaan naar de huidige vragen over gebeurtenissen, Lord, kunt u zelf spreken tegen de diverse gezondheidswerkers die misschien  luisteren  naar dit programma en misschien een beknopte verklaring aan hen geven van wat ze kunnen verwachten te zien in sommige van hun patiënten en ook wat de beste benadering is tot wat zij misschien gaan zien?
AEM: Het eerste stukje leiding dat ik zal geven aan alle gezondheidswerkers, de energetische healers en de feitelijke healers, en degenen die aan de balie zitten, is om kalm te blijven. Blijf in je centrum en wees dan ook de waarnemer. 
Omdat wat er kan gebeuren, en dat gebeurt al veel nu op de planeet is dat iemands vasana’s die van een ander doet vonken, die weer een volgende, en die weer een andere doet vonken. Dus jullie hebben letterlijk een ketting reactie gaande nu.
Dus, blijf op de plek van rustige waarneming en luister. Want het andere dat er gebeurt en dat jullie in het rijk van de gezondheidszorg zien is dat zij die.. oh, heel erg sterk proberen om dit opruimingsproces te willen negeren, wat een groot onderdeel is van jullie Ascentie, lieve harten, is dat jullie dit erg ontkennen, wat zich vertoont in ziekte, in dis-ease, ongemak/kwalen.
Dus wat jullie zien zijn mensen die in de gezondheidscentra binnenkomen, of het nu mentaal is, of stoffelijke gezondheid, die voelen dat ze zieke hoofdpijnen hebben, zieke magen, zieke kelen, omdat dit afhankelijk is van hun straal, of waar de energie kan worden vastgezet, daar zit het. Dus een zeer nuttig ding voor ieder van jullie terwijl je werkt aan het opruimen van jullie vasana’s is ook om jezelf te observeren en om te vragen waar het in je lichaam zit en om op die plek mijn blauwe vlam van waarheid in te zetten. Dat zal jullie enorm helpen. 
Maar het wachtwoord is “rust” en die is “compassie” . En medeleven is begrijpen dat een ander in dit deel van hun reis zit, maar niet vanuit een ego plek, aannemend dat jullie dit noch kunnen verwijderen of dat het aan jullie is om dit te doen. Dat is niet van waarheid, dat is diefstal. 
Dus, luister, mijn geliefde vrienden, met je hart en luister naar jezelf en begrijp dat dit deel is van jullie verklaring van vrijheid, dat jullie de waarheid verkiezen over wie je bent, en door dat te doen, zeg je dat er geen ruimte is, ik wil deze energie van pijn niet dragen. En sta toe, sta toe dat dit weggaat. Zegen het, dank het, en laat het in vrede vertrekken. 
Steve: Dank u, Lord. Ik stel voor dat we ons nu keren naar enkele van die huidige zaken. Mij werd gevraagd door mijn lezers om u daar wat vragen over te stellen. 
Als dit okay is, dan is de eerste vraag, hebben de Tsarnaev broeders iets te maken met de Boston Bombings?
AEM: Er was enige betrokkenheid, ja.
Steve: Kunt u daar meer over zeggen?
AEM: Nee, wij willen niet meer bij dit drama betrekken, omdat het is wat het is. Het wordt een melodrama van halve waarheden en halve leugens. 
Nou, meer leugens dan waarheid eigenlijk. En dus wat wij zeggen is om je er vanaf te houden. Nu,  de bedoeling van dit alles is om de waarheid te laten regeren.
Dus ik zit hier niet om jullie alle ‘ins en outs’ te vertellen van dit drama. Wat ik zeg, mijn vrienden, is dat ten eerste, dit velen van jullie aan het triggeren is, en dat is goed, specifiek gegeven de aard van de discussie die we net voerden. Maar ga naar binnen en laat de waarheid en het weten opduiken, en weet, dat zelfs de meest dramatische situatie die je kunt bouwen niets heeft wat er plaats vond bij deze constructie, om geweld op jullie planeet en in jullie gemeenschappen te elimineren.
Steve: Ik wilde u nog twee andere vragen gaan stellen over  ..  of de autoriteiten iets bedekten(onder coveer hebben), of welke agentschappen zich bewust waren van deze bommen. Maar ik denk dat u wilt dat ik dit loslaat. Is dat juist? 
AEM: Dat is juist. Iedereen is zich heel bewust van wat er is gebeurd. Dus gaat het niet om dit of dat agentschap, of deze of die persoon. Maar wat ik niet wil dat jullie doen, waar ik niet op wijs waar jullie naar toe moeten om opnieuw naar een plek te gaan waar jullie met je vingers wijzen en zeggen:  wie heeft de schuld en wie is hier in gebreke.
Steve: Okay. Sommige lezers zeggen… ze komen voortdurend met voorbeelden van president Obama die wat schijnt te bedrijven. Ze vragen zich af waarom hij een programma tekende in de wet die bedenkelijke verbeteringen had. Kunt u ons een soort snelle synopsis geven van president Obama’s positie? Is hij nu in staat om actie te gaan ondernemen tegen de Illuminati? Of zit hij nog in de positie van zich inhouden en op zijn tijd wachten?  
AEM: Nee, hij zit niet in de positie om zich in te houden. Hij is een uiterste strateeg op veel manieren. En dus wat er schijnt te zijn, misschien, trage beweging, er gebeurt veel achter de schermen waar mensen uit het algemene publiek zich niet van bewust zijn. Maar wat hij gedaan heeft is dat hij veel mensen heeft geïsoleerd die niet het hoogste goed van het collectief en hun verdergaan naar een nieuw rijk in hun harte wensen hebben zitten. Dus is er een proces van  eliminatie binnen dat perspectief. 
En natuurlijk, wat jullie aan de kant zien van degenen die zich geïsoleerd voelen is dat ze proberen om drama’s te creëren die erin zullen resulteren dat ze macht krijgen of de illusie ervan hebben….  die moeten doorgaan. En dat gaat niet gebeuren.
Steve: Is het juist te zeggen dat de Witte Ridders, de Witte Hoeden, hoe je ze ook wilt noemen, meer prominent worden in zijn regering? Is hij de strijd aan het winnen om de diverse Illuminati bondgenoten eruit te krijgen? 
AEM: Ja.
Steve: All right.
AEM: Er is een heel sterke aanwezigheid in de regering en in het Witte Huis van hen die licht dragen en die de toorts van St. Germain dragen voor vrijheid. 
Zij zijn dubbel gevuist(hebben een dubbele aanpak) omdat zij ook mijn blauwe vlam dragen.
Steve: We moesten eigenlijk een heel nieuw interview hebben daarover, denk ik. Dat zou waarschijnlijk heel interessant zijn. Kunt u ons vertellen wat de progressie is geweest van de de her-waardering van de Iraakse dinar? 
AEM: Daar heeft grote progressie plaatsgehad. Nu, denk weer aan wat ik heb gezegd wat betreft het opruimen van vasana’s, specifiek de collectieve vasana’s en de ketting reactie. Nu, een van de diepste vasana’s van het menselijk collectief is hebzucht en controle. Gierigheid. En dit heeft dus gebracht… want wat deze situatie aan het doen is, is her-balanceren, een voor veel mensen gelijkmaken van bronnen. En specifiek voor lichtwerkers, lichthouders, liefde dragers. En dus is dat onderweg.
Maar wat er ook gebeurt is dat er een massale schoonmaak onderweg is van financiële instellingen die willen worden betrokken bij die transactie, en dat is allemaal klaar…. Ze dachten dat ze ermee weg konden komen door under cover te gaan en door uit de plek van gierigheid te komen en uit hebzucht en controle. Nou, dat kunnen ze niet. Dus wordt er hierover gesproken door de politiek en binnen de financiële instituten. 
Dus, zoals we tegen jullie hebben gezegd. vrees niet. Het is al onderweg. 
Steve: Is er iets meer dat u kunt zeggen over de manier waarop daarover wordt gesproken? Ik bedoel, we weten dat het zo is. We weten dat de Aarde Bondgenoten hard aan het werk zijn. Maar we schijnen altijd maar heel karige informatie te hebben, en misschien is dat wel om een goede reden. Maar is er iets meer dat u ons kunt vertellen? 
AEM: Nou, het is ook deel van de wijze waarop oude paradigma’s vallen. Ze vallen hard. Maar het is ook deel van veel van de wijze waarop de financiële gemeenschap gewerkt heeft achter gesloten deuren en in het geheim. Nu, dat wordt veranderd. Maar dan is er ook nog hoe de veiligheid wordt uitgevoerd achter gesloten deuren, niet in het geheim, maar zeker achter gesloten deuren want er is de wens om dingen op zijn plek te zetten voordat zij die vormen van economisch terrorisme willen controleren, zich er mee kunnen bemoeien. 
Steve: En is die security bedreiging nu verlaagd?  Zijn er Witte Hoeden in gevaar of worden die vermoord? 
AEM: Nee, dat is niet zo. Ze worden machtig beschermd.
Steve: All right, Lord. Dank u zeer. En weer een prachtig gesprek, en ik kan niet wachten om dat op het blog te zetten. En dank u zeer hiervoor. 
AEM: Ga met mijn liefde, jullie allemaal. Vaarwel.  Vertaling: Winny  

1 comment:

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html