Labels

Monday, August 27, 2012

20.08.2012


Geoffrey West in ‘Een Uur met een Engel’: met AE Michaël over China op 20 aug. 2012.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking, en met Geoffrey West, van het Greenprint for Life. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus, hiermee geef ik het aan jou door Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je zeer, Graham. En een goeden avond voor iedereen.
Een Uur met een Engel is heel dankbaar steun te krijgen uit de hele wereld en ik wil graag Linda Dillon verwelkomen om als haarzelf enige ogenblikken bij ons te zijn, samen met Steve Beckow, voordat we Aartsengel Michaël uitnodigen om binnen te komen.

Dus Linda en Steve, welkom.

Linda: Hi, hi Geoff. Hallo iedereen. En het is goed om hier vanavond te zijn, en dank voor het luisteren.

Steve Beckow: Dank je Geoff. Ik ben bij je ik kijk uit naar de show van vanavond, waarin ik denk dat je lezers en luisteraars introduceert en met hen spreekt in China.

Geoff: Zeker. Nu, Linda.

Linda: Ik was zo blij, en ik ben zo opgewonden eigenlijk om deze show te doen met de nadruk op China. Mijn wortels en mijn verbindingen met China liggen ver terug. Ik heb veel levens in China doorgebracht. In feite, eindigde ik mijn laatste leven in China. En als student, als jonge vrouw, zat mijn examenwerk in de Chinese buitenlandse politiek.

En ik heb niet veel spijt over, wat je kleine mini-wroegings noemt in mijn leven, maar een ervan was dat ik werd uitgenodigd om naar China te gaan en er te wonen, in mijn latere twenties en ik deed het niet. En tot op vandaag denk ik nog steeds, dat ik had moeten doen, toen ik de kans kreeg.

Toen ik mijn laatste boek had uitgegeven, De Grote Ontwaking, eerder dit jaar, was ik geschokt, verbaasd, verrast en blij dat de eerste orders die voor het boek begonnen te stromen, allemaal uit China kwamen. En ik dacht, oh, dit is heel erg cool en verbazend!

Dus toen ik over een groep hoorde, een grote groep van ongeveer 3000 mensen die zeiden dat ze het 2012 Scenario volgden en de Raad van Liefde channelings en vertalingen volgden, waarover wij praatten en schreven in het Chinees, leek het net een echt geschenk en een echte bevestiging dat dit hele concept in feite, deze hele werkelijkheid van eenheidsbewustzijn uitkomt, en dat de virtuele wereld waarin we allemaal wonen het mogelijk maakt om onze broeders en zusters te bereiken, niet alleen van de sterren, maar van over oceanen en over de hele wereld.

Dus, ik wil een speciaal welkom geven aan degenen van jullie die vanavond in China luisteren – of morgen, waarschijnlijk, zoals het geval zal zijn.
Het is onze eer om met jullie te zijn en het is een eer om met jullie allen te zijn, waar vandaan je ook luistert, over de hele wereld.
Laat ons deze bruggen blijven bouwen en laten we doorgaan en elkaar versterken terwijl we opgaan naar de laatste aftelling van Ascentie.
Dank jullie.

Geoff: Geweldig. Dank je Linda. Dus, we geven Linda een moment om naar buiten te reiken en om Aartsengel Michaël binnen te brengen. En terwijl zij dat doet kunnen wij even op dit moment energieën van liefde en licht sturen naar onze broeders en zusters in het Oosten en specifiek in China, voor de verankering dat ze in deze tijd helpen om mensen en het planetaire bewustzijn te verschuiven. Dank jullie, mooie zielen van het Oosten, voor alles dat jullie zijn en voor alles dat je in deze tijd wilt zijn.

Aartsengel Michaël, welkom weer in de show.

Aartsengel Michaël: Welkom. Ik ben Michaël, Aartsengel, strijder van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws. En dank jullie opnieuw om me uit te nodigen, om naar me te luisteren, om het perspectief van ons mee te delen terwijl wij ons voegen in ons heilige partnerschap met ieder van jullie. En in deze spirit van partnerschap ontsteek ik weer opnieuw jullie blauwe vlam van waarheid, een blauwe vlam in je hart, in je keel en in je kruin.

Vele jaren geleden heb ik mijn strategisch vrede’s initiatief uitgeroepen en erover gesproken en ik heb velen over de hele wereld een teken gegeven om vrede te vestigen in en buiten je, opdat deze prachtige planeet Gaia een plaats zou worden om de meesters te verwelkomen en opnieuw te verwelkomen, de opgestegen meesters, jullie sterrenbroeders en zusters.

Jullie allemaal, oost en west, noord en zuid, hebben op deze smeekbede geantwoord, hebben dit klaroengeschal beantwoord, ieder op je eigen wijze, zelfs als je niet wist dat je antwoordde. Het quotiënt van vrede, de wens naar vrede, niet alleen de afwezigheid van oorlog, is enorm helder geworden in jullie harten, in jullie bewuste zelf, in jullie daden, gedrag en houding.
Dus ik wil dit opnieuw versterken en ik wil jullie dit aanbevelen terwijl we vandaag onze conversatie beginnen.
Geliefde mensen, broeders en zusters van mijn hart, jullie doen het goed.
Ja, we weten dat jullie de druk voelen van het aftellen, zoals jullie dat noemen. Maar laat me jullie herverzekeren, dat jullie precies zijn waar je moet zijn. En als jullie in je hart zijn verankerd, met een toewijzing aan jullie prachtige denken, volledig verbonden aan Gaia en aan het hart van de Ene, gaan jullie voorwaarts. En laat ons hier heel duidelijk over zijn, jullie kunnen niet gestopt worden.

Dus hiermee, beste Geoffrey, vraag ik je om je vragen te gaan stellen.

Geoff: Dank u Michaël. Deze groep die naar ons uitreikte vanuit China is belangstellend meer te weten te komen over wat er aan het gebeuren is en wat zich in de komende ogenblikken van het nu zich kan ontvouwen. Ik begrijp dat ze geïnteresseerd zijn in specifiek politieke figuren, mogelijke scenario’s en economische veranderingen en de mogelijk impact ervan.
Misschien, voordat we beginnen met het huidige leiderschap, kunt u wat achtergrond informatie geven over een recent politiek schandaal die een politicus betreft Bo Xilai die werd vermoord.

[Opmerking van de uitgever: In de tijd waarin dit werd gepost, is niet vermeld dat Bo Xilai werd vermoord, alleen dat hij verwijderd was uit zijn politieke ambt]

Geoff: Een artikel in een London news website zegt dat Bo Xilai probeerde een bevelvoerende plek veilig te stellen in het leiderschap van Beijing, en zijn verwijdering kan een opening zijn zodat leiderschap dat meer op licht is georiënteerd, nu zijn plaats kan innemen.

Hebt u iets te bieden zover dit betreft? En misschien een snelle vraag van te voren of er ook in China een schaduw regering zit die opereert, net zo als in de VS?

Aartsengel Michaël: Nee, die is niet dezelfde als in de VS. Maar laat ons eerst je vraag beantwoorden en dan een perspectief geven. Want op veel manieren, terwijl er het eenheidsbewustzijn is, en dat zit meest tussen degenen die lichtwerkers en liefde-houders zijn, is het proces en het begrip van het oosten, specifiek in China, heel anders dan wat jullie denken als het ego-denken van het westen. In feite, is die op veel manieren veel meer gelaagd.

Ja, Bo Xilai werd in feite met geweld verwijderd, door smoes, door intrige en dus werd hij niet duidelijk, verwijderd door lichtkrachten. Maar desondanks, wat het doet is een scenario creëren waar een beetje een machtsvacuüm is. En wat ik tegen jullie wil zeggen is dat die machtsvacuüm’s worden gecreëerd in veel landen en op veel plaatsen waar verandering nogal dramatisch en snel bezig zal zijn.

De Chinezen hebben traditioneel, zoals jullie allemaal weten, een geschiedenis gehad van zeer langzame verandering, die gevolgd werd door een heel revolutionaire snelle verandering. Maar dat is de geschiedenis van dit land, of van deze natie en van het collectieve bewustzijn. En de meest dramatische verschuiving die heeft plaats gehad, niet alleen bij deze groep van lichwerkers, maar ook bij het collectief van China, is hoe snel – en hoe enthousiast! – ze verandering hebben omhelsd in de laatste tientallen jaren, en specifiek in de laatste tien jaren.

Nu, zoals jullie weten, zat heel veel verschuiving op het economische front.
Maar dat is wat zichtbaar is; dat is wat gezien wordt; dat is wat er gezien wordt door de wereld gemeenschap.
Maar wat zit daar achter, anders dan de politieke wil? En natuurlijk zeggen we niet dat er niet veel politieke wil is uitgevoerd. En terwijl er veel lippendienst is bewezen door te zeggen dat de politiek in de zonneschijn van de dag werd gezet, is dit in feite niet de waarheid. Maar het is zeker iets dat we wel aanmoedigen om uit te breiden, en uit te breiden totdat het van waarheid is, en totdat het licht van de Ene, van God, van Eenheid, van mijn waarheid, helder schijnt.

En ik zeg dit niet alleen voor China, maar voor alle naties en ale landen, voor allen die bestaan op onze prachtige planeet Gaia.

Maar de kracht achter deze bereidheid om die economische verandering te omhelzen – laten we even duidelijk zijn, de wens om jullie te begeven in wat jullie denken dat westers kapitalisme is, ondanks jullie het nu een Communistische Partij of een People’s Democracy noemen, dat doet er niet toe! Want de keizer heeft veel verschillende kleren, nietwaar?
Maar de uitdrukking van bereidheid om verandering te omhelzen, en om de wereld gemeenschap te omhelzen zoals nooit te voren is een uitdrukking – en ja, heel vaak een zielen uitdrukking en een onderbewustzijn, onbewuste expressie – om in eenheid te zijn, om niet in isolatie te zitten, om niet afgescheiden te zijn, maar om op verschillende manieren naar voren te treden.

Zijn er voorbeelden van hebzucht, van gebrek? Van controle, van beperking?
Zijn die overheersend geweest en heel actief in die veranderingswijzen? Ja, dat zijn ze. Maar het doet er niet zoveel toe, omdat hieronder de wens heeft gezeten om te veranderen, en de eis - ofschoon die vaak gesmoord is, vaak de kop is ingedrukt, die vaak onderdrukt is, maar desondanks is er een eis – van de bevolking, van de Chinese bevolking, voor een grotere vrijheid, voor een opening voor de mogelijkheid om zich echt uit te drukken, niet alleen een manier om door onderdrukkende regiems toegestaan te worden maar op wijzen die vrijheid van gedachte promoten, vrijheid van spreken, vrijheid van beweging, vrijheid van geloven.

Nu, jullie alleen weten wat St. Germain, onze geliefde bewaarder van de IK BEN aanwezigheid, de bewaarder van de violette vlam, heel actief is in de Verenigde Staten van Amerika. Maar wat jullie niet weten en wat relatief rustig is gehouden is, hoe actief hij ook in China is geweest, zoals veel van de Opgestegen Meesters uit het Gezelschap van de Hemel.

Ja, natuurlijk, ik ben altijd aanwezig, maar dat is ook Lao Tzu, en natuurlijk onze godin Quan Yin, de Boeddha, Lord Maitreya en boven alles Aartsengel Gabriël.

Als je vanuit ons perspectief naar China kijkt, dan gloeit die. Zij gloeit in een prachtige, gouden tint, en die is helder, en schitterend. Nee, het is niet het opzichtige, platina goud, het is het oude goud van het antieke geloof in verbinding met het universum, van healing en wijsheid van de Ene.
Zijn er enig plekken van helder rood, specifiek in Beijing? Ja, maar zelfs deze worden gepenetreerd.

Het aura van China is magenta en die spreekt over compassie. Die spreekt over bruggen en bewustzijn. Die spreekt tegen de toekomst. Dit gaat niet over een China dat meer wint of een uitblinker in macht wordt. Dit is – ja, zoals Quan Yin zou zeggen – de ontwakende draak, want er is niets glorieuzer dan de godin die op de draak rijdt. Maar het ontwaken van de draak is het ontwaken van de mensen en het is het ontwaken diep in hen van wat zij weten dat waarheid is, ze kennen hun capaciteit om te scheppen.

Dat is al bewezen. Dat is het geschenk geweest van de snelle, krachtige economische groei – een zeer agressieve beweging, maar des ondanks heeft het in het collectief het weten getriggerd van wat er mogelijk is om te scheppen buiten de beperkingen van het bestaande paradigma van controle in de regering.

De huidige leider, Hu, Hu Xintao die de zogenaamde gematigde wordt genoemd, de leider zonder gezicht die in feite heel sterk heeft geregeerd met een ijzeren vuist – jullie uitdrukking zou zijn een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen – hij spreekt als een technocraat, een bureaucraat.

We willen dit niet met kritiek zeggen, omdat dit in essentie zijn aard is.
Het is hoe hij zich wilde uitdrukken. En zelfs in zijn wezen, zit er een wens, een hele diepe wens om te scheppen waarvan hij zou zeggen dat een harmonieuze gemeenschap is. Maar het is nu in deze tijd geen harmonieuze gemeenschap. En dat kan het ook niet zijn omdat de waarheid onder de korenmaat wordt gehouden. En er zit een enorm gat tussen de mensen met en zonder bezit en met de vrijheid om zich uit te drukken.

Is dat beter aan het worden? Ja. Zal dit dramatisch verbeteren met de verschuiving? Jullie zullen China volgend jaar niet herkennen. En dit is goed nieuws. En door verwijdering of terugtrekking, of hoe jullie hier ook naar kijken. Maar Hu weet dat hij niet de persoon is, zo graag als hij dat ook wil zijn. Er zit een heel diep weten in hem dat hij dat individu niet is, en hij heeft geen situatie geschapen waarin hij zijn machtige natie naar de volgende stap van groei kan brengen.

En jullie zeggen tegen me: “Michaël, wat is de volgende stap van groei?” en ik zeg tegen thee(u), tegen jullie allen – en ik spreek niet alleen tegen jullie in China, ik spreek tegen degenen van jullie in de Verenigde Staten, in India, in Bhutan, in Afrika, omdat velen van jullie wonen in zeer onderdrukkende regiems. En jullie zeggen: “Nou, wat zal er gebeuren?
Wat is de volgende stap?”

Er komt geen verdere economische groei. Oh, ja, dat zal wel gebeuren, maar niet op de wijze waarop vooruit gelopen wordt. Het zit niet in de groeiende kracht van de militaire macht. Het zit zelfs niet in wat er traditioneel gedacht wordt en geweten wordt als politieke vrijheid. Het is het opbloeien, het is het bloesemen van spiritualiteit.

Deze cultuur is al duizenden en duizenden en duizenden jaren doortrokken geworden door het weten van de verbinding met de Ene, met Alles. De cultuur is op veel wijzen op de planeet een bewaarder van compassie geweest.
Dit is wat er zal bloeien. Dit is wat er gaat verschuiven. Dit is wat wakker wordt, niet alleen de wens, maar de eis en de schepping van spirituele vrijheid, voor het spirituele mede-scheppen, voor een doorgaan op de nieuwe wijze van wat de volgende stap voor de mensheid is, voor het collectief.

Miljarden en miljarden mensen verzamelen zich zelfs terwijl ik vanavond spreek om dat geloof uit te drukken. Ja, op veel manieren en het maakt niet uit, omdat ze hun geloof uitspreken dat ze spirituele wezens zijn die zich uitdrukken in een menselijke vorm. En die menselijke uitdrukking, ja, die is liefde, maar die is een niet te stoppen – niet tegen te houden! - wens en actief zijn voor vrijheid op elke wijze.

Er is veel geloof en discussie over de rol van Xi Jinping en of hij de volgende leider van het land zal zijn. En wat wij over deze man zeggen is, dat hij op veel manieren een kameleon is. Maar hij heeft zichzelf ook neergezet om de volgende leider te zijn – en we bedoelen niet een tiran, maar de leider – op veel manieren van de volgende revolutie.

Wat velen zich niet realiseren is dat Xi heel veel bitterheid heeft gegeten en hij heeft deze smart verborgen en hij heeft zijn accommodaties (gerief/aanpassingen) gedaan. Maar hij weet ook dat men niet in vrede kan leven en in isolatie zijn. Men kan niet in vrede en liefde en harmonie zijn en met diegenen die geen recht van spreken hebben, geen recht om te werken, om deel te nemen aan de overvloed van Gaia.

Dus wat jullie in China zullen zien is, terwijl de dingen worden afgebroken, worden ze ook losgelaten zodat de bloemen kunnen gaan groeien.

Wat ik van jullie vraag, hoe ik jullie leid, hoe ik jullie steun – en ik spreek niet alleen tegen de mensen van China maar ook tot de mensen van Tibet, van India, uit alle onderdrukkende regiems – wees de actieve waarnemer. Houd je licht helder. Wees de competente, inzichtvolle waarnemer van wat er werkelijk plaats vindt, en kom dan tegelijkertijd in actie.

Onderneem de juiste actie die je vrijheid bekend maakt, en je rechten, je vermogen om te scheppen op welke wijze je ook wilt. In het nieuwe voorbeeld van de vijfde dimensie worden jullie opgetild, worden jullie meer dan je weet bijgestaan. Maar jullie, mijn geliefden, jullie hebben ook een behoefte - wees waarnemer maar onderneem ook actie.

Het spijt mij, Geoff. Ik ben maar door en door gegaan.

Geoff: Dank u Michaël. Zoals u dat altijd zo prachtig doet, u loopt vooruit op sommige vragen die ik wilde vragen. En u raakte enige stukken aan in het antwoord dat u net gaf. En ik heb in mijn denken geprobeerd om de best logische volgende vraag te bedenken om de stroom aan de gang te houden.
Ik bedoel u hebt over de leiders gesproken en ik wil even terugkeren naar het leiderschap dadelijk omdat ik weet dat dit een van de grote kwesties is die uit China komen, denk ik.

Maar u noemde de economische rol die China heeft veranderd en zich bij heeft aangepast, en misschien de rol die ze in de toekomst zullen gaan spelen. Er wordt gezegd dat de – er is een alliantie, een wereld alliantie die bekend is geworden onder de naam BRIC’s Plus een 140 groep van landen die nu hebben ingestemd met een nieuwe wereld munt en een economisch model.(BRIC=Brazilië,Rusland,India en Chili)

Tegelijkertijd zijn er ook bronnen geweest die zeggen dat een nieuw economisch model al wereldwijd werd ingesteld. En wat ik me nu afvraag is dat, zijn die twee, in feite hetzelfde?

AEM: Dat is zo, voor alle bedoelingen en doelen, hetzelfde. En zoals jullie goed weten, jullie huidige economische model is radicaal aan het veranderen.
En die verandert om een aantal redenen, ten eerste omdat het niet werkt. Het dient het collectief niet. Het dient de acties niet die harmonieus en liefdevol zijn. En dus ja, er is een overeenkomst geweest. Zit die al geheel op zijn plek? Nee, nog niet. Maar die is goed onderweg.

Geoff: Okay. Geweldig. Dank u. Dus, als we nu naar het leiderschap kijken in China, ik bedoel, zeker, u hebt de huidige president al genoemd Hu Xintao, misschien vragen ze zich nog wat af over de premier, de huidige premier Wen Jiabao. En natuurlijk zullen beiden aftreden, zoals u zei, bij de veranderingen in leiderschap die officieel verwacht worden om … Of, ten minste, ik denk dat het Congres in oktober is, als ze zullen omhoog gaan naar hun politbureau. Maar ze nemen niet feitelijk de controle over, of ze laten niet officieel hun leiderschap over aan de volgende opvolgers tot aan maart het volgend jaar.

AEM: Dat is niet wat er zal gebeuren.

Geoff: Okay.

AEM: Zoals we zeggen, de verandering die niet alleen in China, maar specifiek in China… Begrijp waar je naar kijkt, als je er naar kijkt met een wereld perspectief, dan is er heel veel politieke verandering en manoeuvrering en een verschuiving in de herfst, of waarvan jullie denken dat je herfst seizoen is.

Dus. Daar het traditioneel zo het geval zou zijn, dat de verschuiving in die zeer potente twee leiders een opening en een vacuüm creëert voor het nieuwe.
En de transfer van wat wij liever leiderschap dan macht noemen – omdat macht wordt weggedrongen (ja, verwijderd) uit degenen die heden de teugels vasthouden – wat zal gebeuren voor het eind van het jaar.

Dus zal dit niet het traditionele patroon volgen. En jullie kunnen naar deze verschuiving kijken van traditionele patronen, niet alleen in China maar in vele, vele landen, omdat jullie van dimensie veranderen, jullie verschuiven van werkelijkheden. En dat niveau van controle, van de oude paradigma’s, zal daar gewoon niet zijn. Het zal niet bestaan. Het kan er niet bestaan.
Het kan niet ademen in de nieuwe omgeving.

En als ik dit zeg, zeg ik dit niet zodat mensen gaan denken: “Oh nee, er komt zo’n chaos aan! Zo’n ommekeer!” Nee. Er is een losraken van controle, er is een verwijdering van oorlog makende facties, waar ze ook zijn.
Er is een nieuwe dag.

Dus denk daar op die manier over. Denk er op een heel persoonlijke manier over. Als iemand de teugels van macht laat varen omdat ze een nieuwe werkelijkheid binnen gaan, dan is de vraag eenvoudig niet : “Hoe kunnen we dat doen op een ordelijke wijze? Hoe kunnen we dit op een manier doen dat ik nog een beetje beheersing en invloed heb?”

De essentie, de quint-essentiële vraag begint te verschuiven, en die is al begonnen te verschuiven. De vraag wordt, misschien niet bewust: “Wat is liefde?”en de vraag wordt: “Wat is het best voor mijn volk, voor mijn land?”

Is er heel veel zelf belang geweest – en we spreken niet alleen over China – in termen van beheersing/controle? Nou, jullie weten dat dit waar is.
Maar zelfs die basische vraag, die basische motivatie begint te verschuiven. En wat er is gebeurd (als iets ernaast) met containment, is dat veel van de invloeden, of het nu in China is of in de VS of in Syrië, de containment van bepaalde individuen haalt ook de constante aanmoediging weg voor het rol model, de energie, om agressief te zijn, om een handelaar in macht te zijn.

Dus die mind-set, dat soort denken, dat soort hart, is aan het verschuiven.
En hiertegen zeggen wij: “Allelujah!”

Geoff: Hmm. Dank u, Michaël.
Dus zijn er acties voor containment bezig op diverse niveaus, of in de huidige regering of mogelijk zelfs bij het mogelijk opvolgende leiderschap, om hen te helpen leiden en voor te bereiden? Wordt containment gedaan met de mogelijke nieuwe leiders om hen te leiden en misschien om hun rol te temperen die zij zullen vervullen?

AEM: We zeggen niet dat ze worden ge-containd maar wel zoveel dat er intensief met hen wordt gewerkt door het Gezelschap van de Hemel, door de lichtwerkers van de Aarde en zeker door hun sterren broeders en zusters.

Geoff: Okay, geweldig.

AEM: Dus is het een vorm van containment, maar het is niet wat ik in eerdere gesprekken met jou naar heb gewezen als een volledig containment.
In Noord Amerika beginnen jullie je zomer af te werken en jullie gaan de herfst in, maar jullie hebben situaties waarbij studenten als ze het in de loop van het jaar niet goed hadden gedaan, dat ze in een zomerschool worden gehouden. (contained). En dan hebben ze heel weinig vrije tijd en kunnen weinig spelen. Maar ze brengen de zomermaanden door met werken en om te proberen hun cijfers op te halen, als het ware.

Eveneens zijn er velen die in een klas worden gebracht en waarmee heel intens gewerkt wordt om hen te helpen zien, niet alleen, de vergissing van hun manieren van doen, maar om ook de waarheid te zien van wat er mogelijk is, door verder te gaan op een andere manier en in een andere richting.

Dus wordt er met potentiële leiders gewerkt op die manier? Ja.
Absoluut.

Geoff: Dus is het huidige leiderschap en zijn de mogelijk opvolgende leiders… ik denk dat ze behoorlijk dichtbij degenen werken die de overzieners zijn van de Quan Yin trust, die in Azië zal worden losgelaten?

AEM: Ja, dat is correct. En daarom is het dat we begonnen zijn te spreken over de godin en de draak en hoe zij veel op de draak rijdt. Dus ja, zij werken samen.

Maar er zijn ook achter de schermen – en je weet, jullie allen weten dat China berucht is, en dat is bijna humoristisch, maar ze zijn berucht om achter de schermen te werken – alhoewel er iets is wat werkelijk schijnt te zijn. en dat zit 22 lagen diep in wat er werkelijk aan het gebeuren is.

En dat is waarom we warmhartig hebben aanbevolen dat onze geliefde lichtwerkers en lichthouders van China waarnemers zijn en om dan in voorzichtige actie te gaan. Maar stop er niet mee – in feite moedigen we jullie aan, breid dit machtig uit – jullie scheppingswerk, omdat het de nieuwe werkelijkheid naar voren brengt.

Dus jullie scheppen mede met ons, met het gehele Gezelschap van de Hemel, met de Raad van Liefde, met jullie sterrenbroeders en zusters, met jullie geliefde vrienden en zielenfamilie over de hele planeet en met elkaar.
Dus, werk ijverig met jullie scheppingen en beperk jezelf niet in termen van wat je denkt dat mogelijk is. Omdat wat je droomt is wat er zal gebeuren en het is veel grootser dan jullie je voorstellen.

Geoff: Dus, u hebt genoemd….

AEM: Een van de prachtigste steden van licht is al aan het opduiken even noordelijk van Shanghai, ten zuiden van Beijing. En dit zal een lichtstad zijn die veel lijkt op lang geleden in Atlantis, een haven waar de sterrenbroeders en zusters komen voor uitwisseling van culturele ideeën, technologie, kunst. Dit zal schitterend zijn. Dus denk hieraan, kijk hier naar uit, werk hieraan.

Er is nog een volgende, een kleinere stad van licht – en die is meer voor een retreat (terug trekking, stil verblijf) en een plek van healing – dichtbij de Mongoolse grens in het noorden.

Geoff: Er zijn diverse meldingen geweest… ik herinner me iets gelezen te hebben over die geest-steden die in verschillende delen van China blijken te verschijnen. En ik denk dat dit is wat u bedoelt?

AEM: Dat is correct.

Geoff: en…

AEM: Er is niets geest-achtigs daarbij! Ze zijn inter-dimensionaal, net als jullie! Ze zijn trans-dimensionaal. Ja, ze zijn naar de toekomst gekomen, ze werden verankerd in het eeuwig nu, en terwijl jullie verschuiven, zullen ze duidelijker en duidelijker worden. Het zijn plaatsen van vrede. Het zijn plaatsen van uitbreiding en van eenheid.

Geoff: Prachtig. Nu, dit klinkt absoluut opwindend.
Dus de gemiddelde persoon, het gemiddelde individu in China, hoe worden die begunstigd door de industriële veranderingen, de politieke veranderingen in het land? Ik bedoel, uiterlijk zien we in Noord-Amerika vele, vele Chinese mensen die vastgoed opkopen. En zij zijn zich duidelijk heel erg bewust dat het financiële banksysteem van het Westen frauduleus corrupt is, en ze nemen een andere instelling aan. In plaats van de schuld van de VS schuld op te kopen, brengen zij feitelijk hun geld en investeren dit in heel concreet vastgoed en materiaal.
Hoe kan dit mogelijk een inslag geven op de verandering die in Noord- Amerika gebeurt?

AEM: Een hele lange tijd in ieder geval in de menselijke geschiedenis, hebben jullie meestal homogene gemeenschappen gehad. En zelfs al geloven jullie dat jullie een smeltpot zijn of een mozaïek, dat is in feite niet zo.
Dus is er een kruisbestuiving, omdat er ook een massale instroom van westersen in China is geweest.

Ja, dit heeft niet dezelfde inslag door het aantal van de bevolking.
Jullie landmassa is net zo, maar de bevolkingen zijn zo substantieel anders dat het niet op dezelfde manier zo gevoeld wordt.
Maar er is een begin van deze kruisbestuiving, van die acceptatie, van dat te weten komen. Nu, de waardes, zoals jullie zeggen, zijn anders. Maar begrijp, deze waarde – en het is een waarde in het westen geweest, en in sommige delen is het dat nog – maar er is een heel diepe, ingeslepen waarde in China van wat er concreet is, en dat is land, eerder dan valuta, want valuta komt en gaat.

Dus koopwaar, zoals land, zoals gebouwen, goud, worden als tastbaar gezien, en daarom hebben die een grotere waarde. Nu, dit is ook in tegenstelling met laten we zeggen – en we willen niet een vastgoed angst creëren… jullie Native Amerikaanse bevolking, meestal inheemse mensen. zij hebben altijd door de hele wereld begrepen, dat jullie Gaia niet bezitten. Dat is een bijna irrationeel humoristisch geloofstelsel.

Nu, deel van die verschuiving is om jezelf te zien als bestuurder van het land, als een bewaarder van het hart, het hart van Gaia. En er zijn velen van jullie die naar de Aarde zijn gekomen met exact die missie en met dat doel – om een bewaarder en een healer te zijn van het hart van Gaia.
En dat
is een prachtige genereuze missie en opzet.

Maar wat er gebeurt bij dit tussenstuk van de overgang, van wat jullie zien – en waar jullie naar gevraagd hebben, beste Geoffrey – is dat jullie een verschuiving zien in de cultuur en in culturele waardes. Dus is daar ook een kruisbestuiving die plaats vindt, en dat is belangrijk. Omdat terwijl jullie meer verenigd worden, terwijl jullie heen en weer reizen, of het nu naar China is of naar Sirius, het begrijpen van die ene gemeenschap, die veel meer is dan alleen wereldlijk, dat helpt om die fundering te leggen.

Geoff: Dus, als ik u correct begrijp dan, de zielen die in China zijn geïncarneerd die deelnemen aan ’t verkrijgen van vastgoed, alhoewel dat niet nodig in lijn staat met de manier waarop de dingen in de toekomst zullen zijn, maar misschien brengen ze een nieuw bewustzijn naar de …

AEM: Ja, en sommigen ervan weten niet eens – velen van hen; de meesten van hen weten niet eens dat zij een nieuw bewustzijn brengen. Nu, de meesten van hen hebben ook een begrip en een verbinding met de Boeddha, en met de Godin.
Er zijn echter ook velen die zelfs een verplichting hebben aan wat jullie denken dat christelijke kerken zijn of een christelijk geloof. Maar ja, ze dragen die energie van kruisbestuiving.

Geoff: Okay, geweldig.

AEM: En wat het doet is opbouwen naar een grotere diversiteit en aanvaarding – niet wie er land bezit, of niet, omdat dat zal veranderen – maar dit doet de acceptatie groeien van diverse gezichtspunten, verschillende gewoontes, verschillende culturen, verschillende waarden.

Geoff: Dank u, Michaël. Voordat ik een laatste vraag stel, wil ik nog in een andere vraag glijden. U zei eerder dat China beschreven werd dat ze een aura heeft van magenta. Kunt u de luisteraars helpen te begrijpen wat dat kan vertegenwoordigen?

AEM: De magenta kleur is al een hele tijd aanwezig geweest in China.
Het goud is enorm verhelderd en dat zelfs niet eens in de laatste tien jaren. De lichtwerkers in China doen fenomenaal werk, en ja, natuurlijk worden die geassisteerd door hun broeders en zusters over de hele globe, en daarboven.
En ik bedoel jullie sterrenbroeders en zusters.

Het aura van magenta: Wat betekent dat? Het betekent, als je naar het land kijkt, naar de landmassa, met je derde of vierde oog, dan zie je een landmassa wier gloed van goud is. Maar als je er juist boven kijkt op dezelfde wijze dat je naar een menselijk wezen kijkt en dan zie je een aura erom heen, dan zie je een aura of een wolk, een nevel van magenta.
Nu, wat vertegenwoordigt magenta? Ik denk dat dit je vraag is?

Geoff: Ja.

AEM: Het vertegenwoordigt spiritueel besef. Het vertegenwoordigt diepe compassie, en Christus bewustzijn. En het vertegenwoordigt bruggen, bruggen vanuit het verleden naar de toekomst, bruggen boven en beneden, bruggen van binnen naar buiten, bruggen naar de gemeenschap. Dus, de nevel, die alle mensen penetreert, of ze nu boeren zijn die nog op het veld werken, of ze een dam bouwen, handel bedrijven, of politici zijn, ze worden allen gepenetreerd door een mist van magenta.
En hun voeten rusten op het goud, niet alleen van Gabriël maar op tradities, de geschiedenis en de schoonheid van hun natie, van een zeer antieke gemeenschap die de verbinding kent met Gaia. Daarom willen zij vastgoed kopen. Ze kennen de verbinding met de Aarde, om een stuk modder te hebben, dat is belangrijk omdat dit hen verbindt aan hun voorouders, aan hun gemeenschap, en aan hun goden en godinnen. Het verbindt hen boven, aan de Boeddha.

Geoff: Dat is denk ik een bijna volmaakt naadloze overgang naar de laatste vraag. U hebt daar een paar prachtige, prachtige kwaliteiten aangeraakt. In de ogenblikken die nog overblijven, hebt u nog wat laatste woorden voor hen in de westerse landen die geleerd hebben om China als een bedreiging te zien? En hebt u nog wat laatste woorden aan hen in China over wat zich gaat ontvouwen, en wat hun rol zal zijn?

AEM: Dit idee, het idee dat je buurman – of die nu naast je woont, of iemand onder in het blok, iemand in de volgende stad, of iemand aan de overkant van de oceaan – dat die een bedreiging is, dat moet direct worden verwijderd.
Gebruik je zwaard om die illusie te vernietigen, omdat het gevoel van bedreiging, het denken aan een bedreiging, gebaseerd is op het geloof dat iemand anders jou kan beheersen, dat iemand anders macht over je heeft, dat je geen vrijheid hebt om heden, morgen en tien jaren na nu te creëren, en om dat liever te bedenken dan met termen van competitie en wie er deze race naar wereld dominantie gaat winnen.
Er is noodzaak om over de zee elkaar massaal te omhelzen. Er is zoveel om te leren, te delen, om te handelen tussen de culturen, te zien, als je naar je broeder kijkt die in Noord Korea zit of in China, of in Syrië, Japan, Californië, in Montreal, Ierland, dat je dan jezelf ziet.

Jullie hebben veel levens geleefd, de meeste van jullie als sterrenzaden.
Maar als sterrenzaden hebben jullie ook geleerd dat de vorm van het voorkomen/het gezicht, van de manier om dingen te doen, inconsequent is, omdat wat jullie bindt is wederzijdsheid van liefde.

Open je armen en omhels elkaar in de waarheid dat je bij deze missie bent, samen bij de Gaia missie van Ascentie. En jullie kunnen het niet alleen doen. En waarom zou je?
Ga met mijn liefde, mijn vrede, en laat je blauwe vlam helder branden.

[muziek komt op]

Ik ben met jullie. We zijn allemaal bij jullie. Vaarwel.

Geoff: Dank u, Michaël.

En hiermee komen we aan het eind van weer Een Uur met een Engel. Dank jullie voor het delen van tijd samen. En we houden deze energieën van licht, vrede en liefde, en we zenden die uit op dit moment naar al onze broeders en zusters over de wereld, we scheppen bruggen, scheppen liefde, bouwen de Nieuwe Eeuw.

Tot aan het volgend moment van nu, vaarwel.

Bron:
http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio


Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html