Labels

Tuesday, July 26, 2016

DE LEEUWEN POORT 2016 – DE MEESTER CYCLUS BEGINT – DE OPENING VAN DE ZEVENDE DIMENSIE OP AARDE – 2012 HET ONTWAKEN – 23 JULI


De Leeuwen Poort 2016 – de Meester cyclus begint – de Opening van de zevende dimensie op Aarde – 2012 Het ontwaken – 23 juli
  |             
Hogere Dichtheid Blog

Geliefde Familie van Licht, toen jullie dit jaar 2016 begonnen zeiden we tegen je, met veel liefde, dat 2016 een uitdagend jaar zou worden, en dat jullie je Meesterschap moesten belichamen op een krachtige manier. Terwijl de Leeuwen Poort nadert, The Lions’s Gate, bereiden jullie je nu voor op een Nieuw Begin en om je eerste grote cyclus van schepping te initiëren als een belichaamd Meester en Alchemist.

Wat betekent dit? Het betekent dat je wat van een lage frequentie is zult oppakken en je zult dat transformeren in Gouden Licht! Ook al ben je omringd met mensen die gevuld zijn met angst en boosheid en andere lage frequentie emoties en de keuzes maken welke gebaseerd zijn op die emoties, jullie zullen je keuzes maken uit Liefde en Medeleven en jullie zullen het Diamanten Licht zijn dat duidelijk en schitterend schijnt.

Geliefde Mensen, nu is niet de tijd om het op te geven of om je terug Bovenkant formulierte trekken. Nu is het tijd om volledig te omarmen wie je bent, wie je bent geworden en om naar voren te stappen in het Emeralden Licht als volledig belichaamd Meester, een Schepper en Alchemist van het Licht. In deze tijd van chaos en uitdaging als het oude wegvalt en het nieuwe zich nog moet manifesteren, ben jij het die hier is om de energie vast te houden van het Nieuwe, om de Nieuwe Aarde te zijn en om de Macht en Bekrachtiging te belichamen van de Nieuwe Aarde Ziel.

DE LION’S GATE, DE LEEUWEN POORT EN HET PLANETAIRE NIEUWE JAAR: EEN NIEUWE CYCLUS VAN TIJD EN SCHEPPING


Op 26 juli zullen jullie binnengaan in het Planetaire Nieuwe Jaar. Dit is de tijd die gevierd werd door de Antieke Egyptenaren en de Maya’s, als het moment waarop de Planeet een Nieuwe Spiraal begint van Galactische evolutie in verbinding met de Grote Centrale Zon en het Goddelijke Kosmische Hart. Het markeert de opening van het Lion’s Sterren Portaal die een krachtige influx van Licht Codes toestaat die de vorm van ervaring zal formeren in het komende jaar. Deze Licht Codes zullen je naar een volgend niveau van evolutie en ervaring tillen, als je dit proces toestaat, maar ben je niet verbonden of je zit in een lage frequentie van ongerustheid en angst, dan zul je gewoon doorgaan om op hetzelfde niveau te creëren.

Geliefde Mensen, wees open voor deze grote instroom van krachtig Licht en Zegeningen die naar je toe komt terwijl dit Sterren Portaal zich op 26 juli begint te openen, culmineert naar 8 augustus ( op de 8/8) en zich dan sluit op de 12de augustus. Hier zit een “raam” van Licht en Gelegenheid voor ieder van jullie om bij op te staan en naar een nieuw niveau en fase te gaan van jullie persoonlijke evolutie op Aarde.

Er zullen veel afleidingen zijn in de buitenste wereld. Veel rampen en conflicten zullen gebeuren die om je aandacht vragen en die vragen om je energie te verbinden met die van hen. Geliefde Mensen het is voldoende te beseffen wat er gebeurt, maar om je energie en aandacht eerder te focussen op je innerlijke processen en op de noodzaak om een Nieuwe Cyclus te initiëren van persoonlijke Schepping die op een hoger niveau van je Ziel en je Zielen essentie zit op de Aarde.

Besluit voor jezelf wie je bent en wat je wilt scheppen in je leven en op de Aarde en dan focus je daarop. Word niet aangetrokken door energieën van iets dat niet in verbinding is met wat je wilt scheppen.

TIJD CYCLI EN DE NIEUWE CYCLUS

Geliefde Mensen, in jullie Aarde ruimte van de Vijfde Dimensie in overgang, hebben jullie twee creatieve cycli ervaren van 8 tot 9 jaren en jullie beginnen nu een volgende cyclus.

Van 1999 tot 2008 schiepen jullie samen als de eerste de golf van ontwaakte zielen op Aarde, samen met de Indigo en Kristal kinderen. Deze periode hield het 9/11 (11 september) gebeuren in en de economische ineenstorting van 2008.

Beide gebeurtenissen waren gedoeld op en leidden de aandacht af van de schepping van het Nieuwe en hielden de mensen op Aarde gericht op dezelfde oude scheppingen van angst en gebrek die hen liet gemanipuleerd worden en onder controle gehouden. Dan, van 2008 tot aan het eind van 2016 zijn jullie in de tweede cyclus geweest waar er een voortzetting was van lage frequentie vrees gebaseerd op “gebeurtenissen” die bedoeld werden om de mensheid in een lage frequentie te houden en voorkwamen dat ze naar vrijheid en bekrachtiging konden progressie maken.

Geliefde Mensen, als je ontwaakt bent en beseft zul je zien hoe deze gebeurtenissen altijd gebeuren op tijden waarop er een grote verandering/verschuiving mogelijk is, zodat vrees en ongerustheid zal voorkomen dat velen gaan verschuiven omdat ze gevangen zitten in hun eigen angsten. Laat jou dit niet gebeuren! Nu, terwijl je het proces begint voor de schepping van 2016/juli tot de 2016 cyclus, focus je dan op het Hogere Bewustzijn, Hogere Wijsheid en wat je wilt scheppen voor jezelf en voor de Aarde als je helpt bij de manifestatie voor de Nieuwe Aarde.

DE MEESTER DIE JE BENT EN DE MACHT DIE DOORSTROOMT TERWIJL DE ZEVENDE DIMENSIE ZICH OPENT.

Jullie hebben alles dat je nodig hebt, in je. In de voorbije twee cycli van evolutie en groei, hebben jullie de Persoonlijke Onderkant formulierMacht en Creativiteit die je nodig hebt, geactiveerd. Jullie hebben je Licht Lichaam geactiveerd en het 13 Chakra Energie stelsel dat je nodig hebt om je de binnenkomende Licht Codes te laten ontvangen en te integreren. Jullie hebben je Harten geopend om het Gouden Licht te ontvangen van het Christus Bewustzijn die Liefde en Medeleven is, in het centrum van jullie bestaan.

Daarna hebben jullie de Diamanten Codes ontvangen die je toestonden om je te her-verbinden met je Galactische erfenis en de Emerald Codes die je lieten her-verbinden met de Natuur en het Groene Hart van de Aarde.

Nog korter geleden zijn jullie begonnen met de overnieuw bedrading van jullie energie meridianen die je laat her-verbinden met de krachtige stromen van creativiteit en intuïtieve energie van de Rechter Hersenen en om deze in evenwicht te brengen en ze te integreren met het vermogen van de Linker hersenen om te organiseren en om verhalen/verslagen te scheppen.

Geliefde Mensen, deze krachtige energie die nu in de Planeet stroomt is een stortvloed van zegeningen en creatieve overvloed, maar behalve als die in evenwicht wordt ontvangen en geïntegreerd is in je Licht Lichaam stelsel, heeft dit de potentie om je energie veld te déstabiliseren. Deze energie stroom moet dan worden ontvangen door de Pijnappel Klier Poort en dan overgedragen door de Rechter Hersenen en de Linker Hersenen en dan in het Hart. Van daar af moet deze gegrond worden in de Aarde door Manifestatie en verbinding met de Aarde Ster en de Aarde Hart centra

Degenen die deze energie niet gronden zullen deze energie “wild” voelen rennen door hun stelsel en ze zullen zich agressief, angstig, explosief en boos voelen. Zij die geen verbinding hebben met hun Ziel en Hoger Zelf zullen zich verloren voelen, in verwarring, bezorgd en niet in staat zijn om hun plek in de wereld te vinden.

De hele bedoeling van jullie evolutie in de laatste twee cycli is geweest om zich te her-verbinden met Spirit en Lichaam, Hemel en Aarde zodat je Lichaam en je Ziel Een zijn.

Het is je Ziel die nu het centrum van je Wezen zal voorzien en je Leven. Jullie zijn de Meester, jullie Ziel verbindt zich met je Hart Centrum in Liefde en Vrede. Je manifesteert van Ziel en Spirit naar de Stof, en volgen de wetten van Goddelijke Creatieve Macht en Evenwicht. Jullie creëren een Tuin van Vrede en Creativiteit in je Hart en Ziel wat zich om je heen manifesteert.

Geliefde Mensen, zoek nu geen Vrede en Harmonie in de buitenste wereld, of in anderen. Jullie zijn degenen die hier zijn om hun Meesterschap te demonstreren en om de Poort te openen van de Zevende Dimensie. Degene die om jullie heen zijn in de wereld worstelen nog om de Vijfde Dimensie te begrijpen, en de Magie van de Zesde Dimensie, dus kunnen zij op dit moment niet op die plaats zitten van uitbreiding waar jullie nu staan, klaar om vooruit te gaan.

De Zevende Dimensie is de frequentie van de Meester en is het focus en eindpunt van het Ascentie proces. Voor jullie, Geliefde Mensen, betekent het om hier op Aarde te zijn, midden in de beroering en chaos, en om op die plek te zitten van Innerlijke Stilte en Vrede. Het betekent om verbonden te zijn aan de krachtige Stroom van Goddelijke Creatieve Intelligentie en om in staat te zijn om deze Stroom in Magische Manifestatie te zenden door Intentie en Focus. Het betekent om zonder vrees te leven, zonder verwachtingen en aanhechtingen, maar gewoon om in de Stroom van Liefde, Creativiteit en Goddelijke Manifestatie te zijn.

Om als een “Meester” te leven betekent niet om “volmaakt” te zijn. Het betekent te zijn wie je als Ziel bent in een Lichaam, en om je Ziel in overeenstemming uit te drukken met Spirit, in alles dat je beleeft en manifesteert op Aarde.

Geliefde Mensen, als deze Poorten zich openen, zijn jullie allen heel welkom om over de drempel te stappen en om je plaats te claimen in de Hogere Dimensies van Licht als ze openen naar de Aarde. Deze intense Frequenties van schitterend licht en Luminositeit/Lichtpunten zullen alles verlichten dat jullie in deze tijd zullen doen.

En, terwijl jullie dit doen, zul je weten en vertrouwen dat je altijd veilig zult zijn en dat er voor je gezorgd zal worden. Jullie Ziel zal je beschermen en Spirit zal je leiden, als je weeft en schept met de Goddelijke Creatieve Intelligentie als een Belichaamd Meester van Licht.

DE MAGISCHE GATEWAY/POORT OPENT ZICH

Dus, Geliefde Familie van Licht, bij dit krachtige Nieuwe Jaar en de LeeuwenPoort, zal er ook een krachtige opening zijn naar de Zevende Dimensie van Opgestegen Meesterschap die voor jullie beschikbaar is als je dat wilt om op deze manier vooruit te gaan.

Jullie zullen weten dat je klaar bent. Jullie zullen voelen dat je de Vijfde Dimensie hebben bemeesterd van Eenheid en het vasthouden van Dualiteit en de Schaduw van jullie leven hebben losgelaten. Jullie zullen klaar zijn om de Liefde te omarmen, de Creativiteit en Magie van de Zesde Dimensie en om mee te stromen met de krachtige Licht Codes en stromingen zonder Vrees. Jullie zullen klaar zijn om jezelf in evenwicht te brengen tussen Hemel en Aarde en om naar voren te stappen als een Meester van deze Energieën op Aarde.

Jullie zullen klaar zijn als de Poort zich opent, om je ziel volledig uit te drukken op het Stoffelijke Plan als een Nieuw Mens van de Nieuwe Aarde.
******************
Als je meer wilt weten over het Planeta

ire Nieuwe Jaar, over de Lion’s Gate en de Opening van de Poort van de Zevende Dimensie, word je uitgenodigd om bij Celia Fenn te komen in een online Webinar Cursus : Gateway to a Magical New Beginning : Planetary New Year and the Lion’s Gate 2016 Webinar Series

vertaling: Winny


No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html