Labels

Wednesday, December 30, 2015

Nederlands -- Samensmelten met je Hoogste Aspect – Sananda – Galactische Witte Broederschap via Jenny Schiltz

the teacher, complete version by ~aramismarron on deviantART:

Samensmelten met je Hoogste Aspect – Sananda – Galactische Witte Broederschap   via Jenny Schiltz                                 Merging with your Highest Aspect – Sananda – Galactic White Brotherhood
 We komen vandaag met belangrijke informatie bij je, betreffende dit proces en wat er energetisch plaats vindt. De opstapeling van energieën duwt elk mens naar het hoger brengen van hun vibratie en om meer samen te smelten met hun zielenbron; hun hoger zelf. Elk wezen op aarde in deze tijd wordt aangeraakt door deze verandering, ieder in diverse mate. Niemand wordt uit deze energetische veranderingen gelaten, dit houdt de aarde in, het elementale koninkrijk, jullie planten en dierenrijk, omdat alle wezens zijn overeen gekomen deel te nemen aan deze ongelooflijke reis van zielengroei. Hoe ieder van jullie wordt beïnvloed hangt af van het werk dat eerder is gedaan.

In deze tijd beginnen degenen die eerder zich niet bewust waren de roerselen van ontevredenheid te voelen, van meer betekenis willen hebben en vrede in hun leven. Het is tijdens deze fase dat iemand grote beroering in hun leven kan ervaren. Voor sommigen kan dit in de vorm zijn van baanverlies, een verhuizing, verandering van relatie, zelfs het verlies van geliefden. Terwijl dit moeilijk kan zijn voor de mens om dat te begrijpen, helpen die veranderingen om alle lagen te verwijderen, hun geloof stelsel en personen die werden geadopteerd terwijl ze op aarde woonden. Alles dat niet in verbinding is met het authentieke zelf moet vertrekken. Het komt door drastische veranderingen dat iemand van alles om zich heen begint af te vragen. Hoe lang deze fase van groei duurt hangt alleen af van de persoon en hoe gemakkelijk iemand in staat is om alle weerstand los te laten. Sommigen zijn in staat om de lichtste zielen-fluisteringen te horen en door die impuls te handelen, anderen hebben misschien meer aanmoediging nodig. Begrijp dat hier geen foute of goede manieren zijn voor iemand om te ontwaken. Ieder pad, elke keuze is een ervaring die zielengroei voortbrengt. Voor degenen van jullie die ontwaakt zijn, vragen wij dat je je broeders en zusters helpt te leiden, door ondersteunend te zijn en medelevend. Dit is een tijd waarin healers in allerlei vormen enorm nodig zullen zijn.
Sommigen hebben al drastische verandering beleefd in veel gebieden van hun leven en zitten nu op het pad om alle aspecten te belichamen van hun ziel. Elk mens op aarde heeft aspecten van binnen uit het elementale koninkrijk, de engelen rijken, hun gidsen en meesters. Als men groeit op dit pad belichamen zij de aspecten van elk wezen dat hen op hun reis naar het zelf heeft geholpen. Ieder aspect laat jullie meer herinneren van je goddelijke aard en jullie schittering als de jij die terugkeert naar de bron. Dit proces is voor enkelen best gemakkelijk en voor anderen is het moeilijk. Het hangt af van hoe men in staat is om met de veranderingen mee te stromen en in staat is om alles los te laten dat niet in verbinding is terwijl je je het volle zicht/scoop realiseert van je ziel. Het identificeren met alleen een aspect zal jullie niet het volle potentieel toestaan te snappen van ALLES DAT IS. Begrijp dat jullie al die dingen zijn en niet (g)een, net zoals jullie een individu zijn, maar zijn jullie allen EEN.
Anderen versmelten de laatste aspecten van hun ziel en door dat te doen vinden ze niet langer dat hun hoger zelf buiten hen is maar stevig verankerd in hen is. Het is tijdens deze fase dat iemand de meester wordt die op aarde loopt. De ziel zal zich in lagen verankeren en meer en meer opduiken als iemand die zijn patronen begrijpt en alles dat niet in verbinding is. Het is in die tijd dat alles dat eerder begrepen en geloofd werd, zal worden uitgedaagd. Wat eens geloofd werd als waarheid is niet langer meer accuraat/zuiver. Iedereen zal worden opgeroepen om hun eigen gedachten te bemeesteren en om de manifestatie van het hologram rondom hen om te keren. Voor sommigen zal de integratie van het hoger zelf ongerustheid teweeg brengen omdat iemand naar binnen moet gaan voor leiding en heel hun voelen vertrouwen in plaats van het buiten zichzelf te zoeken. Nooit eerder is vertrouwen zo belangrijk geweest dan dat het nu is. We vragen dat die zielen in hun leiderschap stappen en om anderen door de energieën heen te helpen.
Al deze fases kunnen stoffelijk uitputten omdat het lichaam opwaarderingen krijgt voor alle stelsels en ongewenst mentale en stoffelijke dichtheid loslaat. Voor velen kunnen de opwaarderingen van de elektrische stelsels griep-achtige symptomen geven. Het is zeer belangrijk om gehydrateerd/voldoende vocht te blijven/hebben in deze tijd omdat een voldoende vochtig lichaam in staat is om met de upgrades veel gemakkelijker om te gaan. Slaap als je je daartoe geroepen voelt ook dat is heel essentieel voor de veranderingen die plaats vinden. Er is instemming geweest van iedereen op het zielenniveau dat de lichtcodes die naar de aarde komen zullen doorgaan en iedereen zal allen naar hun bedoelde goal helpen.
Wij zijn zeer blij met de progressie die er gemaakt is en net als jullie, kunnen ze de stuwkracht zich voelen opbouwen met veel verwachting.
Jullie broeder in het licht, Sananda
Persoonlijke conversatie met Sananda:
Ik: Ik moest lachen toen u zei dat sommigen de ziel hoorden fluisteren en anderen meer aanmoediging nodig hadden. De laatste paar weken voel ik dat ik in een levens-terugblik zat, en zag waar spirit bij me aandrong, me leidde en waar ik dat een lange tijd negeerde. Het was alsof spirit fluisterde, toen schreeuwde, toen me sloeg met een hamer en ten slotte me sloeg met een voorhamer tot ik om genade schreeuwde en het gewoon allemaal los liet. Voor mij zag die voorhamer eruit als een medische ingreep, een zomer in een rusthuis, het verlies van mijn carrière en toen mijn boerderij. Maar, ik kan nu zien hoeveel ik leerde door elke cyclus, hoe veel ik ervaring beleefde en won en hoe ik dat gebruik om anderen te helpen. Dus daarvoor ben ik dankbaar.
Sananda: Jullie zullen merken dat dit draaiende spoor de grootste lessen en groei biedt. Want voor hen die geroepen worden om anderen te helpen, wat velen van jullie doen, is het feitelijk essentieel om elk niveau te beleven, heel intens elke fase. Men kan geen ander leiden behalve als ze een perspectief hebben dat resoneert in degene die wordt geholpen.
Velen van jullie zijn hard naar jezelf, jullie voelen dat je op diverse manieren hebben gefaald. We vragen dat jullie stoppen om jezelf op die manier te zien, maar hier in de plaats van te zien dat jullie begrip kregen van veel menselijke fases en condities en hoe je daar doorheen kunt gaan. Ieder van jullie fouten die je waarnam was in feite een beleving die je moest hebben en om er doorheen te gaan.
Ik: Dank u, dat is heel nuttig.
Ik: Ik was kortgeleden op bezoek in een lucide droomstaat bij mijn overleden grootmoeder. Ik was verrast omdat ze maar enkele maanden eerder was overgegaan. Ze vertelde me dat ik een diepe smart had vastgehouden, en boosheid en verlatenheidszaken van mijn grootvader die vlak voordat ik 9 werd overging. Ze legde uit dat ik dat moest zien, het erkennen en dan loslaten. Dat dit diep vastgehouden spul, wat ik me niet volledig realiseerde, er was en het belichamen van mijn ziel belemmerde. Ik was in staat om zo veel daarna los te laten en toen kwam er een diepe vrede over me heen. Dit gaf me de indruk dat het een ‘alle hands op het dek’ situatie is, en dat we zoveel hulp krijgen van elke mogelijkheid/toestand.
Sananda: Ja, iedereen wordt geleid en geholpen, meestal in de droomtijd en daarom is slaap zo belangrijk in deze tijd. Het laat de energieën integreren maar ook krijg je een groter begrip van beperkingen die je beleefde vanuit het menselijk perspectief en om die ook los te laten.
Ik: Niet iedereen herinnert zich zijn dromen of is in staat om andere wezens te zien en te horen en andere dimensies. Sommigen voelen dat ze zijn achter gelaten omdat ze deze dingen niet beleven.
Sananda: Iedereen wordt geholpen, op allemaal verschillende niveaus en op de tijd waarop dit de juiste tijd is voor die ziel. Velen zien alleen een fractie van wat er gebeurt. Het is vrees waardoor iemand zichzelf veroordeelt naar een ander. Vanuit ons perspectief is ieder mens’
zijn reis zo volmaakt als het is.
Jenny: Ik hoop dat mijn vragen en antwoorden jullie net zo geholpen hebben als ze mij hebben gedaan. Ik houd jullie allemaal in het hoogste licht en met de diepste liefde. Mogen jullie allen worden gezegend. Dank iedereen die dit werk heeft gedeeld en ondersteund. Dat betekent meer dan jullie ooit zullen weten.
Jenny

To book a Spirit Guide reading or Ascension Guidance session with Jenny Schiltz, please go to jschiltz.appointy.com Special for the New Years! Take 20% off all readings and classes. Enter NEW YEAR in the discount/coupon code when checking out. Offer expires on 1/31/16.
Join the facebook group and keep up to date on the energy fluctuations!https://www.facebook.com/channelingthemasters/
If you would like to obtain a personal spirit guide reading, please click on this link for more information. https://channelingthemasters.wordpress.com/loved-onespirit-guide-readings/ 
For information on personalized Ascension guidance sessions, please click this link. New class listings and descriptions are updated.  https://channelingthemasters.wordpress.com/ascension-guidance-sessions/
**Zoals met alle informatie die we krijgen betreffende het ascentie proces is onderscheiding noodzakelijk. Als je iets hoort of leest en dit resoneert niet met je, dan laat dit gewoon los en zoek uit wat je ziel JA!  laat zeggen **
 (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl) 

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html