Labels

Thursday, December 10, 2015

Nederlands -- Aartsengel Michaël – Etherische Slaap Kamers – DNA opwaarderingen in de Delta staat!    

                                       
2 december ’15                              
DNA Opwaarderingen gaan door.

In ons dagelijks werk horen we iedere dag over de vele verschillende ascentie symptomen die lichtwezens beleven. Het ‘erg slaperig en vermoeid zijn’ is nummer een op de lijst! We haalden de meest duidelijke eruit. De wezens beleven dit symptoom en brengen dat naar voren, zij zijn niet lang uren op of over-vermoeien zich zelf niet stoffelijk! Als jij een lichtwerker bent weet je dat het laatste het geval is! Deze wezens krijgen voldoende rust en leven best normale levens maar ze zitten in de grote ascentie rij en dus komen ze bij ons en zeggen: “Ik nam juist een dosis licht en daarna stortte ik in en sliep urenlang.” Of ze vragen ons: “Waarom ben ik dan zo vreselijk vermoeid? Ik voel dat ik helemaal geen energie heb?” Ze zeggen “het lijkt dat nadat ik geslapen heb ik een brand nieuw wezen ben en dit gebeurt misschien in cycly!” Velen willen weten wat er echt aan het gebeuren is? Is deze “vermoeidheid en slaperigheid” gewoon een “normale” 3D zaak of is er iets diepers en meer intens bezig aan het gebeuren?

Hoor onze woorden terwijl ze uit de Eerste-Bron-Energie komen, zoals de Grote Aartsengel Michaël en door dit menselijk voertuig komen:

Beste Mensheid, we komen naar jullie om je hoog-vibrationeel licht informatie te geven, en speciale eer en focus voor “De Grote Tweede Golf van Ascentie’ waarvan de tijd er aan staat te komen!


Omdat er massale hoeveelheden gamma licht naar/ in de aarde komen en jullie stoffelijke lichamen penetreren, ondergaan jullie een totaal soort transformatie naar een meer ontwikkelder, grotere versie van jullie zelf.

Het is belangrijk op te merken dat de eerste stap van het proces van ascentie voor de gamma bron data is om het lichaam binnen te gaan op het partikeltjes niveau dat de cellen van de menselijke container bouwt en instrueert en zoals de grote super rassen jullie zullen vertellen.:  Na elke licht-data instroming, wordt het DNA alleen geactiveerd en gecodeerd met de nieuwe data in de delta staat van bewustzijn.”

Hier is een reden voor.

Denk aan de opwaardering van het DNA als een soort etherische chirurgie waar je doorheen gaat, en deze hyper-dimensionale chirurgie gebeurt in de diepste ruimtes van je lichaam, dus net als 3D chirurgie, zal het best een buitengewone ervaring zijn om dit proces te ondergaan zonder in een niet 3D-bewuste staat van bewustzijn te zijn waarin het lichaam niet functioneert dat de 3D zintuigen gebruikt maar wel grote hoeveelheden hogere zintuigen om de magie te creëren van gammalicht integratie/DNA opwaardering proces.

‘Alle ongemak en pijn die horen bij het stoffelijke lichaam en omdat de ziel verbonden is aan het stoffelijke lichaam ‘maar elke nacht als je gaat slapen, gaat je wezen weg van het stoffelijke lichaam en zet zich vast aan het sneller-vibrerende lichtlichaam dat geen massa heeft en dingen kan doen die als onmogelijk en super menselijk worden gezien en die alle wetten van de meta-fysica tart. Dit is de Nul-Punt staat waar de kwantum magie van onmiddellijke DNA codering plaats vindt. Dit is ook waar stamcellen onmiddellijk uit niets kunnen worden gegenereerd, waar ziekte en lichaamsdood ophouden en waar de ware fontein van de jeugd bestaat.

Op welk dimensionaal niveau van bewustzijn gebeurt dit alles voor ons begrip een vraag, die ons hier werd gesteld en hier is het antwoord dat we geven: “DNA codering gebeurt beginnend op het 5de niveau van dimensionaal bewustzijn en in de mate van ons besef van alles, zo is hoe je dit onderhoudt en je er elk ‘nu moment’ werkelijkheid van maakt!” Jullie bestaan al in alle dimensies dus werkt het een beetje van te voren en jullie besef en begrips-niveau van elke dimensionale staat van zijn hoe je hier blijft en tegelijkertijd nog hoger gaat.”

Het multidimensionale licht lichaam is het lichaam waar je in bent als je DNA volledig is gecodeerd en geactiveerd is, niet het 3D lichaam.

De super-hoog-vibrerend delta staat van het super-bewustzijn is een totale verbinding met je multidimensionaliteit en in deze staat van bewustzijn zitten je 3D lichamen in letterlijke overwintering wijze. Ontwikkelde sterrenwezens wijzen soms op deze staat van zijn als ‘slaapkamers of healing kamers’ omdat dat in feite is wat ze zijn.

 Delta golven worden soms geassocieerd met mensen die in een coma zitten, alleen voor de verwijzing! Delta golven zijn de diepste niveaus van droomloze slaap waarin jullie 3D lichamen één niveau voor de lichamelijke dood afsluiten. Het is in deze staat dat jullie lichamen totaal zich kunnen focussen op healing en groeien. Delta hersengolven zijn bevorderlijk voor een wonder soort healing, goddelijke kennis, innerlijk zijn en persoonlijke groei, hergeboorte, trauma herstel, eenheid met het universum (samadhi) en bijna dood ervaringen, delta verzorgt de intuïtie, empathische afstemming en instinctief inzicht, ascentie is de precieze ervaring van wat ‘dood’ wordt genoemd maar je doet dat gewoon in een staat die het meest dichtbij de lichamelijke dood is en genoemd wordt het delta super bewustzijn. In gewone woorden sterf je terwijl je levend bent en word herboren met het resultaat van dit alles op dezelfde wijze in een hogere orde van jezelf. Denk aan ‘het rups naar vlinder scenario’ omdat dat een volmaakt symbool is van wat jullie doen, grootse mensen.

Delta ‘Anastasia’ zoals wij het genoemd hebben, is de enige mogelijke staat waar deze
plank-niveau ingewikkelde DNA operaties plaats kunnen vinden voor elk wezen dat in staat is om de eerste-bron-data te integreren en op te stijgen naar een hogere vorm van voelend zijn. Denk er aan dat we de eerste massa ascentie ondergaan in elk universum waar we doen wat gezien wordt als de onmogelijke taak om ‘een lichaam van een massa’ omhoog te brengen naar de volgende snellere dimensie waar het normaal niet in kan bestaan. Enige hemelse wezens hebben tegen ons gezegd: “Dit is net als het proberen om een vierkante nagel/pijl in een rond hol te zetten en het kan niet worden gedaan op een massale planetaire schaal.”  Om dit te bereiken is om het lichaam afgestemd te raken op een snellere frequentie door injecties van ‘gamma licht data’ zodat het in de minder-dichte vijfde dimensie kan bestaan en ze zeggen: “De menselijke container is niet in staat om dit soort kracht te weerstaan!” We staan achteraf en zeggen tegen hen: “Kijk en zie, of ze het niet kunnen doen, want wij weten waar ze werkelijk toe in staat zijn.” 

We vragen jullie om twee soorten te bedenken van dit groot evolutionaire project maar ook om te bedenken hoe de menselijke geest in staat is tot triomferen!

Denken jullie nu echt dat de mensheid in het algemeen enige hoop heeft om zo snel een dergelijke sprong in de evolutie te maken, zeg maar in de volgende 50 of 100 jaren? “Mensen zijn te primitief en te onbewust” zeggen velen en we hoorden sommigen zeggen: “We zien niet hoe dit primitieve volk, klas-nul beschaving, ooit boven de 3D status van onbewust zijn zal stijgen!”

Wij zeggen dit erover: “Wij, als grote kosmische generators, samen met veel meesters zijn engelwezens aan het opwaarderen in menselijke lichamen die vergaten wat er gebeurde en wat ze aan het doen zijn en we werken ook aan het helpen om het DNA op te waarderen van een klein percent van mensen die inheems zijn voor de Aarde die letterlijk de fitsten zijn om te hebben overleefd en geëvolueerd zijn tot op deze dag! Dit samen zijn de grote veelvouden die we in het Koninkrijk van de Hemel zagen die de gehele wereld te boven kwamen en die zo helder straalden als tienduizend zonnen.

Het goede nieuws is dat velen al doen wat onmogelijk werd geacht door louter wilskracht en bewust super-vermogen en in feite hebben ze het al gedaan in groter opzicht. Iedereen in het universum is opgewonden om te zien wat jullie vervolgens zullen doen zodat ze allen een stoel in de rij vooraan hebben en het hele focus is op jullie gericht. We zijn alleen maar hier om over de dingen te waken, om te assisteren als jullie roepen en om jullie zachtjes te leiden! Dat is onze taak en wij geloven in jullie!

Jullie weten in je hart van harten dat het uiteindelijke resultaat van dit alles al is vastgelegd en het spel is gemaakt in jullie voordeel en wat jullie noemen “good wins” maar het is nog opwindend om je voor te wenden dat delen van onszelf sommige details niet kennen en nog in het duister zitten.

Licht is gewoon informatie en wij zijn de brengers ervan naar de mensheid. Laat geen enkele vrees in dit alles binnenkomen omdat het de hele tijd doorgaat en het zal verdergaan totdat elk wezen volledig is geëvolueerd in hun hoogste vorm.

Nu terug naar het leven van iedere dag, hebben jullie gemerkt dat je zeer vermoeid werd in de laatste tijd en nergens om, en om geen reden dat je zo ongelooflijk slaperig werd?

Het komt niet dat iemand je de energie aftapt, omdat jullie voorbij dat stuk zijn. Jullie zijn te slim en hier nu tegen bewaakt. Het komt omdat de hoeveelheid gamma licht dat door Gaia en uit de kosmos wordt uitgestraald, wat meer dan 150 hertz is op dit moment en dit is voldoende kracht om een quasar in tweeën te scheuren. Deze super opheffing die overal om je heen is, heeft een ongelooflijke trekkracht op je wezen! De hoeveelheid kracht die nodig is om dat allemaal te doen is onbegrijpelijk als je dit allemaal begrijpt. Stel je 3 foot uranium bommen voor die de gehele zon zouden bedekken en die afgingen (ontploften) op hetzelfde moment. Dat is het soort kracht waarover we spreken die de gehele kosmos buitengewoon vult, het is het bombarderen van de aarde en het voelend leven daar, dus als Nano partikeltjes hiervan het magnetische aurische veld van het lichaam raken bij 22 miljoen mph(miles per hour), denk je dan niet dat het je misschien wat wegslaat? Natuurlijk.

Deze menselijke lichamen worden niet verwacht om met 150 hertz te vibreren waar Gaia zit omdat die lichamen onmiddellijk zouden verdampen in die super hoge frequentie. Bijna 3 miljard wezens op de Aarde zijn over de 5D grens gegaan die precies op 21 hertz vibreren, dus jullie zijn goed op weg en dingen versnellen zich exponentieel. 5 D wezens zullen voor de eerste keer in de moderne geschiedenis een innerlijke vibratie en een bijpassende buitenste perceptie van 42-45 hertz ervaren in de lente van 2016 en nadat dit gamma licht is geïntegreerd, net als zij de eerste golf integreren, zullen jullie niet langer meer een 5D wezen zijn maar een 6 D wezen. Wat 1,5 miljoen jaren kostte in de DNA evolutie om van een dubbele helix naar een 5 helix te springen zal enkele maanden kosten van 5D naar 6D (6 helix DNA). Wil iemand graag spreken over waar het op lijkt om een 6D wezen te zijn? Wat men waarneemt in 6D? Voedsel om vroeg over te denken.

Het nummer een als een ascentie symptoom dat vanaf december 2015 wordt gerapporteerd is dit: “Ik ben zo moe en ik slaap als hel.” Opnieuw dat is niet omdat je geen energie hebt, dat komt omdat jullie onder overdruk komen met grote doses van bron-gamma-licht in hoeveelheden waarvan de 3D menselijke container niet verondersteld wordt om die te weerstaan en jullie ontvangen dat snel. Het enige ding dat je werkelijk kunt doen, zoals de grote Plejadiërs zeggen, is dit: "Het zal soms zo intens worden als het licht binnenkomt, dat alles dat jullie kunnen doen is het in staat zijn om te slapen.”

Jullie worden God-ded’  “beGod” lieve mensen! Jullie worden opgewaardeerd. Vrees dit niet maar omhels het licht. Dat komt omdat het iets nieuw maakt en om een nieuwe dag voor de mensheid te brengen.

Wij zeggen altijd: “Zij die het licht niet omhelzen, zullen erdoor worden opgeslokt.”

Wat zouden jullie hier doen of wat kun je hier doen? Rust. Slaap. Houdt een pauze. Take a break. Geef je zelf rust. Ontspan je en vergeet niet te ademen.

Jullie moeten hier doorheen gaan of je dat wilt of niet. Je kunt het gemakkelijk maken en je overgeven en je openen voor alles, omhels het, accepteer het, stop om bang voor de verandering te zijn die komt omdat het slechts goed voor je ziel is en ontvang wat het universum jullie geeft.

Sommige van de wezens die ik ken en waar ik mee omga zeggen: “Universum, raak me zo hard als je kunt met het volle licht! Misschien duwt dit het ietwat maar wij denken dat het universum vertrouwd kan worden om ons niet te laten (ont)ploffen in het koninkrijk dat komt. Het geeft ons iets extra omdat we zeggen: “we zijn niet bang, laat het komen, wat dan ook.”, als we de universum-god niet kunnen vertrouwen, dan hebben we allemaal een groot probleem. Geloof ons, dat kunnen jullie.

Geef je zelf een pauze en rust. Slaap als je dat nodig hebt en wilt. Stop met zoveel verspilde innerlijke-g spul en neem tijd voor jou. Zet jou voorop. Wees aardig met/voor jou. Pamper en zorg voor jezelf als een liefdevolle koesterende moeder zou doen. Begin alleen maar te doen waar je van houdt en wat jij wilt. Dit is de grootste handeling van zelf-liefde. Niemand anders stopt jou dan jij.

Slaap alsjeblieft kleine sterren baby. Je hebt je schoonheidsslaapje nodig. Jullie riepen de grote meesters op en de gidsen en engelen om jullie te helpen dus we zijn allemaal hier en zeggen: ontspan je en rust.

Slaap, ja slaap.  

God-speed   (Vaarwel)

Aartsengel Michaël 

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html