Labels

Sunday, March 8, 2015

Nederlands -- Meester Zon Michaël Aton op 8 mrt 2015 en Janosh’

Nederlands -- 

                                                                                            

 Grand Cross: Arcturianen #1

“Gepost door Horst Hektor HH”

De Ondergaande Zon   


THE SETTING SUN
By Christ Michael Aton thru Benjamin
Mar 8, 2015 - 11:35:31 PM
En boodschap van de Arcturianen via Janosh :  
http://www.janosh.com/nl/about/news-item/21
ONDERGAANDE ZON
“Meesters van het Licht, ik zeg u goedendag.
In het licht van de Eerste Bron en Centrum breng ik u Groeten en veel liefde.
In dienst kom ik om mijn kinderen te helpen bij de hulp van mijn schepping en voor de ontvouwing van mijn ontwerp zoals mijn goddelijke plicht is als Meester Zoon van mijn Vaders schepping
Het is gekomen bij de laatste momenten van de ondergaande zon, terwijl de stralen van schittering de overblijfselen van een stervende eeuw verlichten.
Een periode van schijnbare ontsporing.

Van de eeuw van ijdelheid, van leugen, hebzucht en gierigheid,
Een lawine van on-goddelijkheid.
Het is met geen kleine hoeveelheid plechtigheid dat een heel groot aantal Hemelsen toekijken, om getuige te zijn van mijn werk.
Van jullie werk.
Van een dergelijk ongelooflijke collectie van meesters, die plichtsgetrouw de oproep van het Licht hebben beantwoord, luisterend naar de roep van Dienst, naar hun Schepper.
Mijn broeders we zijn nog niet geheel geëindigd.
De laatsten van de Cabal, kronkelend en schuifelend naar hoekjes en gaatjes om zich te verbergen, plannen van overwinning en van pyrische victorie verdampen zoals veel stoom in een koele lentelucht.
Verslagen
om zich heen zwiepend in ontkenning en smart, de duistere kinderen krabbelen terug in het stervende licht van hun tijd in de zon.
En wat komt er nu?
Onmiddellijk komt er OPENBARING!
Het machtige zwaard van waarheid en licht doordringt alle schaduw en rook, alles van zijn kracht berovend dat zijn onvermijdelijke en opvliegende staal weerstaat.
De valse wereld van LEUGENS en BEDROG wikkelt zich los zoals gesponnen garen en mijn kleine lammeren die hulpeloos staan, betoverd door tovenarij en gekheid, zullen ten slotte hun dag in de zon hebben.
IK ZAL HUN OGEN OPENEN VOOR MIJN WAARHEID,
IK GEEF JULLIE HET WOORD VAN DE ZOON MICHAËL VAN ATON,
DIT IS MIJN PLANEET,
HET IS MIJN WIL,
EN IK HANDEL NAMENS ALLE SCHEPPING.
ZO ZIJ HET!!!
En voor jullie mijn Meesters van Licht?
Waarom zijn jullie, op mijn bevel, precies daar waar ik je nodig heb!
Jullie zullen tussen mijn geliefde kinderen staan, zoals Schaapherders bij mijn kudde!
Jullie dachten niet dat je op een of andere wijze het meest belangrijke moment van het hele gebeuren zou missen?!
Dacht je dat ik je AAN BOORD VAN HET MOEDERSCHIP zou ZAPPEN met een emmer met popcorn en je comfortabele kussensstoel terwijl het meest CENTRALE MOMENT van DIENST OP JE WACHT…
WAT WACHT NU OP JE!!?
CHAOS.
zoals je dat kunt zien vanuit jullie gezichtspunt.
Het gewicht van de HEMEL ZAL AFDALEN MET DE VOLLEDIGE KRACHT VAN MIJN ONMISKENBARE AANWEZIGHEID
EN ER ZAL EEN AFREKENING ZIJN meer dan wat deze planeet OOIT EERDER HEEFT BELEEFD.
Er zal VREES EN DOOD, GEESTVERVOERING EN ONTKENNING zijn, SMART EN ECSTASE zijn.
EN JULLIE ZULLEN HIER ALLEMAAL GETUIGE VAN ZIJN VOORDAT DEZE SPECIFIEKE DIENST VAN JULLIE AAN DE SCHEPPING KLAAR IS!
JULLIE ZULLEN ALS ONVERZOENLIJKE BERGEN STAAT VOOR DE ZEEËN VAN DE APOCALYPSE, EN DE GOLVEN VAN ONZEKERHEID EN FOLTERENDE ANGST ZULLEN MACHTELOOS DOORBREKEN TEGEN JULLIE MACHTIGE AANWEZIGHEID!
DIT IS WAAROM JULLIE HIER ZIJN.
DIT IS WAARVOOR JULLIE WERDEN GETRAIND.
JULLIE ETEN DIT ALS ONTBIJT, STRIJDERS VAN GOD!
NU, HOUD MOED!
JULLIE ZIJN GEEN KINDEREN
JULLIE ZIJN GODS BESTEN.
EN DE HELE SCHEPPING KIJKT ER NAAR!
EN IK KIJK ER NAAR!
LAAT ME ZIEN HOE HET WORDT GEDAAN.
IK ZIE JULLIE DADELIJK, MIJN BROEDERS EN ZUSTERS.
DIT IS DE MEESTER ZOON MICHAËL ATON, IK ZET MIJN ZEGEL OP DEZE WOORDEN.
© Copyright by AbundantHope.net all rights reserved

Een boodschap via Janosh staat onder de volgende Duitse vertaling.


Hieronder de Duitse vertaling:  German Translation
Harald Kühn

DIE UNTERGEHENDE SONNE <http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/DIE-UNTERGEHENDE-SONNE_printer.shtml>
From AbundantHope.net
DIE UNTERGEHENDE SONNE
Von Christus Michael Aton durch Benjamin
3. März 2015


Meister des Lichts, Ich entbiete euch einen guten Tag,
Im Lichte des Ersten Ursprungs und Zentrums überbringe Ich euch Grüße und große Liebe.
Im Dienst komme Ich, meinen Kindern zu helfen, meiner Schöpfung beizustehen und meinen Plan zu entfalten, wie es meine göttliche Pflicht als Meister-Sohn gegenüber meines Vaters Schöpfung ist.
Es ist nun zu den letzten Augenblicken der untergehenden Sonne gekommen, während die glänzenden Strahlen die Spuren der letzten Überreste eines sterbenden Zeitalters bescheinen.
Ein Zeitalter scheinbarer Entgleisung.
Ein Zeitalter der Selbstgefälligkeit, der Falschheit, Habgier und des Geizes.
Eine Lawine der Gottlosigkeit.
Mit nicht geringem feierlichem Ernst schauen sehr viele Himmlische zu, um von meiner Arbeit Zeugnis abzulegen.
Von eurer Arbeit.
Von einer solch unglaublichen Ansammlung an Meistern, die pflichtgetreu dem Ruf des Lichts gefolgt sind und auf den Aufruf zum Dienst an ihrem Schöpfer gehört haben.
Meine Brüder, wir sind noch nicht ganz fertig.
Die Letzten der Kabale winden sich und schlittern in ihre Winkel und Nischen, um sich zu verstecken; Pläne von Unterwerfung und vom Pyrrhus-Sieg verflüchtigen sich wie Dampf in abgekühlter Frühlingsluft.
Besiegt,
Um sich schlagend in Verneinung und Not, winseln die Kinder der Dunkelheit im sterbenden Licht ihrer Zeit an der Sonne,
Und was kommt als nächstes?
Umgehend ereignet sich die OFFENBARUNG!
Das mächtige Schwert der Wahrheit und des Lichts durchbohrt (pierces - “durchscheint”) alle Schatten und jeden Rauch und vernichtet alles, was sich seinem unabwendbaren und glühenden Stahl widersetzt,
Die falsche Welt der LÜGEN und der TÄUSCHUNG entwirrt sich wie gesponnenes Garn, und meine kleinen Lämmer, hilflos entrückt durch Hexerei und Wahnsinn, werden endlich ihren Tag in der Sonne bekommen.
ICH WERDE IHRE AUGEN FÜR MEINE WAHRHEIT ÖFFNEN,
ICH GEBE EUCH DAS WORT DES MICHAEL-SOHNES ATON,
DIES IST MEIN PLANET,
ES IST MEIN WILLE,
UND ICH HANDELE IM NAMEN DER GESAMTEN SCHÖPFUNG.
SO SEI ES!!!
Und was euch betrifft, meine Meister des Lichts?
Wieso, ihr seid auf mein Geheiß genau dort platziert worden, wo Ich euch brauche!
Ihr werdet inmitten meiner geliebten Kinder stehen, wie Hirten meiner Herde!
Ihr habt doch nicht gedacht, ihr würdet irgendwie um den wichtigsten Moment des gesamten Ereignisses herumkommen?!
Dachtet ihr, Ich würde euch mit einem Eimer voll Popcorn und eurem bequemen gepolsterten Sessel AN BORD DES MUTTERSCHIFFES ZAPPEN, während euer WICHTIGSTER AUGENBLICK des DIENSTES NOCH AUF EUCH WARTET…
WAS ERWARTET EUCH NOCH!!?
CHAOS,
Wie ihr es von eurem Standpunkt aus vielleicht wahrnehmt,
Das Gewicht des HIMMELS WIRD MIT DER VOLLEN KRAFT MEINER UNWIDERLEGBAREN GEGENWART HERABKOMMEN
UND ES WIRD EINE ABRECHNUNG GEBEN, die weit über alles hinausgeht, was DIESER PLANET JEMALS ZUVOR ERFAHREN HAT,
Es wird FURCHT UND TOD geben, VERZÜCKUNG UND VERLEUGNUNG, PEIN UND EXTASE, UND IHR WERDET ES ALLES MIT ANSEHEN, BEVOR DIESER EUER BESONDERER DIENST AN DER SCHÖPFUNG GESCHAFFT IST!
IHR WERDET WIE UNVERRÜCKBARE BERGE VOR DEN FLUTEN DER APOKALYPSE STEHEN, UND DIE WELLEN DER UNSICHERHEIT UND ANGST WERDEN KRAFTLOS AN EURER MACHTVOLLEN GEGENWART ZERBRECHEN!
DAS IST DER GRUND, WARUM IHR HIER SEID,
DAFÜR SEID IHR AUSGEBILDET WORDEN,
IHR ESST DAS ZUM FRÜHSTÜCK, KRIEGER GOTTES!
NUN KOPF HOCH!
IHR SEID KEINE KINDER,
IHR SEID DIE BESTEN GOTTES,
UND DIE GESAMTE SCHÖPFUNG SCHAUT ZU!
UND ICH WERDE ZUSCHAUEN,
ZEIGT MIR, WIE ES GEMACHT WIRD,
WIR SEHEN UNS SOFORT, MEINE BRÜDER UND SCHWESTERN,
Helft mir, meine Kinder heimzubringen…

DIES IST DER MEISTER-SOHN MICHAEL ATON, ICH SETZE MEIN SIEGEL AUF DIESE WORTE.

http://abundanthope.net/pages/Ben/THE-SETTING-SUN.shtml <http://abundanthope.net/pages/Ben/THE-SETTING-SUN.shtml>

Dieser Text unterliegt dem Urheberrecht von http://www.abundanthope.net <http://www.abundanthope.net/pages/>. In unveränderter Form darf er überall im Internet gepostet werden. Bitte mit einem Link auf das Original verweisen. Der Text sollte in einem Stück wiedergegeben werden. Ist das nicht möglich, muss die zweite Texthälfte über den Link zugänglich sein.
Danke, Candace

© Copyright by AbundantHope.net all rights reserved
Yahoo! Groups


Hier volgt de boodschap van de Arcturianen via Janosh, met een klik naar de meditatie die erbij hoort . 


·          
·         5-3-2015
Er is veel gaande in de wereld en eigenlijk is dat al jaren zo. Bijna constant worden we geraakt door schokkende gebeurtenissen die ons vastzetten in ons gevoel. Maar wie verder kijkt en de patronen durft te zien, haalt eruit dat de ontwikkeling van het massabewustzijn een climax bereikt. We bewegen ons naar de rand van een evolutionair hoogtepunt dat al eeuwen in de maak is. Gezien de chaos in onze wereld zou ik dit eigenlijk niet moeten zeggen, maar wat een feest! Wat een leven! Wat een geweldige tijd! Met z’n allen hebben wij het winnende lot getrokken, want iedereen die nu leeft gaat het meemaken: de grote transformatie van het menselijk bewustzijn.
Nu is natuurlijk de brandende vraag: wanneer? Wanneer gaat het allemaal gebeuren? En als het dan gebeurt, wat merken wij ervan? Realiseer je goed dat het al gaande is en zij die wakker zijn, zijn er getuige van. Maar zoals je al gelezen hebt: er is meer. We gaan richting een keerpunt dat plaatsvindt in maart en volgens astrologische bronnen valt dit samen met de Lente-equinox. Overal in de wereld wordt er over deze Grand Cross gesproken, op talloze websites vind je er informatie over, maar er zijn niet veel bronnen die de directe link leggen naar ons groeiproces op aarde. Of eigenlijk moet ik zeggen: ons reinigingsproces. Energetisch worden we gereinigd van ons karma en dat maakt op menselijk niveau nogal veel los. Velen voelen dit, maar durven er geen contact mee te maken, uit angst om van de realiteit ontkoppeld te raken en vervolgens in de ‘gewone wereld’ niet meer te functioneren. We zijn bang om controle te verliezen.
Toch hunkert iedereen naar deze onthechting, want we ontgroeien de 3D-matrix. Op zielsniveau zijn we uitgeleerd en klaar voor de volgende dimensie. De signalen van ons onderbewustzijn zijn overduidelijk: we voelen ons sneller moe, sneller afgeleid. Het lijkt of oude patronen die we dachten allang uitgewerkt te hebben weer opnieuw voorbij komen. Het maakt ons rusteloos, machteloos. We willen er zo graag doorheen breken, maar het lijkt wel of we steeds worden teruggetrokken in ons verleden. Over het verleden gesproken: dit kan zelfs zover teruggaan tot ervaringen uit vorige levens. 
De Arcturianen hierover:
“Er is een grote toename van energetische activiteit in het aardse kwantumveld, noem het kosmische energie. De mensheid bereidt zich voor op een keerpunt zó sterk, dat deze niet eerder in jullie evolutie is voorgekomen. Jullie gaan van geprogrammeerd denken naar intuïtief voelen. De weg is open en verloopt van het hoofd naar het hart. Jullie worden bijna gedwongen deze weg te nemen en daarmee creëert de ziel overzicht. ‘Waar kom ik vandaan? Welk proces heb ik doorleefd? Wat heb ik eruit gehaald?’ Om los te komen van de geprogrammeerde werkelijkheid die jullie kennen, moeten jullie eerst genezen van de energetische ziektes die worden doorgegeven. Dit is wat jullie ‘karma’ noemen. Dit is een afwijkende codering die in de familielijn van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zie het als een geometrisch hologram dat begint met een simpele vorm en met elke vermenigvuldiging van die vorm complexer wordt. Als ergens onderweg het ritme wordt ontregeld, wordt met elke nieuwe laag ook de afwijking complexer. Dit betekent dat patronen die jullie hebben overgenomen van jullie voorouders nu veel complexer zijn. Het vergt dan ook veel meer inspanning om door de herhaling van deze patronen heen te breken en daarom wordt dit op afstand begeleid. Er is veel hulp uit andere dimensies om de mensheid te her-programmeren, zodat in de volgende generaties de afwijkende patronen geen dramatische gevolgen krijgen. In het menselijke proces lijkt deze transformatie zwaar en traag te verlopen, maar daarin hebben jullie een keuze. Alles hangt af van de kritische massa, oftewel het minimum aantal mensen dat nodig is om de expansie van het  kwantumveld  te bereiken.
Dit proces loopt en zal in jullie tijdskader nog enkele jaren duren. Het hangt dus af van de keuze die jullie nu maken om je wel of niet over te geven aan de reiniging van het leven op aarde. In jullie beleving lijkt dit misschien lang, maar gezien de evolutie is dit ongekend snel! De bijwerkingen van deze sprong kunnen ook enorm zijn. Het heeft invloed op de natuur en alle mensen en dieren. In fases van intense opruiming kan het zijn dat jullie niet meer kunnen functioneren zoals je gewend bent en omdat jullie hier niet genoeg bij stilstaan, ontstaat er spanning, vermoeidheid, pijn, verdriet, frustratie en overdreven emotionele reacties als gevolg van uitputting. Daaronder zit een groot verlangen om te veranderen, een gevoel dat niet te verklaren is vanuit het hoofd, omdat de signalen komen vanuit het hart, vanuit de ziel.”
Wat kunnen we doen om dichter bij onszelf te blijven, zodat we minder last hebben van de zogenaamde bijwerkingen? Belangrijk is volgens mij om niet in het proces te gaan hangen. Ik zie veel mensen worstelen met allerlei vragen die in de kern niet relevant zijn. Laat deze dan ook los. Accepteer voor nu wat het is. Neem meer en vaker rust. Focus op leuke dingen en op de dingen die goed gaan (in plaats van dingen die niet kloppen). Graaf niet te diep, maar ga op de flow. We moeten hier met z’n allen doorheen. De uitkomst zal zijn dat onze ziel zichzelf zal bevrijden, door het besef dat zij een rol speelt in een wereld die is gemaakt voor ons om te leren. In die rol zijn we vergeten wie we werkelijk zijn, maar die herinnering drijft langzaam boven. Ons karma wordt geheeld en onze blauwdruk wordt zichtbaar. Onderweg komen oude patronen tijdelijk terug, niet om opnieuw te doorleven maar simpelweg om te deleten – we hebben ze niet meer nodig! 
Daarnaast is het belangrijk om bewust te worden van hoe jij je dag start. De eerste 12 minuten nadat je wakker bent geworden, ben je nog in een bepaalde staat waarin je het vermogen hebt om alles op afstand te bekijken. Dan sta je wijd open, is je energetische trilling het hoogst en dit is het beste moment om toegang tot je onderbewustzijn te krijgen. Dan ben je klaar om input te ontvangen van je Hogere Zelf en te creëren wat jij die dag wilt creëren. Zie het alsof je ‘downloadsnelheid’ op z’n piek zit. Wees je daarom heel bewust wat je op dat moment denkt en voelt… die eerste 12 minuten van de dag. De input kan worden versterkt door onze vijf zintuigen heel bewust aan te spreken en te prikkelen en deze te verbinden met deAltar Major. Dit is een chakrapunt in de hersenen die tijdens deze evolutiesprong aan het ontwaken is. De ingang tot deze chakra bevindt zich onderin onze nek en staat direct in verbinding met de pijnappelklier (ook wel ‘epifyse’ genoemd). Juist in deze tijd van de grote karmaheling is het belangrijk dat we deze chakra blijven voeden en herhaaldelijk activeren. 
Om je hierbij te helpen, heb ik een korte meditatie ontwikkeld om de dag mee te beginnen, bewust voor die eerste 12 minuten. Zo start je de dag in de juiste frequentie op en zal je gaandeweg merken dat je bevrijd wordt van herhalende patronen. Alles treedt gelijk in werking om precies dát aan te trekken wat jouw heling versneld. Zorg dat je op de hoogte blijft en geef de meditatie door, zodat ook je familie en vrienden de kans
Janosh

Bron:  http://abundanthope.net/pages/Ben/THE-SETTING-SUN_printer.shtml>

BEN

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html