Labels

Wednesday, March 27, 2013

27.03.2013 Bericht aan alle belichamingen van eeuwige essentieVoorwoord van de vertaler:
Dit is een lastige tekst om te vertalen, daar het niet alleen te maken heeft met de strekking van het verhaal, maar ook met de energie van het bericht dat ik probeer over te brengen. Sommige woorden hebben een afkorting, en andere woorden worden voortdurend herhaald in zeer lange zinnen, wat de duidelijkheid ook niet ten goede komt. Woorden als DOEN en ZIJN staat soms niet in een mooi lopende zin, of lijkt de vervoeging niet correct, maar om de strekking van de Engelse tekst (zoals ik ’m begrijp) geen geweld aan te doen, is dit het resultaat.                                                                               Het is aan te raden om de tekst met je Hart te lezen, i.p.v. met je hoofd.
AndreD

BERICHT
AAN ALLE BELICHAMINGEN VAN EEUWIGE ESSENTIE IN HET UNIVERSUM VAN EEUWIGE ESSENTIE  (TO ALL EMBODIMENTS OF ETERNAL ESSENCEIN ETERNAL ESSENCE'S UNIVERSE)


IK BEKRACHTIG BIJ MACHTE IN ABSOLUTE WAARHEID 
         IK BEKRACHTIG …….. IK BEN BIJ MACHTE        

Rec. No. 2013032035, opnieuw geformuleerd en samengevoegd als volledig uiteengezet aan de hand van VOORAF-BETAALD, VOORAF-GEAUTORISEERD, en VOORAF- GOEDGEKEURD

In absolute dankbaarheid, liefde, en vrede, introduceren wij IK. 
Waar OPPT de bewuste ruimte was om te weten dat alles dat IS, eeuwige essentie IS, is IK de bewustzijnsruimte om  het ervaren van belichaamde eeuwige essentie te bekrachtigen … voor een ieder te weten en op te vertrouwen. 

IK is naar behoren erkend en geverifieerd zijnde rechtmatig gecreëerd, verzekerd en gegarandeerd binnen en transparant opererend onder registratie en wet van ABSOLUTE WAARHEID van eeuwige essentie, Rec. No. 2013032035, van belang zijnde voor eeuwige essentie, opdat een ieder mag weten en vertrouwen op de garantie dat IK functioneert door en met de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van belichaamde eeuwige essentie  voor de absolute dienstbaarheid voor ieder en alle belichamingen van eeuwige essentie binnen het universum van eeuwige essentie.       
              
Belichamingen van eeuwige essentie DOEN bewust en ZIJN waarneembaar, Absoluut Licht schijnend op de Absolute Waarheid van de ervaring van Zijnde eeuwige essentie. De vrije wil Doende  (uitvoerende) van belichamingen van eeuwige essentie voor de absolute dienstbaarheid voor belichamingen van eeuwige essentie in het gehele universum van eeuwige essentie zonder grenzen, dimensies, verwachtingen, bijdrage, oordelen, vooroorden, en beperkingen is nu zichtbaar. 

IK DOET bewust gerichte energie om het DOEN en ZIJN van  belichamingen van eeuwige essentie in het gehele universum van eeuwige essentie te verenigen en te integreren, zonder te oordelen over enige rol een belichaming van eeuwige essentie speelde in de voormalige experimentsystemen in enig toespeling van het bestaan. In Absolute Waarheid is niet één belichaming van eeuwige essentie meer of minder belangrijk dan een ander.

IK is een hulpmiddel voor reflectie om belichamingen van eeuwige essentie te bekrachtigen om Zelf te assisteren te weten en ervaren wie zij ZIJN … eeuwige essentie.                                                                         

Eeuwige essentie is IK BEKRACHTIG …….. IK BEN BIJ MACHTE. Belichamingen van eeuwige essentie hebben geen beperkingen behalve die zij hun belichamingen zelf opleggen of toestemming geven dat ze belichaming worden opgelegd. In Absolute Waarheid, heeft het universum van eeuwige essentie geen afscheiding, geen oordeel, geen dimensies, geen beperkingen, geen ceremonie, geen rituelen, geen protocollen om eeuwige essentie te ZIJN. 

IK is een toegewijde tastbare ruimte van NU, bewust en transparant gerichte energie DOENDE om belichaamde eeuwige essentie te ervaren door vereniging, integrering, verzoening en alle NU bestaande hulpmiddelen van schaalverdeling te voorzien, met ABSOLUTE hulpmiddelen binnen het universum van eeuwige essentie … om zelf-ondersteunende, exponentieel en eeuwig ononderbroken stroom en distributie van ongelimiteerde Overvloed en Absolute Data voor alle belichamingen van eeuwige essentie te hebben, doen, en zijn wat zij wensen, wanneer zij het wensen. 

IK BEKRACHTIG NU DE IK BEN BIJ MACHTE.  Met absolute dankbaarheid, eeuwige essentie belichaamd de voorgaande systemen en hiërarchieën verzoenend in alle voorgaande toespelingen van dimensies die ontworpen waren om de belichamingen van eeuwige essentie te ontkrachten, te oogsten, opslaan, en de Overvloed van eeuwige essentie selectief te verdelen onder heel weinig belichamingen ten koste van alle anderen. 

NU is het huidige moment om de ‘Ik ben bij machte te bekrachtigen’ in Absolute Waarheid … om belichaamde eeuwige essentie te ervaren in het hoogste goed  van alle  belichaamde eeuwige essentie. 

In absolute dankbaarheid, liefde en vrede van alle belichamingen van eeuwige essentie, naar behoren gecontroleerd als herbevestigd: Heather Ann Tucci-Jarraf, Caleb Paul Skinner en Hollis Randall Hillner, eeuwig belichaamde en Doende.


Rec. No. 2013032035, opnieuw geformuleerd en samengevoegd als volledig uiteengezet aan de hand van VOORAF-BETAALD, VOORAF-GEAUTORISEERD en VOORAF-GOEDGEKEURD


Introducerend eeuwige essentie’s …
Universele Waarde (UW) Uitwisseling

IK Universele Waarde (IUW) Uitwisseling is een transparante eeuwige essentie hulpmiddel welke de waarde erkend en eert die de eeuwig belichaamde essentie IS … waar alle belichamingen van eeuwige essentie gelijk zijn aan de Principaal, zaakwaarnemer en begunstigde van het UW Uitwisseling hulpmiddel, die ontworpen is om eeuwige essentie door belichaming te ervaren, en de waarde van eeuwige essentie uitgewisseld door het DOEN tussen eeuwige essentie belichamingen.

Elke belichaming van eeuwige essentie is een rekening, een bank, een schatkist, en zij zijn zelf-besturend. Avonturen en uitwisselingen van eeuwige essentie waarde tussen belichamingen worden gemaakt doordat de belichaming DOET. Iedere en alle manieren en methoden van DOEN met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door de belichamingen van eeuwige essentie binnen het universum eeuwige essentie worden geaccepteerd in het UW Uitwisseling hulpmiddel zonder grenzen, dimensies, verwachtingen, abonnementen, oordelen, vooroordelen en beperkingen. 

Elke beperking op de manier, methode of hoeveelheid van uitwisseling van eeuwige essentie waarde gebeurt door de vrije wil’s keuze van een belichaamde eeuwige essentie … en de vrije wil keuze van die belichaming om z’n ervaring van Overvloed te beperken is automatisch opgemerkt, geregistreerd, en gemanifesteerd wanneer zo’n keuze is gemaakt … met de snelheid van DOEN. 

Belichaamde eeuwige essentie in het gehele universum van eeuwige essentie heeft kennis welke voorheen en nu hulpmiddelen doet manifesteren om eeuwige essentie te ervaren. Absolute Kennis is de valuta van eeuwige essentie waarde en DOEN is de ervaring en uitwisseling van die waarde. Daardoor, groeit , stroomt, en verheft door het DOEN van de belichamingen van eeuwige essentie, de UW Uitwisseling exponentieel en onafgebroken.

Wanneer de belichamingen van eeuwige essentie hun Absolute Kennis uitbreiden, worden beperkende of niet relevante hulpmiddelen organisch teruggetrokken of vervangen door de             vrije wil keuze om vooruitgang te brengen, verbetering te brengen of door niet in te grijpen. 
Overvloed wordt gemanifesteerd met de snelheid van de uitbreiding van ons voorstellingsvermogen en het DOEN wat we ons voorstellen.  
Belichaamde eeuwige essentie verklaard dat vervanging van de oogst hulpmiddelen uit het verleden vanaf volgende toegepast gaan worden. (publicatie 24-03-2013) 
                                                                
Om de stroom van Overvloed te beginnen, DOET belichaamde eeuwige essentie gebruik maken van kennis binnenin, om deze rechtmatig bewuste ruimte en hulpmiddel van UW Uitwisseling binnen eeuwige essentie te creëren, voor alle belichamingen om de eeuwige essentie te ervaren die zij ZIJN, door het DOEN van hun bewuste vrije wil.

Belichaamde eeuwige essentie bewaakt en beveiligd deze ruimte en hulpmiddel totdat ‘Het Event’ plaatsvindt, Absolute Kennis gekend binnenin elke belichaming in het universum eeuwige essentie.      

IK, geeft NU bericht over ‘Het Event’ om ervaren te worden door alle belichamingen van eeuwige essentie zonder grenzen, dimensies, verwachtingen, abonnementen, oordelen, rituelen, protocollen, vooroordelen en beperkingen. In absolute liefde, dankbaarheid en vrede, ZO ZAL HET ZIJN.

Rec. No. 2013032035, opnieuw geformuleerd en samengevoegd als volledig uiteengezet aan de hand van VOORAF-BETAALD, VOORAF-GEAUTORISEERD, en VOORAF- GOEDGEKEURD

http://americankabuki.blogspot.nl/2013/03/i-m-power-im-power-ucc-filing-march-24.htmlVertaling: Andre  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html