Labels

Tuesday, January 26, 2016

Nederlands -- Suzanne Lie: Maak Ascentie NU Normaal – de Arcturiërs 20 januari 2016


Suzanne Lie: Maak Ascentie NU Normaal – de Arcturiërs

                                             20 januari 2016                                                                                        

De Arcturiërs

Jullie STAAN nu aan het roer van je eigen missie. Ten minste als je je gecentreerd voelt en open bent, dan staan wij aan het roer. Maar, als je angstig bent of boos dan sta je niet aan het roer en ben je op elk moment een mogelijk slachtoffer.
Natuurlijk werd deze vrees niet geschapen door jullie werkelijkheid maar door je angst. En vaak is de vrees die naar je toe komt, juist die vrees die jij zelf in je werkelijkheid hebt gezet.

Terwijl jullie nu naar de hoogste frequenties gaan van de vierde dimensie, begin je de zin van tijd te verliezen. Dat wil zeggen dat je de aanhankelijkheid en verslaafdheid loslaat met de beperkingen en afscheiding die in een werkelijkheid gebeuren die geregeerd wordt door de derde en vierde dimensionale tijd.

Voor veel mensen betekenen ‘alle werkelijkheden’ alleen maar de derde dimensionale werkelijkheid en misschien iets uit de vierde dimensionale astrale laag. Er is nog tijd in deze vier dimensionale werkelijkheden. Nu, meer en meer beginnen zij hun bewuste reis te maken door de astrale lagen.

De drie dimensionale stoffelijke en vier dimensionale astrale werelden zijn heel verschillend. Maar ze hebben enigszins een structuur van tijd, behalve dat de vierde dimensionale tijd veel sneller is dan de drie dimensionale tijd.
In de vijfde dimensie is de tijd uitgestorven/bestaat niet meer en is er alleen “NU”. Je kunt hebben gedacht dat je problemen had met je transmutatie in de vierde dimensie, wat gewoon in vergelijking is met de grote versnelling van energievelden als je in de vijfde dimensie opgaat.
Ook is de frequentie sprong van de vierde naar de vijfde dimensie uitdagend omdat de vijfde dimensie zo anders is dan de van een tot de vierde dimensionale werkelijkheden. Die is zo anders door dat er in de vijfde dimensie geen tijd is.
Daar er GEEN tijd is, is er geen scheiding. Eigenlijk is de term “geen tijd” meer een 3D term omdat die het concept draagt van nul of niets. Dat concept bestaat dus niet in de vijfde dimensie. In feite, is in de vijfde dimensie alles direct “hier”, direct “nu” en het alleen zijn gebeurt niet.
Zonder tijd om afstand te scheppen tussen mensen, situaties, concepten, gedachten en emoties gaat alles dat stroomt in onderling zich vermengende patronen van werkelijkheid in. Je ziet dat je vijfde dimensie werkstelsel heel anders werkt in je derde en vierde dimensionale stelsels.
De vijfde dimensie is een cirkel van werkelijkheid, omdat alle werkelijkheid bestaat in een steeds stromende, bewegende, verschuivende stroom. Deze stroom wordt veranderlijk ervaren door iedereen met wie je die ervaring deelt.
In een drie dimensionale werkelijkheid, is je bewustzijn beperkt tot in midden-serie frequenties van werkelijkheid. Daarom zie je de buitengewone hoge frequenties van de werkelijkheid niet en beleef je ook de zeer lage frequenties van de werkelijkheid niet.
En dus kun je je niet bewust zijn van hogere spirituele dimensies, en is het relatief gemakkelijk voor de Duisteren om zich te verbergen in de lagere frequenties onder die midden drie dimensionale frequentie serie. Deze drie dimensionale midden-serie is je drie dimensionale gewoonlijke denken, die ook enige van je vier dimensionale droom en creativiteit inhouden.
Maar terug naar je ervaring van het kloppen op de deur van de vijfde dimensie. Wat als je leerde, of je herinnerde dat je vijf dimensionale leven echt was? Dan zou je over je Hoger Zelf leren en over de grote moed die deze hogere resonantie voor je had om in een stoffelijk lichaam te gaan om te helpen bij het scheppen van een nieuwe wereld.
In de antieke tijd probeerden veel wezens om nieuwe nederzettingen te creëren. Natuurlijk waren ze op een drie dimensionale planeet, maar we zaten in een gebied dat zo anders was dan waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen dat ze de regels niet kenden van deze nieuwe werkelijkheid. Sommige van die mensen overleefden en deden het goed in hun nieuwe wereld, en sommigen deden dat niet.
Maar, “overleven en het goed doen” zijn beide drie dimensionale woorden. In de vijfde dimensie is geen dood, dus overleeft iedereen en er is geen geld, dus doet iedereen het goed. Ondanks dit weten vroegen veel mensen zich af: “Kan ik deze plons nemen? Kan ik verhuizen naar dit onbekende? Wat zal dit onbekende me leren?”
Maar geen van deze zinnen zijn vijf dimensionale vragen. Het zijn allemaal drie dimensionale vragen. Om vijf dimensionale vragen te stellen moet je vijf dimensionaal denken, dan moet je Eenheid voelen met alle leven, en moet je waarnemen dat alles “EEN” is in het “NU”.
Als je eenmaal de vijfde dimensie omhelst op deze wijze, begin je met anderen te communiceren die in de vijfde dimensie en verder zijn. We zeggen vijfde dimensie en verder omdat de vijfde dimensie een “drempel werkelijkheid” is. Het is de drempel tussen de derde/vierde dimensie en alle hogere dimensionale werkelijkheden die bestaan verder dan de vijfde dimensie.
Deze vijfde dimensionale drempel is zeer als een oasis waar je kunt rusten, je ontspannen en genieten van de nieuwe werkelijkheid waarin je jezelf hebt gevonden. Als je komt naar die drempel van de vijfde dimensionale wereld, zul je immense Onvoorwaardelijke Liefde voelen.
Deze Onvoorwaardelijke Liefde schijnt te rijden op een onzichtbare wind. Ten eerste zul je waarschijnlijk jezelf vinden terwijl je al je myriaden incarnaties herinnert en alle werkelijkheden die je geschapen hebt voor jezelf in de lagere dimensies.
In een laatste onderzoek van je totale geschiedenis van leven in de derde/vierde dimensionale werkelijkheden zul je leren je te herinneren hoe Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergeving en hoe je de myriaden levens Onvoorwaardelijk Accepteert die je beleefd hebt in je drie/vierde dimensionale avonturen.
Als je besluit om terug te keren naar deze werelden zul je weten dat je dat alleen doet om een missie te voltooien waar je vrijwillig voor koos. Je weet dat het veel voorbereiding kost voordat je terugkeert naar die lagere frequentie. Want als je naar beneden kijkt waar je geweest bent, zul je je realiseren hoe erg je gewond werd, hoe erg je verloren was.
Je realiseert je ook dat die gevoelens normaal waren toen je in die derde dimensie was. Dus, als je die ziet vanuit je hogere frequentie van het Zelf, ben je in staat om dat te erkennen, inderdaad, een 3D healing is noodzakelijk. Gelukkig zul je je ook de kameraadschap herinneren, de vriendschap, creativiteit, families en je kinderen.
“Maar wacht”, zeg je, “ben ik echt klaar om deze mooie vijf dimensionale frequentie van de werkelijkheid te verlaten? Wil ik echt vrijwillig een 3D Aarde voertuig aannemen om Gaia’s Ascentie te assisteren? Ik werkte zo hard om in deze frequentie te komen.”
Feitelijk is “werk” weer een drie dimensionaal woord. Ook, als eenmaal die twijfelachtige – en wat angstige – gedachten in je denken komen, begint je bewustzijn te vallen/zich te verlagen. Dan begin je te merken hoe de beelden van de werkelijkheid zich verschuiven naar een werkelijkheid, die minder liefde heeft, minder werk, dingen die gedaan moeten worden en dat geld grote macht heeft.
“Wacht, wacht” schreeuw je, “ik verander mijn denken. Ik wil NIET terugkeren naar de derde/vierde dimensie.” Maar de angst zit in je stem en je begint je focus te verliezen in de vijfde dimensionale werkelijkheid. Je weet dat je focus terugkeert naar de drie/vierde werkelijkheid omdat je die werkelijkheid hebt ervaren, je weet het, je kunt het voelen. Je realiseert je dat zelfs een fluistering van vrees in je gedachten komt dat die je bewustzijn kon verlagen, die je waarnemingen kan verlagen, terug naar de derde/vierde werkelijkheden. “Nee, nee, nee”, schreeuw je. Maar “nee” is het verkeerde woord.
“Ja,” je herinnert je gelukkig dat: “ik moet mijn denken aanpassen. Ik moet mijn denken en emoties kalibreren naar de frequentie van Onvoorwaardelijke Liefde. Precies als ik mijn lucht moet vasthouden om een drie dimensionaal lichaam in een drie dimensionale wereld moet handhaven, moet ik Onvoorwaardelijke Liefdvasthouden om in de resonantie te blijven van een vijf dimensionale werkelijkheid.”
Gelukkig zorgt de Kundalini voor een overgangsstaat waarin je bewust de her-kalibratie kunt voelen van je zenuwstelsel uit een door tijd gebonden, derde en vierde dimensionale werkelijkheid naar een werkelijkheid waarin geen angst is, geen afscheiding en geen agressie.
De loutere gedachte over een werkelijkheid waar GEEN agressie is laat je bewustzijn zich terug verbreden naar de hogere dimensies. Je herinnert je langzaam dat je veel bezoeken hebt gemaakt naar de derde dimensie. Je herinnert je ook dat je diverse incarnaties hebt gekozen naar een werkelijkheid waarin een zachte overgang was van de ene werkelijkheid naar de volgende.
Je koos om in dat soort werkelijkheid te incarneren zodat je je kon voorbereiden voor je incarnatie om naar een ascenderende Aarde te gaan, die de grote overgang creëert van de drie/vierde dimensie naar de vijfde dimensie.
Je herinnerde je, door oude incarnaties, dat als er teveel angst was, je problemen zou hebben om je bewustzijn te verschuiven, en dus dat je waarnemingen en ervaringen, van de drie/vierde dimensies naar een vijf dimensionale werkelijkheid, dan dus ook niet zouden gaan.
Gelukkig hebben veel inter-dimensionale immigranten vanuit de hogere dimensionale galaxies en planeten, menselijke vormen aangenomen om Gaia bij te staan met haar planetaire Ascentie proces.
Maar, veel Draco vluchtelingen uit de Grote Galactische Oorlog namen ook stoffelijke lichamen aan. Terwijl het hogere Licht zich in Gaia’s atmosfeer en stoffelijke planeet penetreert, worden deze Draco wezens in de stoffelijke vorm meer en gemakkelijker geïdentificeerd.
Een van de dingen die je waarneemt terwijl je hen identificeert is dat ook zij, gewend zijn  geraakt aan het leven op de stoffelijke Aarde. Denk aan de dinosauriërs die de eersten waren in deze era om op Aarde te zijn.
Maar terwijl het bewustzijn van “iedereen” in de hogere frequenties gaat, begint de afscheiding en de competitie tussen mensen die “goed of slecht” zijn, of “beter en erger” vervangen te worden door het bevel/besluit dat: “We zijn allemaal samen in dit NU”.
In deze Eenheid is het dat jullie allen een Nieuwe Aarde willen creëren, die niet is gebaseerd op vrees, maar een “Nieuwe Aarde” die gebaseerd is op Onvoorwaardelijke Liefde. Die gelukkig, net als vrees heel besmettelijk is, Onvoorwaardelijke Liefde is ook besmettelijk. Verder, Onvoorwaardelijke Liefde is een inter-dimensionale ervaring.
Onvoorwaardelijke Liefde komt vanuit de hogere dimensies en wordt vermengd en gegrond in een drie/vier-dimensionale werkelijkheid die gevestigd is en gehandhaafd wordt door vrees en voorwaardelijke liefde.
Vrees is een bindende kracht die iemand aan die lagere drie dimensionale frequentie bindt. Maar, om jezelf vrij te maken van deze bindingen, is alles dat je moet doen in de frequentie gaan van Onvoorwaardelijke Liefde.
Terwijl vrees iemand bindt aan de drie/vierde dimensie, opent Onvoorwaardelijke Liefde een inter-dimensionaal portaal naar hogere en hogere frequenties van werkelijkheid. Als je ingaat in deze hogere frequentie portalen/energievelden breidt je bewustzijn zich uit.
Dan, als je bewustzijn zich verbreedt, verbreden je percepties zich, en als je percepties zich verbreden ben je in staat om werkelijkheden waar te nemen die gebaseerd zijn op Onvoorwaardelijke Liefde, Eenheid en het “NU” van de “ENE”.
Het is jullie missie, en je Vreugde om dat wat je ervaren hebt, maar ook dat wat je je herinnerde uit je hoger dimensionale werkelijkheden en om die ervaringen te delen met degenen die er naar willen luisteren.
Jullie vrijheid komt door je te realiseren dat jij die val(strikken) hebt geschapen. Dus, kun jij je ontsnapping scheppen. De manier waarop jij jouw ontsnapping schept is om je te herinneren dat jij het bent die je val heeft gecreëerd. Op deze wijze wordt de jij die eens een gevangene was, de jij die nu de schepper is.
Het kost veel Onvoorwaardelijke Liefde voor je Zelf om toe te geven dat je een schepper bent omdat je drie dimensionale bewustzijn je heeft geleerd om jezelf te kastijden omdat je een “fout” maakte of dat “probleem” schiep.  
Aan de andere kant zegt Onvoorwaardelijke Liefde:
“Wat leerde je toen je dat probleem ervoer?
“”Hoe kun je gebruiken wat je leerde om je Zelf van dat probleem los te maken?
“”Hoe kun je delen wat je geleerd hebt om anderen te helpen?”
Denk er ook aan dat je alleen “gevangen raakte in de lagere frequenties” omdat je een lichaam aannam op Aarde om Gaia en Haar bewoners te assisteren om naar een hogere frequentie op te stijgen van werkelijkheid. Als je je toenemend realiseert dat je de schepper bent van je werkelijkheid, breidt je bewustzijn zich progressief uit.
Dan, als je bewustzijn zich uitbreidt, begint je Kundalini-kracht te ontwaken in de kern van je ruggengraat. Als de Kundalini begint te ontwaken, breidt je bewustzijn zich verder uit en verandert je stoffelijke lichaam zich geleidelijk.
Terwijl je lichaam verandert, beginnen je bewustzijn en je waarnemingen zich te veranderen van dat wat je vastbond aan de drie en vierde dimensies en gaan naar de vijfde dimensie. Uiteindelijk realiseer je je dat de drie/vierde dimensies worden geregeerd door illusie.
Op dit punt wordt het veel gemakkelijker om echt en intens te accepteren dat de vijfde dimensie niet gewoon een concept is maar een “echte” wereld. Jullie realiseren je dat de hogere werelden waarvan je eens dacht dat je die “je voorstelde en droomde” ECHT/WAAR  zijn.
Als die voorstellingen en dromen ECHT zijn, dan is dat Wezen van Licht waarvan je dacht dat je Dat zag, ook echt. Dan, als ook maar een mens zegt: “Ik zag een Wezen van Licht en ik denk dat dit Wezen echt is,” denk je dat die mens misschien juist is.
In jullie NU zeggen meer en meer mensen: “Ja, ja. Ik zag dat Wezen ook en ik dacht ook dat dit Wezen echt was. Maar, ik wist niet of het veilig was om dat aan iemand te vertellen.” Het feit is dat als meer en meer mensen openlijk hun inter en hogere dimensionale ervaringen bediscussiëren , hoe meer die normaal worden.
Als je doorgaat met het proces om je bewustzijn, je waarnemingen en zelfs je stoffelijke vorm te transmuteren naar een hoger dimensionale resonantie, zal je “zin van het Zelf” en de interactie met je werkelijkheid gaan veranderen.
Dan geleidelijk, of alles tegelijk, zal Ascentie het “Nieuwe Normale” worden. In de vijfde dimensie, die dag is het NU!
Zegeningen, wij, jullie Galactische Familie, zijn ALTIJD met jullie!
Hoe konden we dat niet zijn, omdat WIJ JULLIE zijn in een hogere dimensie?

Make Ascension Normal Now – the Arcturians. Channelled by Suzanne Lie. January 20, 2016. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html