Labels

Monday, January 26, 2015

17.01.2015 De Sirius Familieleden van Licht: “Het Licht vindt zijn Weg en die Weg is Liefde.”


  
Bron:: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/                                         


De Sirius Familieleden van Licht: “Het Licht vindt zijn Weg en die Weg is Liefde.”     Op 17 jan. 2015 

Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde – geliefde lichten van deze dimensie – wij verwelkomen jullie in de liefde en het Licht van het Al-Ene-Wezen – Wij zijn de Sirius Familieleden en we zijn blij – dat we op dit moment in staat zijn om jullie de liefde en vrede van ons hart te sturen via onze woorden.
Liefde en Vrede – deze woorden zijn niet alleen woorden in onze dimensie – dit is levende werkelijkheid – dit heel levende en werkelijke – welke wij ‘werkelijkheid’ noemen. En deze werkelijkheid is onze opperste waarde – het meest prachtige en wenselijke – wat bestaat en waarom (voor wat) wij handelen – hier in ons niveau van bestaan. Als wij naar jullie kijken – en jullie in je ontwikkeling gade slaan  - kunnen we duidelijk zien – jullie intense wens naar vrede en liefde – zelfs terwijl Aarde nog gewikkeld zit in on-harmonische chaos – zoals wij dat noemen.
Dit is – met alle respect en sympathie voor deze situatie – de tijd in een lange fase van schaduw, om los te laten – waarin de mensen gewoon hun ware wezen zijn vergeten – de zuivere essentie van Goed – het Licht. Wij observeren jullie en Gaia – hoe alles nu ontwaakt – en wij zien overal licht – waar we ook kijken – overal komt het licht op en brengt alles naar zijn vooraf bestemde positie. Het Licht brengt de Goddelijke Orde weer terug en dit gebeurt met Liefde.


En hier zijn we weer terug – op het punt waarmee we onze boodschap begonnen: Liefde en Vrede. Je kunt de wens die diep in je ziel is geworteld – niet langer onderdrukken – jullie ziel – je ware wezen – is te veel verbonden – in de wortel van liefde, in vrede en harmonie. Het Licht zal zijn weg vinden en die weg is liefde – zuivere en onvoorwaardelijke liefde. We danken jullie – dat jullie hier in deze tijd zijn – in jullie positie, en op deze wijze als kanalen handelen. Ieder van jullie is van onmetelijke waarde – meer dan wat je kunt denken – wat wij in woorden niet kunnen uitdrukken. We houden van jullie. We zijn de Familieleden van Sirius – jullie Zusters en Broeders uit de Sterren. 
In Liefde, Vreugde en Eenheid …..  Shogun Amona.

Vertaling: Winny  

Tuesday, January 20, 2015

Michael Ellegion: Droom op 15 januari 2015

Michael Ellegion:  Droom op 15 januari 2015
Bron: van Michael Ellegion (?)                                                                     


Prachtige, Machtig Visioen Bevestigt Nadering van RV/GCR = de Huidige Wereld her-setting / RV = Her-Evaluatie – Deel dit met Iedereen die je Kent!        

GCR/RV  =  GCR = Global Current Reset       RV = Revaluation
door Michael Ellegion

 Ik moet een heel krachtig en prachtig Visioen delen dat ik de laatste nacht had. (donderdag 15 januari 2015) terwijl mijn partner Laura en ik mediteerden met een ander stel, nauwe vrienden van ons. Ik voel dat dit visioen bedoeld was, door God en de Hogere Licht Krachten om te bevestigen dat de GCR/RV (de huidige setting van deze wereld en haar her-evaluatie) inderdaad op het punt staat te gebeuren en om dit met iedereen te delen.
De “Wetenschap van Manifestatie” is als er genoeg mensen zijn die zich van iets prachtigs en Bekrachtigends voor het bewustzijn van de planeet bewust zijn en zij focussen zich daarop, persoonlijk en collectief. Dit helpt “toe te voegen aan het collectieve planetaire kwantum bewustzijn stuwend veld” dat rond de Aarde is en helpt bij de uiteindelijke Manifestatie.
Ik heb geweten dat de GCR/RV(dus de her-evaluatie) op een bepaald moment zou gebeuren in de nabije toekomst en ben zeer voorzichtig geweest met speculeren over hoe dichtbij het was of op welke datum of in welk tijdsframe het zou gebeuren. Alleen God weet dat. We hebben allemaal zoveel datums en tijden zien komen en gaan. De GCR/RV wordt achter de schermen definitief gepland door de Hogere Licht Krachten en wat Cobra noemt het “Planetaire Bevrijdings Team”, door de Goede Jongens in de krijgsmacht die (wel) namens de Aardse mensheid werken.
Ik heb geweten sedert de vroege jaren 70, direct nadat ik had gekeken naar “The Sting”(film met Paul Newman en Robert Redford) dat het Ashtar Command was betrokken bij wat Ashtar noemde een “Kosmische Sting Operatie” tegen de cabal/illuminati. Dit moest over een aantal jaren en decades uitspelen totdat dit uiteindelijk zou resulteren in dat onze sterren familie in staat was om de mensen van de Aarde te helpen zich los te scheuren uit de negatieve krachten die de mensheid aan het beheersen waren. De Mensheid zal bevrijd worden uit de “economische dienst” om een eerlijk en positief “wereldwijd economisch stelsel” te hebben die het huidige fiat federale reserve stelsel vervangt. Als toevoeging is er een krachtige verschuiving geweest in het planetaire bewustzijn en om voldoende van de massa bevolking  klaar te hebben  om hun welzijn en overvloed te beheren. Dit staat de Bewakers van Aarde’s mensheid, die aan de leiding zijn van de distributie van fondsen en die triljoenen tonnen goud en andere kostbare metalen vertegenwoordigen, om de nieuwe valuta te zullen steunen om de oude los te laten.
In mijn visioen vannacht, zag ik veelvoudige beelden van recente vergaderingen bij de Chinese Draken Ouderen. Ik zweefde boven hen toen zij de laatste besluiten namen om de fondsen vrij te geven die grote rijkdom vertegenwoordigen welke zijn opgeslagen in honderden geheime ondergrondse grotten en opslag faciliteiten.
Ik had een sterk gevoel dat wat ik zag in de laatste paar dagen was gebeurd, of het gebeurde op dat moment waarop ik mijn visioen beleefde.
Wat ik zag was dat de meeste van deze ondergrondse grotten of caverns die onze schat bevatten die “energetisch en vibrationeel” verbonden waren aan bepaalde kristallen en andere unieke alchemie elementen die verbonden waren aan het “planetaire kristal rooster stelsel.” Dit systeem registreert en triggers een soort van “Harmonisch Frequentie Alarm.” Ik hoorde dit duidelijk in mijn visioen. Dit klonk duidelijk voor de eerste keer sedert het was ingesteld eeuwen geleden, het trillingsniveau van Aarde’s menselijk bewustzijn. De fondsen die deze enorme ondergrondse grotten vertegenwoordigden konden niet aan de planeet worden vrijgelaten totdat het bewustzijn niveau was omhoog gegaan en een dergelijk niveau had bereikt wat duidelijk de ontwaakte bereidwilligheid demonstreerde van de mensheid. Deze moest hoog genoeg omhoog gaan, samen met het grootste deel van de cabal die nu wordt verwijderd en/of geneutraliseerd wordt, zodat de grote sommen rijkdom, of liever ‘valuta’ die deze fondsen vertegenwoordigen, ten slotte aan de wereld konden worden vrijgegeven. Totdat  dit specifieke niveau was bereikt was het onmogelijk voor die fondsen om te worden vrijgegeven en beschikbaar te zijn. Het is uiteindelijk lang, na eonen van tijd, dat de Draken Familie van Ouderen ten slotte de fondsen toestaat beschikbaar te worden.
De vorige nacht zag ik, hoorde ik en ervoer ik het “Harmonische Frequentie combinatie slot”, dat werd geactiveerd via het kristal rooster stelsel. In mijn visioen zag ik prachtige, iridescerende(kleurrijke) en briljante Regenboog kleuren. Energielijnen en patronen die zich vormden boven de Aarde tot diep in de grond (“Zo Boven, Zo Beneden”) waar de grotten van rijkdom liggen opgeslagen. Ik hoorde prachtige harmonische “Hemelse Muziek uit de Sferen”, geluiden schoten uit over de hele plek, die voor mij werden gemanifesteerd om te zien, als een krachtige Bevestiging van dit zelden en geschiedenis makend moment. Aarde’s mensheid had inderdaad het over alles heen vibrationele bewustzijnsmoment bereikt dat nodig was voor de Goddelijke Creatie, zodat de fondsen konden worden vrijgegeven en overgebracht naar iedereen die financiële hulp nodig had en fondsen voor menselijke en milieu projecten.
De specifieke kleur patronen en frequentietonen die ik zag en ondergronds beleefde terwijl deze specifieke kristallen werden geactiveerd, voor de eerste keer in de geschiedenis, leken aardig op en plaatje dat Cobra deelde in zijn recente e-mail. Het bevatte een opmerkelijke foto die in New Mexico werd gemaakt en zeldzame regenboog patronen en vormen die zich in de lucht boven de planeet lieten zien. Zie hieronder de aangehechte email van Cobra. Wat ik zag en beleefde, was een ondergronds fenomeen, maar die zich ook direct boven de planeet afspeelde. Ik zag ook belangrijke Raadsvergaderingen aan de gang, van de Elders die spraken en discussieerden en besloten om de fondsen nu aan de wereld vrij te geven.
Ik was overweldigd door de betekenis van wat ik beleefde en zag, van de belangrijkheid om dit met iedereen die ik ken, te delen.
Mensen zijn Ontwaakt op massaal niveau en kijken door de valse vlag leugens heen en zij Bekrachtigen nu zichzelf om meer verantwoordelijkheid te nemen en ze komen te samen op planetaire schaal in solidariteit. Mensen werden geïnspireerd om organisaties en bewegingen te creëren zoals de National Liberty Alliance en de Common Law Grand Juries die nu in alle 50 staten bestaan. NationalLibertyAlliance.org . Binnenkort zal de Common Law Grand Juries de corrupte admiraliteitshoven vervangen. De Common Law Grand Jurie Box overtroeft de stem box. Onze gecombineerde inspanningen en massaal Ontwaken heeft niet alleen deze Activatie toegestaan, maar heeft een collectief Kosmisch Bevel door Hogere Autoriteit gegeven via onze “Kosmische Uitgebreide Families” om en meer en meer achter de schermen tussenbeide te komen. We hebben het toneel voorbereid niet alleen voor de voor de deur staande GCR/RV maar ook voor Disclosure(Onthulling) gevolgd door een open Eerste Contact met onze Sterren Families.
Zoals altijd “Houd je ogen op de Hemelen gericht”, terwijl we wachten op deze komende Gebeurtenissen in de wereld. Veel zegeningen aan jullie allen, en een eind aan de economische slavernij, terwijl we ons voorbereiden om deze Imminente Onbeperkt-Welzijn-Overvloed vieren!
Namaste      Michael   MichaelEllegion.com      206-235-8402


 
 

Cobra Update 1-12-15… “The Return of Light”    “De Terugkeer van Licht”  12 januari 2015 door Cobra, een update.

[Cobra] zegt: de verschijning van Komeet Lovejoy betekent symbolisch dat liefde en vreugde het dualiteitsbewustzijn en de duisternis transformeren die oorspronkelijk kwamen uit het Orion stelsel.  Alle duisternis zal in de Ene worden geabsorbeerd.
“YRFT gaf me een update voor iedereen. Ik vroeg haar naar de regenbogen in de wolken die iedereen had gezien en ik postte foto’s op het internet.  Ik kreeg de vorige week zelf ook een foto van die regenboog wolken. Ze zei: De regenbogen staan op het punt klaar te staan voor de grote show.”
—————————————————
The Return of Light     De Terugkeer van het Licht
Ondanks alle chaos, valse vlaggen en het gevecht tussen diverse Lichtkrijgers en Lichtwerkers is het tijd om dingen in perspectief te plaatsen. We gaan een doorbraak fase in en het Licht keert terug naar planeet Aarde.
Er zijn veel tekenen aan de hemelen die de terugkeer naar het Licht aankondigen.
Komeet Lovejoy is nu naast Orion aan het voorbijgaan, duidelijk zichtbaar aan de avondlucht.
dit betekent symbolisch dat liefde en vreugde het dualiteitsbewustzijn en het duister transformeren die oorspronkelijk komen uit het stelsel van Orion. Alle duisternis zal door de Ene worden geabsorbeerd.


enkele dagen geleden was er een verbazend fenomeen zichtbaar in New Mexico:Deze prachtige foto laat Parry bogen zien, een ZonnePilaar, een parhelion, een halo en nog vier soorten verschillende bogen, die allemaal zelden atmosferische optische fenomenen op zichzelf zijn, en die verschenen allemaal tegelijkertijd.
Ook waren dit weekend in Duitsland en Zwitserland prachtige gekleurde wolken zichtbaar:
Je kunt meer ervan zien hier:     http://spaceweathergallery.com/
De Doorbraak is dichtbij!   

Vertaling: Winny  

Sunday, January 11, 2015

31.12.2014 Het Diamanten Pad: Het Nieuwe Creatieve Avontuur van Liefde en Overvloed in 2015.


Het Diamanten Pad: Het Nieuwe Creatieve Avontuur van Liefde en Overvloed in 2015.                            (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)
Aartsengel Michaël via Celia Fenn                gepost op 31 dec. 2014                       

Op deze eerste dag van het jaar 2015 stappen jullie in een nieuw begin en in een nieuw avontuur op Planeet Aarde. 2014 werd door velen beleefd als een moeilijk en chaotisch jaar met persoonlijke uitdagingen voor velen van jullie. Maar, Geliefde Familie van Licht, het was ook het jaar waarin de poorten en portalen van Magische Overvloed en Creativiteit aan de Aarde werden verankerd. De problemen die jullie onder ogen zagen hielpen jullie om echt in je kracht te staan en om de Schepper te zijn van jullie eigen Werkelijkheid. Dit is de essentie van een Multi-Dimensionale Meester van Licht.
In het jaar 2015, zal jullie de gelegenheid worden geboden om je vaardigheden en vermogens te ontwikkelen zoals de krachtige Diamanten Licht energieën die verdere versnelling creëren van bewustzijn en verdere activeringen van de DNA codes voor spirituele en stoffelijke evoluties. We noemen deze nieuwe Tijd Spiraal: het Diamanten Pad, en op dit pad zullen jullie de kracht van Oneindige Liefde en Medeleven ontdekken. Jullie zullen je kracht van binnen ontdekken in de Galactische en Kosmische energieën en jullie zullen dit focussen in de schepping van een liefdevolle en harmonische werkelijkheid als je op het Diamanten Pad reist als multi-dimensionale Meesters en Scheppers.
 De energieën van het jaar 2015
Geliefde Familie van Licht, er zullen drie 
 zeer krachtige momenten komen van Verandering en Transformatie in 2015.
De eerste zal zijn in maart en april van 2015 en die zullen worden geïnitieerd in de tijd van de Equinox. In deze tijd zal de Aarde een Totale Zonne Eclips beleven die een gelegenheid voor de Planeet zal bieden om weg te schuiven van dualistische confrontatie en agressie en naar een meer gebalanceerde en harmonieuze staat van collectief samen-bestaan. Voor degenen van jullie die zich geopend hebben naar een staat van hoger bewustzijn en die Meesters worden van Manifestatie, zal dit het moment zijn om de energieën vast te houden van Innerlijke Vrede, Harmonie en Liefde en om je te focussen op de Schepping van een Werkelijkheid van Harmonie en Overvloed op Aarde. Jullie zullen het vermogen hebben om de creatieve magie van de Zesde Dimensie aan te wenden en om te helpen bij het manifesteren van een nieuwe werkelijkheid. (winny: In zuid-Limburg is er een Equinox bijeenkomst, buiten,  op de Heikop in Brunssum op 20 maart om 18:30 u. Graag wel aanmelden, website www.stralendetoekomst.nl )
Er zal ook een Totale Maan Eclips zijn op 4 april en de periode tussen 20 maart en 4 april zal veel verschuivingen en veranderingen zien op Aarde, die de weg openen voor nieuwe vormen en nieuwe creaties. Die veranderingen zullen worden gevoeld op individuele en collectieve niveaus. We vragen jullie om door deze veranderingen niet te worden geïntimideerd, Geliefde Mensen, maar om het focus van Liefde en Creativiteit vast te houden die de gelegenheid vast pakken om je te verbinden met de nieuwe Tijdslijn Energie van 2015 en om Overvloed en Harmonie te creëren, liever dan bij te dragen aan de lagere tijdslijn-energieën van conflict en chaos.
Het Tweede krachtige moment zal zijn bij het Planetaire Nieuwe Jaar vanaf 26 juli tot aan 12 augustus en zal de energieën inhouden van de Leeuwen Poort (Lion’s Gate)als een steunpunt van evolutionaire en creatieve progressie. Het hoogtepunt zal zijn op 8 augustus bij de 8/8/8 TijdsPoort. De Kosmische Energieën die door de Lion’s Gate gaan zullen de nieuwe hogere energieën verveelvoudigen en gelegenheden scheppen voor velen om nieuwe projecten te beginnen of om op een nieuw carrière pad te stappen die meer in verbinding zal staan met hun herziene missie en bedoeling op Aarde. In deze tijd zullen de Hogere Raden van de Galaxy, in verbinding met de Zonne Raad en de Aarde Raden, veel nieuwe energie vortexen initiëren of tijdslijnen die manifestatie zullen toestaan van de Nieuwe Werkelijkheid en de stoffelijke vorm.  Deze projecten zullen de weg voorbereiden voor de krachtig initiaties van 2016 en 2017. Het avontuur van het Diamanten Pad is zeker op weg/onderweg! Degenen van jullie die klaar zijn zullen naar voren stappen op dit nieuwe pad van versneld bewustzijn en gelegenheid.
Het Derde krachtige moment zal zijn bij de september Equinox, die op de 23ste valt in september. In deze maand zullen er ook een Gedeeltelijke Zonne Eclips zijn op de 13 september, en een Totale Maan Eclips op 28 september. De thema’s van deze krachtige veranderingen zullen een voortzetting zijn van de nieuwe energieën van hoger bewustzijn die geïnitieerd werden bij de maart Equinox en de Eclipsen. Er zal ook een verdere gelegenheid zijn om het Diamanten Licht van Harmonie te verankeren, van Vrede en Overvloed en om een Nieuwe Werkelijkheid te creëren.
Dit zal een opwindende en uitdagende tijd zijn, maar ook gevuld met nieuwe gelegenheden. Opnieuw, we vragen dat jullie je focussen op deze gelegenheden om jezelf te bekrachtigen als Meester van Licht en Creativiteit, en om te helpen bij het gronden van de Nieuwe Werkelijkheid voor Planeet Aarde in het Menselijke Collectieve Bewustzijnsrooster zodat die vorm op de materiële laag kan volgen. Deze tweeweken periode zal rijk aan gelegenheden zijn om te werken met Wezens van Licht en uit de Engel Rijken, en ook de Magische Elementale energieën om deze magische en wonderbaarlijke Nieuwe Werkelijkheid te verankeren.


Het Diamanten Pad:  Hoger Bewustzijn en een Hogere Frequentie Werkelijkheid.

Geliefde Familie van Licht, het hoger bewustzijn en de hogere frequentie van Zijn noemen wij het Diamanten Pad. Het is de frequentie die de zesde dimensie verankert en jullie volledig je multi-dimensionale wezen laat beleven.

In deze fase veranker je de zesde dimensie van de elementale Magie, en Wonderen zullen je tussen dimensies laten gaan zonder ongerustheid of verlies van evenwicht. Als je gecentreerd bent in een diepe zin van Innerlijke Vrede en Creatief Medeleven, dan zul je in staat zijn om de lagere frequenties te beleven met die innerlijke kracht en sterkte en zonder het verlies van de innerlijke verbinding en zin van richting.  Je zult in staat zijn om in de vijfde, de vierde en derde dimensionale energieën te avontureren zonder nadelige effecten.

Natuurlijk, Geliefde Mensen, als je je bevindt op een missie of op een avontuur in de drie dimensionale dichtheid, en omgeven worden door dualiteit, conflict en chaos, zul je weten hoe je je centrum in je hart kunt vinden, grond jezelf in de Aarde en volg de leiding van je Hoger Zelf en Spirit en de Oneindige Creatieve Wijsheid van de Goddelijke Creatieve Intelligentie. En weet, Geliefden, dat je, gewoon door een daad van magische keuze, in staat zult zijn terug te keren naar de hogere dimensies van bewustzijn.

Hoe is dit mogelijk, kun je vragen? Nou, je moet veilig stellen dat je goed verbonden bent aan je Magisch Hoger Zelf. Je moet de Magische Tuin van Innerlijke Vrede, Sereniteit, Vreugde, Vrede, Liefde en Overvloed cultiveren. Terwijl je die innerlijke tuin schept, zal dit zich ook in je buitenste wereld manifesteren als een Heilige Ruimte die je persoonlijke frequentie of Energie Signatuur zal verankeren en zal weerspiegelen op Aarde.

Jullie persoonlijke Heilige Ruimte zal ook je Energie Signatuur doorgeven en zal beginnen uit te wisselen met en de buitenste wereld om jullie heen vorm geven, terwijl jullie een multi-dimensionale ruimte op Planeet Aarde openen!  Geliefde Mensen, de Aarde zelf is over blij om opnieuw met Wezens van Licht te dansen en te spelen in veel dimensies.

Dus, Geliefden, het Diamanten Pad is jullie doorgang naar Multi-Dimensionale lichtheid en avontuur. Jullie worden scheppers van werkelijkheden, initiators van tijdslijnen en mede scheppers van planetair bewustzijn in de hogere frequenties. Jullie zullen aan vertrouwen winnen om op de Galactische golven te rijden en zullen frequenties verschuiven in creatieve avonturen van licht. En jullie zullen leren hoe je licht en energie manifesteert in de vorm terwijl jullie een Nieuwe Werkelijkheid creëren.


Vertaling: Winny  

Tuesday, January 6, 2015

Shogun Amona - Petitie


Dit vraagt Shogun Amona:

Liefste familie,

Er gebeuren in deze dagen veel dingen – op dit moment is er een petitie die ik graag met jullie wil delen en ik denk dat die heel belangrijk is betreffende het ‘onthullingsproces’. Het is een petition petitie aan het Vaticaan en aan paus Fransiscus en die roept onthulling op, alle niveaus…

Door deze petitie hebben wij het plan om de wereldwijde vrijheidsnetwerken bijeen te brengen (zoals de thrive beweging (de film), internationale exopolitiek, vredesbewegingen…)

Dus het zou geweldig zijn als je dit kunt verspreiden door jullie groep om vertalingen te krijgen voor elk land en dat je het op jullie sites publiceren … samen kunnen wij dit doen … met diepe liefde en devotie … 

Shogun.

(winny: Na de handtekening wordt geld gevraagd maar daar hoef je niet aan mee te doen. Gewoon alleen maar tekenen is voldoende. )


Vertaling: Winny  

Friday, January 2, 2015

16.11.2014 Alleen maar een gewoon wonderThe LIGHT Center


    Love . Imagination . Growth . Healing . True Identity.
 
 Home     Articles and Visits    Reviews     Membership       4 Keys        Blog      Contact


city of light

ALLEEN MAAR EEN GEWOON WONDER! 


Genii City of Licht Ambassade bezoek op 16 nov. 2014

Eerdere ingang… Pastor Joel Osteen zegt aardig vaak dat …”God Alles Kan Doen” en ook om “GROOT te Dromen!”

Terwijl ik klaar sta om de City of Light(Lichtstad) weer binnen te gaan via mijn innerlijke meditatie doorgang, zie ik mezelf naar een nu zeer bekende stadspoort lopen die me naar de Ambassade van Vrede voert van waaruit ik alle leiding voor de Stad zelf krijg. Dit is echt een groot stuk van mijn leven geweest, al vele jaren, dus is het best bekend terwijl ik glimlach en me dat herinner. Ik ga door deze 5 lagen wonder van technisch vakmanschap met de stille turbo, die licht verzamelt en uitzendt voor iedereen zodat ze er naartoe worden ingetrokken, terwijl dit echt niets minder kan zijn dan God in actie, waar ik over heb gesproken.

Mijn Gids La-Luke komt naar me toe en eens te meer lopen we door het Ontspannings Park en naar de wielloze witte trolley die ons snel zoeft naar de nu bekende Ambassade van Vrede en ons dan door de achterdeur naar binnen brengt. We stappen dan het toneel op met Ooo-lon die wacht op onze komst. Ooo-lon is zo’n lief, wijs Licht Wezen en ik voel me gezegend om van hem te leren en te rapporteren door deze bezoekjes.

Genii: Het is goed om u weer te zien. Waar zijn de normale toehoorders?

Ooo-lon: Welkom, Dame van Licht. We zullen even van elkaar genieten … goed!
G: Ja, net zo, dank u.

O: Oh, die zijn druk bezig in deze laatste momenten, met wat jullie zouden noemen het ‘opknappen’ voor de City presentatie in jullie wereld.

G: Ja, de aankondiging dat deze City zou verschijnen in de Kerst-tijd dit jaar was een verrassing. Is het zo? 

O: Waarom zou je verteld worden over een dergelijke manifestatie als dat niet zo was? Heb je dit niet zo vaak gevraagd toen er geen datum kon worden gegeven … ja, natuurlijk! Als je dit bevestigd wilt zien, dit is het! De meest populaire vraag is geweest ‘wanneer’? Nou, daar is het… Gelukkige Feestdagen.

G: Geweldig! Vertel me meer. Wat moet ik doen als voorbereiding vanaf nu verder?
O: We hebben gesproken over veel veranderingen die snel gaan plaatsvinden. Voor degenen die ge-licht-linkt werden via jouw 4 Sleutels voor Licht sessies, die zijn klaar om degenen te helpen die geen kennis hebben dat deze City mogelijk was (om uit de lucht, of bij verrassing) te verschijnen zoals jullie zouden zeggen, en die zouden geschokt kunnen zijn of vol ongeloof dat iets van een dergelijke grootte was gebeurd. Zij met die licht verbinding zijn voorbereid om dit vast te houden en te helpen, omdat zij eruit zien als Licht Leiders.

Mensen zullen van over de hele planeet komen, omdat de komst van deze City, al eeuwen nu, werd voorspeld en nu gebeurt. In deze Heilige tijd van jullie jaar, komen de zegeningen die eraan verbonden zijn door de healingstechnologie die erbij is gebruikt en die voor iedereen is, niet alleen maar voor een select aantal van diverse godsdiensten en andere geloven.

Het is tijd voor de wereld van jullie planeet om liefde healingen te ontvangen dat jullie boek ‘Something is Coming’  (Er Komt Iets Aan) heeft voorspeld. Genii, lieve, die tijd is nu… de plek is de City van Licht en ieder is welkom. Niemand hoeft in een hoger niveau van spirituele ontwikkeling te zijn om deze manifestatie te kunnen zien, loop er alleen maar binnen en wordt genezen.

De nieuwe kinderen die naar deze planeet komen zullen een best ander leven hebben dan jullie hadden. Liefde zal de plaatsen vullen omdat zij de ‘nieuwe liefde’ binnen brengen die niemand uitsluit of ze nu kind of volwassene zijn. Duisternis zal geen plaats meer hebben om je in te verbergen op weg naar je eigen vernietiging welke  hebzucht en oorlogen van ieder soort, inhouden. Alle denken wordt geheeld, of die nu wel of niet bekend is, omdat dit vreselijke belachelijke gedrag wordt verbannen om nooit meer terug te keren.

Nu dan, bereid je voor als de Sint Nicolaas van liefde en geschenken als een sprankelende City van Liefde en Licht. Het zal een tijd zijn om je te verblijden! Jij bent inderdaad de boodschapper van belangrijke informatie geweest. Liefde is de motivatie die je in deze City van Licht heeft gebracht die gevuld is met liefde voor de Schepper en de geliefde Dr. Bill die is vertrokken en dit avontuur begon op jouw pad van weten. Alles was en is echt correct.”

G: Dit is een tocht geweest.

O: Je bedoelt de trolleys?

G: Ja, die zijn ook fijn, maar ik spreek over al die toegelaten bezoekjes eerder.

O: Lieve, kijk naar alle belangen die mogelijk zijn geworden zoals de boodschappen die jij ontving van zo velen die gezien of gevoeld hebben dat er iets stond aan te komen, zoals een Licht City, of iets dergelijks.

Terwijl de gevoelens stromen en mensen open zijn om die te ontvangen, hebben zij inderdaad de boodschap opgevangen via hun eigen weten of visie. Ben jij niet de visionaire van een beter leven dat nodig is? Natuurlijk! Dus met deze eerste City van Licht, zullen meer steden komen met diverse tussenpozen, zoals je verteld is.

Er zullen er dertien komen rond de planeet die healen via licht, omdat het de golf van de toekomst is die begint met de eerste City. Haar technologie zal zich rond de wereld verspreiden en die healingswijzen makkelijker laten gebeuren. Zelfs nu hebben sommigen ermee gewerkt op jouw planeet, omdat de oude pijnlijke wijzen zichzelf zullen verbannen. De opwinding van de Healings van het Heilige Licht zal hun plaats innemen… begrijp je?

G: Ja, ik ben ook blootgesteld aan dergelijke licht healingswijzen.

O: Dus dan, de City van Licht staat op het punt om te verschijnen in het stoffelijke. Voor de eerste keer ooit op jullie planeet! Geniet van je vakantie want dit is een geschenk van God en niemand zal ooit hetzelfde zijn, alleen maar beter.

Wij hier in de Ambassade en jij hebben honderden Licht Wezens gezien van uit het hele kosmische Universum die samen hebben gesteld wat jullie bijna gaan beleven en zoals je zegt, Gelukkig Kerstfeest of Gelukkige Feestdagen, jullie zijn allen een in de ogen van God en inderdaad, er komt iets in het zicht. Verheug je, het is God in actie!

( Ik ben best sprakeloos op dat moment en behalve dat ik dank je zeg tegen Ooo-lon en aan iedereen die de grootste show op deze aarde ooit voortbrengt en ooit heeft gezien. Tranen van vreugde stromen met deze zegening mee wat ik zoveel jaren heb mogen beleven.)
G: Dank u.
(Ik geef een grote omhelzing aan La-Luke en zeg goedendag terwijl hij naar voren komt en me uit dit stille gebouw leidt. Inderdaad zal dit best een inzicht geven door in de stof terug te keren, met zoveel herinneringen die nog actief zijn. We zijn terug bij de poort als ik good bye zeg tegen mijn City Gids, en net zo snel ben ik weer thuis en wacht ik op het volgende… dat kan alleen maar LIEFDE zijn. )

Over 50 of Genii's visits to the City of Light and messages she has received in the Embassy of Peace Headquarters are included in her book SOMETHING'S COMING! Universal Cities of Light, Love and Healing

Click Here for some more examples of recent visits.
http://www.ultimatedestinyuniversity.org/SLC/PIN%20CEB%20SOMETHINGS%20COMING%20FRONT%20COVER.jpg
Click Here for Healing Modules in the Cities of Light January 13, 2013

Click Here for references to Disclosure in SOMETHING'S COMING!

Click Here for Information on Structured Water and the Cities of Light
 
Bron: http://www.sedonalightcenter.org/ordinary-miracle.htm

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Donations to support the work of the non-profit Light Center
are welcome and help pay for scholarships, digitizing the
original cassette tapes and general operating support.
Thank You!
Bovenkant formulier
https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif
Onderkant formulier
 The Sedona Light Center Blog Site http://sedonacityoflight.wordpress.com
Privacy  Statement       © 2009-2014 The Light Center. All rights reserved.       Contact       

Thursday, January 1, 2015

Nedeerlands -- 27.12.2014 God heeft een Beloofd Land

Something's Coming“God heeft een Beloofd Land!”


Licht Stad Ambassade Bezoekt zaterdag 27 december 2014
City of Light Embassy Visit Saturday December 27, 2014

Genii …. Het gebied rond de poort van de City of Light is nogal leeg, zoals gewoonlijk zijn er ziljoenen(‘tig’ zeggen wij) mensen die wachten om naar binnen te gaan. Dat doet me denken aan een boordevol Disneyland. Door de poort glippend, ging ik met mijn City Gids, La-Luke, zoals we al zo vaak in al die jaren deze plek van wonder bezocht hebben.

La-uke: “Welkom terug, Lady van het Licht. Kom, we gaan naar de Ambassade van vrede waar je wordt verwacht.”

Hij pakte mijn hand en we gingen door het Ontspannings Park en naar een van de wielloze, bestuurloze City trolley-bussen die ons bij de achter ingang neerzette. We zijn dan binnen wat verwonderlijk geen toehoorders heeft, daar honderden Universele Wezens gewoonlijk al de vele stoelen bezetten in deze massale arena. Interessant!

Terwijl ik de eerste en voornaamste Meester Universeel Wezen Ooo-lon zie, duw ik de gordijnen aan de kant. Dit lijkt ’n een-op-een gesprek en hij maant mij om een zetel naast hem te pakken op voor-gereserveerde stoelen.
Glimlachend zegt hij: “Welkom terug. Het lijkt alsof je druk omhoog gaat wat betreft het tijd-slot van deze City verschijning.”

Genii: “Mensen van over de hele planeet nemen contact met me op voor informatie omdat mij gezegd werd dat deze december de tijd was waarop deze City zou gaan verschijnen. Ik heb hier geen antwoord op voor hen.”

Ooo-lon: “Lieve Mens, ten eerste ben je helemaal niet verantwoordelijk voor de verschijning van de City. Jij bent de heilige boodschapper, maar deze maand is nog niet voorbij. Ten tweede, kan er worden aangekondigd dat bepaald belangrijke erbij horende technologie wordt toegevoegd.

“Terwijl deze stad in jullie 3de Dimensie tijd komt, moet alles volmaakt zijn en klaar om naar jullie dimensie van zien te verschuiven. In het gebied van de kracht, genaamd Sedona,  Arizona, waar jij woont, werken wij intens met jullie vortexen wier kracht van moment tot moment toeneemt.
Er werd gerapporteerd dat vreemde lichten werden gezien. Ja, dat is allemaal deel van de verandering van de verheffing, dus wees niet verbaasd op iets ongewoons dat je ziet vanaf dit moment. Deze City/Stad zit aardig op het spoor om te worden afgeleverd. Om uit te leggen zou het als een nieuw thuis zijn wat gecheckt wordt voordat iemand er kan binnengaan. Alle elektrische verbindingen moeten passen bij dat thuis. En net zo is het dat de Stad op een veel groter schaal is. Het is ongewoon om zeker ervan te zijn. En nooit eerder gezien op deze planeet, dus aanpassingen moeten worden gemaakt. Begrijp je?”

Genii:”Ja, een beetje meer tijd is nodig om te checken voor de voltooiing.”

Ooo-lon: “Ja, is het moeilijk om te wachten op een wonder van dit soort om te verschijnen? Lieve, je hebt mensen geadviseerd dat de City er aan komt! Dat is niet veranderd, alleen de timing maar een beetje. Geduld is wel nodig waarvan we vinden dat de meeste mensen daar maar weinig van hebben maar dat is het wel waard voor de perfectie die gewenst wordt.”

G: “Mensen zijn opgewonden, net als ik, om ten slotte resultaten te zien.”

O: “Inderdaad, het is goed om gelukkig en verwachtingsvol te zijn maar om door dit te weten ook geduld en rust te hebben. Er komt veel goddelijk goed naar jullie planeet. Wij hier willen dat net zo graag als jullie dat doen en misschien nog meer, omdat dit Gods geschenk is.

Jullie is verteld dat dit de Tweede Komst is die al zo lang geleden is beloofd en in waarheid is dit zo. De Christus van het Licht heeft de City van Wonderen voorbereid voor jullie planeet en die moet worden opgetild. Om dat alleen al te doen zou een wonder kosten, maar jullie kunnen het niet zelf doen voor het niveau dat het moet zijn zoals eerder gezegd. Dit Gods Wonder heeft een belangrijk werk te doen, en zal dat ook.
Jullie hebben een zeer bekende pastor, Joël Osteen, die begrijpt dat God alles kan doen! Door dit te zeggen, heeft dat jullie ver gebracht in je aankondiging van de City. God heeft een beloofd land voor jullie, een plek van meer dan voldoende! Let op wat hij in dit plaatje brengt, want hij is best correct! Op een moment van wonderen, speelt tijd geen rol. Dus vertel degenen die vragen ‘wanneer’, dat als alles klaar is, het zal gebeuren. Jullie en ik weten dit als feit, geen fictie. Dus nu dan, is dit een beetje hulp?”

G: “Ja”.

O: “Goed! Rapporteer dan dat alles in actie is, net zoals de gezegende SaLuSa dat heeft verteld. Jullie staan allen op het punt om een enorme sprong in het licht te maken, dat is waar! Sta ons toe om het op deze manier te doen, want liefde zit erbij ingesloten. Ga terug naar je mensen en rapporteer dat alles in orde is en dat ze inderdaad zullen zien dat Gods wonder voltooid is en ook wordt afgeleverd.  Goede tijden zijn op weg met hemelse dank, ook aan de Galactische Federatie voor hun nauwgezette ondersteuning.”

G: “Dank u, ik zal dit doorgeven en licht en liefde zenden aan alle Universele verenigde Wezens die van zo ver weg komen om onze healing en heelheid te steunen.”

En hiermee stonden we op en werd ik omhelsd. Toen ik me omkeerde zag ik nu het volle gehoord dat naar me terug wuifde terwijl de hele scene gewoon verdween. Voltooiing!
En nu wil mijn kleine Pomeraanse puppy mijn aandacht.
Dus Licht zal hij zijn! ”

   Bron:  http://goldenageofgaia.com/2015/01/01/city-of-light-update-via-genii-townsend-december-27-2014-god-has-a-promised-land/                                              

(Titel na gesproken door Pastor Joel Osteen)

Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html