Labels

Friday, December 19, 2014

Arcturische Transmissie naar de Aarde – Deel 1

Arcturische Transmissie naar de Aarde – Deel 1Beste Roemrijke Gasten en Wezens van de Aarde,
Welkom bij onze spontane doorgeving naar de Aarde. Voor deze transmissie hebben wij de eer om toehoorders te hebben uit verschillende dimensies en tijdslijnen die zich bij ons voegen. We zeggen “wezens” omdat deze transmissie naar jullie toekomt via licht codes die mensen, dieren en planeten kunnen absorberen in hun bewustzijn om een “kennen/weten” van de informatie te accepteren.

Ieder van jullie zal deze informatie ontvangen volgens jullie soort, vorm en bewustzijn. Ja, jullie aardse planten-koninkrijk is zeer levend en verlangend om al onze doorgevingen te accepteren. We zullen onze boodschap beginnen door jullie iets te vertellen over licht zodat je makkelijker onze lichttaal kunnen vertalen in de taal van onze huidige grond/basis uitdrukking.

Licht bestaat in eenheden die fotonen worden genoemd. Fotonen hebben geen dichtheid en geen lading zodat ze verder dan de beperking van “tijd” kunnen reizen. En daarom is het voornaamste component van licht in feite tijdloos daar we met jullie spreken via de Licht Taal. Daar jullie stoffelijke vorm myriaden fotonen heeft, maar ook protonen, die ook met meer dan de snelheid van licht reizen, zijn jullie in-geboren wezens van licht die in een aardse schil zijn verborgen.

Daarom bestaan de hogere frequenties van jullie multidimensionaal bewustzijn en veel van jullie aardse voertuig buiten de tijd. Jullie hogere frequenties van “ZELF” resoneren meer dan het hologram van de derde dimensionale Aarde. Met andere woorden, grote componenten van jullie stoffelijke vorm zijn niet beperkt tot de derde dimensionale Aarde.
Jullie aardse voertuig bevat de lagere frequenties van je bewustzijn, maar ook grote kwantiteiten emoties die op angst zijn gebaseerd. Deze emoties verlagen je bewustzijn naar de frequentie van overleving. En als je in de overlevingsmode/wijze zit, wordt je voertuig gevuld met adrenaline, die nog meer je bewustzijn verlaagt in de basis werkelijkheid van vechten of vluchten.

Daarom willen wij ons ‘away team’ (het team dat onderweg is)er aan laten denken dat als je van de Aarde wilt wegvluchten dat niet overeenstemmend is met jullie ingeboren onvoorwaardelijke liefde, maar een afwijking van jullie angst. En dus stellen we voor dat jullie je aandacht niet richten op het bevechten van het duister of door het weglopen naar een betere plek. Focus je in plaats hiervan op de gelukzaligheid die uit het gevoel van onvoorwaardelijke liefde stroomt.

Jullie gedachten komen uit je hersenen, maar jullie emoties stijgen op vanuit je lichaam. Veel mensen hebben gezegd dat emoties niet kunnen worden beheerst, en dat is waar als je een op vrees gebaseerde ervaring beleeft. Maar als je je eenmaal herinnert om onvoorwaardelijke liefde te sturen naar iedere uitdaging en ‘stressvolle’ situatie, zul je je meester worden van je emoties.
        
        

Ons hele Universum gaat in een hoger octaaf van werkelijkheid.
Als je je kunt oefenen voor dit gebeuren door de frequentie van je persoonlijke
vorm omhoog te brengen, zullen jullie beter en intenser appreciëren hoe moeilijk
dit is voor een gehele planeet, Zonnestelsel, Galaxy en Plaatselijk Universum 
om naar een hogere octaaf van Licht te transmuteren.Het is jullie staat van bewustzijn die je keuzes van waarneming bepalen. Als je in een lagere staat van bewustzijn zit, doordringt vrees heel gemakkelijk je gedachten om een nog grotere angst te creëren. Dan zoek je eerder de oorzaak van je vrees dan je innerlijke oplossing van onvoorwaardelijke liefde. 
Aan de andere kant, als je leeft vanuit je kern wordt je het licht van je eigen Centrale Zon en je myriaden fotonen maken je lichaam een Galaxy van licht. Elk atoom in je lichaam dient als een Zon met myriaden planeten die er omheen gaan. Als je aan jezelf denkt op deze manier, is het niet een grote sprong van vertrouwen om je te realiseren dat je een wezen van licht bent.
Je hoeft geen lichtlichaam te creëren of zelfs in een lichtlichaam te flitsen. In plaats hiervan omhels je gewoon het feit dat je ingeboren ZELF licht is, die in de materie werd ingebed (spirit/licht in de materie/vorm) zodat je de derde dimensionale frequentie van werkelijkheid kunt ervaren.
Je kunt zeggen: “Als ik een Meester ben, waarom zou ik dan zo’n lage frequentie voertuig nodig hebben?” Er zijn twee antwoorden op deze vraag. Ten eerste namen jullie, de leden van ons Away Team, een stoffelijk lichaam aan om je innig te verbinden met onze dierbare vriendin Gaia die gereed staat om in Haar Lichtlichaam te transmuteren.
Ten tweede nam je vorm aan als een repetitie. Ons gehele Universum gaat in een hoger octaaf van werkelijkheid over. Als je kunt oefenen voor dit gebeuren door de frequentie van je persoonlijke vorm omhoog te brengen, zul je beter begrijpen en intens waarderen hoe moeilijk dit is voor een gehele planeet, Zonnestelsel, Galaxy en Plaatselijk Universum om in een hoger octaaf van licht te transmuteren.
Sommigen van onze ascenderende mensen denken nog steeds dat als ze dit zeer sterk proberen, of ze immens goed zijn, enorm geduldig zijn en buitengewoon geduld hebben, dat ze “kunnen” gaan ascenderen. In dit denken wordt ascentie een beloning voor het zijn van een “goed mens”. Jullie hebben geen beloning nodig want jullie zijn al opgestegen.
Jullie kwamen deze keer niet naar de Aarde om te evolueren. In plaats hiervan gingen jullie enorm je ZELF ‘verbasteren’, zodat jullie een staat van bewustzijn konden handhaven dat laag genoeg was om een drie dimensionale vorm te bewonen en om door een buitengewoon lange tijd heen te gaan om te groeien. Door de inspanningen van degenen die NU volwassenen zijn, zijn veel kinderen in staat om de uitgebreide talenten van hun ware ZELF te onthullen op een zeer jonge leeftijd.
Deze “kinderen” hebben vermogens waarvoor volwassenen tientallen jaren nodig hadden om er meester van te worden. Dit komt omdat JULLIE, degenen die geboren werden in de tijden van diepe duisternis en wrede werkelijkheden, je bewustzijn voldoende hebben verbreed om een levend portaal van licht te worden. Als dit levend portaal is jullie hogere bewustzijn in staat geweest om, in je vorm, licht te accepteren van de Zon en zelfs van de Centrale  Zon.        
Daarna hebben jullie dat licht in de planeet gegrond om dat met Gaia te delen. Een foton van licht verlaat de oppervlakte van een zon of ster en reist door de ruimte om je vorm te bereiken op het moment dat de foton de ster verliet en het moment dat het in verbinding kwam met je lichaam. Er is GEEN tijd verstreken omdat de fotonen buiten de beperking van tijd reizen.
We weten dat dit concept moeilijk is voor jullie 3D hersenen om te bevatten, maar die hersenen is slechts een illusie in de matrix van de derde dimensionale werkelijkheid die jullie heden dragen. Jullie 3D brein kan instant reizen niet bevatten. Daarom creëert het een scenario waarin er tijd is. In de stoffelijke wereld, kost het “tijd” om door ruimte te reizen. Daarom is waar jullie naar toe gaan gescheiden/apart van waar je begon.
Op deze manier is het dat drie dimensionale polariteiten worden gevormd. Een grote polariteit in jullie stoffelijke wereld is de polariteit van goed en slecht. Deze “tegengesteldheden” lijken polariteiten te zijn omdat het oneindige en het tijdloze “er tussen in” van dit spectrum niet waarneembaar is voor jullie drie dimensionale bewustzijn.
De kern die het centrum is van “er tussen in”, resoneert op een frequentie die vaak onzichtbaar is voor je drie dimensionale waarnemingen en de lagere frequentieranden van het spectrum lijken voor je drie dimensionale waarnemingen de enige werkelijkheid te zijn. Aldus, schijnen de lagere frequentie randen van een spectrum van gedachten, emoties, objecten en concepten aparte polariteiten te zijn.
Terwijl je aardse bewustzijn doorgaat om zich terug te verruimen naar je ingeboren multidimensionale bewustzijn, zul je meer en meer van het “er tussen in” beginnen te ervaren. In feite, nemen de miljarden fotonen in je aarde voertuig ALLES waar in het- ertussen-in. Dit er-tussenin wordt gezien als het HIER en NU.
Via je in- en uit-ademing wissel je constant je fotonen uit met ieder schijnbaar apart ander wezen op jullie schijnbare drie dimensionale planeet. Maar als je gevuld bent met tijdloze fotonen, en je lichaam is gemaakt van dezelfde elementen als je planeet, dan is Aarde ook gevuld met tijdloze fotonen.
Daarom heeft je schijnbare drie dimensionale Aarde een enorm element waarin diens fotonen onmiddellijk krachtig tegen andere frequenties van licht slaan die constant de “tijd” doordringen van het tijdloze NU. Op deze wijze wordt jullie drie dimensionale werkelijkheid intens beïnvloed door de hogere frequentie werkelijkheden die resoneren met het “er tussen-in” van je waarneming.
Terwijl je bewustzijn zich versnelt verder dan de drie dimensionale matrix, zullen jullie beginnen om ook je ervaring van tijd beginnen los te laten. Het is dan waarop jullie zullen je beginnen te herinneren dat tijd en ruimte feitelijk aspecten zijn van hetzelfde drie dimensionale mechanisme. In de hogere dimensies van de werkelijkheid, is de “tijd” altijd NU en de “ruimte” is altijd HIER.
De tijd drukt zich zelf achtereenvolgens uit in de lagere werelden, en ruimte wordt alleen ervaren als het tijd neemt om erdoor heen te reizen. Als jullie eenmaal vrij van de illusie zijn van tijd, is jullie bewustzijn vrij van de 3D matrix en kan je bewuste waarneming zich uitbreiden inclusief naar de hogere dimensionale werkelijkheden.
Deze verbreding van bewustzijn helpt je te herinneren dat tijd en ruimte gebeuren via je bewustzijn door de mechanismen van innerlijke en uiterlijke pulsen van materie naar anti materie (zoals in een zwart gat) en antimaterie in materie (zoals in een wit gat). Begrijpen jullie hoe JULLIE een portaal zijn?
Deze innerlijke en uiterlijke stroom overlappen elkaar op het punt waarin ruimte en tijd elkaar ontmoeten in de stroom van de ENE van de vijfde dimensie en meer dan dat. Als jullie eenmaal deze ervaring hebben via jullie vijf dimensionale bewustzijn, ook al draag je een aarde voertuig, zullen de beperkingen van de 3D matrix geen betekenis meer voor je hebben.
Als jullie bewust de constante instroom en uitstroom ervaren van tijd en ruimte die door je huidige aardevoertuig gaan, breidt jullie bewustzijn zich uit om je ware Multidimensionale ZELF te omhelzen.
Leven en dood nemen dan de betekenis aan van geboorte/in het lichaam en dood/uit het lichaam, maar het “lichaam” is een van jullie vele parallelle, alternatieve of hoger dimensionale lichamen. In feite hebben velen van jullie die deze boodschap ontvangen uitstroom gevoelens dat je aan het sterven bent, of dat enorme elementen van je leven voltooid zijn. Tegelijkertijd hebben jullie instroom ervaringen om op een of andere manier te worden herboren.
Wat er gebeurt is dat de componenten van je leven die niet te accepteren zijn of niet te tolereren zijn voor de frequentie van je hogere staten van bewustzijn naar buiten stromen zodat ze niet langer jullie hogere dimensionale waarnemingen beperken. Met de uitstroom/dood van die beperkingen breidt je bewustzijn zich uit om de instroom/geboorte van nieuwe concepten, waarnemingen en ervaringen in je dagelijkse leven te accepteren.
Als je bewustzijn naar binnen is gericht, kun je de instroom die je hebt toegestaan in jullie werkelijkheid, waarnemen. Dan, tijdens je naar buiten gerichte staten van bewustzijn kun je waarnemen welke je naar de wereld uitzendt. Met andere woorden, je bent niet alleen de ontvanger van de instroom en uitstroom. Je bent ook de bron.
Als bron en kern van je galaxy, kun je het best begrijpen hoe ruimte en tijd in een grote kosmische zee stromen. Verleden, heden en toekomst drijven in die zee als uitdrukkingen van het NU die je kunt accepteren of wegwerpen als jullie waarnemingen van werkelijkheid. Elke mogelijkheid voor elke uitdrukking van je ZELF drijft in het HIER en NU van deze Kosmische Zee.
De zaak van jullie vorm en antimaterie van jullie bewustzijn wisselen met elkaar uit en vermengen zich onderling als spirit in materie en met de terugkeer van de materie naar zuivere spirit. In jullie galaxy zijn vele sterren. Sommigen van die sterren zijn klaar om in je leven uit te springen/blinken, terwijl andere sterren in het proces van geboorte zitten.
Jullie bewustzijn heeft vastgezeten in de 3D matrix van de vorm en al myriaden levenslang. NU wil die zich terug verbreden naar zijn ware thuis van een multidimensionaal lichtlichaam. We sluiten onze transmissies voor vandaag af zodat je deze informatie in je persoonlijke en planetaire vorm kunnen integreren.
We zullen spoedig terugkeren om deze transmissie voort te zetten. We stellen voor dat je woorden laat stromen in de kosmische zee van je grote Multidimensionale ZELF.
Tot dan zenden we jullie onvoorwaardelijke liefde.

The Arcturians

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html