Labels

Friday, November 7, 2014

28.10.2014 Steve Beckow met ‘n Uur van een Engel met AE Michaël: Ontsteking is het Beseffen dat Jij Liefde bent.

Steve Beckow met ‘n Uur van een Engel met AE Michaël: Ontsteking is het Beseffen dat Jij Liefde bent.
Gepost op 2 november door Steve Beckow.   
Zoals altijd dank aan Ellen voor onze transcriptie.

Een Uur met een Engel op 28 okt. 2014
Graham Dewyea:  Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Nieuwe Jij: Opduiken in de Schittering van het Harts Bewustzijn van de Mensheid. Bij haar zit Steve Beckow, stichter van de Gouden Periode van Gaia en schrijver van het Bouwen van Nova Aarde: Naar een Wereld die voor Iedereen werkt.
Vandaag is onze gast Aartsengel Michaël. Over naar jou, Steve.
Steve Beckow: Dank je zeer, Graham. En wij zenden uit vanuit Seattle, waar ik een prachtig bezoek had met veel, veel Lichtwerkers waar we vandaag over praten met Aartsengel Michaël.
Linda, hoe is het met jou? Herstel je al van Lake Tahoe, hoop ik?
Linda Dillon: Het is een heel interessant herstel. En dit jaar denk ik dat de intensiteit van de voorbereiding en de eigenlijke samenkomst, niet alleen in de stof maar ook met onze familie over de hele wereld, en zeker onze ongeziene familie, uitdagend zijn geweest.
Ik zei wat eerder tegen Graham, in voorbereiding voor vandaag dat deze ochtend de eerste dag is dat ik me wat achter voelde. En het is nu de 28ste. Dus het zijn een goeie drie weken geweest. En de conversatie over eenheid en heilige vereniging en partnerschap en wat dit betekent, gaat gewoon door. In feite, wat dan ook, die is groeiende en wordt intenser. En ik denk deels door wat jij en Kathleen gedaan hebben., Steve, neemt letterlijk die energie en draagt dat als het ware verder, omdat je hier en daar naar toe gaat…
Steve: Absoluut.
Linda: …en een gemeenschap van mensen ingaat.
Steve: Absoluut. We zien dat als een directe groei van Lake Tahoe om dat naar de lichtwerkers door te dragen vanaf de West Kust.
Linda: En dat is echt geweldig. En ik ben blij te zeggen, denk ik, zo vroeg op deze morgen, voor degenen die deel waren van die vergadering in Lake Tahoe, de liefdesstroom, de levensstroom, na veel uren van horten en stoten zullen we op de website van de Raad van Liefde dat beschikbaar hebben voor mensen om er naar te kijken en dat weer in te vangen. (op te nemen) Dus dat is goed nieuws.
Steve: Zeer goed.
Linda: Yeah, maar dank je om er naar te vragen. Het gaat goed met me, dank je.
Steve: Nou, ik ben blij dat te horen. Nou, waarom laten we jou je niet ontspannen en de transitie maken en dan verwelkomen we Aartsengel Michaël.
Linda: Dat klinkt als een plannetje.
------------------------------------------------------
Aartsengel Michaël:  Gegroet, ik ben Michaël,
Steve: Gegroet, Lord.
AEM: Aartsengel van Vrede, strijder van liefde, brenger van nieuws. En welkom aan jou, welkom aan ieder van jullie, lichtwerkers, liefde-houders, vrienden, partners, bondgenoten, welkom. Welkom mijn geliefde familie.
En ik groet jullie zodanig dat jullie je dit herinneren en dat jullie je bij ons voegen in deze groei van familie, van eenheid, van gemeenschap, van zijn.
Ja, de Moeder heeft jullie gewezen, en begon kort te spreken over deze tijd van inertie/traagheid, over deze pauze tijd, een stiltepunt, om te ‘worden’ en om samen te gaan met de energie van iedereen om te scheppen, om mede te scheppen, niet alleen om het plan van de Moeder voort te brengen, het universele plan, het planetaire plan, maar ook het plan van jullie harten.
Want dit kan niet en het is niet uit te sluiten voor iemand. Deze tijd van samengaan, deze tijd van ascentie, deze tijd om verder te gaan vanuit dit stiltepunt van eenheid, is nu. Het is niet een jaar verder vanaf nu, en jullie weten ook dat het ook niet het vorig jaar was. Maar het zit in jullie veld.
En wat bedoelen wij daarmee? Dat het geactiveerd is en actief is, niet louter in wat jullie denken als je hart is, niet louter je hartchakra, maar jullie hartsbewustzijn, die massief is. Het is aanwezig in jullie hele uitgebreide veld. Jullie scheppen en brengen voort wat je hart en jullie ziel eisen door te ademhalen.
Steve: Nu ik weet dat een deel van jullie vragen voor mij is, nou, ik voel dit, beste Lord, maar hoe kan het dat ik dat niet kan zien.
AEM: Nou, jullie zullen dat en doen dat, en jullie  moeten daarmee beginnen, of mee doorgaan, om hier op verschillende manieren naar te kijken. We zullen hier vandaag veel naar kijken, Maar ik weet ook, beste vrienden dat het een maan-jaar is geweest sedert we voor het laatst spraken. En dus keer ik me tot jullie en zeg, alsjeblieft, begin met jullie vragen.
Steve: Okay, Lord. Dank u zeer.
Een van de onderwerpen waar we graag over wilden praten vandaag is duurzaamheid/houdbaarheid. We hebben op en neer gereisd door de West Kust van Amerika en we hebben zoveel moeilijkheden gezien in de vorm van dakloosheid in steden, lege winkels, mensen die om geld staan te vragen, op de straat.
En hierbij hebben we van lichtwerkers gehoord die zich staande houden, wachtend op de Reval (de Opwaardering). Dat is [een verslag van de straat, maar ook krijgt de ‘Hope Chest’ e-mails van mensen die zeggen dat ze over twee weken geen dak meer boven hun hoofd hebben, over een maand, wat dan ook, en wij hebben geen geld om hen te helpen.  En nu word ik heel eerlijk en zeg dat wij op onze blog niet, op dit moment, voldoende donaties krijgen om onze minimum maandelijkse onkosten uitgaven te bekostigen. Dus zitten we echt zelf op een kritiek punt.
En mijn vraag is, wat zijn de plannen van het Gezelschap van de Hemel om aan de behoeften van zoveel mensen te voldoen die zo erg lijden, in deze wachttijd voor het grote gebeuren? En ik bedoel dit heel specifiek. Ik vraag niet om een algemene kijk of een gesprek of over strategieën voor een lange tijd. Hoe moeten wij allen zulke moeilijke tijden overleven die nooit schijnen te eindigen en die ons allemaal dreigen te doen omvallen?
AEM: We zullen buitengewoon rechtdoor zee zijn en kan ik zeggen, ronduit in dit gesprek …
Steve:  Alstublieft.
AEM: … omdat dit werkelijk is waar jullie om vragen.
Steve: Ja, zo is het.
AEM: Laten we beginnen. En jullie, velen van jullie willen niet alles graag horen wat ik moet zeggen. Maar desondanks, zal ik trouw blijven aan het principe en aan de enige werkelijkheid van waarheid die ik naar voren breng voor jou en voor iedereen.
En ik bedoel niet, noch zal ik, op geen manier, afwijzen wat jullie zeggen wat de moeilijkheden zijn voor velen, want het maakt niet uit of je in de straten van Californië of van Calcutta bedelt. Het punt is dat jullie in ernstige tijden zijn en niets hebben. Dus is er een gradatie waarover wij ook spreken.
Maar laten we bij het begin beginnen, vooral richtend op wat jullie denken dat spiritueel of esoterisch is. Hoe denken jullie dat wij, die jullie het Gezelschap van de Hemel noemen, onszelf kracht geven? Nou, zeggen jullie, dat doet er niet toe, want jullie zijn directe scheppers en er is niets dat je niet direct kunt voortbrengen. En wat ik tegen jullie zeg is dat dit niet precies waar is. Laat me dit uitleggen, en dan zullen we zeer ronduit en zeer praktisch zijn.
Wij houden onszelf in stand door te eten, te drinken, hoe je daar ook over kunt denken, door onszelf te vullen met liefde, voortdurend, niet een of twee of drie keer waar jullie van denken dat eettijden zijn per dag, maar door ons voortdurend te vullen met liefde, door de essentie van de Moeder in ons te vullen, door de essentie van elk fibertje van het universum in en door ons te laten stromen. En dat is een gratis uitwisseling. Let op wat ik zeg. Die uitwisseling van energie, van liefde, is een voortdurende, vrije uitwisseling.
Nu, manifesteert dit wat we nodig hebben om ons in stand te houden? Ja, dat doet het zeker. En het universum heeft miljarden en miljarden van wat jullie denken dat jaren zijn. Vertaalt dit onmiddellijk in wat onze harten, individueel als je er op die manier over wilt denken, of collectief, willen scheppen? Ja, in termen van duurzaamheid; niet noodzakelijk in termen van wat jullie als stoffelijke werkelijkheid zouden zien. 
De enige reden waarom ik dit noem is dat jullie spreken over de onmogelijkheid om vooruit te komen op een stoffelijke manier. Jullie spirituele waarheden, jullie aankleven, jullie ijverig zijn is buiten kwestie. Dus daar gaan we niet eens op in.
Maar ik kan, in dit heilige partnerschap dat wij, en als ik “wij” zeg bedoel ik wij allen in het Gezelschap van de Hemel en in de Raad van Liefde en in de mensheid, gevormd hebben, hoe lang is het geleden dat we gewerkt hebben, in elke zin van dat woord, om vrede te verankeren en om vrede te brengen op planeet Gaia, en voor nog meer daarbuiten? Het is geweest, denk je misschien, een paar jaren.
Dus denk niet, omdat het een mentaal en een iets emotioneel antwoord is te denken dat alles aan onze zijde er in een oogwenk is. Want wij scheppen en mede-scheppen aan onze zijde op miljarden manieren waar jullie je niet bewust van zijn en zelfs op miljarden manieren op jullie planeet en met ieder van jullie waar jullie je niet bewust van zijn.
En dat hoeven jullie ook niet, want wij willen geen erkenning of zelfs dankbaarheid op een specifieke manier.
Maar waarvan jullie denken dat tastbare resultaten van schepping zijn, die zijn niet altijd stoffelijk duidelijk, in jullie laag of in die van ons. En waarom is dat? Omdat wij ons absoluut verplichten en heilige eden hebben van aanhankelijkheid, om te werken met en in dit partnerschap te zitten met mensen, de koninkrijken, met Gaia, de galaxies, het universum.
Nu, je kunt zeggen dat Gaia en de mensheid is waar de centrale actie is, op dit moment. Dus ik wil daar beginnen, en mijn enige punt om dit naar voren te brengen is dat het absoluut noodzakelijk is om jezelf te ondersteunen. En ik bedoel jullie allemaal. Iedereen die blij luistert  en deze leiding volgt, ieder van jullie die luistert en zo nu en dan de leiding volgt, en de hele planeet die zelfs niet eens mijn stem hoort maar toch de boodschappen ontvangt door deze luchtgolven.
De eerste bron van ondersteuning is liefde. Het is de essentie, het weefsel, de nucleus – het is alles dat jullie zal voeden, je vasthouden, naar schepping voeren, wat je ook wilt.
Dat is mijn enige punt dat ik op het esoterische zal maken.
Nu zeggen jullie: “Wat zal het Gezelschap van de Hemel gaan doen om deze situatie te verlichten?” Wij hebben met jullie gewerkt, met ieder van jullie, niet alleen als collectief, maar met ieder van jullie, om deze nieuwe wereld te scheppen waar het niet gaat om geld, maar het gaat om de eenheid van hart.
Nu zeg je tegen me en ik hoor jullie, ik hoor velen van jullie die vanavond luisteren, zeggen: “Michaël, ik ben er moe van om te horen over de eenheid van hart. Ik heb geld nodig om mijn rekeningen te betalen.” Maar als ik tegen jullie zeg dat de eenheid van hart, de eenheid met het zelf met het zelf, met ons, met elkaar is, dit is jullie spirituele bankrekening. En de Moeder blijft jullie vertellen dat als je je focust op het ontastbare, dan volgt het tastbare, dat is in overeenstemming niet met enige gemaakte wensen, maar met de universele wet.
Als jullie gedrag, als jullie daden, als jullie gedachten in verbinding zijn, niet alleen met ons maar met liefde en met elkaar die echt liefde-houders zijn en lichtwerkers, dan volgt er wat jullie denken, wat ondersteuning is, tastbare ondersteuning. En jullie zeggen: “Maar Michaël, we hebben al zo lang gewacht en we hebben op onze nagels gebeten dat het sneller ging. Er is niets meer te doen, of op te bijten.” Maar dat is niet zo.
Nu, jullie hebben enorme spirituele valuta die jullie verdiend hebben, niet louter in dit leven, maar in vele, vele bestanen, op Gaia en ver daarbuiten. Nou, hoe wordt dit vertaald? Ten eerste zouden jullie niet zijn gekomen, niet in deze tijd van zo’n dramatische verandering, verschuiving, ascentie, revolutie – om dit wat er op jullie planeet plaats vindt.
Nee, het is niet bedoeld om een bloederige revolutie te zijn, het is bedoeld om een vredige, liefdevolle revolutie te worden. Het zuivere feit dat jullie op de planeet zijn, is het stoffelijke bewijs van jullie vermogen om deze onderneming te voltooien. Is het makkelijk geweest? In niemands dromen.
Laten we ons nu op iets praktisch richten. En laten we ook zeggen dat ieder mens in deze [evolutionaire] beweging, vanaf de bedelaar in Calcutta tot aan de miljonair in Wall Street, een rol heeft. Nu sommigen vervullen die, sommigen niet. Sommigen vervullen die via wat we een negatieve impuls konden noemen. Dat is een geheel andere situatie. Wat jullie tegen mij zeggen is: “Hoe gaan we nu verder als we niet alleen geen geld meer hebben, maar als we ons gebroken (ontwricht) voelen. Hoe gaan we verder als we ons, in het tastbare rijk, niet voelen ondersteund?”  Hoe gaan jullie niet verder?
Nu zal ik praktijk oefeningen geven, maar ik wil dat jullie hiermee even bij me gaan zitten. Hoe gaan jullie niet verder? Willen jullie, mijn broeders en zusters in deze tijd de planeet verlaten? Er is heel veel sociale veroordeling, maar er is een variëteit van manieren waarin je bestaat, zoals jullie goed weten. En jullie moeten weten, als dat je keuze en je besluit het is, dat je altijd thuis wordt verwelkomd met open armen. Want dat is echt de enige manier om niet door te gaan.
En wij zullen jullie zeker niet aanmoedigen om dat te doen omdat jullie op de eind/finishlijn staan. En jullie hart zou gebroken zijn als je de verwezenlijking zou missen, het komen tot een vervulling van waar jullie zo ijverig voor hebben gewerkt.
Maar niettemin, dat is de vraag, omdat jullie tegen me zeggen: “Michaël, dit is allemaal larie. Dit is allemaal ‘pie in the sky’(luchtkasteel) en er is geen reden voor me om op dit pad door te gaan. Er is geen reden voor me om het te geloven,” denken jullie echt of geloven jullie, lief hart, dat we ergens naar toe gaan? Dat we zouden ophouden om jullie te ondersteunen, om van jullie te houden, om je toe te juichen, ja, om jullie te koesteren? Dat zal nooit gebeuren, niet in dit of in een volgend leven.
En jullie kennis, niet louter wat je geloofde in de oude rijken, maar jullie weten en het verankeren van niet mijn waarheid, niet de waarheid van de Moeder, maar van jullie waarheid, is al zo substantieel dat zelfs als je zou zeggen: “Ik doe dit niet meer,” het nog steeds in jullie zou zitten en jullie leidend licht zou zijn.
Nou, als je wilt – en voor velen van jullie is dit een verstandige keuze – om je energieën opnieuw te sturen in wat je stoffelijk kan ondersteunen, dan zullen we natuurlijk ook doorgaan om jullie te ondersteunen. En jullie moeten dit begrijpen.
Wij spreken niet louter over de blog, we spreken niet alleen over de InLight Radio, we spreken niet alleen over de vele, vele spirituele situaties, focus, blogs, sites enz.. die er in deze situatie zijn.
Jullie denken dat wij ons daar niet bewust van zijn? Als je jullie energieën opnieuw zouden willen uitvinden, om ze te hersturen en waar jullie ze naar toe willen sturen, dan natuurlijk zullen we helpen. En ja, voor sommigen van jullie kan dit heel radicaal zijn. Maar laten we een zijwaartse sprong maken. We zijn blij om deze conversatie te hebben.
In families, in menselijke families – niet de intergalactische – in menselijke families – en dat is wat dit is – is het gesprek over geld en financiën vaak het meest moeilijk en het meest lastige en een oorzaak van scheiding in veel, veel gevallen, veel te veel gevallen, dus is het ook belangrijk dat als familie, voor een tussenbeide komst, dat deze  conversaties – tussen jullie en met ons – plaats vindt.
Jullie, jullie allemaal tegen wie ik vanavond spreek, hebben gezegd: “Waar is het gebeuren? Waar is die Reval/Opwaardering? Waar is het geld?” En we zijn doorgegaan en zullen doorgaan om te zeggen dat het feitelijk op jullie drempel ligt, maar we zullen ook ronduit zijn en heel duidelijk. Het is dichterbij dan jullie denken, maar er zijn nog velen die ook aannemen dat dit een diametriek tegengestelde positie is.
Aan de ene kant is er een geloofsstelsel dat denkt dat het een privilege of een geboorterecht is wat overvloed is en aan de andere kant is er nog steeds een geloof in het “Ik ben het niet waard,” of “Ik ben nog niet helemaal klaar.”
Nu, ik zeg niet dat dit door velen gebeurt die meer vooruit denken of meer spiritueel afgestemd zijn. Maar er zijn velen, velen bij betrokken. En het maakt niet uit of je nu spreekt van een her-waardering of over een loterij of een geschenk of geld dat op je rekening wordt gestort. Er is die incomplete relatie, en interpersoonlijke relatie met wat jullie denken dat geld is en ondersteuning.
Jullie willen dat geld aan je gegeven wordt, en dat is precies… het doet er niet toe of je erover denkt als een salaris of een geschenk of een winnen of een herwaardering van valuta, het is nog steeds altijd geld dat je wordt gegeven.
Maar er is ook dit voorbehoud dat je zegt; “Nou, we willen dat het op een spirituele manier komt en op schone wijze.” We konden het niet meer van harte eens zijn met je dat fondsen, ondanks hoe je er naar kijkt, dat dit via bloedvergieten komt of door wanorde of tragedie of oneerlijkheid dat is niet de manier om gelijkheid op Nova Aarde te bereiken.
Maar door die wens naar schone valuta in het stoffelijke rijk, omdat jullie spirituele valuta natuurlijk altijd schoon zijn, heeft jullie wens naar schone valuta in het stoffelijke rijk je ook gevoerd naar plekken waarvan je zegt: “Nou, we zullen ons niet bezighouden met X omdat die niet zuiver is voor wat wij willen.” Er is een wens, om omgangstaal te gebruiken, om je handen niet vuil te maken. 
Maar als je bezig bent met, of dit esoterisch, energetisch is, en helend werk doet, je vredeswerk doet, als je bezig bent met hen die je geobserveerd hebt, niet beoordeeld, maar geobserveerd of onderscheiden hebt maar misschien niet zo netjes als je zou willen, als je je met hen bezig houdt, stroom je hen ook totaal in met licht en energie van de meest houdbare bron in het universum, en dat is liefde.
En als je dat doet, ben je ook in de positie om te ontvangen. Die uitwisseling is niet bedoeld om beperkend te zijn. Die is bedoeld om een vrije stroom van bronnen van ieder soort te zijn door de gehele planeet en daarbuiten.
Jullie broeders en zusters van de sterren, waar jullie ongerust op wachten, zijn buitengewoon druk geweest, niet alleen met het beheersen van tussenbeide komsten in wat jullie denken bij wat oorlog is, of bloedige terroristische activiteiten, ze zijn ook zeer betrokken geweest om systemen te helpen aan te passen achter de scenes van ongelijkheid, niet vanuit een plek van oordeel maar gewoon vanuit een plek om praktisch te zijn.
Nu, laten we ook praten over hen die aan het wachten zijn – of opnieuw het voor een baan is, voor een woonplaats is, voor een RV,(?) voor een geschenk, het maakt niet uit, voor hen zijn er pakketten, en die pakketten zijn zeer vast verbonden aan wat je gelooft, en dit geloof in beperking en gebrek is best aanwezig.
Is dit zoals het was? Nee. En hoe meer jullie je in de hogere rijken verankeren, hoe verder in hogere dimensies, hoe meer jullie door ascentie portalen vliegen, hoe meer  jullie claimen om je in jullie inter dimensionaliteit te verankeren, hoe makkelijker dit wordt.
Maar er zijn velen die zeggen: “Ik wil dit geld ontvangen… ik wil hier mee ophouden, ik wil me terugtrekken, ik wil investeren in EXXON, of in AT&T omdat die geweldige returns (terug-betalingen) hebben.” Als jullie je onze conversatie herinneren aan het begin van dit gesprek, was dat over investeren – en velen van jullie lichtwerkers, beste Steve, hebben schitterende ideeën …
Steve: Right. Juist.
AEM: … dus we hoeven dit niet te zeggen, maar het idee is om niet te investeren in het soort systeem dat jullie op de eerste plaats op je knieën bracht.
Als het nodig is, omdat jullie denken dat dit nodig is, ga naar buiten en krijg een soort van betaald werk, doe dat dan, wetend dat je de volheid van je ware houdbaarheid naar die werkplek brengt, dat jullie je haasten langs de verschuiving.
Nu, er is een houding bij velen dat de ondersteuning van de spirituele jacht de baan is van iemand anders, en dat is gewoon niet waar. En je blog, laat me meer dan duidelijk hierover zijn, onze blog is er een perfect voorbeeld van.
Jullie hebben vergoten – en velen hebben vergoten – hun bloed, zweet en tranen, hun levenskracht, hun bronnen, praktisch emotioneel, stoffelijk, spiritueel, in deze onderneming. En er is enige prachtige ondersteuning geweest, en daar zijn we zeer dankbaar voor.
Maar waarom valt dit aan iemand anders toe? Ik, Uriël, Jophiël, Gabriëlle, de Moeder, de legioenen engelen, denken jullie niet dat we zeer sterk velen geduwd en bemoedigd hebben om dit soort ondernemingen te ondersteunen? De Moeder heeft gezegd dat zij veel heeft te zeggen tegen de wereld. Nou, namens haar hebben wij veel te zeggen, te delen, te vieren, mee  door te lopen, te scheppen en te mede-scheppen met de mensheid.
We hebben, zullen we zeggen, de lezers en supporters dringend bemoedigd omdat velen  denken – en dit is een mentaal proces – : ‘dat ik niet in die prettige, overvloedige situatie zit waarbij ik een dollar of drie kan bijdragen, dus dat zal ik niet doen. Ik waardeer dat. Ik houd van die informatie. Het steunt me. Dit houdt me gezond, maar ik kan op dit moment niks doneren omdat ik arm ben, omdat ik krap zit.´
En daarin zit de persoonlijke ontkenning om deel te nemen, van eigendomsrecht, om een vitaal orgaan te zijn in dit levende, ademhalende wezen. En of dat nu in deze blog is dat  jullie en ik geformeerd hebben of anderen dat bewonderenswaard is, er is de zin van : “Ik wil het aan iemand anders overlaten,” of er is de zin van: “Als ik mijn herwaardering krijg of winsten of geschenken krijg, dan zal ik geven.”
Dat is geen actie die in de stroom van geven en ontvangen blijft. Het is een actie die zegt: “Ik ben wanhopig, en ik geloof niet in de stroom. Ik geloof niet dat we de wereld veranderen. Ik geloof niet dat zo’n massale verandering mogelijk is.” Omdat de massa van verandering waar we over spreken, van zo’n grootheid is, dat het niet verstandig is.
Er zijn veel verklaringen, er zijn veel fondsen, als we die zo kunnen noemen – St.Germain, of de erfenis van de Dragon (Draken) familie, of de gewone reorganisatie van financiële stelsels, maar ze kunnen niet uit bloed en oorlog komen. Dus is er veel organisatie geweest, heel veel organisatie, ook achter de schermen waarmee velen niet bekend zijn. Maar als er die ontkenning is, of het zeggen van : “Ik zal geven als ik ontvang,” is dat voldoende om een engel te laten huilen.
Steve: Lord, ik wil u zeker hierom niet laten huilen, of wij belichaamde engelen. Maar voordat ik u de vraag stel – ik heb een aantal vragen feitelijk – maar voordat ik u de volgende vraag stel, wil ik dit zeggen.
Ik weet niet hoe ik dit precies moet zeggen op een manier die duidelijk is, en eerder vriendelijk, maar de donaties aan het blog zijn steeds verder naar beneden gegaan. Ze hebben nu de plek bereikt waarop we niet verder kunnen. We kunnen onze kleinste rekeningen niet betalen.
Dus hebben we een hele korte termijn oplossing nodig, maar we hebben ook een oplossing nodig die verder de toekomst in gaat in plaats van om telkens elke maand naar onze lezers terug te gaan. Het is vervelend voor iedereen die daar bezorgd over is en het schijnt niet te werken. Dus ik wilde dat alleen als verklaring stellen.
Maar de echte vraag is dat we iemand tegenkwamen die we zien als heel goed ingelicht die zei dat er niet zo iets is als een Reval (Opwaardering). Er zal geen Reval zijn. De Reval zou in de handen van Illuminati komen omdat die nog steeds de beheersing hebben over de banking. Is dat waar? Zal er geen Reval zijn? En het tweede deel van de vraag is, zal er geen Reval komen in de heel nabije toekomst?
Als u zou zeggen, oh, ja, er zal wel een Reval zijn die zal komen in – ik overdrijf hier nu even, zeg maar vijf jaar, nou dat is dan niet heel nuttig voor ons die wanhopig zijn. Het spijt me, ik weet dat u zei dat jullie niet wanhopig zouden moeten zijn, maar in veel opzichten zijn veel lichtwerkers wanhopig. Dus, komt er een Reval? Is dat een werkelijkheid? En ten tweede, komt die in de naaste toekomst?
AEM: Het antwoord op je beide vragen is ja. En waarom neem je aan dat alle banking en alle werk dat wordt gedaan door mensen, voor mensen, met mensen, met de engelen rijken, met de legioenen van licht aan wie nog niet enkele van die vragen gericht zijn waarvan je kunt denken als een reorganisatie van Nova Aarde?
Steve: Nou, ja, dat is mijn gedachte ook, maar ik liep in die verklaring dat de Illuminati in feite veel meer in controle zijn van het banking dan we verwachten. Dus de enige persoon waar ik naar toe kan voor een antwoord bent U.
AEM: En als ik tegen je heb gezegd – en ik herhaal dat – als je je verbindt met hen die jij vertrouwt, en die misschien veel bewijs hebben,  die bezig zijn geweest in minder dan ethisch gedrag, die niet vastzitten aan mijn blauwe vlam van waarheid en rechtvaardigheid, dan voel je je alsof je met de duivel danst, dat je iets ondersteunt dat het plan niet ondersteunt. Waar je niet aan denkt is dat je zo’n betekenisvolle kracht hebt, die jij bent, zo gauw als je lichtzwaard daarin gaat, die hele matrix gaat veranderen die zo verwoestend is geweest.
Als die hele zaak – want je weet dat deze conversatie van revaluatie van valuta vele, vele jaren teruggaat in feite, naar de zaak van Japan en Hiroshima en dan Korea, en dan Vietnam, want voor velen was deze bedoeling van dit gehele project niet voor lichtwerkers, beste hart. Potentiële lichtwerkers? Ja. Maar deze was oorspronkelijk voortgebracht om de troepen te ondersteunen, die totaal ziel-verwoest waren door de oorlogsdaad en chaos…
Steve: Right.
AEM: … dat zij de financiële en stoffelijke ondersteuning hadden om een leven te construeren en een gemeenschap die het programma zou veranderen en altijd zou verslaan – het programma ! – van oorlog. Want wat is oorlog? Het is de laagste vibratie, ja, maar het is ook een zeer duistere weg om geld te maken.
Dus als ik vraag om je ermee bezig te houden, en je hebt ons vaak gevraagd, welke bank, welke financiële raadgever, welke advocaat, als wij je vroegen of voorstelden dat je je met die wezens ging bezighouden, wat wij zeggen is dat jullie dan je licht naar die organisaties gaan brengen. Dit is een fundamenteel onderdeel om Nova Aarde te scheppen.
Nu, jij en ik beste Steve, hebben deze conversatie gehad en het zou genoeg moeten zijn om veel engelen te laten huilen als er geen wens of vermogen is, omdat wij niet zeggen dat dit een kritieke manier is om ons platform te ondersteunen – dit is een platform waar we volledig aan hebben deelgenomen en dat is gegroeid, en het is gemorfd, en toen is het weer gegroeid – als er geen hartenwens is voor mensen om aan deel te nemen [door te doneren], dan stuur die naar de leegte.
Ik wil niet jou of iemand van mijn geliefde cirkel van de Gouden Periode van Gaia gijzelen. Ik vraag niet om jezelf in armoe te brengen. Wat ik vraag is het collectief – dat ver voorbij je huidige lezers reikt, overigens – om zich uit te breiden, en om zich misschien te herorganiseren. Ja, ik spreek over de ondersteuning van corporaties die naar jouw site houdbaarheid kan brengen.
Ja, daar zit het verboden woord adverteren. Omdat als mensen niet bereidwillig zijn om jullie te ondersteunen, reik dan naar de diepe zakken die er wel zijn. En wat jullie doen, beste hart, jullie worden niet mede-geopteerd (?). Zij wel.
Steve: [lacht] Dat is heel goed. Misschien kan ik u nog een vraag stellen  voordat we moeten vertrekken. En dat is wat u tegen me hebt gezegd: “Breng je vragen naar me toe, breng je schulden naar me toe,” en ik breng deze vraag naar u, ik heb die disconnectie uitgelegd over 2014 en 2017 en dat we er eerder over spraken door te zeggen dat het licht-lichaam zou worden geactiveerd in 2014 en verlichting in 2017 zou komen. Maar dezelfde bron die ik eerder noemde heeft gezegd, nee, dat is het geval niet. Hoe kan het lichtlichaam worden geactiveerd en verlichting niet gebeuren?
Dus ten eerste, is mijn beschrijving van het verschil tussen 2014 en 2017 juist, en als dat niet zo is, wat is de volgorde van gebeurtenissen dan die we kunnen verwachten om de Ascentie heen?
AEM: Hoeveel engelen dansen op de kop van een speld?
Steve: Miljoenen ! [lacht]
AEM: Dus als er gradaties zijn – en het gaat om gradatie waarover we hebben gesproken – de 2014 hartactivering, het volle bewustzijn van het hartswezen, die is al onderweg.
Betekent dit de volledige activatie van het licht-lichaam? Voor alle bedoelingen en opzetten? Dat is zo. Betekent het dat jullie plotseling een gewone pilaar van licht zijn? Nou, dat zijn jullie altijd al geweest. Dus, betekent het dat je nu kunt zien en begrijpen dat je een pilaar van licht bent? Ja. Betekent het dat er geen – voor sommigen – denk hier over na; niet iedereen is op dezelfde plaats, en dat is vanwege die prachtige trek van de menselijke wil en keuze. Dus er zijn enkele, niet dat ze niet zijn  geactiveerd, maar dat ze die activatie zullen toepassen op een langzamer wijze die prettig voor hen is.
Dus jullie terminologie is volmaakt te accepteren. Het is het collectieve bereiken van het nieuwe platform/plateau, klaar staan voor de volgende ronde van uitbreiding, zeg in 2017. Maar als jullie het vragen, zijn we aan het wachten, de conjunctie/samenstand is nu, niet later.
Steve: Right. Nou, wat dan wat u hebt beschreven als de ignition/ontsteking? Wat is de ontsteking, en ongeveer, gewoon ongeveer, wanneer kan die gebeuren? Is dat in de nabije toekomst, of? .. Wat is de ontsteking?
AEM: Ja, die is het.
Steve: All right.
AEM: De Ontsteking is het gevoel, het besef, het begrijpen – en velen van jullie hebben dat al – dat je liefde bent, dat je totaal in je hartsbewustzijn zit, dat je in blijdschap bent zelfs als er een moeras van chaos om je heen zit, en dat je focus totaal op schepping is gericht van het nieuwe. En het is het omdraaien van een knop, van het collectief.
Steve: Daar is die vreselijke muziek! We zijn uit de tijd gegaan, ongeveer een uur te vroeg! [lacht]  Dank u Lord.
ZEM: Ga met mijn liefde, lief hart.
Steve: Dank u.
AEM: En ga met mijn vertrouwen.
Steve: Dank u.
AEM: Vaarwel.

Steve: Vaarwel. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html