Labels

Saturday, February 11, 2017

NEDERLANDS -- Jenny Schiltz -- Energies are pushing us to go beyondEnergies are pushing us to go beyond

by Jenny Schiltz   10 febr. 2017  Energieën duwen ons om verder te gaan. 3 pag.
De energie komt nu echt binnen. We hebben hemelse gebeurtenissen die de energie helpen opjagen, maar er is meer bij. Er is een enorme duw door deze energie. Het is het testen van ons of we klaar zijn om door te gaan, om het oude programmeren achter ons te laten. Kunnen we voldoende vertrouwen of we het oude kunnen loslaten?
Zoals met alle dingen is deze energie veelvoudig. Er is een component dat nog steeds al ons ‘spul’ opbaggert. Het vraagt ons om echt de manieren te zien waarop we niet van onszelf houden, de wijzen waarmee we onszelf hebben gecompromitteerd en de manieren waarop we onszelf niet hebben geëerd. Voor sommigen zal dit omhoog komen als negatieve gedachten over onszelf, voor anderen zal het uitspelen in de dagelijkse uitwisselingen. Observatie is nodig zodat we kunnen zien wat er wordt getoond zonder het verlies van de emoties ervan. Het opschrijven van je gedachten kan je helpen om de patronen te zien die omhoog bubbelen.
Met alles dat opkomt in het collectief om te worden geheeld, voelen sommigen zich overweldigd door de emoties die rondzweven. Die kunnen heel diep zijn en voelen als een nooit eindigende spelonk als we ons daar in laten gaan. Opnieuw is het belangrijk om te bekijken wat je triggert. Dit kunnen aanwijzingen zijn voor wat nodig is om te worden geheeld in je van je vele incarnaties, op deze planeet en op andere.
Deze energie vraagt ook of we de noodzaak nog voelen om je voor anderen op te offeren, om een martelaar te zijn. Dit houdt in om je zelf niet in blijdschap te laten zijn. Begrijp dat dit het opofferen van het oude voorbeeld is, we hoeven niets op te offeren om in onze kracht te staan. Het is het begrijpen dat wij de schepper zijn van onze eigen werkelijkheid en door onze werkelijkheid te bemeesteren helpen we anderen om hetzelfde te doen met dat van hen. Wat we moeten onthouden is dat elke persoon precies beleeft wat ze voor hun zielengroei nodig hebben. Dit betekent niet dat we geen medeleven moeten hebben of helpen kunnen waar het nodig is, maar het betekent wel dat we niet onszelf moeten opofferen om dat te doen. Er is een reden dat ze families vertellen in een laag, dat bij een gebeurtenis met problemen, de ouder eerst hun masker op moet zetten. Een weggevallen ouder zal niet in staat zijn om hun kinderen te helpen. Dit is net zo belangrijk als je een leven leidt van dienst.
 Maar zelfs door al dit intense werk wat we doen is er een lucht/air van opwinding. Ideeën stromen binnen als de energie ons toestaat om uit de universele stroom te tappen. Merk op welke gedachten opkomen, de ideeën en hoe je je daarover voelt. Brengen ze opwinding? Als dat zo is, dan is dat wat je volgt. Dit laat ons ook een kijkje nemen in dingen waar we ons nu op richten en te peilen of ze hetzelfde niveau van opwinding brengen.
Stoffelijk krijgen we enorme opwaarderingen. De Schumann resonantie rijst voortdurend en alles moet er zich bij aanpassen. De Schumann frequenties zijn de vibratie van de aarde en als die omhoog gaan, dan moet ook alle leven op aarde dat. Ik moest heel stil zijn in de laatste paar dagen. Velen beleven kou, griepachtige symptomen en intense lichamelijke pijnen. Ik nam kortgeleden een anti stopmiddel die mijn lichaam een lus stuurde en dat liet me zien dat mijn opwaarderende lichaam nog gevoeliger wordt, Wat eerst schijnt te werken kan dat niet misschien niet langer meer en hoe we dingen bepalen kan ook veranderen. Onze taak is het om in de stroom te gaan en je nergens aan vast te zetten.
Uitputting is gewoon, maar rust kan net zo druk zijn. Dromen en lucide dromen zijn gewoon. Die kunnen soorten dromen opruimen of het kunnen bezoeken zijn. Sommigen rapporteren nieuwe uitwisselingen en het worden getoond van nieuwe plekken terwijl je in meditatie bent of in dromen. Laat jezelf tappen uit de hogere rijken en onderzoek die. Het is ook een volmaakte tijd om je te verbinden met het hogere kristallijnen rooster dat rond de aarde zit. Als je je met het rooster verbindt en het rooster laat instromen met liefde, dan helpt dit om dat in je wezen te verankeren.
Gun jezelf de tijd die je nodig hebt om te rusten, te helen en integreer alles dat je bent. Wij worden getest en de trainingswielen zijn eraf/uit. Kunnen we diep in onszelf kijken, zien wat er moet worden geheeld en doe je dat met liefde? Kunnen we alles om ons heen liefhebben zelfs als we verbaasd staan bij de onbewuste daden van anderen? Kunnen we onszelf eerst zetten, begrijpend dat we niet het oude voorbeeld hoeven te herscheppen van opoffering? Kunnen we ons losbreken van alle beperkingen die we denken dat er bestaan? Door het praten met mijn hoogste aspect zei ze me zo duidelijk dat de enige beperkingen die er bestaan in de beperking zitten van mijn voorstelling. Dat liet mij me realiseren dat zelfs als ik me zelf laat scheppen en dromen van wat er kan gebeuren, dit met parameters zal zijn. (= kenmerkende zaken). Dus heb ik besloten dat ik mezelf laat dromen en geloven in het schijnbaar onmogelijke en ik hoop dat jij dat ook doet.
Ik hoop dat dit stuk je vindt en dat je de opwinding voelt van de grote veranderingen die er plaats vinden . Sending you all love <3    Jenny


For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 
Click here for information on assisting your integration, click here: Obtaining a Soul Retrieval
Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters

Copyright 2017, Jenny Schiltz
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.
**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **
 Vertaling: Wnny

Friday, February 10, 2017

Nederlands -- SAGITTARIUSCRAIG REDDIT.COM 1 FEBR. 2017

Sagittariuscraig reddit.com 1 febr. 2017…  “Mensen worden wakker: voor de eerste keer in de genoteerde geschiedenis springt de shuman resonantie omhoog tot 36 +”
Posted by Madeline | Feb 5, 2017 | 2017AscensionDaily BlogSpirituality | 
    
Bovenkant formulier
 https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif
Onderkant formulierDit trok mijn aandacht. Ik weet niet precies zeker wat de schaal aan de linkerkant vertegenwoordigt (frequentie?) maar de strekking schijnt te zijn dat hoe verder naar beneden het groene gaat, hoe hoger de resonantie is. (Deze grafiek is normaal blauw met wat groen, en geen wit). In ieder geval zegt de schrijver van dit stuk dat het aangeeft dat we omhoog gaan in vibratie, over alles heen is dat zo.

Velen van ons zijn zich al bewust dat de “energieën” van de planeet omhoog zijn gegaan, en dat we allen ons deel doen om dit dit te laten gebeuren. Nu zien we de effecten van wat we gedaan hebben (verdomd!)
“Op 31 jan 2017 heeft voor de eerste keer in de opgeschreven geschiedenis, de Schumann Resonantie de frequenties van 36+ bereikt. Dit is iets groots. In 2014 zou het afwijkend geweest zijn voor de frequentie dat die boven de gewoonlijke 7.83 frequentie was gegaan naar de niveaus van 15-25… Nu piekt die al bij 30 in de laatste twee dagen.

De “Schumann Resonantie” zijn een serie van spectrum pieken in de buitengewone lage frequentie (ELF) deel van het Aarde’s elektromagnetische veld spectrum. Schumann resonanties zijn wereldwijde elektromagnetische resonanties… Er werd lang verwacht dat ’t menselijk bewustzijn een inslag kan hebben op het magnetische veld en daar verstoringen kan scheppen…

Monday, February 6, 2017

Nederlads -- Boodschap van Aartsengel Michaël gepost door Sarah Shiddian.


Boodschap van Aartsengel Michaël gepost door Sarah Shiddian.
op 4 febr. 2017
AE Michaëls Laatste Energie Update, met dikke letters tussen ++
AE Michaël zegt:  “Gegroet Geliefde Mensen.

We sturen jullie zegeningen van Liefde en Licht in dit NU Moment en we nodigen jullie uit om je hart te openen voor onze boodschap aan jullie …

 Lieve Mensen, jullie zijn machtige mede-scheppers en de energieën in jullie massa-bewustzijn beginnen weer omhoog te gaan.

Soms komen katalysators in jullie werkelijkheid om je tot een keus te triggeren.

a)    om zo boos en grillig te worden, of zo niet te beheersen en laag in vibratie als de katalysator
b)     of om het tegengestelde te kiezen: liefde, opheffing en focus op wat jullie willen creëren.

Friday, January 20, 2017

Nederlands -- Venusian Council Energy Update
Venusian Council Energy Update


by Jenny Schiltz    op 19 jan 2017  Venusische Raad Energie

De Energieën die sedert de derde week van december stroomden doen echt serieus werk in ons. Ze trekken lang verborgen, diepe angst en ongerustheid op. Hier is een energie update die uitlegt wat er gebeurt, gevolgd door een channeling uit de Venus Raad.
Ik hoop dat het met jullie allen goed gaat en met deze hogere energieën kunnen omgaan. Ik stuur je liefde en de bedoeling dat we door deze golven heen komen met gemak en genade. Dank jullie alleen die dit verder delen. Dat wordt zeer gewaardeerd.   Jenny
Als je deze video wilt reproduceren, e-mail me dan op spiritreadings444@gmail.com Ik wil dit graag delen omdat de originele video frequenties heeft die verloren raken in de reproductie.

Wednesday, December 21, 2016

Nederlands -- BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE DECEMBER ZONNEWENDE(21 dec)

imensidão:

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE DECEMBER ZONNEWENDE(21 dec)
December 19, 2016      www.eraofpeace.org
Met jullie hulp, terwijl we in de volle omhelzing gaan van deze 21ste december Zonnewende en de verenigde vieringen van dit jaar van Kerstmis en Chanoeka het Geschenk van Licht dat aan de Mensheid werd gegeven door de Geliefde Moeder Maria op 12 december om 12 uur ’s middags zal enorm worden vergroot voor elk mens op Aarde.  Deze Goddelijke Zegening van Moeder Maria bereidt elk een van ons voor op cellulair niveau om de instroom van Licht die de Aarde zal baden tijdens de eerste elf dagen van 2017 te weerstaan.
Dit Geschenk van Moeder Maria werd aan de Mensheid gegeven tijdens een Wereld Activiteit van Licht waarvoor ik gezegend was om te vergemakkelijken met Jacklyn Johnston tijdens haar prachtige online programma, Jullie die Ontwaken,  www.YouAwakening.com . Op dat Kosmische Moment op 12 december, de dag die is toegewijd aan de Maagd van Guadalupe, namen duizenden mensen van over de wereld deel aan met ons LIVE en duizenden meer hebben deze schitterende gelegenheid ervaren door te luisteren naar de REPLAY (Herhaling).

Saturday, October 29, 2016

Nederlands -- Het Verhaal van de Boer en de Hoed

Marjolein Bastin:

Het Verhaal van de Boer en de Hoed
 Het Verhaaal van de Boer en de Hoed
[Gloria en boer op de markt]
De manieren waarop God kan verschijnen zijn eindeloos. Door andere mensen is een ervan. Hier is een waar verhaal;
Een boer op onze plaatselijke markt had een deken neergelegd op de grond, gevuld met groenten, sommige in manden, sommigen gewoon op een stapel/
Ik nam een reusachtige courgette, hield hem omhoog en vroeg hem hoeveel.

Wednesday, October 26, 2016

Heavenletters™ ,brengt de aarde dichter bij de Hemel.

    Resultado de imagem para pictures of spiritual heaven

Heavenletters™ ,brengt de aarde dichter bij de Hemel.     
                                           
De Hemel is hier om te bereiken dat elke ziel op aarde weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.
HEAVEN #5815 Jouw Overtuigingen Zijn Niet Noodzakelijk Waar

God zei :
Wat als je je hebt vergist over het leven zoals jij het bekijkt?
Natuurlijk, aspecten over het leven verschillen van uiteenlopende gezichtspunten.
Wat als je geleerd hebt dat het leven een lange klim is en zo kan je alleen maar voort blijven sjokken? Je blijft de lange heuvel voor je zien. Het leven vanuit één hoek is gewoon zo. Je ziet hopeloosheid vanuit het ene inzicht of het andere. Hoop bestaat ook. En je kan meer hebben dan hoop, meer dan geloof. Je kan het goede weten, kennen dat op weg is naar jou. Kies maar.
Wat als je gedupeerd bent en je bent al op de top van de heuvel? Je bleef klimmen, toch je was al op het hoogtepunt? Wat als je werkelijk niet hoefde te worstelen.

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html