Labels

Thursday, February 27, 2014

Agartha in Binnen-Aarde! Page 147 till page 150Agartha in Binnen-Aarde!

Door Dr Joshua David StoneIk schreef al eerder over het boek Agartha en vertaalde enkele hoofdstukken eruit. Het was een verhaal van Timothy Brooke die met zijn vader een schipbreuk kreeg. Zijn vader en de hele bemanning verdronken. Hij zat half bewusteloos op een balk en werd door Mannul gered, en naar de Binnen Aarde gebracht. Daar was hij een tijdje en kreeg een opdracht om de mensheid te vertellen dat er mensen wonen in de Aarde. Maar de mensen wilden dit niet horen in Zweden. Na een tijd ging hij  terug met zijn hond Titch, een Deense dog, en met zijn Oma. Beiden sloten een Eenheids Verbond met een partner. Tim met Sisilla die hij eerder had ontmoet in Agartha. Hij ging veel steden langs in Agartha en beleefde veel.

Agartha, de Binnenste Wereld van de Aarde
Hoofdstuk 27: Hoe de Aarde zal veranderen.

Pag. 147.
 vertaling winny 

Sunday, February 23, 2014

Return Of The Gods - april-mei 2013 - deel 5


Dit hele boek bestaat uit meer dan 90 pagina’s op het net.                       Dit is deel 3 + 4

Pag.  76   Sigilda: Kijk naar hun gedrag ( als in ‘beseffen’) hun vertrouwen (zal toenemen).. (ik wist dat zij dieren bedoelde)
Alfred: Ze (de dieren) zullen ons meer vertrouwen?
Sigilda: Ze wensen meer liefde.
Pag  77  Alfred: Ze zullen meer gehecht raken?
Sigilda: Ze zullen van jullie houden.
Alfred: Is dit zo voor alle mensen? ( Alle mensen zullen dit vertrouwen merken?)
Sigilda: Ja, dit is zo voor alle mensen, want zij zijn deel van ‘Alles Dat Is’.
Alfred: Sigilda, een samenvatting: Dieren zullen meer gaan vertrouwen, willen dichter bij ons zijn?
Sigilda: Ze zullen van jullie houden. (dus zullen dieren hun gedrag veranderen)
Alfred: Welke stoffelijke en psychologische symptomen zullen waarschijnlijk tevoorschijn komen vanwege het omhoog gaan van energieniveaus?
Sigilda: Ze zullen vermoeid raken. Ze zullen annoyed worden ..   (weer dat zelfde ‘annoyed’ (agressief?) zoals bij ‘negatieve emoties’. )
Pag. 78   Alfred: Ik begreep: Ze zullen vermoeid worden En ze zullen agressief worden?
Sigilda: En ze zullen ontevreden worden Ze zullen het niet begrijpen. (ze zullen niet begrijpen wat er met hen gebeurt)
Alfred: Wat kunnen wij doen om onze families, vrienden, kennissen, of mensen in het algemeen te helpen?
Sigilda:  Blijf zoals jullie zijn. (plaatje:  Sterrenzaden die hemelwaarts kijken)
Sigilda: Denk aan het licht van God. Dat zal jullie leiden.
Pag 79   Alfred:  Dieter Broers  (www.dieter-broers.de ) gaf kort geleden in een interview een opmerking over het huidige ongewone gedrag van de zon. Is er een verband tussen de toename  van onze energieniveaus met de zon, of respectievelijk van zijn bewustzijn?
Sigilda: De Zon is deel van het proces. Hij/Zij speelt een belangrijke rol, ja.
Alfred: Dus de Zon bestaat ook op een hoger dimensionaal niveau, zoals de Aarde doet?
Sigilda: Alle hemellichamen bestaan ook op een hoger niveau. Het is een uitgebreide werkelijkheid, volg je dat?
( Met ‘uitgebreide werkelijkheid’  bedoelde zij dat wij als mensen niet de ‘totale wekelijkheid’ snappen, maar alleen een deel ervan.
Pag. 80    Dialoog met Sigilda over de Verandering van DNA
Op pag. 80 van de pdf zie je een tekening staan, die neem ik hier niet over.
(24 april 2013  Waak-staat, zeer goede telepathische kwaliteit.)
Alfred: Je zei dat in stap een,  1/8ste van ons DNA wordt veranderd. Wanneer zal stap 2 beginnen? Na zes maanden in september of in oktober? (beeld van twee DNA strengen verschijnen) (gedeeltelijk is dat nog in de 6 maanden, het laatste stuk,  en daarna  6 maanden erna. )
Sigilda: Het is het verkrijgen van potentieel.
(Ze gaf idee door dat de eerste verandering de verkrijging was van ‘een potentieel of zoiets’. Daarna, als dit was bereikt, zou het tweede proces beginnen. Het eerste stuk was dan nog in stap 1 in progressie/bezig)
Pag. 81  Alfred:  Is dit juist? 
Sigilda:  Waar krijg jij je kennis vandaan? (zei ze vol humor – ik moest lachen)
Alfred: Hoeveel van ons DNA zal dan daarna veranderd zijn. (in stap 2, dus)
Sigilda: 32 % .
Alfred: Is dat correct? : 1/8 + 32%  (de gecombineerde waardes van de veranderingen)?
Sigilda: Ja.
( ik wilde er zeker van zijn)
Alfred: dus 1/8 + 32% …
(er gebeurde iets vreemds. MIJN gedachten veranderden in 12,5% + 32% = ?  net als in een oefening op school!!!  Sigilda vond het leuk om met mijn gedachten te spelen! Ze ging door met mijn lijn van gedachten)
Sigilda: 12.5% + 32% = 44.5%  Ja.
Pag.  82      (ik wilde heel erg zeker zijn)    Alfred:  32% ?
Sigilda: 32%    (ik  moest er om lachen. De getallen verschenen in een heel groot schrift. Zij stuurde een humoristisch  YESSSS door. )
Alfred: Heel veel dank, Sigilda.
Sigilda: Heb je hier nog een vraag over?
Alfred: Kan ik hier later op terugkomen?
Sigilda: Gaarne. Het is heel interessant om met je te praten.
( Samenvatting:  In stap 1 zal 12.5% van het menselijke DNA veranderd worden en in stap 2:  32%. Stap 2 begint als stap 1 een bepaald potentieel heeft bereikt. Enige tijd zullen beide veranderingen parallel lopen. De tijd is van zomer tot in de herfst van 2013l)
Pag  83   Dialoog met Sigilda over buitenaardse rassen die ons  vergezellen en over ‘”het gebeuren”.
Vrijdag 29 mrt 2013 (Waak-staat, zeer goede telepathische kwaliteit)
Alfred: Nu naar een andere vraag over rassen die ons begeleiden en de Ascentie van Gaia. Enige maanden geleden hoorde ik (van mijn gids) het getal 250 –verschillende rassen. Hoeveel rassen zijn er op het moment?
Sigilda: Precies 312.
Alfred: Wow! Dat is veel.
Sigilda: Ze kijken uit naar het moment waarop de liefde over jullie heel gegoten wordt.
Alfred: Het is prachtig. Ik zend hen mijn groeten. Dit is echt heel speciaal.
Sigilda: Het is speciaal voor ons allemaal, in het hele universum.
Alfred: Mag ik vragen of die energetisch allemaal zoals jullie zijn? ( Ik visualiseerde dit boven de lijn van 3 D)
Sigilda: Niet hen allemaal. Sommigen zijn dichterbij dan jullie denken.
Al;fred: Bedoel je drie-dimensionaal?  ( ik had het gevoel dat sommige stoffelijke rassen ruimtelijk dichtbij waren)
Pag  84  Alfred: Hoeveel van hen zijn 3D (ruimtelijk) van die 312?
( langzaam groter wordend getal..)
Sigilda: 15. Het zijn degenen die je in daglicht ziet. En ’s nachts.
Alfred: Had ik het goed? 15 van die 312 zijn stoffelijk. Is dat zo?
Sigilda: Ja, dat is zo. Jullie wetenschappers zijn bezorgd (concerned) over velen ervan.
Alfred: Gebruiken die allemaal dezelfde methode om door het universum te reizen door het veranderen van de tijd-ruimte kromming?
Sigilda: Het concept is hetzelfde maar het idee is anders.
Alfred: Met ‘idee’ bedoel je het technische idee, hoe die in de praktijk gezet wordt?
Sigilda: Het technische idee is iets zoals..(2 seconden pauze)   hoe jullie automotoren bouwen. ( Ik had het gevoel dat ze wees op een piston machine  en een rotary-cilinder motor. )
Alfred: Ah, ik begrijp het. Een heel goeie beschrijving. Zijn ze (propulsie eenheden) allemaal hetzelfde wat betreft hun uitvoering?
Pag.  85  Sigilda: Ze bereiken hun bestemming in ..[complexe informatie]
( de informatie was heel complex. Schijnbaar had ze een woord gekozen dat geen deel van mijn woordenschat was. Mijn ‘vertaal eenheid’ probeerde twee woorden te gebruiken: “O” en “tijd” wat zo ongeveer iets betekende  ‘zero tijd’. Een heel vreemde transmissie.
Alfred: Je bedoelt, zoals een kat die over een plas springt?
Sigilda: Precies, net als wij doen.
Alfred: Sigilda, nog een onderwerp waar ik dieper op in wil gaan, op een later tijdstip.
Sigilda: Zeker, waarom niet.
Op bladzijde 86 van de pdf staat een schaalverdeling van 2013, van de dingen die al besproken zijn. Deze laat ik nu weg.
Pag.  87 zaterdag 30 mrt 2013 (waak-staat, heel goede telepathische kwaliteit.

Alfred: Ik heb nu een volgende vraag over die 312 rassen. Je zei dat er 312 rassen zijn die ons begeleiden en uitkijken naar het moment waarop we worden begoten worden met geluk, ja?   (Deel 6 volgt)
Vertaling: Winny  

Saturday, February 22, 2014

Return Of The Gods - april-mei 2013 - deel 3+4


Dit hele boek bestaat uit meer dan 90 pagina’s op het net.                       Dit is deel 3 + 4

Pag  49                                                                                                              
Huidige Veranderingen en Gebeurtenissen
De komende maanden
Veranderingen in het DNA
Ontwikkeling van vaardigheden
Buitenaardse rassen

Pag. 50

Dialogue with “Sigilda” on star seeds and the human race
Saturday, 23 March 2013 (wake-state, very good telepathic quality)

Sigilda liet me een plaatje zien van de huidige status van de ontwikkeling van het menselijke ras:  
lighter“
person with a shell of clay“   een mens met een schild van klei
Plateau: „rest“ => shell cracks  en die barst dus
heavy   is het eerst

Ik krijg de plaatjes niet overgebracht. Ze staan dus op pag. 50  op                     

dit is het begin van Ascentie:  Naast die steilte, bovenaan rechts zit dan een platform van 6 maanden 
6 months from now                     6 maanden vanaf nu (v.a. maart ’13) voor de lichtbrengers
for bringers of light
(March-September 2013)
most difficult“ phase  for mankind  meest moeilijke fase  voor de mensheid
During this phase skills which lie  within us are developed step by step.
The ‘clay’ started crumbling when I asked whether we would exist
totally in 5D or stay in 3D.
=> We get “lighter    =  
Moeilijk uit te leggen. In deze fase zullen vaardigheden die in ons liggen stap voor stap worden ontwikkeld.  De ‘klei’ begint te verbrokkelen, toen ik vroeg of we totaal in 5D zouden bestaan of in 3D zouden blijven.
Dan worden we lichter.
Dit plaatje kon ik slecht overnemen. De staat dus op pag. 50 van de pdf: Starpeople.
Pag 50     Alfred vraagt Sigilda of wat hij ziet goed is. Het is 23 maart.
Alfred:  Is dat correct?
Sigilda: De paden schijnen veel werk te zijn. Daarna wordt het makkelijker. Dat is wat jij zag schijnen.
Alfred: Is dit zo voor alle mensen?
Sigilda: Zonder uitzondering. Sommigen zullen sneller gaan, anderen nemen een omweg. (een plaatje van een wijde bocht aan de voet van de ascentie.)
Alfred: En de 6 maanden horen bij de sterrenzaden of bij de brengers van licht?
Sigilda: Alle brengers van licht in zo ongeveer 6 maanden van jullie tijd.
Pag. 52  Alfred: Hoe zullen we weten dat we het platform hebben bereikt?
Sigilda:  Dat zullen jullie voelen. In je hart. Jullie zullen schijnen als duizend zonnen.
Alfred: Figuurlijk gesproken?
Sigilda: Je kunt nogal verrast zijn.

Pag. 52    Dialoog met Sigilda over sterrenzaden en het menselijke ras.
Zaterdag 30 maart 2013
Alfred: Wat is de essentie van  ‘Alles Dat Is’?
Sigilda: (zeer complexe informatie )    Het is het punt van ‘alles weten’. Het is de samensmelting van ‘alles dat er is’ zoals jullie het noemen.
Alfred:  Be ’s Bo… 
Pag. 53   Sigilda: Het is “het uiteindelijke ‘Ene Wezen’
Alfred: Is onze ontwikkeling in de komende maanden hier deel van?
Sigilda: Het is de ontwikkeling van dit ene punt (van binnenin) met jullie (aan de buitenkant) de ontwikkeling van gelukkig zijn.
Alfred: (hij herhaalde dat)  Had ik het goed?
Sigilda: Ze biedt een voorbeeld aan maar dat kan ik niet snappen.
Alfred: Oh, Sigilda, mijn waarneming is niet erg goed. Kun je dat opnieuw uitleggen, alsjeblieft?
Sigilda: Ze toont een kamer met een enkele lamp die aan het plafond hangt, en die voortdurend helderder wordt. :  Het is alsof het licht steeds helderder wordt. Aan de ene kant is het zeer helder (fel) door de energie. Aan de andere kant, trekt dat motten aan, (nu zoemen er motten langs de lamp)  en daarna trekt dat mensen aan, die zich willen warmen en ervan genieten.
Pag.54    Alfred: dus, ‘Be ’s Bo’  of ‘Alles dat is’  ontwikkelt zich door ons hartchakra en begint te schijnen zodat andere mensen erdoor worden aangetrokken?
Sigilda: Perfect.  Je hebt er goed aandacht voor gehad.
Alfred:  (ik moest lachen) Is het correct dat deze ontwikkeling binnen de volgende 6 maanden plaats vindt?   
Sigilda:  Binnen de zes maanden en verder. Veel licht gaat er door jullie heen, wees daarop voorbereid.
Alfred: Waarom zeg je ‘wees voorbereid’ Sigilda?
Sigilda: De energie van liefde zal door jullie heenvloeien en je omgeving beïnvloeden. Wees daarop voorbereid.
Alfred: Ah, je bedoelt: Weest voorbereid, want anderen zullen contact met ons zoeken?
Pag. 55    Sigilda: Ze zullen jullie liefhebben.
Alfred: Dit is prachtig, Sigilda. Het is prachtig. Ik zal daar later op terug komen.
Sigilda: Dat denk ik ook. Jullie zullen ontroerd raken…
Alfred: Nog een laatste vraag: Dit gaat om sterrenzaden. Kan ik hen dit vertellen?
Sigilda: Ze zullen het voelen. Dat zijn lichtdragers.
Alfred: Dat is heerlijk. Dank je.

Dialoog met Sigilda over  ‘gloeiende sterrenzaden’

Maandag18 maart 2013.  (Ze liet ons een enorme zon zien die zijn warmtestralen op Aarde goot. Eerst groeide een plant naar de zon, toen een volgende, toen snel meer en meer…)
Alfred: Dus, als wij stralen: richt alles zich automatisch naar de zon?
Sigilda: Ja, dat is zo.
Pag.   56   Dialoog met Sigilda over ervaringen en ontwikkelingen van vaardigheden.
Dinsdag 26  mrt 2013  (In de laatste paar weken hebben we veel veranderingen gemerkt: De kwaliteit en intensiteit van onze dromen, de inhoud van onze dromen gingen over telepathie, bijv. het scheppen van materie nergens vandaan of de werkelijkheid veranderend door mentale kracht te gebruiken. Bewustzijn overdag heeft ook veranderingen laten zien. We kunnen, bijvoorbeeld,  de verhoging van het energie niveau voelen of een intensere verbinding…)
Alfred: Ervaren alle sterrenzaden dit in de nacht?
Sigilda: Ze zijn deel van de reis. Daarom beleven ze dit. Sommige raken geïrriteerd, sommigen zijn bang. Sommigen beleven ziektes/kwalen…
Dialoog met Sigilda over Ervaringen en ontwikkeling van vaardigheden
Dinsdag 26 maart 2013: (waak staat, hele goede telepathisch kwaliteit) (Chris en Alfred hadden een droom in dezelfde nacht en onafhankelijk van elkaar zagen ze dezelfde ruimte. Alfred vroeg Sigilda daar naar)
Alfred: Zagen Chris en ik feitelijk dezelfde ruimte? Zullen er meer gelijkaardige ervaringen zijn? Geldt dit voor alles sterrenzaden?
Pag. 57   Sigilda: Ja, niet alles wat we zien is werkelijk; wat we beleven (voelen)  is werkelijk.
Alfred: Dus was het dezelfde werkelijkheid?
Sigilda: Niet alles wat we zien is werkelijk; wat we beleven is werkelijk. Dat betekent: Werkelijkheid is waar je hart naar toegaat. Daarom ontmoet je elkaar zonder het te merken.
Alfred: Is dit zo voor alle sterrenzaden? Of voor alle mensen?
Sigilda: Maak geen onderscheid tussen sterrenzaden en andere mensen, want jullie zijn allemaal een. Alle mensen zijn een, allen zijn een.
Alfred: Is het juist om aan te nemen dat we de aarde bezochten in de 5D staat?
Sigilda: Zij is zich aan het verfraaien, kleedt zich in nieuwe kleding voor de toekomst. (de kleding die ze in de toekomst zal dragen)
Alfred: Dus, er zullen meer belevenissen zijn van dat soort?
Sigilda: Het is het bijeenkomen van zielen voor het grote feest.
Alfred: Dus andere mensen kunnen elkaar ook ontmoeten op andere plekken op de (herboren) Aarde?
Pag  58   Sigilda: Het is het Paradijs, een oase van geluk dat op jullie wacht. (een prachtig plaatje)
Alfred: Hoe lang nog in onze tijdsframe zal het kosten voor we de oase van geluk bereiken?
Sigilda: Het is net het opnieuw settelen in een nieuw land. (plaatje van een eindeloze prachtige prairie. Veel mensen trekken naar een algemene bestemming in de verte…)
Sigilda: Er zijn pioniers die er snel komen, en zij die het licht volgen.
Alfred: Wanneer begint dit proces van her-settelen?
Sigilda: Dat is in volle bezigheid. Wees geduldig, jullie zullen de pioniers zijn.
Alfred: Wie is ‘jullie’? De sterrenzaden?
Sigilda: De lichtdragers. Het zijn zij die het pad verlichten (voor de anderen)
Alfred: (een heel , heel emotioneel moment!)
Pag. 59   Alfred:  Dank je, Sigilda. Dit is een roerend en prachtig stuk informatie.
Sigilda: Ik begrijp dat. Ik kan de liefde voelen komen uit je hart.
                (een ontroerend dialoog)   …
(ik breng het onderwerp naar ervaringen zoals naar de ‘toename van energieniveaus’ , telepathische dromen, enz)
Alfred: Mijn vraag is: Krijgt elk sterrenzaad verschillende hoeken en aspecten (van vermogens)  ?
Sigilda: Elk sterrenzaad wekt die(doet die ontwaken), herinnert zich oude kennis en incarnaties.
Alfred: Heb ik het goed?  Repitition?    (??  w.)
Sigilda: Ja, dat is correct.
Alfred: En dat is zo voor alle mensen?
Sigilda: Voor alle mensen, want dat is hun natuur/aard.
Alfred: Dit doet me denken aan informatie over het leven na dit leven..
Pag. 60 ( ik beschreef het proces van hoe gestorven mensen leren hun bewustzijn te gebruiken om werkelijkheden te creëren. (Kijk naar het voorbeeld van “Werner”))
Sigilda: Dit is precies hetzelfde. Dat is zijn aard/natuur. Het is de essentie. (van liefde) Hij gebruikt de energie van liefde.
Dialoog met Sigilda over “Ervaringen & Ontwikkeling van vaardigheden.
( Vrijdag 29 mrt 2013 (waak staat, heel goede telepathische kwaliteit)
Alfred: Nu heb ik een vraag betreffende sterrenzaden op dit moment. Zijn alle sterrenzaden in direct contact met hun sterrenfamilies?
Sigilda: (blij) Oh, ja, ze kijken ernaar uit om hen te ontmoeten zelfs als die zich niet bewust zijn van dat feit.
(de sterrenfamilies kijken uit naar het ontmoeten van de sterrenzaden. Die zijn zich echter niet bewust van de huidige ontmoetingen)
Pag. 60  Alfred:  Oh, ja, dat zullen ze fijn vinden. Meestal in de nacht?
Sigilda: Ja, ’s nachts, tijdens een bepaalde fase van de ontspanning.
Alfred: In de fase van diepe slaap?
Sigilda: de frequentie is die van 4 Herz..
Alfred: Heb ik dat goed, als de hersengolven in 4 Herz zijn dan wordt er contact gemaakt?
Sigilda: Dat is juist. Contact is dan specifiek heel intens, zelfs als zij zich dit niet herinneren.
Alfred: Wow, fantastisch. Zeer interessante informatie.
(Dan is er een tekening op pag. 61 die in het Duits de golven laat zien van Delta, Theta, Alpha, Beta en Gamma golven. Die kan ik niet overnemen. De alfa golven zitten tussen de 8 en 13 Herz in,
de Theta golven tussen de 4 en 7 in, en de Delta golven, de meest ontspannen golven, zitten tussen de 0,3 tot 3,5 Herz in. En die zijn typisch voor de droomloze diepslaap. winny)
Pag.  63  Sigilda: Het is de dag waar wij op hebben gewacht om jullie in onze armen te nemen.
Alfred: (ontroerd)  Jullie kijken uit naar de dag waarop je ons in jullie armen  kunnen nemen?
Sigilda: Ja, die dag komt steeds dichterbij..
Alfred: Ik wil hier van genieten…  ( een prachtig gevoel – een ogenblik van stilte)
Alfred: Dus die dag nadert nu, ja?
Sigilda: Heb geduld. Die dag is niet ver meer weg. Wij houden van jullie.
Alfred: Heel veel dank, Sigilda.

Alfred: Over die telepathische oefeningen.
Alfred: Zullen de leden van de sterrenfamilies in telepathisch contact zijn? (Zullen ze bij die ontmoeting zijn?)
Sigilda: Het zal een feest zijn. Tranen zullen vloeien. We houden van jullie.
Alfred: Heel veel dank, Sigilda.

Deel 4 volgt nu.


Pag.  63   Alfred: Over die telepathische oefeningen: Zullen de leden van de sterrenfamilies in telepathisch contact komen?  (zullen zij bij de ontmoeting zijn?)
Sigilda: Het zal een feest zijn. Tranen zullen vloeien. We houden van jullie.
( direct contact zal ontroerend zijn en zij kijken er naar uit.)
Alfred: Ik heb een vraag over telepathie. Zizita zei dat wij mensen ‘denken’ en ‘emoties’ combineren en dat maakte haar nieuwsgierig naar ons.
Sigilda: Het is ongewoon, ja.
Alfred: Zijn wij een uitzondering vergelijken met andere rassen?
Sigilda: Jullie zijn op veel manieren ongewoon.   
Sigilda: Laat me dit uitleggen…:  Jullie halen adem en zijn tegelijkertijd geërgerd/geïrriteerd.
(Sigilda gebruikt vaak een woord dat kennelijk niet in mijn woordenschat zit. Mijn telepathische vertaal  “apparaat” (winny: hij bedoelt zijn hersenen.) kwam met het woord  ‘annoyed ‘ tevoorschijn. Feitelijk bedoelt ze eerder “negatieve emoties” die ook “agressie” inhouden. Ik kan die betekenis emotioneel voelen (sense)
Alfred: Wacht even dat moet ik opschrijven…. Je zei dat we adem inhalen en tegelijkertijd  geërgerd zijn???
Sigilda: Het is ongewoon. Waarom zijn jullie geërgerd/geïrriteerd, als je dat, wat liefde is, inademt?
Pag. 65  Alfred: Dit is BELANGRIJK. Laat me dit alsjeblieft herhalen. Ik wil hier later op terug komen.
Alfred: Het is ongewoon dat wij geërgerd zijn terwijl we tezelfdertijd  inademen wat de Schepping aan ons geeft, een deel van Hemzelf, van B’es Bo?
Sigilda: Ja, zo is het. Alles is B’es Bo, alles dat jullie omgeeft… en jullie houden niet van jezelf. (ze gaf een heel complex gevoel aan van niet-begrijpen, droefgeestigheid en verdriet. Dat overweldigde me. Tranen liepen me over de wangen – een heel ontroerend moment!)
Alfred: Heel veel dank, Sigilda. (aangeraakt)
Alfred: Dit is prachtig… het is een spiegel die jullie ons laten zien…
Alfred: We zullen allemaal helpen om dit te veranderen..
Sigilda: Liefde straalt vanuit jullie harten…
Pag   66    Pauze…   10 minuten   Een plaatje daarbij, dat ik niet mee stuur. laat een kat zien die languit op zijn rug op het toetsenbord ligt van een laptop.
Pag. 67   ( Weer een plaatje dat ik niet kan meesturen, de pagina’s worden te groot en kunnen dan niet verzonden worden. Op deze pagina 67 kun je de DNA spiralen zien.w.)
Sigilda op 23 maart 2013 over veranderingen in het DNA in verband met de veranderingen in de komende maanden. Ze liet voor en na plaatjes zien van DNA strengen.
(dinsdag 26 maart 2013. Beschrijving van Alfred’s waarneming van het DNA op 23 mrt.
Alfred: Zal 1/3 van (het DNA) worden beïnvloed?
Sigilda: 1/8 van jullie DNA bij de eerste stap. (Er kwam een overvloedige hoop informatie. Ik kon me alleen herinneren ‘chemisch proces’ en ‘uiteengaan’(‘splitting’)
Alfred: Waar is dit deel voor?
Sigilda: Die verzamelt (de) energie in jullie ruggenmerg (spinal cord). (een complex beeld van het ruggengraat kanaal en de gebundelde strengen energie – kijk naar het plaatje van pag 55 (op de pdf pagina)
Sigilda: Het ruggenmerg dient als een transportsysteem voor de intense energieën die jullie te wachten staan.
Alfred: Heeft dit iets te maken met de distributie van energie in ons chakrastelsel?
Sigilda: Jullie chakra systeem zal zich in dimensie uitbreiden.
Alfred: Betekent dat, dat die sterker wordt of in een nieuwe dimensie gaat?
Pag 69   Sigilda: Die werkt als een dimmer. (een dimschakelaar) (beeld van een kamer die door een dimschakelaar wordt verlicht; de helderheid die toeneemt)
Alfred: Is dit zo voor alle mensen?
Sigilda: Zeker. Jullie zijn allemaal lichtwezens.
Alfred: Is dat in harmonie met die 6 maanden van ontwikkeling?
Sigilda: Ze zullen het voelen. Die (veranderingen) kunnen bijna elke dag worden gevoeld. Ze zouden observerend moeten zijn ( over zichzelf)  Ze zullen dit voelen.
Alfred: Ons bewustzijn van de draaiende chakra’s , de grote hoeveelheid energie, de goede verbinding. Zijn dit aanwijzingen?
Sigilda: Precies. Het proces is in jullie zelf begonnen. Wees blij. ( is een verklaring dat het proces in het algemeen is begonnen)
Alfred: Je zei dat dit de eerste stap was. Wat zal er vervolgens gebeuren, zoals na het bereiken van het platform? ((dat wijst op het plaatje van de symbolische ascentie)
Pag. 70   Sigilda: Jullie verbinding met het net zal vergroot worden. (plaatje van de draden van bewustzijn die een knoop laten zien die steeds groter wordt)
Alfred:  Wow, dit is grote en intense informatie.
Alfred: Ik wil hier later op terugkomen, als ik mag.
Sigilda: Natuurlijk, de poort naar kennis staat voor jullie open.  (Plaatje van een groot, open en uitnodigende poort)
Pagina   71        Nu komt een plaatje van de ruggengraat en chakra’s – energie kanaal, de Sushumna Nadi)
Die Sushumna verläuft vom Muladhara Chakra, das seinen Sitz im zweiten Wirbel der
Steißbeinregion hat, bis zum Brahmarandhra (Schädelöffnung, Fontanelle). Die westliche
Anatomie sagt, dass im Rückenmark ein zentraler Kanal verläuft, Canalis centralis, der
aus weißer und grauer Nervenmasse besteht. Das Rückenmark befindet sich im Hohlraum
der Wirbelsäule. Ebenso befindet sich auch die Sushumna im Rückenmarkskanal und hat
feine Unterteilungen. Die Sushumna ist von roter Farbe wie Agni (Feuer). Die Sushumna
durchdringt alle Chakras und ist reine Intelligenz. Quelle: http://wiki.yoga-vidya.de/Nadi
Chakras
Die ersten fünf Chakras sitzen in der
Sushumna im Rückenmarkskanal in der
Wirbelsäule.
In jedem der fünf Wirbelsäulenabschnitte ist
jeweils eines der Chakras. Ajna-Chakra ist in

der Verlängerung der Wirbelsäule in der
Mitte des Kopfes, Sahasrara am
Brahmarandhra (Öffnung zu Brahman) am
Scheitel.
Quelle:
http://www.heikogleichner.de/home/chakras     (pag.  71 van de pdf)

Pag  72   Maandag 22 apr ’13.
Alfred:  Sigilda, je zei dat het energiekanaal in de ruggenmerg/graat zou gaan veranderen. Die zou ‘breder’ worden. Is dit correct, ja?
Sigilda: Dit is zo.
Alfred: Is dat ook zo voor de andere energiekanalen in het lichaam?
Sigilda: Ja, die zijn nodig om de energie te transporteren om jullie in liefde
te brengen.  (ik herhaalde dit om daar zeker van te zijn.)
Alfred: Kan ik het zo laten staan?
Sigilda: Je kunt het daar zo laten staan. Dit verzekert het door jullie stromen in de energie van liefde
Sigilda: Stel je een net voor  (van energiedraden)
(een plaatje van een rooster van energiedraden, die ons “omhoog” tillen. Indruk van er door te worden ingesloten)
Alfred: OK, ik zag een plaatje van het net en dan worden wij opgeheven?
Sigilda: Dit tuit (bindt vast) jullie aan de diepten van “Alles Dat Is”
Pag. 73  Alfred: Hoe lang gaat dit proces van verbreding van energie kanalen door?
Sigilda:  7
Alfred: Je bedoelt 7 maanden?
Sigilda: Ja, 7 maanden.
Alfred: Dit correspondeert met het platform van na de 6 maanden? ( ik visualiseerde  het beeld van ascentie met het platform)
Sigilda: Ja. ( stuurt blijheid door)  Je doet het goed.
(woensdag 24 april 2013 (waak staat, zeer goede telepathische kwaliteit)
Alfred: Wat bedoel je precies met  “de diepten van ‘Alles Dat Is’? Is het de verbinding met het rooster dat je bedoelde?
Sigilda: Het is het rooster van liefde waarmee jullie je dieper verbinden.
Pag. 74   Alfred: Dat betekent dat sterkere energieën  door onze systemen gaan lopen, ja?
(er komt een plaatje dat ik niet meestuur, van accupunctuur naalden in iemands rug)
Sigilda: Sterkere energieën, ja.
Alfred: Wat voor effect heeft dat op accupunctuur?  (ik visualiseerde een chinese dokter die naalden in iemand stak)
Sigilda: Die zullen exploderen..  (ze liet een naald zien met energiedraden die uit een kleine bal kwamen waar de punctuur was . Ze bedoelde een ‘plotselinge ontlading’)
Sigilda: Ze (patiënten) zullen  zich misselijk of zwak voelen, huiveren en ontevreden zijn.
Alfred: Kreeg ik dat goed? Dat is belangrijk. (ik herhaalde haar beschrijving)
Pag.  75   Sigilda: Ja, dat is correct. Dat is een vreemde ontwikkeling voor velen.
Alfred:  Zullen dokters welke accupunctuur uitvoeren, een verklaring hebben?
Sigilda: Daar hebben ze geen idee van. (voor een uitleg of inzicht)
Alfred: Zal het aantal patiënten die deze toename merken, toenemen in de volgende maanden? (ik ontving een beeld die deze ontwikkeling liet zien.)
Alfred: Eerst langzaam, dan sneller (is dat wat het plaatje laat zien)?
Sigilda: Als water. (een plaatje van een overstromende ton/barrel die eerst veel water opneemt en dan begint voortdurend over te stromen. Een complex stuk informatie. Ik herhaalde de indruk die ik had, beschreef die in mijn eigen woorden. Sigilda veranderde het plaatje.  In een plaatje van een systeem met switches, knoppen)
Pag.   76    Sigilda: Als veel switches in de zelfde richting staan… (kan er een botsing komen. Die ‘knop settings’ kun je vergelijken met het gebruik van naalden)
Alfred: Dat betekent dat de naalden knoppen voorstellen. Als er teveel energie stroomt langs een daarvan, dan kan er een botsing komen?
Sigilda: Bravo, dat is goed.
Alfred: Dank je Sigilda. Dit is waardevol om er later op terug te komen.
Alfred: Zal het gedrag van baby’s, dieren of planten bijvoorbeeld worden beïnvloed door onze verbreedde chakra’s en hoger niveau van energie?
Sigilda: Kijk naar hun gedrag ( als in ‘beseffen’) hun vertrouwen (zal toenemen).. (ik wist dat zij dieren bedoelde)
Alfred: Ze (de dieren) zullen ons meer vertrouwen?
Sigilda: Ze wensen meer liefde.


Volgende keer bladzijde 77 van de pdf 
Vertaling: Winny  

Wednesday, February 19, 2014

Return Of The Gods - april-mei 2013 - deel 1+2

Het grote gebeuren is imminent !
Dit hele boek bestaat uit meer dan 90 pagina’s op het net.                       Dit is deel 1 + 2
Het grote gebeuren is imminent !

Dit document bevat informatie die de Duitse Sterrenzaad groep telepathisch doorkreeg in 2013, door een ET wezen dat “Sigilda” heet.
“Sigilda” leidde onze groep in de tijd van januari tot mei in 2013 als voorbereiding voor het komende gebeuren dat het grootste avontuur in de geschiedenis zal zijn van de mensheid!
We zijn nu in nauw contact met onze sterrenfamilies.
Verwacht groot nieuws te komen in de volgende weken!
Alfred Steinecker, woensdag 9 oktober 2013, Duitsland

Inhoud
Dit in PDF geschreven stuk bevat 2 stukken
·      ET wezen “Sigilda” -  Informatie deel 1  (pag 4-17)
·      ET wezen “Sigilda” – Informatie  deel 2  (pag. 18-90)
Details van bewustzijn, menselijke DNA veranderingen en gebeurtenissen in 2013 en verder.
Dit was pag 3 in PDF

Dit nieuw telepathische contact werd begonnen door een ET wezen dat “Sigilda” heette in januari 2013.
De informatie die we kregen gaf aan dat er een nieuwe ‘fase’ is begonnen!
Informatie en Boodschappen.  Kern boodschappen van onze sterrenfamilie.    Dit was pag 5
Hulp van onze sterrenfamilie – “Sigilda” Sigilda: a bright, white shining light  Helder wit schijnend lichtwezen in menselijke vorm, onberispelijk, vrouwelijk aspect, witte lange haren, links.
being with human shape,
immaculate, feminine aspect,
white, long hair on the right
dinsdag 29 januari 2013 (wakende staat, telepathisch contact)
Alfred: Hoe helpt u ons? Wat is het doel?
Sigilda: De tijd is gekomen waarop we jullie leiden.
Sigilda: Jullie zullen gebaad worden in water van zuiverheid ( ik nam waar dat ze over zuiver water zweefde)
Alfred: Dank je zeer, Sigilda. Wat betekent dit precies?
Sigilda: De nacht wordt verdrongen (door licht). Jullie zullen worden geholpen door je emoties te leven. Positieve emoties.
Alfred: Hoe precies gaan jullie dat doen?
Sigilda: Wees klaar voor verrassingen. Louter licht zal door je heen stromen. (je lichaam) (ik kreeg een combinatie van de woorden”drijven” en ”klaar voor verrassingen”.) “
Alfred: Hoe precies gaat dit gebeuren? (ik zag een glimmende blauw-witte kristal)
Sigilda: Een golf van licht zal door je limbische stelsel gaan ..meer …
Pag. 6  Alfred: jullie zullen helpen het licht door ons heen te laten gaan?
Sigilda: We plaveien het pad .(betekent: zij plaveien het pad, zodat wij het licht ontvangen dat door ons limbische systeem gaat..)
Alfred: Is dit van toepassing op alle mensen of alleen voor sterrenzaden?
Sigilda: De mensheid heeft hier nut van, jullie specifiek.
Alfred: Als je JULLIE  zegt, bedoel je dan de sterrenzaden?
Sigilda: Ja, kijk naar de sterrenhemel…  (ik kreeg een plaatje die de donkere sterrenhemel liet zien met prachtig fonkelende sterren en verwijzend naar  die sterrenzaden zei ze)
Hier komen jullie vandaan. Dit is jullie oorsprong!
We zijn altijd bij jullie!   (een ongelooflijk emotioneel moment! Ik brak in tranen uit vanwege mijn verlangen naar thuis…)

Pag: 7  De informatie over het menselijke limbische stelsel dat Sigilda noemde is buitengewoon interessant!
Dus begonnen we het internet af te zoeken voor meer details en achtergrond informatie. De resultaten zijn opwindend….      Pag. 8
The Limbic System
„The limbic system (or Paleomammalian brain) is a
complex set of brain structures that lies on both sides of
the thalamus, right under the cerebrum. It is not a
separate system, but a collection of structures from the
cerebrum, diencephalon, and midbrain, including the
hippocampus, amygdalae, anterior thalamic nuclei,
septum, limbic cortex and fornix.
It supports a variety of functions, including emotion,
behavior, motivation, long-term memory, and olfaction.
It appears to be primarily responsible for our
emotional life, and has a great deal to do with the
formation of memories.„
 Book: “How God Changes Your Brain:
Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist“
God is great—for your mental, physical, and spiritual health. Based on new evidence culled from brain-scan studies, a
wide-reaching survey of people’s religious and spiritual experiences, and the authors’ analyses of adult drawings of God,
neuroscientist Andrew Newberg and therapist Mark Robert Waldman offer breakthrough discoveries.
The limbic system plays a prominent role

Pag. 9  Het is altijd interessant om meer te leren over onze kosmische familieleden. Dus vroegen we Sigilda vriendelijk naar haar ras en oorsprong.
In twee telepathische conversaties gaf zij ons enige astro fysieke details die we later op het internet konden verifiëren. 
Ik kreeg het plaatje niet kleiner, Betelgeuze is een van de sterren rondom het Orion stelsel)
Tijdens het eerste contact in januari 2-13 gaf Sigilda enige informatie betreffende het ras waar ze bij hoort:
Die oranje stip links is Betelgeuze.
Pag. 10  De leeftijd van haar ras:   Sigilda: je kunt zeggen dat wij al eonen hebben bestaan.
Oorsprong van haar ras:  Orion, regio Betelgeuze. (Ze liet een plaatje zien  die diverse sterren liet zien, bovenin links staat dus Betelgeuze. Dus in die omgeving)
 • Ze vertelde me dat het een witte ster is.
 • Ze liet me een plaatje zien dat veel exotische planten liet zien en zuiver water (een waterval). De hele omgeving scheen heel schoon en helder.  Opmerkelijk:  de hemel leek groenachtig voor me, niet blauwachtig zoals op Aarde.
Pag. 11   In een verder contact gaf Sigilda wat meer details over haar oorsprong:
Woensdag 6 febr. 2013. (wakende staat, telepathisch contact)
Alfred:  Ik ben nieuwsgierig. Kan ik wat vragen stellen over de oorsprong van je ras?
Sigilda: Dat is begrijpelijk om nieuwsgierig te zijn als twee culturen elkaar ontmoeten.
Alfred: Waar precies is je oorsprong. Ik begreep rond Betelgeuze. Is dat goed?
Sigilda: Het is een witte sterk, klas A. Kleiner dan de zon. Een beetje groter dan Jupiter.
Alfred: Hoe ver weg is die ster van Betelgeuze?
Sigilda: 73 lichtjaren.
Alfred: Hoe ver weg is die van de aarde?
Sigilda: 517 lichtjaren.  (eerst kreeg ik 516 en toen veranderde dat getal in 517. Dus de afstand zal er zo’n beetje tussenin zitten)
Pag. 12  Alfred: En van welke planeet kom je nu?
Sigilda:  (ze liet me een plaatje zien dat drie hemellichamen liet zien of planeten van gelijke grootte)  Drie planeten bijeen, maar ze scheen de onderste te bedoelen. Ik krijg dat plaatje niet hierop)
Alfred: Wat is de naam van je planeet in jouw taal?
Sigilda: M ‘xxx ‘tah
Alfred: Ik kreeg visueel karaktertekens te zien en hoorde de uitgesproken naam. De uitspraak van het middelste stuk klonk heel ongewoon voor me dus vroeg ik haar vriendelijk…) 
M’oh ‘tah? Had ik het goed? Kun je me dat ajb in aparte karakters laten zien?
Sigilda: M ‘ohn ‘tah.  (ik dankte haar en zei goodbye)

Pag. 13 De informatie die Sigilda ons gaf is heel gedetailleerd.
Daar we geen beroepsvaardigheden hebben in astronomie en astrofysica zochten we op de gegevens (witte ster, klas A en afstanden) en we werden verrast…
Pag. 14  Er is feitelijk een astrofysische classificatie zoals klasse A, wat Sigilda zei.
Dit hoort bij de ‘spectrale klasse”sterren die in het “Hertzsprung-Russel  diagram” staan.
Onderaan laat dit diagram sterren zien die geclassificeerd zijn als “witte dwergen”, die ook de informatie bevestigt die Sigilda ons gaf over de maat van haar witte ster.
Pag. 15   Verificatie van de details van Sigilda’s oorsprong na onderzoek op internet – Witte Ster.
   Hiervan kan ik niet alles overnemen.  Je kunt dat zelf op internet zoeken als je meer wilt weten. 
Pag. 16   Nog een stuk informatie die we kregen betreffende Sigilda’s afstanden tussen haar oorsprong en de aarde en haar plek van oorsprong en Betelgeuze.
We zochten verder of de gegevens die we telepathisch kregen zin hadden
En opnieuw werden we verrast.   Pag. 17
The facts:
Information from „Sigilda“ regarding the distances:
„73 light years“ from Betelgeuse
„517 light years“ from earth
„Recent analysis of Hipparcos- and other data indicate a greater distance of
approximately 640 ± 150 light years (200 ± 45 Parsec).“
Source: www.wikipedia.de on: Distance Betelgeuse from earth.
Pag. 18    Sterren Zaden   Telefoon conferentie o 25 april 2013 om 8 u ’s avonds. Dial-in: +49 (0) 89 260 279 700 +43 (0) 1 229 7303 +41 (0) 41 512 6012 Code: 25413#
Pagina  19     Onderwerpen   algemeen
 • Sigilda : :Het is tijd voor jullie om de waarheid te kennen.
  • Bewustzijn   Bestaan onafhankelijk van materie

 • Geschiedenis – buitenaardse levensvormen die de Aarde bezoeken
  • “Bentu”, Atlantis, andere rassen sterrenzaden.
 • Huidige veranderingen en gebeurtenissen.
  • Hoger dimensionale Aarde, sterrenzaden, het menselijke ras.
  • Contact tussen sterrenfamilies en sterrenzaden inclusief telepathie
  • Communicaties tijdens de sterrenzaad ontmoeting in mei.
Pauze
·      Huidige veranderingen van het DNA; Effecten voor sterrenzaden/het menselijke ras
·      Toespelingen van de rassen die ons vergezellen
·      Specifiek vooruitzicht: De komende zes maanden inclusief “gebeurtenissen”
Boodschappen voor de sterrenzaden
·      Open discussie
·      Conclusie
Pagina 20:   Wie zijn wij.  (zegt Alfred)

Veelvoudige contacten met onze sterrenfamilieleden
• UFO sightings
• Dreams about UFOs   UFO dromen
• Telepathic contacts
• Ethereal perception        geestelijke/ etherische waarneming
• Out of body experiences during   Ervaringen van buiten
   wake-state and while sleeping   lichaam in wakened en       slapende staat
• Visits to space ships     bezoeken aan ruimteschepen
• Contacts with several races   contacten met diverse rassen
Chris Gerti
Renate
Steffi
Kirsten
Nalan
Alfred
Monika
Gabi
Lilo
Pag.  21       Telepathische contacten
·      Vergelijkbaar met een “normale” conversatie wat betreft de stroming.
·      Overdracht  of transfer van gedachten, emoties en indrukken.
·      “de bedoeling van gedachten” wordt doorgezonden.
·      Telepathische contacten met bijv. dieren, of doden(gestorvenen) kan op sommige punten anders zijn dan contact met ET’s
·      Snelheid
·      Lexis
·      De stroom van gedachten
·      Emoties
Pag. 22
Bewustzijn   Bewustzijn  die onafhankelijk is van materie, Hoger-dimensionale Aard, en van Bentu bestaan.
Alfred:  Wat is de kleinste eenheid die een bewuste geest heeft? Een molecule of een atoom?  (een plaatje van eindeloze energie draden en een symbolische atoom)…)
Sigilda: Een atoom zegt gelukkig hallo.
Alfred: Dus een atoom is de kleinste eenheid? (het symbool atoom verdween…) 
Sigilda: De kleinste eenheden zijn de draden zelf.
                                        

                            Pag.  24   
  Reality of the decedent (is de overledene)„Werner“, seen by Alfred during psychic session,
February 2013
(Ik krijg die tekening niet verder, tussen die bol en die linker boom zit een streep daar boven zit Bewustzijn en Hogere Dimensie, daar onder 3D en Materie
Dan komt pagina 25
En weer, je ziet iemand rechts uit haar lichaam gaan, dat is het Hoger Bewustzijn en eronder ligt de materie.
Pag. 26      dialoog met Sigilda over astrale reizen, en hun bestaan.  Op vrijdag 29 maart 2013
Alfred:  Nu iets wat ik al langer in mijn hoofd heb zitten en ik vraag je hierbij steun en leiding.
Alfred: 1. Bewustzijn bestaat zonder materie.
Sigilda: Het idee is correct. Ga door…
Alfred: 2. Wij beleven OBE, (out of body experiences) ‘s nachts, bijv. Die we astrale reizen noemen. Hoe zit dat met jullie ervaring en in jullie bestaan?
Sigilda: Dat is 4D. Tijd bestaat niet. Jullie bezitten de materie niet. Wij zijn 7 D, net als Zizita.
Alfred: Ik zie dit als belangrijk. Daarom vraag ik je, zeg even als ik het goed heb: tijdens een   astrale reis kunnen we zonder lichaam door de tijd reizen.  (ik visualiseerde dus die vlucht boven het lichaam, boven de 3D lijn)
Pag. 27  Sigilda: Dat is correct. Jullie reizen direct boven die 3D lijn. (zij wees op mijn visualisatie)
Alfred: OK. Jullie reizen in de 7de dimensionale ruimte, net als Zizita?
Sigilda: Wij reizen in een ruimte die voor jullie onpeilbaar is , want die doordringt jullie.
Alfred: Ik herhaal dat, is dat correct?
Sigilda: Je herhaalde dat goed. Dat is wat het precies is.
Alfred: Als je in een ruimteschip reist, blijf je dan in 7d?
Sigilda: Ruimte is buigen, dimensies smelten samen.
Alfred: Poeh –dit is interessant! Daar wil ik later  meer over horen.
Sigilda: [lacht] Je bent zo onderzoekend/weetgierig!
Sigilda zond een aantal plaatjes die heel moeilijk te begrijpen waren.

Alfred: Ik begreep dat plaatje niet juist…  (het plaatje veranderde)

Alfred: OK ik beschrijf het met mijn woorden: Als je de aarde weghaalt, blijft er een transparante kopie over.
Sigilda: Aarde heeft alles om in elke vorm te bestaan…
Alfred: Je bedoelt dat Aarde alles bezit dat ze nodig heeft om ook in hogere dimensies te bestaan?
Sigilda: Dat is een goede beschrijving. Het heeft een onafhankelijk bewustzijn. 

Pag. 28
(W: Ik krijg de plaatjes niet mee. Je ziet de aarde en daar naast en boven zit een wazige aarde. En daarboven zit bewustzijn.  De aarde, het beeld, is 3D. )

Alfred: Ik begrijp dat de aarde bestaat in 3D en ook in hogere dimensies. (ze stuurde een aantal plaatjes die heel moeilijk te begrijpen waren. Het beeld veranderde toen Alfred dat zei. )

Pag. 29 Alfred: Ok. Ik begrijp het. Kun je het vergelijken met het bewustzijn van een mens die zich ontwikkelt van een stoffelijk naar een hogere dimensie?
Sigilda: Ieder bewustzijn ontwikkelt zich naar het licht (daarmee bevestigde ze dit)
Alfred: Dus Aarde’s bewustzijn ontwikkelt zich net zo als het menselijke bewustzijn?
Sigilda: Beiden zijn hetzelfde. Ze volgen het pad van liefde.

Pag. 30  Alfred:  Ik begrijp nu dat andere hemellichamen een bewustzijn hebben, zoals onze zon, bijvoorbeeld?
Sigilda: Ja, alles heeft een bewustzijn.
Alfred: Dus onze zon heeft ook een?
Sigilda: Ja, alles… een zwart gat heeft ook een bewustzijn…  (plaatje van een dichte bal wol. Ook al was die samengedrukt, ik was in staat om ieder apart draadje van bewustzijn te onderscheiden) 

Pag. 31:  Alfred: een zwart gat ook?(Indruk: ook al zijn de woldraden samen gedrukt, de hele bal wol is zichtbaar. Ze zijn samengedrukt maar toch op dezelfde tijd ‘los’- moeilijk te beschrijven)
Sigilda: ja, dat is een machtig bewustzijn, maar niet anders dan die van anderen.
Alfred: Sigilda, betekent dat dat ik met een zwart gat telepathisch kan contact maken?
Sigilda: Waarom niet? Ben je verrast?
Alfred: Ik zag een samengedrukte bal wol, maar zijn draden waren ‘losjes’ niet aanrakend, niet samengedrukt..
Sigilda: De draden van bewustzijn hebben eigenschappen die jullie niet kennen. (ze bedoelde wetenschappers en hun waarneming van materie)
Alfred: Betekent dat jullie in een zwart gat kunnen reizen?

Pag. 32. Sigilda: Ik ben daar al. Wij zijn overal.
Alfred: Jullie gaan door een zwart gat heen zoals je dat met ons doet?
Sigilda: Het is net als samensmelten met alles.

Pag 33.
Dialoog met Sigilda over haar ruimteschepen   ( maandag 18 mrt 2013. Waak staat, zeer goede telepathische kwaliteit)

Alfred:  Wie creëert de werkelijkheid van jullie ruimteschepen?
Sigilda: We zijn allen een – een collectief   ( plaatje  van wezens die bij een soort ronde tafel zaten met een licht pilaar/fontein in het centrum)
Alfred: Jullie bestaan energetisch, waarom heb je dan ruimteschepen nodig? 
Sigilda: Wij vinden comfort fijn. (grinnikt)
Alfred: Kunnen jullie materialiseren?
Sigilda: Ja, maar dat heeft geen nut (voor ons)
Pag 34.   Alfred: Jullie ruimteschip wordt geschapen door het collectief. Bestaat dat dan nog nadat het focus van bewustzijn is verwijderd?
Sigilda: Die bestaat (zoals de werkelijkheden van een overledenen nog bestaan)
Alfred: Hoeveel Betu gaan er met een ruimteschip om?
Sigilda: Twee Bentu zijn er nodig. Een voor de bestemming en een voor..  (wat anders, de rest)   Het is net zoiets als ‘er zijn’. (ze bedoelde als ‘geen moeite’)
Alfred:  Hoe lang is er nodig om een trip te maken van jullie planeet naar het onze, als je ons tijdsframe gebruikt? Meer dan 500 jaren, als je de lichtsnelheid als basis neemt?
Sigilda: Het is een sprong. ( plaatje van een kat die over een plas springt. Dat wees duidelijk op een metafoor die heet ‘plas-sprong’)
Sigilda: Tijd bestaat niet. We veranderen de dimensie van de ruimte; tijd staat stil. Het is te vroeg. (voor ons om dat te snappen door zijn complexheid, bedoelde ze)
Pag. 35   Alfred:  kan ik vragen wat ‘comfort’ betekent voor jullie?
Sigilda: Wij houden van gezamenlijke vergaderingen/bijeenkomsten, het spiegelen van liefde in de ogen van anderen… (plaatje van een vriendelijk gezicht met ogen die diepe liefde uitstraalden. Dit plaatje is heel, heel moeilijk te beschrijven, ik voelde een wonderlijke emotie van liefde…)
(Dan komt er een plaatje van moeder met een baby)   Alfred:  het plaatje dat je ziet is een voorbeeld van het effect van de emotie van “liefde”. De weerspiegeling in de ogen van anderen is wat Bentu ‘comfort’ noemen…
Het is zo prachtig en verrijkend om andere culturen te ontmoeten!
Pag. 36     Alfred:  Ik begrijp het, jullie zijn energetisch. In welke vorm zijn jullie op je ruimteschip?
Sigilda:  Elven beschrijft het heel goed.  (plaatje van een humanoïde wezentje dat zachtjes wegzweefde in een ruimteschip)
Alfred:  Begrijp ik het goed: jullie laten je in menselijke vorm zien?
Sigilda:  In elke vorm… (een vloed van informatie die ik niet kon verwerken)
Alfred: Het spijt me, Sigilda. Ik begreep dat niet. In elke vorm die de moeiteloosheid uitdrukt van liefde? 
Sigilda (bevestigt dit)
Pag.  37   Alfred: Dus kan ik zeggen dat jullie jezelf uitdrukken in de vorm van de rassen die je ontmoet op je reizen door het universum?
Sigilda: Niet alle rassen. De moeiteloosheid van liefde fascineert ons.
Alfred: zijn delicaat en zuiver twee aspecten die jullie fascineren?
Sigilda: Delicaat en zuiver zegt het mooi.
Alfred: Dus om het samen te vatten : tijdens jullie reizen verander je van vorm, en verschijnt delicaat en zuiver?
Sigilda: We houden van prachtige emoties. (die uit andere rassen komen)
Alfred: Grote dank, Sigilda. Dit soort gedachten zijn nieuw. Het is prachtig. Als ik mag wil ik op een later tijdstip hier meer over vragen stellen.
Pag. 38:   Geschiedenis
        “ Het is tijd voor jullie om de waarheid te kennen”
Pag. 39:  Sigilda, mag ik je een vraag stellen betreffende de Inuakean David?
Aryana Havah- “Inuakean – het reptiel dat in mij leeft”

Sigilda: Ik weet dat je geest bezig is met David.
Alfred: Ik begrijp dat je dit document kunt zien om te dienen als een algemene draad om te begrijpen.
Sigilda: Het is een leidslijn…  (plaatje van een  pad waarop we geleid worden)
Sigilda:  Blijf er niet in wonen.
Alfred:   OK. Ik begrijp het. We zullen er over praten  bij de volgende telefoon conferentie.
Pag. 40.   Geschiedenis    Het is tijd voor jullie om de waarheid te kennen
Sigilda:  In een ontroerend verslag begon zij de tijd te beschrijven waarop de Bentu een lange tijd geleden, voor het eerst de aarde bezochten. Ik ga wat prachtig en ook verrassende informatie doorgeven die ze zo neerzette:
(plaatje laat ‘pilaren van licht’ zien die langzaam naar de Aarde afdalen)
Alfred: Wat is het land waar de Bentu in woonden op Aarde?
Sigilda: Menga s’ha.  Jullie noemen het paradijs…  een ware Tuin van Eden.
(Ze kwamen als lichtwezens op Aarde en ik voelde dat zij een prachtige liefde hadden (en nog steeds) Zij beschreef me langzaam en emotioneel de ontwikkeling die leidde naar het ten slotte weer de Aarde verlaten. Ze scheen heel melancholisch te zijn..)
Sigilda: De oceaan werd rood. De zon werd roze en zonk, roze en zonk…
Maar ze komen nu terug in liefde!
Pag.  41   “Er zijn maar weinig planeten in het universum die hun bewustzijn zo mooi uitdrukken als de Aarde doet”, zegt Sigilda in maart
En dan komt er een plaatje van een schitterende Aarde met veel kleurige dieren en planten.
Pag. 42   Alfred: Hoeveel jaren bezochten jullie de Aarde?
Sigilda: 5.368.000  ( 5.3 miljoen jaren geleden)
Alfred:  Hoeveel jaren geleden vertrokken jullie weer?
Sigilda: 2.100.000 (2.1 miljoen jaren geleden)
Alfred: Van waar af, van welke tijdsperiode stammen de sterrenzaden?
Sigilda: Sterrenzaden hebben veel ervaringen opgedaan in vele epochen. Hun harten zijn diep en liefdevol verbonden met Gaia. Daarom zijn zij hier.
Alfred: Hoeveel jaren geleden zonk Atlantis?
Sigilda: 46.000 (plaatje van een tijd axe: Het eind van de markering van de Atlantistijd laat een vallende ster zien.)
Pag. 43   Alfred: Mag ik vragen of de naam en tijd correct zijn? (betreffende Menga s’ha)
Sigilda: Menga s’ha (ze bevestigt de naam en tijd. De uitspraak van de naam is Menga s’scha)
(ik kon voelen dat de ontwikkelingen leidden tot het verlaten van de Aarde van de Bentu. Maar ik wilde weten waarom…)
Alfred: Kan ik vragen wat jullie tot het verlaten van de planeet bracht? Was het disharmonie tussen de Bentu?
Sigilda: Er ontwikkelde zich  disharmonie – een goed gekozen woord – toen twee verschillende visies zich ontwikkelden, gelijkend op jullie religies.  (ik herkende het Boedhisme met nog een andere mij onbekende religie als zijn ‘antipool’ ) (w: Boedhisme is geen religie overigens)
Alfred: Toen ging de ene weg van de Aarde en de andere bleef?
Sigilda: We gingen beiden weg, want ze was zo zuiver. ( ze wilden dat de Aarde onbevlekt bleef)
Pag. 44  Alfred: Je bedoelt hoe jullie de Schepper zagen, dat leidde naar disharmonie?
Sigilda: Het opmerken van hoe liefde zichzelf uitdrukt in de natuur. Dat was filosofisch.
Alfred: Heel veel dank, Sigilda. Dit is een heel roerend deel van jullie geschiedenis  en ik wil er later meer over weten, als ik mag.
Sigilda: We geniet van jullie weetgierigheid. Het is alien (vreemd) (gedachten als deze zijn vreemd voor jullie)
Alfred: Nu heb ik een vraag over Atlatnis: ik nam waar dat  46.000 jaren geleden Atlantis werd verwoest door een hemellichaam? Is dat juist?
Sigilda: (ongeveer)  46.500 jaren. Het was een ramp van wereld grootte. (zoals jullie dat zouden zeggen, gaf ze door)
Alfred: Dat correspondeert niet met Plato’s informatie, die zegt:  `10.000` jaren.
Sigilda: Overdracht/transmissies kunnen heel irritant zijn. (een heel complex stuk informatie werd overgezonden. Ze zei dat het een transmissie van Plato was die zijn eigentijdse gegevens gebruikte. En dit was irritant. )
Pag. 45   Alfred: Hebben jullie nu weer een algemeen gezichtspunt over hoe de Aarde zich uitdrukt door de natuur?
Sigilda: Er is een kijk op (filosofisch) Wij begrijpen dat want we voelen het.
Alfred: Begrijp ik dat goed? Jullie begrijpen dat omdat jullie het voelen?
Sigilda: Wij voelen het in ons hart. De waarheid ligt in het hart. Onthoud dat. De essentie van alle bestaan ligt in het hart.
Alfred: (hij herhaalt dat)  right?
Sigilda: Zo is het.  Maak het je eigen. Dat zal je ook helpen in de toekomst.
Alfred: Dit is prachtig. Veel dank. Mensen hier op Aarde noemen God de ‘Schepper’, mijn gids zegt:  ‘Alles Dat Is’. Wat zeggen jullie in jullie taal,  in jullie filosofie?
Pag.  46   Sigilda: Be’s Bo (langzaam gesproken)
Sigilda: Het alles verlichtende licht.
Alfred: Dit is belangrijk. Zeg me, kreeg ik dat en zei ik het juist:  Be’s Bo?
Sigilda: Fantastisch, je leert snel…
Alfred: Ik heb het gevoel dat je het langzaam moet uitspreken en met nadruk.
Sigilda: Be’s Bo. Dat is respect voor het meest schitterende (daarom benadrukken we dat)
Alfred: Het is de meest schitterende, niet waar?
Sigilda: Het is de meest schitterende, want wij zijn het.
Alfred: Heel veel dank voor deze prachtige informatie! Nog een vraag: hebben jullie iets nagelaten toen jullie de Aarde verlieten?
Pag.  47  Sigilda: Die was zuiver. Het was als een tuin met rond vliegende bladeren. ( een plaatje van een prachtige tuin met bruine bladeren die werden verwijderd)
Alfred: Dank je Sigilda. Ik heb nog een vraag die me interesseert: Waren jullie energetisch en gematerialiseerd in 3D, op de Aarde?
Sigilda: We verenigden ons/smolten samen met ieder aspect van bewustzijn en konden dus snappen.. (een plaatje van een prachtige variëteit  van planten waarin zij zich uitspreidden/verspreiden)
Sigilda: Net zoals we nu met jullie zijn.
Alfred: Smolten jullie ook samen met dieren?
Sigilda: Alles was er: de lucht(plaatje  van vogels op hun vlucht), de oceaan, de bergen en de tuin. (de plaatjes veranderden met die lijst)
Alfred: Waren er andere soorten dan die van Lemurië en Atlantis die in onze beschaving werkten?
Sigilda:  10. Jullie werden steeds weer bezocht.
Pag. 48   Alfred: zijn die van heden daar ook bij? (ik dacht aan die van Roswell, enz)  zouden er dan niet meer zijn?
Sigilda: 10. Als je ornamenten bedoelt die hen lieten zien(beschrijven).
Een in de Zuid Pacifiek die echter nog steeds niet ontdekt is.
Alfred: Mag ik hier later nog apart wat over vragen?
Sigilda: Ja, het is net een geschiedenisles.. interessant niet?
Alfred: Ja, heel veel dank, Sigilda.
Alfred: Zijn er nog incarnaties bij de sterrenzaden die van Bentu oorsprong zijn?
Sigilda: Geen Bentu, maar wij hebben jullie zo lang als je kunt bedenken steeds vergezeld.
Good byes…   tot ziens)


Volgende keer  pag 49    met Huidige veranderingen en gebeurtenissen. 
Vertaling: Winny  

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html